Byla e2-3085-800/2018
Dėl tėvystės nuginčijimo, išvadą teikianti institucija byloje - Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant ieškovui D. K., jo atstovei advokatei Ingai Stonytei, atsakovams M. I., E. I., išvadą byloje teikiančios institucijos Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui Vytautui Kirkai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. K. ieškinį atsakovams M. I., E. I., dėl tėvystės nuginčijimo, išvadą teikianti institucija byloje - Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo: 1) nustatyti, kad atsakovas M. I. nėra nepilnamečio vaiko G. I., gim. ( - ), tėvas; 2) nustatyti, kad ieškovas D. K. yra nepilnamečio vaiko G. I., gim. ( - ), tėvas; 3) priteisti iš atsakovo M. I. bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra E. I. sūnaus G. I. , gimusio ( - ), biologinis tėvas. E. I. su savo sutuoktiniu M. I. negyvena kartu ir nepalaiko jokių ryšių jau nuo 2004 metų. Ieškovas su E. I. pradėjo gyventi kartu nuo 2005 metų, ir iki šiol gyvena kaip šeima. Kartu su E. I. ( - ) metais susilaukė sūnaus G. I., pats dalyvavo gimdyme, vaikas buvo labai lauktas. E. I. su atsakovu M. I. buvo sudariusi santuoką dar prieš ieškovui su E. I. pradedant gyventi kartu, dėl ko G. I. gimimo liudijime jo tėvu buvo įrašytas atsakovas M. I.. Su atsakovu bandė ne kartą susisiekti, tačiau to nepavyko padaryti. Nuo pat G. I. kūdikystės jį ieškovas augina, nuolat lankosi tėvų susirinkimuose mokykloje, domisi pasiekimais. Ieškovas, kaip G. I. tėvas, ( - ) sudarė mokymosi ( - ) pagrindinėje mokykloje sutartį. Jis nuveža sūnų į mokyklą arba palydi iki mokyklinio autobuso. G. I. ieškovą žino kaip savo vienintelį tėvą, ieškovo ryšys su sūnumi yra labai stiprus. Atsakovas M. I. su G. I. jokių ryšių nepalaiko, vaikas jo niekada nėra matęs, taip pat atsakovas niekada nėra teikęs ir jokio išlaikymo. Faktą, kad su atsakove E. I. gyvena kartu ir auklėja, prižiūri savo sūnų G. I. bendrai, įrodo pažymos apie tą pačią gyvenamąją deklaruotą vietą. Atsakovė E. I. sutinka ir pripažįsta, kad ieškovas yra G. I. tėvas. Mano, kad ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos byloje turėtų būti priteistos tik iš atsakovo M. I., nes jis su ieškovu ir atsakove E. I. vengė bendrauti ar susisiekti.

6Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad G. I. jį laiko tėvu. Ieškovas visapusiškai rūpinasi savo nepilnamečiu sūnumi G. I..

7Atsakovė E. I. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad su ieškovu kartu gyventi pradėjo 2005 - 2006 metais. Gimus sūnui santuoka su atsakovu M. I. jau buvo nutraukta, bet nebuvo praėjęs įstatymo nustatytas terminas po santuokos nutraukimo, todėl sūnaus tėvu buvo įregistruotas atsakovas M. I.. Sūnus G. I. savo tėvu žino tik ieškovą D. K., atsakovo M. I. nepažįsta.

8Atsakovas M. I. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko. Papildomai paaiškino, kad jis nieko nežinojo nei apie ieškovui ir atsakovei gimusį sūnų, nei apie tai, kad ieškovė su atsakovu jo ieškojo dėl vaiko dokumentų sutvarkymo. Neatsimena tiksliai kada buvo nutraukta santuoka su atsakove E. I., nes jis skyrybų procesą tvarkėsi pats būdamas užsienyje. Apie tai, kad jis yra įrašytas ieškovo sūnaus tėvu sužinojo tvarkydamas kito savo vaiko asmens dokumentus. Tuomet ieškovo ir atsakovės vaikui buvo gal du metai. Su atsakove E. I. po to nesusisiekė, jam buvo aišku, kad jis nėra vaiko biologinis tėvas. Jis nesutinka su tuo, kad turi atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kadangi niekas jo neieškojo po vaiko gimimo, niekas jam nesakė, kad jis yra įrašytas G. I. tėvu vaiko gimimo liudijime. Atsakovė E. I. žino, kur gyvena jo sesuo Lietuvoje, bet kada galėjo paprašyti telefono numerio ar pan., bet niekas jokių pastangų ieškoti nedarė. Su ieškovu apie vaiko tėvystės nuginčijimą kalbėjo jau tik tuo metu, kai buvo iškelta šita byla ir paskelbta paieška.

