Byla 2-1488/2014
Dėl termino bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ likvidavimo procedūrai pradėti pratęsimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Izobara“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-384-577/2014, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartis dėl termino bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ likvidavimo procedūrai pradėti pratęsimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi UAB „Izobara“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admivita“. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartis pakeista, UAB „Izobara“ administratoriumi paskirta UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Izobara“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėliau buvo tikslinamas.

6Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi buvo nutarta pratęsti bankrutuojančios UAB „Izobara“ terminą likvidavimo procedūrai pradėti iki 2015 m. vasario 11 d. bei suteikti leidimą iki bankrutuojančios UAB „Izobara“ likvidavimo pradžios parduoti turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka.

7Teisme buvo gautas kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties, kuriuo kreditorius prašo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui pateikti ir priimti atskirąjį skundą bei panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį. Apeliantas nurodė, kad 2014 m. balandžio 3 d. įvyko BUAB „Izobara“ kreditorių komiteto posėdis, kurio darbotvarkės 4 klausimu buvo nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu iki 2015 m. vasario 11 d. pratęsti terminą BUAB „Izobara“ likvidavimo procedūrai pradėti bei pateikti prašymą dėl teismo leidimo iki BUAB „Izobara“ likvidavimo procedūros pradžios parduoti turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Šio kreditorių komiteto nutarimo pagrindu ir buvo priimta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartis, kuria buvo pratęstas bankrutuojančios UAB „Izobara“ terminas likvidavimo procedūrai pradėti bei suteiktas leidimas iki bankrutuojančios UAB „Izobara“ likvidavimo pradžios parduoti turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-4607-577/2014 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo ir 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų vykdymas, kol įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu bus išnagrinėtas kreditoriaus skundas dėl BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ir BUAB „Izobara“ 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Apelianto nuomone, tik išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-4607-577/2014 ir nutarus, kad kreditorių komiteto nutarimas Nr. 4 yra teisėtas, bankroto administratorius tokį nutarimą galėtų vykdyti. Be to, apeliantas tvirtina, kad skundžiama nutartis yra prieštaraujanti ir imperatyvioms įstatymo normoms bei visų BUAB „Izobara“ kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 30 d. nutartimi atnaujino praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį BUAB „Izobara“ bankroto byloje. Teismas klausimų dėl termino bankrutuojančios įmonės likvidacijos procedūroms pratęsti ir leidimo iki likvidacijos procedūros pradžios parduoti turtą nagrinėjimą atidėjo, kol įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4607-577/2014. Teismas nustatė, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teisme 2014 m. gegužės 19 d. buvo priimtas UAB „EiTiNiT“ skundas dėl BUAB „Izobara“ 2014 m. vasario 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ir BUAB „Izobara“ 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Teismas taip pat atsižvelgė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas nurodė, kad ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog teismas gali pratęsti įmonės likvidacijos pradžios terminą tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas. Susiklosčius tokiai situacijai, kai kreditorių komiteto nutarimas, kuriuo remiantis skundžiama nutartimi buvo išspręstas klausimas dėl įmonės likvidacijos pradžios termino pratęsimo, yra ginčijamas, teismas sprendė, kad atsižvelgiant į protingumo kriterijų, būtų tikslinga Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti, klausimų dėl termino bankrutuojančios įmonės likvidacijos procedūroms pratęsti ir leidimo iki likvidacijos procedūros pradžios parduoti turtą nagrinėjimą atidedant, kol įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4607-577/2014.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas BUAB ,,Izobara“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartį panaikinti ir UAB „EiTiNiT“ 2014 m. gegužės 22 d. prašymo netenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. UAB „EiTiNiT“ neturėjo subjektinės teisės skųsti 2014 m. balandžio 3 d. kreditorių komiteto nutarimų, o tuo pačiu ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties.

132. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties panaikinimas iš esmės pažeidžia įmonės kreditorių interesus.

143. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. priėmė teisėtą nutartį dėl įmonės likvidacijos termino pratęsimo.

