Byla 2-1304-213/2013
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui S. A. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo S. A. 726,12 Lt skolos, 2317,78 Lt delspinigių, 211,24 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 98,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka - asmeniškai. Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

62001-12-13 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. NV-67013380-6942 (toliau- Sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo.

72009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 pagrindu UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas faktūras atsakovo S. A. atžvilgiu.

8Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės (CK 6.101 str. 1 d.). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 str. 1 d.). Reikalavimo perleidimo instituto esmė ta, kad reikalavimo perleidimo pagrindu įvyksta asmenų pasikeitimas prievolėje, t.y. pirminė prievolė, siejusi pradinį kreditorių ir skolininką, nesibaigia, tiesiog į pradinio kreditoriaus vietą stoja naujasis kreditorius, kuris turi visas teises, kurias skolininko atžvilgiu turėjo pradinis kreditorius. Iš 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21, 2013-04-04 išrašo iš priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 matyti, kad UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią naujajam kreditoriui, t.y. UAB „Gelvora“, perėjo reikalavimo teisės į pradinio kreditoriaus, t.y. UAB „Tele2“, skolininkus, įskaitant ir atsakovą S. A.. Iš byloje esančio 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad atsakovas buvo informuotas apie tai, kad UAB „Tele2“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą pagal Sutartį naujajam kreditoriui UAB „Gelvora“. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas buvo tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimą, todėl reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš atsakovą.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 726,12 Lt skola.

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 726,12 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 2317,78 Lt delspinigius (b. l. 17). Sutarties 6.5 punkte šalys numatė, kad kredito gavėjui praleidus sutartyje numatytus kredito grąžinimo įmokos mokėjimų terminus, kredito gavėjas privalo už kiekvieną uždelstą dieną mokėti bankui 0,1 proc. delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma yra 3 kartus didesnė už skolos sumą, delspinigiai paskaičiuoti už 3192 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 1160 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 211,24 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro ieškovo darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos ir kt., tačiau ieškovas nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai žmogiškieji ir materialiniai ištekliai yra būtini, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 211,24 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

13Patenkinta ieškinio dalis sudaro 57,94 procentus. Ieškovas sumokėjo 98,00 Lt žyminio mokesčio. Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 56,78 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.).

14Bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, vadovaujantis CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, nėra priteisiamos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 270, 271 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str. str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš S. A. 726,12 Lt skolos, 1160,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. 1886,12 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2013-04-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 56,78 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Gelvora“.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo S. A. 726,12 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka -... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. 2001-12-13 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio... 7. 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 pagrindu UAB... 8. Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo... 11. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 211,24 Lt ikiteisminio skolos... 13. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 57,94 procentus. Ieškovas sumokėjo 98,00 Lt... 14. Bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d.,... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš S. A. 726,12 Lt skolos, 1160,00 Lt delspinigių, 5 procentų... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...