9Išvadą byloje teikiančios institucijos atstovas su ieškiniu sutiko. Pateiktoje išvadoje nurodė, kad teismui ištyrus įrodymus apie tai, kad M. I. nėra G. I. tėvas, pritaria, kad ši tėvystė būtų nuginčyta ir būtų nustatyta D. K. tėvystė.

10Ieškinys tenkinamas visiškai.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – gimimo liudijimo (e. b. l. 27), nustatyta, kad G. I. gimė ( - ), jo tėvais yra nurodyti: tėvas – M. I., motina – E. I.. Teismui patikrinus duomenis teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ apie atsakovų M. I. ir E. I. santuokos nutraukimą, nustatyta, jog atsakovų santuoka buvo nutraukta Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1467-82/2010, kuris įsiteisėjo 2010 m. lapkričio 29 d. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog G. I. gimė atsakovams E. I. ir M. I. buvus sutuoktiniams.

12Vaiko teisė žinoti savo biologinius tėvus ir būti jų globojamam užtikrinta Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.161 straipsnio 2 dalyje.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.150 straipsnio 1 dalimi, nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas.

14Pagrindas tėvystei nustatyti bei nuginčyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizės dėl giminystės ryšio nustatymo), jie vertinami kaip patikimiausi. Nesant tokių įrodymų byloje, naudojamos ir kitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) numatytos priemonės (CK 3.148 straipsnis).

15Bylos nagrinėjimo metu Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir DNR laboratorijos atlikta ekspertizė patvirtina ieškinyje išdėstytas aplinkybes, jog ieškovas D. K. yra vaiko G. I. biologinis tėvas su 99,999999997 procentų tikimybe (e. b. l. 75-78).

16Ieškovo pateiktos foto nuotraukos (e. b. l. 5-8) patvirtina, jog ieškovas augina G. I. nuo gimimo. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (e. b. l. 14, 16) patvirtina, jog ieškovas D. K. ir atsakovė E. I. gyvena kartu. Iš pateiktos knygos apie ieškovo giminės istoriją, sudarytos 2012 metais, ištraukos (e. b. l. 17-22) nustatyta, jog G. I. ieškovo giminėje yra nurodomas kaip ieškovo sūnus.

17Ieškovo ieškinyje išdėstytos aplinkybės, ieškovo, atsakovų paaiškinimai, byloje esantys rašytiniai įrodymai, DNR ekspertizės išvada patvirtina, kad ieškovas yra nepilnamečio vaiko G. I., gimusio ( - ), biologinis tėvas, o atsakovas M. I. nėra nepilnamečio vaiko G. I. biologinis tėvas.

18Siekiant sudaryti sąlygas darniai vaiko fizinei ir psichologinei raidai, būtina įvertinti tai, kad tėvystė yra teisinis tėvo ryšys su vaiku, kuris reiškia socialinį ir teisinį vaiko ir tėvo ryšio pripažinimą, ir, nagrinėjant klausimą dėl tėvystės nuginčijimo, kiekvienu atveju yra svarbu nustatyti, kokie yra susiklostę vaiko ir tėvo santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. R. v. R. R., bylos Nr. 3K-3-9/2007).

19Šioje byloje iš ieškovo ir atsakovų paaiškinimų nustatyta, jog atsakovas M. I. su nepilnamečiu G. I., jokių ryšių nepalaiko nuo jo gimimo, todėl tarp G. I. ir asmens, jo gimimo liudijime nurodyto, kaip tėvas – atsakovo M. I. nėra susiformavusių jokių santykių, socialinio vaiko ir tėvo ryšio nėra. Tuo tarpu byloje pateikti įrodymai ir šalių paaiškinimai patvirtina, jog tarp ieškovo D. K. ir nepilnamečio G. I. yra susiformavęs glaudus tėvo ir sūnaus ryšys.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys dėl tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo tenkintinas (CK 3.146 straipsnis, 3.148 straipsnis, 3.150 straipsnio 1 dalis).

21Gimimo akto įrašą panaikina ir pakeičia civilinės metrikacijos skyrius, teismo sprendimo pagrindu.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

23Šioje byloje ieškovui D. K. 2017-08-07 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, teikta antrinė teisinė pagalba, nustačius, jog ieškovas turi teisę į 100 procentų valstybės garantuojamą ir apmokamą antrinę teisinę pagalbą. Taip pat minėtu sprendimu ieškovas 100 procentų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei.

24Pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (e. b. l. 101) patvirtina, jog ieškovui suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 590,82 Eur. Taip pat valstybė byloje turėjo 9,24 Eur išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu.

25Nepaisant to, kad ieškinys yra tenkintas visiškai, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo už ieškovo atstovavimą teisme bei kito išlaidos (procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, žyminis mokestis) valstybei nepriteisiamos, atsižvelgiant į priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnio 5 dalis). Teismas, nepriteisdamas bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo, atsižvelgia į tai, jog dėl paties ieškovo D. K. ir atsakovės E. I. veiksmų (neveikimo) (t. y. atsakovei savalaikiai nesikreipus dėl santuokos nutraukimo, atsakovei esant santuokoje su kitu vyru pagimdžius kūdikį ir 9 metus nesikreipus dėl sūnaus tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo, ko pasekmėje ryšiai su atsakovu M. I. per tokį ilgą laikotarpį galėjo visiškai nutrūkti ir buvo sudėtinga susisiekti su atsakovu M. I. dėl tėvystės nuginčijimo) ieškovui ir atsakovei gimusio sūnaus gimimo įraše tėvu buvo nurodytas atsakovas M. I..

26Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog ieškovas D. K., šiuo metu (po 9 metų neveikimo) siekdamas būti pripažintas sūnaus G. I. tėvu, turi pats atlyginti byloje susidariusias bylinėjimosi išlaidas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas D. K. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimu yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo, bylinėjimosi išlaidos valstybei iš šalių nepriteisiamos.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 399 straipsniu,

Nutarė

28ieškinį tenkinti visiškai.

29Nustatyti, kad atsakovas M. I., asmens kodas ( - ) nėra G. I., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) (Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus ( - ) gimimo įrašo Nr. ( - )) biologinis tėvas.

30Nustatyti, kad ieškovas D. K., asmens kodas ( - ) yra G. I., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) (Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus ( - ) gimimo įrašo Nr. ( - )) biologinis tėvas.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu prašo: 1) nustatyti, kad atsakovas M. I. nėra... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra E. I. sūnaus G. I. , gimusio ( - ),... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.... 7. Atsakovė E. I. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu... 8. Atsakovas M. I. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu su... 9. Išvadą byloje teikiančios institucijos atstovas su ieškiniu sutiko.... 10. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – gimimo liudijimo (e. b. l. 27),... 12. Vaiko teisė žinoti savo biologinius tėvus ir būti jų globojamam... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.150... 14. Pagrindas tėvystei nustatyti bei nuginčyti yra moksliniai įrodymai... 15. Bylos nagrinėjimo metu Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir... 16. Ieškovo pateiktos foto nuotraukos (e. b. l. 5-8) patvirtina, jog ieškovas... 17. Ieškovo ieškinyje išdėstytos aplinkybės, ieškovo, atsakovų... 18. Siekiant sudaryti sąlygas darniai vaiko fizinei ir psichologinei raidai,... 19. Šioje byloje iš ieškovo ir atsakovų paaiškinimų nustatyta, jog atsakovas... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys dėl tėvystės nuginčijimo ir... 21. Gimimo akto įrašą panaikina ir pakeičia civilinės metrikacijos skyrius,... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 23. Šioje byloje ieškovui D. K. 2017-08-07 Valstybės garantuojamos teisinės... 24. Pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (e. b. l. 101) patvirtina,... 25. Nepaisant to, kad ieškinys yra tenkintas visiškai, bylinėjimosi išlaidos... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog ieškovas D. K.,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 28. ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Nustatyti, kad atsakovas M. I., asmens kodas ( - ) nėra G. I., asmens kodas (... 30. Nustatyti, kad ieškovas D. K., asmens kodas ( - ) yra G. I., asmens kodas ( -... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...