15Kreditorius, UAB „EiTiNiT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą, prašo apelianto atskirtąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ 2014 m. gegužės 22 d. atskirojo skundo pagrįstumą, pagrįstai nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį BUAB ,,Izobara“ bankroto byloje, o atskirajame skunde nurodyti argumentai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

16IV. Apeliacinio teismo argumentai

17Apeliacinis procesas nutrauktinas.

18Apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (kuri) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas ir priimama nutartis grąžinti žyminį mokestį (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.).

19CPK 334 straipsnio 1 dalis reglamentuoja atvejus, kada pirmosios instancijos teismo nutartis gali būti apskųsta paduodant atskirąjį skundą: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

20Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 30 d. nutartimi atnaujino praleistą terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria nutarta pratęsti bankrutuojančios UAB „Izobara“ terminą likvidavimo procedūrai pradėti iki 2015 m. vasario 11 d. bei suteikti leidimą iki bankrutuojančios UAB „Izobara“ likvidavimo pradžios parduoti turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, paduoti ir šią nutartį teismas panaikino. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 30 d. nutartimi taip pat nutarė klausimų dėl termino bankrutuojančios įmonės likvidacijos procedūroms pratęsti ir leidimo iki likvidacijos procedūros pradžios parduoti turtą nagrinėjimą atidėti, kol įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4607-577/2014. Taigi CPK nenumato galimybės skųsti teismo nutartį (jos dalį), kuria yra atnaujinamas praleistas terminas atskirajam skundui paduoti. Tokia teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, neatimamos ir nesuvaržomos byloje dalyvaujančių asmenų procesinės teisės ir tokios nutarties apskundimas tiesiogiai nenumatytas CPK (CPK 334 str. 1 d.), todėl ši nutartis yra neskundžiama. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 30 d. nutarties turinio, šia nutartimi sprendžiami klausimai susiję su bankrutuojančios įmonės procesu bankroto byloje, kuris nėra pasibaigęs ir tęsiasi, todėl minėta teismo nutartimi išspręsti procesiniai klausimai neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.

21Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas pirmosios instancijos teismo netur4jo b8ti priimtas, o ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, procesas, pradėtas pagal atsakovo BUAB „Izobara“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.). Nutraukęs apeliacinį procesą, teismas dėl atskirojo skundo argumentų nepasisako.

22Atsakovas BUAB ,,Izobara“ apeliacinės instancijos teismo taip pat prašė priteisti iš kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1 107,15 Lt išlaidos už suteiktą advokato teisinę pagalbą (b. l. 20). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas BUAB ,,Izobara“ pateikė įrodymus patvirtinančius patirtų išlaidų dydį ir tai, kad šios išlaidos yra apmokėtos, todėl atsakovui BUAB „Izobara“ iš kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ priteistinos 1 107,15 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidos.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalis, 338 straipsniu,

Nutarė

24Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties.

25Priteisti atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Izobara“ (į. k. 183114189) iš kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „EiTiNiT“ (į. k. 301127669) 1 107,15 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi UAB „Izobara“... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi buvo patvirtintas... 6. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi buvo nutarta... 7. Teisme buvo gautas kreditoriaus UAB „EiTiNiT“ atskirasis skundas dėl... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 30 d. nutartimi atnaujino... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas BUAB ,,Izobara“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 12. 1. UAB „EiTiNiT“ neturėjo subjektinės teisės skųsti 2014 m. balandžio... 13. 2. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties panaikinimas... 14. 3. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. priėmė teisėtą... 15. Kreditorius, UAB „EiTiNiT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą, prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 17. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 18. Apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu... 19. CPK 334 straipsnio 1 dalis reglamentuoja atvejus, kada pirmosios instancijos... 20. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m.... 21. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas pirmosios instancijos teismo... 22. Atsakovas BUAB ,,Izobara“ apeliacinės instancijos teismo taip pat prašė... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315... 24. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo bankrutuojančios... 25. Priteisti atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei...