Byla 1-169-527/2018

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Valei Greskienei, dalyvaujant prokurorei Astai Kaminskienei,

2kaltinamiesiems A. L. ir D. L.,

3nukentėjusiesiems V. P., M. P. ir F. L.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą Nr. 01-1-27080-17, kurioje

5A. L. (asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Jonavos r., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB ,, ( - ),“ traktorininku-ūkio darbininku, gyv. ( - ), , teistas: 1) 2017-03-28 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 138 str., 1d., 64¹ str. 8 mėn. laisvės apribojimu, 2017-04-21 įtrauktas į probuojamųjų asmenų duomenų registrą; 2) 2017-09-18 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal BK 281 str. 7d., 64¹ str., 4 mėn. laisvės atėmimo; vadovaujantis BK 64 str., 1, 3., 65 str., 1 d., 1 p., b pp., paskirta bausmė subendrinta su 2017-03-28 Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė 7 mėn. laisvės atėmimo; vadovaujantis BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metame ir 6 mėn., įpareigojant tęsti darbą, neišvykti iš gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs) kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 straipsnyje ir BK 284 straipsnyje, 187 straipsnio 1 dalyje.

6D. L. (asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Jonavos r., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas) kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 straipsnyje ir BK 284 straipsnyje, 187 straipsnio 1 dalyje.

7Teismas

Nustatė

8A. L. ir D. L. 2017 m. birželio 1 d., apie 22 val. 30 min., viešoje vietoje – gatvėje ties ( - ), 4 a namu, ( - ), veikdami bendrininkų grupėje, panaudoję kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, neva dėl V. P. paskleistų apkalbų A. L. atžvilgiu, niekino elementarias moralės bei elgesio normas, ignoravo žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, tyčia demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, rodė aiškų visuomenės ir žmogaus negerbimą, savo elgesiu priešpastatydami save aplinkiniams ir aplinkai, tai yra tyčia sukėlė žodinį konfliktą su nukentėjusiaisiais M. V. (šiuo metu P.) ir V. P.. Toliau A. L., tęsdamas nusikalstamus veiksmus, bandė kumščiu suduoti nukentėjusiajam V. P., tačiau nukentėjusysis smūgio išvengė, nes atsitraukė. Toliau A. L., tęsdamas nusikalstamus veiksmus, sudavė mediniu tvoros statiniu (lentele) nukentėjusiajai M. V. (šiuo metu P.) į dešinę ranką, tuo padarydamas jai poodines kraujosruvas dešiniame dilbyje ir dešinėje plaštakoje bei odos nubrozdinimą dešinėje plaštakoje, t. y. nežymų nukentėjusiosios M. V. (šiuo metu P.) sveikatos sutrikdymą. Tuo metu D. L. tyčia sudavė mediniu tvoros statiniu (lentele) nukentėjusiajam V. P. į kairę ranką, tuo padarant jam odos nubrozdinimą kairiame dilbyje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą. Tokiais bendrais veiksmais A. L. ir D. L. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

9Be to, A. L. ir D. L. 2017m. rugpjūčio 21 d., apie 20 val. 20 min., viešoje vietoje – prie parduotuvės „( - ),“, esančios ( - ), būdami apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, veikdami bendrininkų grupėje, be jokios priežasties, dėl chuliganiškų paskatų, vandališkais veiksmais tyčia demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, o būtent: priėję prie kelkraštyje stovėjusio automobilio Mersedes Benz, valst. Nr. ( - ) priklausančio nukentėjusiajam F. L., A. L. tyčia rankomis laužė atidaręs į priešingą pusę dešinės pusės priekines dureles ir jas sulankstė, sulankstė priekinį dešinės pusės sparną, nulaužė veidrodėlį, automobilio Mersedes Benz firminį ženklą, apdailos plastmasę prie dešinio sparno, o tuo pat metu D. L. tyčia nulaužė priekinį valytuvą, taip tokiu būdu vandališkais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei sugadino nukentėjusiajam F. L. priklausantį turtą bendros 586,85 eurų vertės.

10

11Viešosios tvarkos pažeidimas (2017-06-01)

12Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolas (1 t., b. l. 1–4) patvirtina, jog 2017-06-01 M. V. (dabar – P.) kreipėsi pranešdama, kad 2017-06-01 apie 22.25 val. viešoje vietoje, gatvėje, ( - ), ją ir jos sugyventinį sumušė pažįstami asmenys.

13Įvykio vietos apžiūros protokolas (1 t., b. l. 16–22) patvirtina, jog, apžiūrėjus įvykio vietą – gatvę, esančią ties ( - ), ir aplink sklypą ( - ), matyti, jog nuo gatvės ( - ), sklypo link apaugus nepjauta žolė, daržas, krūmai, medžiai, tiesiai nuo gatvės 10 m atstumu matosi ( - ), 1 namo sklypui priklausanti sena pajuodusi medinė tvora, kurios statiniai netvarkingi, išsikraipę, kai kurių trūksta.

14Apklaustas įtariamuoju A. L. parodė, kad jis dėl inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 str., prisipažįsta iš dalies, nes jis M. V. nemušė, o tik sudavė kumščiu vieną kartą V. P. į veidą. Pagalių rankoj jis neturėjo. 2017-06-01 po darbo jis važiavo maršrutiniu autobusu ( - ), namo. Atsisėdo autobuso gale, kur sėdėjo V. P., M, jų vaikas ir dar kažkoks vaikas, kuris, rodos, ( - ), išlipo. Jis atsisėdęs vaikų paklausė: ,,Ką jūs?“ Vaikai atsakė, kad nieko. Jis pasakė: ,,O, dar vienas smigęs“, nes V. sėdėjo nuleidęs galvą. Tuomet M. padarė jam pastabą ir jie tarpusavyje apsižodžiavo. Neva jam autobuse jie pasakė, kad kai išlips pažiūrės, kas čia toks, jis atsakė: ,,galėsim pažiūrėti“. Išlipus iš autobuso jokio konflikto daugiau nebuvo. Jis su V. vienas kitam paspaudė rankas ir išsiskyrė. Vakare, buvo aptemę, galėjo būti 22.00 val., jis kartu su E. R. ir D. L. buvo stadione. E. R. jiems girdint paskambino tam pačiam V. ir pasikvietė pasiaiškinti dėl kažkokių apkalbų. Jie su D. iš pradžių nesikišo, girdėjo, kad jie susitarė susitikti įtarime nurodytoje gatvių sankryžoje. Stadionas yra šalia tos vietos. E. R. iš pradžių nuėjo vienas, o jie su D. atėjo parūkę. Gatvėje buvo E. R., V., M. ir D. L.. Jis (A. L.) priėjęs prie V pasiteiravo, ko toks mandras buvo autobuse ir pasakė, kad dabar gali išsiaiškinti. Jis matė, kaip V laiko rankas kišenėje, jam tai pasirodė įtartina, todėl jam kumščiu sudavė į veidą, po ko jis prieš jį išsitraukė peilį, be to, tuo pačiu metu jam (A. L.) M. papurškė į akis dujų, nuo ko jis pabėgo. Po kurio laiko jis grįžo atgal. Jis rankose jokių pagalių neturėjo ir jų neatsinešė. Kas vyko sankryžoje kol jo nebuvo, kada D. L. sudavė V. medine lentele ir iš kur ją paėmė – nematė, nes grįžo tik po 10-15 minučių, kai P. jau nueidinėjo namo, o D su R. ėjo link stadiono. Prisipažįsta, kad norėjo suduoti kumščiu į veidą V. P.. Jis pagalių neturėjo ir jais smūgių M. nesudavinėjo. Atėjo su D. L. pasižiūrėti kaip santykius aiškinsis R. su V. Tačiau atėjęs į gatvių sankryžą pats sugalvojo pasiaiškinti ir dėl įvykio autobuse (2 t., b. l. 15–16; 24–25; 53–55).

15Kaltinamasis A. L. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad įvykių nelabai atsimena. Tą dieną jis su V. P., kuris buvo su žmona ir vaiku, buvo susitikęs autobuse važiuodamas apie 17 val. iš ( - ), kur bare išgėrė alaus bokalą, į ( - ), namo. Jiems susitikus su V. P. autobuse kilo kivirčas, kai jis nukentėjusiojo sūnaus paklausė, iš kur jis yra ir kas jis toks bei kažką pasakė miegančiam V. P., kuris įsižeidė, po to visas įvykis vakare persikėlė į ( - ),. Iš autobuso jie išlipo nesusitaikę, jokio susistumdymo nebuvo, telefonais neapsikeitė. V. P. telefono numerį jis buvo gavęs iš E. R.. Grįžęs iš ( - ), jis nuėjo namo, nusiprausė, persirengė ir nuėjo į miestelį. Su D. L. nuėjo į parduotuvę, nusipirko keturis butelius alaus, kurį išgėrė prie fontano. Buvo nemažai išgėrę. Tai, ką padarė, nėra susiję su girtumu, būdamas blaivus gal to nepadarytų. Mano, kad jo girtumas neturėjo įtakos, blaivus gal būtų tik pakalbėjęs ir viskas, blaivus taip pat būtų elgęsis. Kai ėjo į stadioną, susitiko E. R., paprašė V. P. telefono numerio, jis davė. V. P. numerio reikėjo, kad išsiaiškintų dėl to kivirčo ir susikoliojimo autobuse. E. R. davė telefono numerį, jis paskambino, susitarė susitikti ( - ), gatvėje, kur jis gyvena. Nuo jo namų keli šimtai metrų, P. laukė su žmona. Jie nuėjo trise (ir E. R. kartu). Susitiko, jam pripurškė dujų į akis ir jis trenkė, mojosi V. P., nežino, ar jam pataikė. Jo žmonai su lazda per ranką netyčia užtaikė. Jis iš pradžių mėgino su kumščiu trenkti, po to jo žmona papurškė dujų į akis, tada jis nubėgo ir nuo sugriuvusios tvoros paėmė du pagalius, vieną atsinešęs numetė ant žemės, kitu grįžęs atgal mėgino trenkti V. P., jam nepataikė ir netyčia jo žmonai pataikė. Ką tuo metu darė E. R. ir D. L. – nematė. Jis mėgino kumščiu suduoti V. P., nes kilo kivirčas, taip gavosi. Specialiai nenorėjo nueiti ir susimušti. Nukentėjęs V. P. turėjo peilį, kurį jis išsitraukė, kai jis mėgino trenkti su kumščiu. Tada jis nubėgo, paėmė tą pagalį. Kai pirmą kartą mėgino smūgį suduoti, jis dar nebuvo peilio išsitraukęs. Kai užsimojo trenkti V. P., jis iš karto peilį išsitraukė. Prieš užsimojant jo rankos buvo kišenėse, buvo įtartina, kad jis gali rankose kažką turėti, dėl to jam ir trenkė, kad galimai kažką turėjo kišenėse, kad neišsitrauktų. Jau po to, kai su pagaliu buvo pasišvaistęs, vieną kartą į V. P. metė akmenį, bet nepataikė. Po to jis ėjo namo. Jis prisipažįsta, kad su pagaliu sudavė, tačiau neprisipažįsta, kad jo girtumas įtakojo šio nusikaltimo padarymą. V. P. irgi buvo girtas.

16Apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo metu D. L. parodė, kad jam pareikšto įtarimo esmė yra aiški ir suprantama, dėl veikos, numatytos BK 284 str., prisipažįsta iš dalis, nes sudavė V. P. tvoros lentele, kad išmuštų iš jo rankų peilį, kuriuo jis puolė prieš jį. 2017-06-01 jis susitiko su savo draugais A. L. ir E. R. stadione. A. pradėjo pasakoti, kad važiuodamas namo autobuse sukonfliktavo su V. P. ir pastarasis jam pasakė, kad jis jų ieškos, kad jie jo bijo ir slapstosi nuo jo. E. R. dėl tokių kalbų supyko ir paskambino V. P. pasiaiškinti. Tai suprato iš jų pokalbio, nes pokalbio metu buvo įjungtas telefono garsiakalbis. Jie su A. liko stadione, o E. R. nuėjo aiškintis. Jiems su A būnant stadione, nes tai šalia, girdėjosi, kas vyko sankryžoje. Buvo prietema. Pradėjo girdėtis barnis. Tada ir jis su A. L. atėjo pažiūrėti, kas vyksta. Buvo E. R., V. su sugyventine. Nežino, ką padarė A. L. V., nes nematė, kai V. sugyventinė pradėjo purkšti dujas į A. L.. V išsitraukė iš kišenės peilį ir ėjo link jo (D. L.). Tada jis apsisukęs pro krūmus nubėgo ir išrovė iš šalia buvusios tvoros pagalį, kuriuo grįžęs atgal bandė išmušti peilį, kurį laikė V. Prisipažįsta, kad pagaliu sudavė vieną kartą V per ranką, norėdamas išmušti peilį. Peilį jis išmušė. Po smūgio per rankas pagaliu V atsitraukė. Jie su E. R. nueidinėjo, V su M pradėjo šaukti, kad kvies policiją. Nematė, ką darė A. L.. Jie nesitarė su A. L. sumušti V ir jo sugyventinę. Nieko būtų neįvykę, jeigu M. V. nebūtų pripurškusi dujų, o V. nebūtų grasinęs peiliu (2 t., b. l. 105–106; 135–137).

17Kaltinamasis D. L. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad galimai kaltinamajame akte laiku 2017-06-01 A. L. grįžęs iš ( - ), jam paskambino ir jie išėjo į kaimą atsigerti alaus. Išgirdo iš kaimo žmonių kalbas, kad V. P. ant jų varo visokiais žodžiais, kad jie jo bijo, nuo jo bėga. Pasikvietė E. R.. Jis paskambino nukentėjusiajam, kuris iškoliojo necenzūriniais žodžiais E. R.: ,,Ką tu, asile, ko tu man skambinėji, neskambinėk“ (girdėjo, nes garsiakalbis buvo įjungtas), tada nuėjo visi aiškintis. Tada jie paskambino, pasakė: ,,Išeik ant gatvės, ateik pasiaiškinti, nesimušim“. Nuėjo pasikalbėti prie V. P. namo ( - ), gatvės, ties 4A namu. V. P. atėjo, A. L. su juo šnekėjo. Visi kartu buvo krūvoj. Kažką kalbėjo, aiškinosi, klausė, kodėl tokios kalbos eina, tuomet V. P. žmona pripurškė A. L. dujų ir užsivijo A. L.. Nematė, ar trenkė. Jis šone stovėjo, gal 0,5–1 metro atstumu buvo, todėl jam nekliuvo. Jis nežino, kodėl A. L. vienam purškė., nežino, ar jis norėjo muštis, nematė, ar jis norėjo suduoti smūgį. Jo žmona pripurškė dujų, užsivijo A. L., o V. P. išsitraukė peilį. Kur A. L. nubėgo – nežino, link sugriautos tvoros kelis metrus pabėgo. M. P. bėgo iš paskos. Kai V. P. išsitraukęs peilį puolė į jį, tuomet jis su pagaliu (A. L. paimtu iš tvoros, atneštu ir numestu, o jo pakeltu) trenkė V. P. per ranką, kur laikė peilį. Dėl šio nusikaltimo jis prisipažįsta iš dalies, nes trenkė gindamasis, kai buvo puolamas su peiliu. Jis pripažįsta trenkęs ir kad jam reikėjo pabėgti. Prisipažįsta pažeidęs viešąją tvarką. Nedaug buvo išgėrę (keturis butelius alaus), nebuvo apsvaigę. Taip pat būtų elgęsis, jei būtų neišgėręs, girtumas šiam nusikaltimui neturėjo įtakos. A. L. taip pat nebuvo girtas, neatrodė girtas. Ne dėl girtumo padarytas šis nusikaltimas.

18Atsakydamas į prokurorės klausimus kaltinamasis D. L. paaiškino, kad susitikti su nukentėjusiuoju pirma nuėjo E. R., jie dviese buvo toliau, kitoj gatvėj. E. R. irgi visokiais žodžiais išvadino. Nežino, kodėl nėjo kartu su E. R.. Jie atėjo tiktai pakalbėti ir jei jis nebūtų peilio išsitraukęs, nieks jo nebūtų mušę. Kodėl nepabėgo – nežino. Sudavė su pagaliu, nes norėjo išmušti peilį.

19Nukentėjusioji M. V. nuo 2017-08-05 – M. P.) apklausta ikiteisminio tyrimo metu (parodė, kad 2017-06-01 apie 16.30 val. važiavo kartu su savo sugyventiniu V. P. ir jo nepilnamečiu sūnumi maršrutiniu autobusu ( - ), sėdėdami galinėje autobuso sėdynėje. Šalia V nepilnamečio sūnaus atsisėdo ( - ), kaimo gyventojas pravardė ,,Kuperis“, kaip vėliau sužinojo, tai – A. L.. A. L. pradėjo kabinėtis prie Vytauto sūnaus sakydamas: ,,Ką tu, iš kur būsi"? Ji A. L. padarė pastabą, kad šis nesikabinėtų prie nepažįstamų asmenų. Tuomet A. L. pamatęs, kad V. P. nuleidęs galvą snaudė, pasakė: ,,O čia vienas ir smigęs sėdi“. Ji jam pasakė, kad nejuokinga. Atvažiavus ir išlipus iš autobuso A. L. ir V. P. vienas kitam padavė ranką ir visi suprato, kad nieko neįvyko. Jie trise nuėjo namo. Maždaug apie 22 val. 30 min. sugyventiniui V. P. į mobilaus ryšio telefoną paskambino pažįstamas E. R.. Ji girdėjo jų pokalbį. Be to, ji girdėjo, kad kalbėjo ne tik E. R., o ragelį, kaip suprato, buvo perėmęs ir A. L.. V. susitarė su E. R. susitikti, pasikalbėti. Jai tuo metu buvo smalsu, dėl ko E. R. nori susitikti su V. Ji kišenėje kartais turi dujų balionėlį nuo palaidų kaimo šunų. Jie kartu su V nuėjo link ( - ),, ( - ), ir ( - ), gatvių sankryžos. Tai visai šalia jų namų. Jiems trims, t. y. jai, V ir E. R., bekalbant iš pievos nuo stadiono atėjo A. L. su D. L.. A. L. buvo nusiteikęs konfliktiškai. Jis vis V sakė: ,,Ar tu mane prisimeni"? Matė, kaip jis kumščiu užsimojo ir bandė suduoti V, bet nepataikė, nes V atsitraukė. Tada ji atsistojusi tarp jų turėtu dujų balionėliu papurškė link A. L., kuris pabėgo. D. L. ir E. R. stovėjo šalia, nieko nedarė tuo metu. Netrukus A. L. atbėgo nešinas dviem pagaliais ir vieną jų padavė D. L.. Jie abu su pagaliais rankose artėjo link jų. Ji pamatė, kaip A. L. užsimojo atsineštu pagaliu ketindamas jai suduoti, ir ji besigindama atstatė prieš save dešinę ranką, todėl pagalys pataikė jai į dešinę ranką. Ji paskambino bendrajam pagalbos centrui. Tuo metu matė, kaip D. L. užsimojo ir sudavė pagaliu jos sugyventiniui į kairę ranką. Ji tuomet jau bėgo link namų ir nebematė, kas vyko toliau. Ar A. L. sudavinėjo smūgius pagaliu V, ji jau nematė, tik matė, kaip link jos skriejo akmenys, tačiau nepataikė. Kas iš jų mėtė akmenis, nežino. E. R. rėkė D. L. ir A. L., kad jos (M. V.) nemuštų ir nemėtytų akmenų. Ji dėl suduoto smūgio pagaliu į ranką juto fizinį skausmą ir įvykio metu patyrė išgąstį. Kitą dieną ji, apžiūrėjusi įvykio vietą, netoliese prie krūmo rado pagalį, o kitą pagalį netoliese surado V. Abu pagalius parsinešė namo ir savanoriškai pateikė prie ikiteisminio tyrimo medžiagos. Įvykio metu V jokio peilio su savimi neturėjo. Byloje reiškia civilį ieškinį (1 t., b. l. 28–29; 32–33).

20Nukentėjusioji M. P. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2017-06-01 ji jau buvo pagimdžiusi, buvo namuose, pasidarius blogai su sveikata, greitoji ją išvežė. Važiavo iš ligoninės namo autobusu kartu su vyru, kuris buvo atvažiavęs jos paimti, ir vyro sūnumi iš pirmos santuokos. Važiavo ir A. L.. Vyras snaudė. A. L. ,,naglai“ prisikabino prie vaiko. Ji vyrui pasakė, kad ,,gink savo vaiką, prie jo kabinasi“. Sūnus jai su ranka baksnojo, bailus yra. Vyras nepiktai paklausė, ko tu kabiniesi, jei tu jo nepažįsti. Gal žodinis konfliktas ir įvyko. Išlipus iš autobuso, jie vienas kitam paspaudę rankas nuėjo namo. Vyras A. L. nepažinojo, A. L. pirmą kartą matė autobuse. Dujų balionėlį ji visada nešiojosi su savimi. Kai E. R. paskambino jos vyrui paklausti ,,ką tu čia šneki?“. Ji per garsiakalbį girdėjo apie ką jie šneka. Su E. R. kaime gal kelis kartus buvo prasilenkę. Po to A. L. pradėjo jos vyrui grasinti, kad ,,ant kapoto padės, paguldys“ ir panašiai. E. R. sakė jos vyrui išeiti pasikalbėti. Kadangi vyras buvo išgėręs, ji išėjo kartu. Vyras peilio nepasiėmė, ji chalato, kurį užsimetė išeidama, kišenėje turėjo dujų balionėlį, kadangi jų kaimynų vilkšunis išlenda pro tvorą, o ji jo bijo. Jiems išėjus, atėjo E. R., jie ramiai šnekėjosi. Iš Mokyklos gatvės išlindo Darius ir Arūnas. E. R. kažką pradėjo jos vyrui ,,ką tu čia apkalbinėji?``, kažkas tokio. A. L. iš karto trenkė jos vyrui į veidą, nepataikė, vyras atsilošė ir ji gindamasi dujom papurškė. Tuo metu vyras nelaikė rankų kišenėse, nes, jei ji gerai atsimena, jis tuo metu buvo su sportinėmis kelnėmis, kuriose nėra kišenių. Kai ji papurškė A. L. dujų, jis bėgo per kaimynų kiemą, prie tvorelės, atsinešė du pagalius, vieną sau, kitą D. L. padavė. Kai mojo, ji ranką atkišo ir gavo per ranką. Tada D. L. jos vyrui trenkė ir ji kvietė policiją. Tada A. L. dar asfalto gabalą metė. To priežastis – pergėrimas, alkoholis kaltas. D. L. jai nieko nepadarė, vyrui per ranką sudavė. A. L. jai ranką sužalojo.

21Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusioji M. V. (1 t., b. l. 34–37) parodė vietą, kurioje 2017-06-01 įvyko įvykis ir kurioje ji buvo sužalota, kryptį, iš kur link jų atėjo A. L. su D. L.; vietą, iš kur su pagaliais atėjo A. L., ir vietą, kurioje jis perdavė pagalį D. L.. Paaiškino, kad A. L. pagaliu jai sudavė į besiginančią nuo jo smūgio į dešinę ranką. Ji matė, kaip D. L. pagaliu sudavė V per kairę ranką, ir parodė vietą, kurioje po įvykio ji rado numestus du pagalius, kuriais jie buvo sužaloti..

22Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus Specialisto išvadoje Nr. G1525/2017 (02) (1 t., b. l.50) nurodyta, kad M. V. padaryta poodinės kraujosruvos dešiniame dilbyje ir dešinėje plaštakoje bei odos nubrozdinimas dešinėje plaštakoje. Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodomu laiku, t. y. 2017-06-01. M. V. padaryti trys atskirti sužalojimai, padaryti kietais bukai daiktais, kuo galėjo būti medinės tvoros lentelė. Sužalojimai padaryti artimu vienas kitam metu. Sužalojimai padaryti ne mažiau kaip dviejų trauminių poveikių pasekoje. M. V. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas tiek vertinant kiekvieną sužalojimą atskirai, tiek visus sužalojimus kartu.

23Savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad nukentėjusioji M. V. pateikė du pagalius (1 t., b. l. 51), kurie buvo apžiūrėti, ką patvirtina apžiūros protokolas (1 t., b. l. l. 54–57).

24Nukentėjusysis V. P. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-01 apie 16.00 val. jis kartu su sugyventine M. V. ir nepilnamečiu sūnumi P. P. važiavo maršrutiniu autobusu ( - ), namo. Jie visi trys sėdėjo galinėje autobuso sėdynėje. Jis snaudė, nulenkęs galvą. Šalia sėdėjo sugyventinė M ir sūnus. Kadangi sėdynė ilga, tai šalia nepilnamečio sūnaus atsisėdo ( - ), kaimo gyventojas, pravarde ,,Kuperis“ (A. L.), ir pradėjo kabinėtis prie sūnaus – pakeltu tonu sakyti: ,,ką tu, iš kur tu“. Sūnus jam nieko neatsakė, sėdėjo savo vietoje, kadangi yra ramaus būdo. M. A. L. papriekaištavo, ko jis kabinėjasi prie nepažįstamų. Tuomet ir jis A. L. papriekaištavo dėl to, kad kabinėjasi prie vaiko. A. L. pasiėmęs telefoną pradėjo kviestis draugus palaikymui, tai jis suprato iš pokalbio. A. L. kalbėdamas telefonu pasakė, kad jį (V. P.) mato pirmą kartą ( - ),. Autobuse konflikto daugiau nebuvo. Išlipus iš autobuso jis A. L. padavęs ranką pasakė, kad daugiau jis nesikabinėtų ir nuėjo namo. Kas vyko stotelėje – nežino. Namuose jis išgėrė alaus. Apie 22 val. jam į mobilaus ryšio telefoną paskambino pažįstamas E. R. ir pradėjo priekaištauti, kad esą jis (V. P.) jį apkalbėjęs, t. y. neva jis buvo sumušęs E. R. ir pastarasis nuo jo yra pabėgęs. Jam pasirodė, kad tai ne telefoninis pokalbis ir sutarė susitikti ir pasikalbėti. M neleido eiti vienam, todėl ėjo kartu su juo. Ties ( - ), gatvės sankryžoje pamatė stovintį E. R.. Jie dviese nuėjo link jo. Susitikęs su E. R. teiravosi, kodėl pastarasis taip kalbėjo. Besikalbant su E. R. iš kažkokių krūmų išlindo A. L. su vaikinu, pravarde ,,žvėris“ (D. L.). A. L. pradėjo ieškoti priekabių prie jo. Jis (V. P.) dar mėgino jam pasakyti, kad jis nesikištų į pokalbį, tačiau A. L. jam atsakęs: ką, ar manęs neprisimeni, ir kumščiu taikėsi jam suduoti į veidą, tačiau jis spėjo atsitraukti. Tai pamačiusi M. turėtu dujų balionėliu papurškė dujų į A. L. pusę. Tuomet A. L. su D. L. kažkur nubėgo ir po kelių minučių atbėgo rankose laikydami po pagalį. Nieko nesakę jie abu turėtais pagaliais puolė jį ir M. mušti. E. R. jiems suriko: ,,nemuškit moters“. Kiek tiksliai jam buvo suduota smūgių – pasakyti negali, buvo suduota į abi rankas ir nugarą. Jis bandė gintis nuo smūgių. Dėl suduotų smūgių jis juto fizinį skausmą. Jis matė, kaip M. buvo suduotas smūgis, ir jam atrodo, kad jį sudavė A. L., nes matė kaip jis užsimojęs pagaliu artinosi link jos, bet tuo pat metu D. L. pagaliu sudavė jam (V. P.). M. telefonu kvietėsi pagalbą. Toje gatvėje, kur jie buvo mušami, apšvietimo nebuvo. Nuo suduotų smūgių kai kurie pagaliai lūžo, todėl jie dviese su M. link jų mėtė akmenis, tačiau nepataikė. A. L. su D. L. po įvykio pabėgo. Jokio peilio jis įvykio metu su savimi neturėjo ir niekam juo negrasino, tačiau pripažįsta, kad įvykio metu jis buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Byloje reiškia civilinį ieškinį (1 t., b. l. 65–66; 69; 72–75; 82).

25Nukentėjusysis V. P. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2017-06-01 važiavo autobusu su žmona, vaiku mėnesio laiko ir sūnumi iš pirmos santuokos, sėdėjo autobuse ir snaudė, A. L. pradėjo kabinėtis prie jo sūnaus, naglai klausinėti: ,,Iš kur būsi, kas tu toks?“. Kai jo žmona atkreipė jo dėmesį, kad prie jo sūnaus kabinėjasi, tada jis pasakė: ,,Ereli, prie savo lygio kabinkis, ne prie vaiko“`. Kai L. pradėjo SMS žinutes rašyti, kviestis draugus, jis pasakė, kad išlipę galės pasikalbėti vyriškai. Išlipęs iš autobuso jis, pasakęs ,,Ranką paspaudžiam“, ištiesė ranką, o jau nuėjęs atsisukęs pamatė draugų žalią mašiną privažiavus prie stotelės. Po to paskambino E. R., kad ale jis kažką apkalbėjo juos. D. L. jis vieną kartą ( - ), matė, A. L. pirmą kartą autobuse matė. Jis neseniai į ( - ), atsikraustė. Per žmones kaime išsiaiškino, kas tas A. L.. Paskambinus E. R. sutiko ateiti pasikalbėti. E. R. sakė, kad nusišneka, klauso visokių nesąmonių, gal ir pasakė ,,Eik tu na...“`, nežino, ar pavadino jį asilu. Jie sakė, kad yra filmuota medžiaga, kai jis aplink juos laksto. Kai atėjo E. R. vienas, jie iš karto kalbėjo normaliai. E. R. klausė, ką jis kalba, o jis klausė, kas jam ką pasakojo. Jie iš parkelio išlindo vėliau. Jie su R. nespėjo susikalbėti, nes jie atėjo. Jie stovėjo ir kalbėjo, kai A. L. jam pabandė suduoti į veidą, jis išsisuko, o žmona, šalia stovėjusi ir balionėlį turėjusi, papūtė jam. Jis peilio neturėjo su savimi, gal jiems vaidenasi. Jis su žmona atėjo pasikalbėti. Žmona turėjo balionėlį apsiginti nuo šunų, nes šalia yra kaimynų vilkšunis, dažnai per tvorą išlendantis. Rankas kišenėj jis gal ir laikė. D. L. sako, kad trenkė jam su pagaliu, kad išmuštų peilį, tačiau jis, būdamas dešiniarankiu, peilį turėjo ne kairėj rankoj laikyti. Tą dieną buvo išgėręs. Visas aplinkybes atsimena. Atvykę pareigūnai su prožektoriais švietėsi, peilio ieškojo, bet nerado, o jis niekur nebuvo pasitraukęs iš gatvės.

26Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis V. P. parodė vietą, kurioje 2017-06-01 įvyko įvykis ir kurioje jis buvo sužalotas, ir kryptį, iš kur link jų atėjo A. L. su D. L. ir jį su M. sumušė (1 t., b. l. 85–87).

27Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus Specialisto išvadoje Nr. G1526/2017 (02) (1 t., b. l. 90) nurodyta, kad V. P. padaryta odos nubrozdinimas kairiame dilbyje. Odos nubrozdinimas kairiame dilbyje galėjo būti padarytas užduotyje nurodomu laiku, t. y. 2017-06-01 V. P. padarytas vienas sužalojimas. Odos nubrozdinimas kairiame dilbyje padarytas kietu bukabriauniu daiktu, kuo galėjo būti medinėje lentelėje įkalta vinis. Odos nubrozdinimas kairiame dilbyje padarytas vieno trauminio poveikio pasėkoje. V. P. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

28Asmens apžiūros protokole nurodyta, kad nukentėjusiojo V. P. sutikimu buvo atlikta jo apžiūra, kurios metu užfiksuoti smurtą galintis rodyti požymiai (1 t., b. l. 91).

29Liudytojas E. R. apklausos ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-01 apie 20 val. jis paskambino savo buvusiam bendradarbiui V. P. norėdamas išsiaiškinti dėl apkalbų. Susitarė susitikti ( - ),, netoli gatvių ( - ), ir ( - ), Jis sutiko susitikti. Tuo metu jis (E. R.) buvo mokyklos stadione kartu su A. L. ir D. L.. Jie žinojo, kad jis eis pasikalbėti su V. P.. Jis susitiko su V maždaug po penkių minučių, nes stadionas yra netoliese. E. R. laukė V, o pastarasis atėjo su sugyventine. Jis V papriekaištavo dėl jo atžvilgiu skleidžiamų apkalbų, kurias V paskleidė. Jis (E. R.) jokių žalojančių įrankių neturėjo. V išsitraukė iš kišenės peilį, neigdamas apkalbas ir grasindamas jį pripjauti, tačiau sugyventinė jį sudrausmino ir jis pakluso. Netrukus nuo stadiono pusės atbėgo A. L. su D. L.. A pradėjo ginčytis su V. Tarp jų vyko žodinis konfliktas dėl skleidžiamų apkalbų. Matė, kaip A. L. sudavė vieną kartą V į veidą, tuo metu V sugyventinė į A. L. pusę papurškė dujų. A. L. pabėgo, o jis su D liko stovėti vietoje, kai tuo metu V vėl išsitraukė peilį ir ėjo link jų su D, tuo metu atbėgo A. L., rankose laikydamas du pagalius iš tvoros, vieną iš jų padavė D. L.. Jis stovėdamas matė, kaip A. L. sudavė pagaliu V sugyventinei, tačiau kur pataikė – nematė, o D. L. sudavinėjo smūgius V per ranką, kad išmuštų peilį. Kai tik A. L. trenkė pagaliu į ranką V sugyventinei, ji išsitraukusi telefoną kvietė pagalbą. Jis (E. R.) šaukė A. L. nemušti moters. Kuomet V su sugyventine bėgo link namų, A. L. pakėlęs akmenis nuo žemės pradėjo mėtyti link V ir jo sugyventinės (1 t., b. l. 98–99).

30Liudytojas E. R. apklaustas teisiamajame posėdyje paaiškino, kad galimai kaltinamajame akte nurodytu laiku buvo susitikę pakalbėti su V. P.. Su V. P. kalbėjosi telefonu, jis jam (R) skambino. Kai susitiko pakalbėti, jis išsitraukė peilį, jie eidami pro šoną gal pamatė, kad peilį turi. Jie ne kartu ėjo, jie paskui iš kažkur ,,išdygo``. Visko neprisimena, seniai buvo.

31Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymus ikiteisminio tyrimo metu (1 t. b. l. 98), liudytojas E. R. patikslino, kad tada davė teisingus parodymus. Būnant stadione išgirdo, kad nukentėjusysis apkalbas skleidžia, paskambinęs jam pasiūlė susitikti pakalbėti. Susitikus pakalbėti jis iš kelnių kišenių kairės pusės išsitraukė peilį, berods žalią, iššokantį, paspaudė, peilis išlindo ir jis ėjo link jo, jis (R) atsitraukinėjo. M. P. sako: ,,baik, V, ką tu darai, pripjausi“. V. P. buvo visas girtas. Atbėgo A. L. su D. L., pamatė peilį, A. L. iš karto jam sudavė. Pradėjo A. L. purkšti dujas į akis, jis pabėgo, atsinešė štanketes nuo tvoros. D. L. trenkė, kad peilį pamestų, o A. L. tikriausiai trenkė tam, kad pamestų dujas, ir išėjo namo. V. P. pasakė, kad jį pripjaus.

32Bylos nagrinėjimo teisme metu iš esmės pasitvirtino ikiteisminio tyrimo metu nustatytos nusikalstamų veikų aplinkybės, kad kaltinamieji 2017-06-01 apie 22:30 val. būdami ( - ),. ties namu Nr. 4 ( - ), kaime, veikdami bendrininkų grupėje, panaudoję kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, neva dėl V. P. paskleistų apkalbų A. L. atžvilgiu, niekino elementarias moralės bei elgesio normas, ignoravo žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, tyčia demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, rodė aiškų visuomenės ir žmogaus negerbimą, savo elgesiu priešpastatydami save aplinkiniams ir aplinkai, tai yra tyčia sukėlė žodinį konfliktą su nukentėjusiaisiais M. V. (šiuo metu P) ir V. P.. A. L., toliau tęsdamas nusikalstamus veiksmus, bandė kumščiu suduoti nukentėjusiajam V. P., tačiau nukentėjusysis smūgio išvengė, nes atsitraukė. Toliau A. L., tęsdamas nusikalstamus veiksmus, sudavė mediniu tvoros statiniu (lentele) nukentėjusiajai M. V. (šiuo metu P) į dešinę ranką, tuo padarydamas jai poodines kraujosruvas dešiniame dilbyje ir dešinėje plaštakoje bei odos nubrozdinimą dešinėje plaštakoje, t. y. nežymų nukentėjusiosios M. V. (šiuo metu P) sveikatos sutrikdymą. Tuo metu D. L. tyčia sudavė mediniu tvoros statiniu (lentele) nukentėjusiajam V. P. į kairę ranką, tuo padarant jam odos nubrozdinimą kairiame dilbyje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą. Tokiais bendrais veiksmais A. L. ir D. L. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

33Kaltinamieji, apklausti teisiamajame posėdyje, savo kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo pagal BK 284 straipsnį pripažino. Nors ikiteisminio tyrimo metu A. L. neigė, kad jis, M. P. papurškus jam dujų į akis, nubėgo iki tvoros ir išsilaužęs iš jos du pagalius, kuriuos atsinešęs vienu smogė M. P., o kitu jo atneštu ir numestu pagaliu D. L. smogė V. P., nors D. L. ikiteisminio tyrimo metu aiškino nematęs, ką veikė A. L., o pagalį teigė pats išsirovęs iš tvoros ir juo V. P. sudavęs per ranką, kurioje jis laikė peilį, tačiau teisiamajame posėdyje abu kaltinamieji paaiškino, kad po to, kai M. P. papurškė A. L. į akis dujų, jis nubėgęs link tvoros išrovė iš jos du pagalius, kuriuos atsinešęs vienu sudavė M. P., o kitu pagaliu jį pasikėlęs D. L. sudavė per ranką V. P., kad išmuštų peilį. Teismas kritiškai vertina kaltinamųjų parodymus apie tai, kad V. P. per ranką, kurioje buvo peilis, buvo suduota tik todėl, kad jis buvo išsitraukęs peilį ir juo puolė kaltinamąjį D. L., kadangi kaltinamųjų parodymai yra nenuoseklūs (pavyzdžiui, A. L. ikiteisminio tyrimo metu nepripažino, kad pagaliu sudavė nukentėjusiajai per ranką, o D. L. ikiteisminio tyrimo metu teigė tvoros pagalį išsirovęs ir atsinešęs pats bei aiškino nematęs, ką veikė A. L., o teisiamajame posėdyje abu kaltinamieji prisipažino pagal šį jiems pareikštą kaltinimą), be to, buvo tamsus paros metas, dėl kurio pamatyti peilį rankoje turėjo trukdyti apšvietimo stoka, o tuo tarpu nukentėjusieji peilio turėjimo faktą neigė savo nuosekliuose parodymuose tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje, įvykio vietoje joks peilis nebuvo rastas, be to, nukentėjusysis, jo teigimu, nėra kairiarankis (kas bylos nagrinėjimo metu nebuvo paneigta), o, kaip nustatyta Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus Specialisto išvadoje Nr. G1526/2017 (02), nukentėjusiajam odos nubrozdinimas buvo padarytas kairiame dilbyje. Be to, pakviestam pasikalbėti nukentėjusiajam laikant ranką kelnių kišenėje ir ją staiga ištraukus (ką patvirtino liudytojas E. R.), o nukentėjusiajai pasakius: ,,baik, V., ką tu darai, pripjausi“, teismo nuomone, esant tamsiam paros metui, tiek liudytojas E. R., tiek kaltinamieji galėjo sąžiningai klysti manydami, jog nukentėjusysis turėjo peilį. Be to, teismo nuomone, netgi jeigu ir pasitvirtintų kaltinamųjų nurodyta aplinkybė, kad nukentėjusysis vis tik turėjo su savimi peilį ir buvo jį išsitraukęs, teismo nuomone, tai nebūtų pagrindas konstatuoti, jog kaltinamieji nėra padarę BK 284 straipsnyje numatytos veikos, kadangi nėra nustatyti nei būtinosios ginties (BK 28 str.), nei būtinojo reikalingumo (BK 31 str.) požymiai. Šiuo atveju atsižvelgtina į liudytojo R ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (kuriuos liudytojas teisme patvirtino esant teisingais, nes šiuo metu nelabai beprisimina) apie tai, jog, jam vienam kalbantis su nukentėjusiuoju, šis buvo išsitraukęs peilį, neigdamas apkalbas ir grasindamas jį pripjauti, tačiau sugyventinė jį sudrausmino ir jis pakluso, tačiau po to atbėgus kaltinamiesiems ir įvykus žodiniam konfliktui dėl skleidžiamų apkalbų tarp nukentėjusiojo ir L pastarasis sudavė vieną kartą nukentėjusiajam į veidą, po ko nukentėjusioji papurškė dujų į A. L., kuris pabėgo, o tuo metu V vėl išsitraukė peilį ir ėjo link jų su D, kai, tuo metu atbėgo A. L. su dviem tvoros pagaliais, vieną iš jų padavė D. Iš tokių liudytojo parodymų akivaizdu, jog, netgi jeigu nukentėjusysis po to, kai jam L sudavė smūgį į veidą, buvo išsitraukęs peilį, kaltinamiesiems negrėsė toks pavojus, kuris negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, atsitraukiant ar pabėgant ir negrįžtant), be to, tai nebuvo joks ginimasis nuo nukentėjusiojo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi.

34Teismo nuomone, kaltinamųjų kaltę be jų prisipažinimo pagrindžia ir nuoseklūs nukentėjusiųjų duoti parodymai, kuriais teismas neturi jokio pagrindo netikėti, bei specialisto išvados, kur nurodyta, kad nukentėjusiesiems buvo padaryti nežymūs sveikatos sutrikdymai.

35Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Teismų praktikoje išaiškinta, kad viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas žmonėms skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. (LAT nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-135/2011, Nr. 2K-563/2009 ir kt.). Šiuo atveju

36Teismo nuomone, yra akivaizdu, jog kaltinamieji suprato (privalėjo suprasti), jog savo įžūliais veiksmais sutrikdys viešąją tvarką, kad tuo metu gatvėje buvę nukentėjusieji ir bet kuriuo momentu į ją galėję patekti asmenys pasijus nesaugiai, šokiruoti dėl jų elgesio nukentėjusiųjų atžvilgiu, tačiau, to nepaisydami, tuos neteisėtus veiksmus atliko. Tokie veiksmai pagrįstai įvertinti kaip pažeidžiantys viešąją tvarką, nes jais buvo demonstruojama nepagarba tiek nukentėjusiesiems, tiek ir aplinkiniams, nepaisoma visuomenėje galiojančių elgesio normų. Dėl jų atsirado padariniai – buvo pademonstruota nepagarba aplinkiniams ir sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, nukentėjusiesiems buvo padaryti nežymūs sveikatos sutrikdymai ko pasekoje atvyko nukentėjusiosios iškviesti policijos pareigūnai. Tokie kaltinamųjų veiksmai visiškai atitinka BK 284 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties objektyviuosius požymius.

37Kaltinamieji, veikdami taip, kad į jų veiksmus ir žodžius sureaguotų nukentėjusieji, bendrais bruožais turėjo numatyti ir numatė, jog tokiais veiksmais bus ne tik padaryta žala nukentėjusiesiems, bet ir pademonstruota nepagarba aplinkiniams bei aplinkai, sutrikdyta visuomenės rimtis. Tai numatydami, jie tokių padarinių norėjo ir jų siekė, todėl jų veiksmai atitinka nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnyje, požymius. Kaltinamųjų teigimas, kad jų elgesį išprovokavo ankstesnis neteisingas nukentėjusiojo elgesys (jo paskleistos apkalbos kaltinamųjų atžvilgiu bei konfliktas su A. L. autobuse), teismo nuomone, nepateisina kaltinamųjų veiksmų nukentėjusiųjų atžvilgiu, atliktų viešoje vietoje, ir nepaneigia jų kaltės padarius jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką, tačiau į tai atsižvelgtina skiriant bausmę ir sprendžiant dėl civilinių ieškinių.. Jau aptartais duomenimis yra nustatyta, kad kaltinamieji nusikalstamus veiksmus atliko viešoje vietoje, dėl mažareikšmės dingsties. Kaltinamojo veiksmai buvo atlikti viešoje vietoje, dėl menkavertės priežasties, įžūliu elgesiu ir grasinimais pademonstruojant nepagarbą aplinkiniams, ignoruojant elementarias moralės ir elgesio normas ignoravimą, kas, teismo nuomone, pagrindžia veikos teisingą kvalifikavimą pagal BK 284 straipsnį.

38

39Viešosios tvarkos pažeidimas, Turto sunaikinimas ar sugadinimas

40Kauno AVPK Jonavos r. PK Vyresniojo tyrėjo J. M. 2017-08-21 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2017-08-21, apie 20:25 val., buvo gautas pranešimas, kad ( - ), ., jo automobilį ,,Merceses Benz E 220“, valst. Nr. ( - ) apgadino du pažįstami vyrai (A. L. ir D. L.), kuriems nustatytas 2,27 ir 2,55 prom. girtumas (1 t., b. l. 105).

41Kauno AVPK Jonavos r. PK Vyriausiojo patrulio L. D. 2017-08-21 tarnybiniame pranešime (1 t., b. l. 106) nurodyta, kad 2017-08-21, apie 20:25 val., buvo gautas pranešimas, kad ( - ), prie parduotuvės trys neblaivūs iš automobilio išlipę vaikinai puola aplinkinius, rėkauja. Atvykus į vietą ( - ), prie pastato Nr. 14 pastebėjo apgadintą automobilį ,,Merceses Benz E 220“, valst. Nr. ( - ), šalia buvo pranešėjas L. F., kuris nurodė, kad automobilį apgadino du asmenys, kurių vienas yra sulaikytas. Nustatyta, kad sulaikytas D. L. 2,55 prom. girtumo. Netrukus netoliese buvo sulaikytas ir A. L., kuriam nustatytas 2,27prom. girtumas. Pranešėjas patvirtino, kad tai antrasis asmuo, apgadinęs jo automobilį.

422017-08-21 Apžiūros protokolas patvirtina, kad apžiūrėjus įvykio vietą ( - ), užfiksuota, kad šalikelėje stovi tamsios spalvos apgadintas lengvasis automobilis ,,Mersedes Benz“, valst. Nr. ( - ). Automobilio dešinės pusės priekinės durelės yra išlaužtos į išorę, ant jų nėra šoninio vaizdo veidrodėlio, kuris gali šalia automobilio ant šaligatvio; priekinio valytuvo šluotelė guli prie priekinio kairės pusės rato; šalia dešinės pusės priekinio rato guli plastikinė apdailos detalė; apžiūros metu fotografuota (1 t. b. l. 128–132).

432017-09-Aapžiūros protokolas patvirtina, kad įvykio vietoje, esančioje šalia parduotuvės ,, ( - ),“ ( - ),, šalia yra kelias ( - ),, nuo šalutinio kelio įvažiuoti į parduotuvę 30 m atstumu, į priekį link ( - ),, prie pagrindinio kelio yra autobusų sustojimo vieta (1 t., b. l. 133–138).

44Kaip matyti iš Kauno AVPK Jonavos r. PK Veiklos skyriaus 2017-08-31 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (1 t., b. l. 107–109), medžiagos tyrimo metu 2017-08-24 savanoriškai davė paaiškinimą D. L., kuris paaiškino, jog 2017-08-21 su A. L. išėjus iš parduotuvės ( - ), prie parduotuvės stovėjusio Mersedes Benz vairuotojas kažką pasakė A. L. kažką pasakė, A nuėjo su juo aiškintis, o jis iš daiktadėžės išsitraukė peilį, A nuo jo traukėsi ir kažkaip nulaužė veidrodėlį ir įlenkė dureles. Savanorišką paaiškinimą pateikęs A. L. nurodė, kad 2017-08-21 jam su L einant iš parduotuvės ( - ), kaime jis sukonfliktavo su Mersedes Benz vairuotoju, kuris konflikto metu išsitraukė peilį ir pradėjo ant jo pulti, o jis atidarinėdamas automobilio duris, kad apsiginti nuo vairuotojo, nulaužė veidrodėlį ir įlenkė dureles. Medžiagos tyrimo metu apklaustas F. L. paaiškino, kad 2017-08-21 apie 20 val. jis, išėjęs iš parduotuvės ( - ),, pamatė, kaip du iš matymo pažįstami vyrai daužė jo automobilį, kurie sulankstė dešinės pusės priekines dureles, nulaužė dešinės pusės šoninį vaizdo veidrodėlį, nulupo priekinį valytuvą, apspardė kairį šoną. 2017-08-30 papildomos apklausos metu F. L. paaiškino, kad jis įvykio metu jokio peilio neturėjo ir su juo niekam negrasino.

45A. L. apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo metu 2017-10-12 (2 t., b. l. 53–55) parodė, kad dėl inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 str., 187 str. 1 d., prisipažįsta iš dalies, nes nusikalstamas veikas įvykdė vienas, o ne kartu su D. L.. D. L. buvo netoliese, prie stotelės ir prie automobilio ,,Mersedes Benz“ net nebuvo priėjęs. 2017-08-21 jis kartu su D. L., išgėrę ( - ), alkoholio, vakare atvažiavo į ( - ), nusipirkti daugiau alkoholio. Eidami link parduotuvės ,, ( - ),“ jie ir matė, kad prie kelio šalia parduotuvės stovi automobilis ,,Mersedes Benz“, vyšninės spalvos. Mašinoje sėdėjo ir gėrė alų mašinos savininkas F. L., kurį jis jį pažįsta, yra matęs savo buvusioje darbo vietoje ir šiaip žino, kad jis gyvena ( - ), Jiems praeinant pro automobilį F. L. jų pusėn kažką pasakė, tačiau ką būtent – nepamena, nes buvo neblaivus. Jis tuo metu susinervino, bet D jam pasakė nekreipti dėmesio. Jie nuėjo į parduotuvę. Ar buvo kas parduotuvėje – nepamena. Nusipirkę alaus su D. L. išėjo iš parduotuvės ir vėl einant pro tą patį automobilį jame sėdintis F. L. vėl juos užkabino, kažką pasakė. Jis (A. L.) susinervinęs kažką jam atsakė. D. L. vėl jam liepė nekreipti dėmesio, tačiau jis (A. L.) pasiliko prie automobilio ir su F. L. aiškinosi ir konfliktavo. F. L. iš automobilio salono tarp sėdynių esančios daiktadėžės išsitraukus peilį jis (A. L.) bėgdamas nuo jo atidarė priekines dešinės keleivio pusės dureles, gal atidarydamas jas išlaužė, negali pasakyti, veidrodėlį nulaužė tikrai tyčia ir numetė į F. L. pusę, kad jis jo nepagautų. F. L. jį (A. L.) vaikėsi aplink automobilį, o jis (A. L.) nulaužė ant kapoto esantį ženkliuką, valytuvo nelaužė ir kairėje pusėje mašinos nespardė, girdėjo kaip F. L. kvietė policiją. D. L. automobilio negadino, o stovėjo tolėliau ir viską matė. Kuomet atvyko policijos pareigūnai jis (A. L.) rūkė už krūmų, o parūkęs priėjo pats prie policijos pareigūnų. Prisipažįsta, kad būdamas neblaivus apgadino F. L. priklausantį automobilį ,,Mersedes Benz“ ir tai padarė vienas, o ne kartu su D. L...

46A. L. apklaustas kaltinamuoju teisiamajame posėdyje paaiškino, jog kaltinamajame akte nurodytu laiku, apie 20 val., jis su D. L., būdami dviese išgėrę apie tris ,,bonkes“ alaus (jis nežino, ar šį nusikaltimą būtų padaręs būdamas negirtas), matydami pagrindinėje gatvėje palei parduotuvę ( - ), stovintį automobilį, kuriame sėdėjo nukentėjusysis (kurį anksčiau kelis kartus jis buvo sutikęs ir žinojo jo mašiną, su kuriuo dėl asmeninių reikalų buvo susipykęs ir kuriam jis norėjo atkeršyt), automobilio neapgadindami užėjo į parduotuvę, kur nusipirko alaus, traškučių ir cigarečių. Išeinant iš parduotuvės vėl dėl kažko (greičiausiai jis kažką nukentėjusiajam pasakė) apsikoliojo su nukentėjusiuoju, buvusiu automobilio viduje, ir jis pradėjo jo mašiną niokoti – sugadino dešinės pusės priekines dureles (dureles laužė į kitą pusę, norėdamas, kad jos neužsidarytų), veidrodėlį nulaužė ir du kartus spyrė į mašiną, sulankstydamas priekinės dešinės pusės sparną, firminį ženklą gal netyčia nulaužė, apdailos plastmasei prie dešinio sparno lyg nieko nedarė. Jis prisipažįsta, kad padarė tai, kas nurodyta kaltinamajame akte, tačiau į galinį sparną jis nespardė, nematė, ką tuo metu darė D. L., stovėjęs kažkur palei stotelę, kartu su juo prie automobilio nepriėjęs. Kai jis sukonfliktavo su nukentėjusiuoju, D. L. sakė jam neiti ten ir ėjo link stotelės į kitą pusę, jis (L) nepasiliko, jo palei mašiną nebuvo. Jis nežino, kas galėjo sugadinti kairės pusės galines dureles ir galinį sparną, kurie galėjo būti anksčiau sugadinti. Prie automobilio galo jis nesilietė. Valytuvo tikrai nelaužė, gal anksčiau buvo nulaužtas. Nematė, kad L būtų ką daręs. Kai jis laužė dureles, žiūrėjo į nukentėjusįjį. Jis nesutinka, kad nukentėjusiajam padarė kaltinamajame akte nurodytą žalą. Žalos nėra atlyginęs, nes pareigūnė sakė neiti pas nukentėjusį, kol nesibaigs teismas, be to, jis nežino, kokia padaryta žala, kurią turėtų sumokėti, kadangi surašyta pusė dalių, kurių jis negadino.

47D. L. 2017-10-12 apklaustas įtariamuoju (2 t., b. l. 135–137) parodė, kad dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 284 str., 187 str. 1 d., jis kaltu neprisipažįsta, nes šių nusikaltimų neįvykdė. 2017-08-21 vakare jis kartu su A. L. atvažiavo iš ( - ), kaimo į ( - ), į parduotuvę ,, ( - ),“, nusipirkti alkoholio, nes jiems jo pritrūko. Abu buvo neblaivūs. Ant gatvės, kelkraštyje, stovėjo vyšninės spalvos automobilis ,,Mersedes Benz“, o jame už vairo sėdėjo vienas vyriškis ir gėrė alų. Aplinkui žmonių nematė. Šis vyras jam iš matymo pažįstamas, kaip vėliau sužinojo, tai buvo F. L.. Jiems praeinant pro automobilį, F. L. jiems kažką pasakė, tačiau ką – nepamena. Jie susinervino, bet jam atgal nieko nesakė. Nuėję į parduotuvę, nusipirko, ko reikėjo, ir ėjo atgal. Jiems praeinant pro tą patį automobilį, F. L. buvo atsidaręs vairuotojo dureles, išlipo rankoje laikydamas peilį ir ėjo link A. L.. A. L. pabėgo nuo jo aplink automobilį, o jis (D. L.) tuo metu nuėjo į stotelę ir būdamas stotelėje matė, kaip F. L. vaikėsi aplink mašiną A. L.. Jis nematė nieko, ką A. darė, tik kuomet A. L. nuo jo pribėgo, jis tuomet priėjo prie F. L. ir jie kalbėjosi, tačiau dėl girtumo pokalbio turinio neprisimena.

48Kaltinamasis D. L. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2017-08-21 išgėrinėjo ( - ), pritrūkę alkoholio sugalvojo nuvažiuoti į ( - ), parduotuvę nusipirkti. Juos atvežė, kas – nesakys, patys nevairavo, abu neturi teisių. Einant į parduotuvę matė F. L. sėdint automobilyje, stovėjusiame gal 10 metrų nuo autobusų stotelės, abu su A. L. susikonfliktavo. Nuėjo į parduotuvę, kur pirko alaus, cigarečių. Prieš tai buvo išgėrę apie keturis butelius dviese, gal girtesni buvo nei pirmam nusikaltime. Išeinat iš parduotuvės susikonfliktavo, jis nekreipė dėmesio ir nuėjo į stotelę, jie kažką kalbėjo, ką kalbėjo – negirdėjo. F. L. išlipo, išsitraukė peilį, dėl to gal A. L. kažką ir padarė. Kai nukentėjusysis išlipo, jis (D. L.) atsisuko, nukentėjusysis pradėjo aplink mašiną lakstyti, gaudyti, jis (D. L.) prieidinėjo, nukentėjusysis su peiliu sako neik, iškvietė policiją. Jis pats prie automobilio nebuvo prisilietęs, valytuvo nesulaužė, į galines dureles, į bamperį nespyrė. Kai policija atvažiavo – jo nevežė. Su F. L. nebuvo pažįstamas, buvo jį matęs. A. L. ką darė tam automobiliui – nematė, ėjo iki stotelės, nueidinėdamas nežiūrėjo ir garsų jokių negirdėjo. Kai A. L. pabėgo, jis priėjo prie nukentėjusiojo, kuris išsitraukė peilį, išlipo iš mašinos. Nukentėjusysis pradėjo ant jo rėkti, jis atsitraukė, nukentėjęs iškvietė policiją. Jis nelietė tos mašinos. Jam buvo nustatytas 2,55 promilių girtumas. Jis viską prisimenu, automobilio jis nesugadino.

49F. L., ikiteisminio tyrimo metu 2017-08-21 apklaustas liudytoju (1 t., b. l. 151), parodė, kad 2017-08-21, apie 13 val., jis savo automobilį ,,Mersedes Benz E 220“, valst. Nr. ( - ), pasistatė prie parduotuvės „( - ),“, esančios ( - ), Apie 20 val. išėjęs iš parduotuvės pamatė, kad du apie 30 m. iš matymo pažįstami vyrai iš ( - ), kaimo pradėjo laužyti jo automobilį. Jie sulankstė dešinės pusės priekines dureles, nulaužė dešinės pusės šoninį vaizdo veidrodį, nulupo priekinį valytuvą, apspardė kairį šoną.

50F. L., ikiteisminio tyrimo metu 2017-08-30 apklaustas liudytoju papildomai (1 t., b. l. 153), parodė, kad 2017-08-21 parėjęs iš parduotuvės pamatė, kad jo automobilį apgadino du jaunuoliai, vieną kurių jis atpažino kaip A. L., kuris jį pamatęs pabėgo, o kitą jaunuolį jis pats sulaikė ir iš policijos pareigūnų sužinojo, kad tai D. L.. Įvykio metu jis jokio peilio neturėjo ir su juo negrasino. Dėl šio įvykio jam padaryta 840 Eur žala.

51F. L., ikiteisminio tyrimo metu 2017-09-18 apklaustas liudytoju papildomai (1 t., b. l. 155–156), parodė, kad 2017-08-21 apie 19 val. jis buvo parduotuvėje ( - ),. Išėjęs iš parduotuvės jis pamatė, kaip kaltinamieji pradėjo laužyti jo automobilio duris, atlaužė veidrodį, nulaužė valytuvą. Prieš tai jokio konflikto nebuvo. Jie parduotuvėje nebuvo. Visą tai matydamas jis pradėjo eiti link jų, vienas iš jų pabėgo, o D jis sulaikė ir iškvietė pareigūnus. Dar prieš tai jis, priėjęs prie automobilio, bandė juos varyti, bet jie bėgiojo aplink automobilį, bėgiodami vis spirdavo ar kaip kitaip apgadindavo automobilį. Tai matydamas jis išsitraukė iš automobilio peilį, kuris liko po grybavimo, ir su juo bandė varyti vyriškius, kad jie nebegadintų jo turto. Visą tai matė stotelėje stovėję dvi nepažįstamos merginos.

52Nukentėjusysis F. L. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2017-09-26 (1 t., b. l. 158–161) parodė, kad 2017-08-21, apie 20 val., jis atvyko savo automobiliu ,,Mersedes Benz E 220“, valst. Nr. ( - ), iki parduotuvės „( - ),“, esančios ( - ), Automobilį pasistatė prie parduotuvės ir nuėjo į parduotuvę. Važiuodamas prie parduotuvės stotelėje matė sėdinčius du vaikinus. Apsipirkęs ir išėjęs iš parduotuvės pamatė tuos pačius vaikinus gadinant jo automobilį. Vieną iš vaikinų, A. L., jis atpažino, nes dirbo kartu, o vėliau sužinojo ir atrojo vaikino asmenybę – D. L.. A. L. ir D. L. be jokios priežasties pradėjo gadinti jo automobilį. Matė, kaip A. L. nulaužė dešinės pusės veidrodį, automobilio ženklą ir pradėjo laužti priekines dešinės pusės duris į priešingą pusę, nuo to laužimo įlenkė duris ir sparną dešinės pusės. O D. L. iš kairės pusės spardė kojomis į dureles, sparnus ir gerai matė, kad D. L. nulaužė valytuvą. A. L. jį (F. L.) atpažinęs, pabėgo, t. y. pasitraukė nuo jo automobilio, o D. L. pradėjo bėgioti aplink automobilį. Tada jis paėmęs iš automobilio salono peilį, kuris likęs nuo grybavimo, tuo peiliu norėjo pagąsdinti D. L., kad jis daugiau nebegadintų jo automobilio. Vaikydamasis D. L. jis paskambino į bendrąjį pagalbos centrą, iškvietė policijos pareigūnus. Belaukiant pareigūnų, D. L. paprašė padėti peilį, jis padėjo peilį į automobilio saloną. Belaukdami pareigūnų kalbėjosi su juo. Matė, kad A. L. ir D. L. buvo girti. Pasiteiravus, kodėl taip padarė, jis pasakė, kad taip išėjo. Atvažiavę policijos pareigūnai sulaikė D. L., o paskui iš krūmų išlindo ir A. L.. Prie parduotuvės kitų pašalinių asmenų nebuvo. Tiek D. L., tiek A. L. jo pateis nepuolė, tik apgadino jo stovėjusį automobilį. Dėl apgadinto automobilio jis patyrė 840,95 eurų turtinę žalą ir reiškia civilinį ieškinį.

53Nukentėjusysis F. L. apklaustas teisiamajame posėdyje paaiškino, kad atvažiavęs prie parduotuvės pastebėjo automobilių stotelėje sėdint du vyrus. Jis sėdėjo mašinoje, o jie atsikėlė ir – prie mašinos. Pirmas A. L. automobilio ženklą nurovė, kitas ėjo iš paskos. Jam matant jie į parduotuvę nebuvo nuėję, meluoja. Veidrodėlį nulaužė, atidarė duris, pradėjo laužti į kitą pusę. Jis turėjo peilį mašinoj ir pagalvojo, kad ginsis. Jis aplink mašiną kaip šuo lakstė. Antras atėjo iš kitos pusės, valytuvą nurovė, jau kai jis (nukentėjusysis) pradėjo su peiliu A. L. vaikytis. Nulaužė veidrodėlį ir pradėjo spardyti kur papuolė. Kai su peiliu jis pradėjo gintis, A. L. pabėgo, antrą jis nuramino su peiliu, iškvietė policijos pareigūnus, pradėjo aiškintis, uždėjo antrankius ir pasodino į mašiną. Tada atėjo A. L., kuris buvos pabėgęs, kai nebuvo pareigūnų. Pareigūnai uždėjo jam antrankius ir pasodino į mašiną. Atvažiavę kiti pareigūnai nufotografavo, liepė nuvažiuoti į servizą žalą nustatyti.

54Atsakydamas į teisėjos klausimą, nukentėjusysis F. L. paaiškino, kad jis sėdėjo porą minučių automobilyje ir tvarkėsi, piniginę ir tašę turėjo paimti, nespėjo nueiti dar į parduotuvę, nespėjo iš mašinos išlipti, tyrėjo gal klaidingai užrašyta t. 1, b. l. 151, 153, b. l. 155, b. l. 158.

55Į prokurorės A.Kaminskienės klausimą ,,Ar tą dieną buvot toj parduotuvėj?“ nukentėjusysis atsakė, kad gal apie 13 val. dienos metu buvo parduotuvėj. Gal nesusikalbėjimas su pareigūnu, todėl taip užrašyta. Įvykio metu buvau blaivus. Su D. L. ir su A. L. jis nėra sukonfliktavęs.

56Savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad nukentėjusysis 2017-09-26 savanoriškai pateikė automobilį ,,Mersedes Benz, valst. Nr. ( - ) (1 t. b. l. 167–168). kaip matyti iš Apžiūros protokolo 1 t., b. l. 169–174; 176), apžiūrėjus automobilį ,,Mersedes Benz“, valst. Nr. ( - ) užfiksuoti objektyviai matomi apgadinimai: dešinėje automobilio pusėje ties veidrodžiu ir dešiniame priekiniame sparne įlenkimai, dešinėje pusėje nėra veidrodėlio, juodos spalvos apdailos plastmasė dešiniame priekiniame sparne priklijuota lipnia juosta, ant priekinio variklio dangčio nėra automobilio ženklo – tuščia ertmė, ties priekiniu valytuvu aplaužytos plastmasės, kairėje pusėje automobilio galinėse durelėse matosi įlenkimas ir galiniam sparne matosi įlenkimas.

57Liudytoja J. P. ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 178–179) parodė, kad ji yra UAB „( - ),“ priklausančios parduotuvės „( - ),“ pardavėja. 2017-08-21 ji dirbo parduotuvėje, esančioje ( - ), Vakare, prieš darbo pabaigą į parduotuvę buvo užėję du vaikinai, kurių ji nepažįsta. Jie abu buvo išgėrę, pirko dar alaus. Jos manymu, vaikinai buvo kažko pikti. Parduotuvėje tuo metu žmonių nebuvo. Negali pasakyti, ar tuo metu F. L. buvo parduotuvėje. Kai tie du vaikinai išėjo iš parduotuvės, maždaug po kelių minučių išgirdo triukšmą lauke. Išėjusi pažiūrėti kas vyksta ji pamatė, kad F. L. aplink savo automobilį ,,Mersedes Benz“ vaikosi tuos du vaikinus, kurie buvo prieš tai užėję į parduotuvę. F. L. besivaikydamas tuos vaikinus su kažkuo kalbėjosi telefonu, o vaikinams šaukė: „nelaužykite mašinos“. Dėl ko kilo konfliktas tarp F. L. ir tų vaikinų – nežino. Ji neatkreipė dėmesio, ar buvo daugiau žmonių lauke ar ne.

58Liudytoja J. P. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad ji dirba( - ), kaime parduotuvėje ,, ( - ),“, į kurią atėję pirmą kartą matyti kaltinamieji, kurių didesnis (parodė į D. L.) buvo labai piktas ir daugiau girtas, sakė, kad ,,į kaktą duos“ ar kažką, o kitas jį ramino, nusipirko alaus ir išėjo į lauką. Ji išėjusi į lauką pažiūrėti, ant ko jie buvo pikti, matė, kaip F. L. aplink mašiną juos vaikėsi ir kalbėjo telefonu. Vienas tų vaikinų stovėjo toliau. F. L. sakė: ,,neliesti, nelaužti“ mašinos. Ar į vieną kreipėsi, ar į du – negali pasakyti. Į vieną kreipėsi, nes vienas toliau stovėjo, F. L. vijosi vieną, kitas stovėjo toliau.

59Teisėjai pagarsinus liudytojos parodymus ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. P. paaiškino, kad gal taip ir buvo, neatsimena. Vienas stovėjo toliau, nuo mašinos gal 3–4 metrai. Nematė, ar pavijęs tą žmogų buvo, ar jis buvo nubėgęs. Bėgo A. L., o D. L. stovėjo ant vidurio kelio, nieko nedarė. Ji nematė, kad laužė jie mašiną. Tik F. L. žodžiai buvo, kad ,,nelaužkit“ ar ,,nelieskit“. Ikiteisminio tymo metu ji davė teisingus parodymus, tada geriau prisiminė. F. L. sakė: ,,neliesti“ ar ,,nelaužti“. Jai atrodė, kad tas vaikinas, kuris stovėjo toliau, buvo kartu. Kai atvyko policija, matė, kad sulaikė du asmenis. Vėliau F. L. nebuvo užėjęs į parduotuvę, jį matė, kaimynystėje gyvena, nebendrauja su juo. Jis ištisas dienas pastoviai nuo ryto iki vakaro su automobiliu stovi prie parduotuvės, sėdi automobilyje. L. ryte tą pačią dieną buvo parduotuvėje prieš vaikinus. Prieš juos prieš kiek laiko jis buvo parduotuvėje – neatsimena. Pirma užėjo F. L., paskui vaikinai. Po vaikinų F. L. nebuvo daugiau užėjęs. Rugpjūčio 21 d. apie 20:20 val. viskas įvyko. Kai vaikinai išėjo iš parduotuvės, ji iš karto, gal 5 min. praėjus, išėjo į lauką. Per 5 min. gal ir galėjo kažką mašinai padaryti, gal prieš ateinant į parduotuvę. Ne iš paskos jų puolė žiūrėti, o po 5 min. Kuris stovėjo toliau, jis šūkavo kažką, jis nebėgo, stovėjo. Tas, kurį vaikėsi, bėgo. F. L. jį vijosi, o jis bėgo aplink mašiną. Kitas kažką šūkavo į F. L. pusę. Ji išėjo pažiūrėti, dėl ko jie pikti, ką jie muš, supratusi, kad kažkas įvyks.

60Teisėjai pagarsinus liudytojos parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (tomas 1, b. l. 178-179), liudytoja J. P. paaiškino, kad vienas stovėjo toliau, stovėjo, barėsi, kitas prie automobilio buvo. F. L. kaip sakė pažodžiui – pamiršo. Jai atrodė, kad juos abu vaikėsi. Šiandien irgi atrodo, kad abu vaikėsi, antras stovėjo kaip pabėgęs, suspėjęs atsitraukti. Ji jį matė vidury kelio.

61Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus 2017-09-28 rašte Nr. 41D(K)-1581 nurodyta, kad 2017-08-21 20:26 gautas pranešimas apie įvykį adresu ( - ),. (1t., b. l. 146). Apžiūros protokole nurodyta, kad išklausytas pranešimo garso įrašas gautas Iš Bendrojo pagalbos centro. Sudaryta pokalbio stenograma (1 t., b. l. 147–149), iš kurios matyti šios nukentėjusiojo pasakytos frazės: ,,jie puolė“; ,,jie apdaužė mano mašiną“, ,,vienas liko, kitas pasišalino“

62Alkotesterio ,,Alcotest Nr. ARJF-0056“ duomenimis 2017-08-21 21:06 A. L. konstatuotas 2,27 promilių girtumas, o 2017-08-21 21:03 D. L. konstatuotas 2,55 promilių girtumas (2 t., b. l. 1–3).

63Kaltinamasis D. L. savo kaltę dėl F. L. automobilio sugadinimo ir sutrikdytos viešosios tvarkos neigia. Kaltinamasis A. L. teigia nematęs, kokius veiksmus atliko D. L., o D. L. nurodo nematęs, kokius veiksmus jiems būnant kartu atliko A. L.. Teismo nuomone, D. L. teigia nieko pats nedaręs siekdamas išvengti atsakomybės, o A. L., jį dengdamas ir siekdamas sušvelninti savo atsakomybę dėl sunkinančios aplinkybės, teigia šią nusikalstamą veiką padaręs vienas. Teismas šiuos kaltinamųjų parodymus vertina kritiškai, kaip siekį D. L. išvengti atsakomybės už nusikaltimus, numatytus BK 284 straipsnyje ir 187 straipsnio 1 dalyje, bei kaip kaltinamojo A. L. siekį, kad neliktų vienos jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Be to, kadangi 2017-08-21 21:03 D. L. buvo konstatuotas girtumas 2,55 promilių (2 t., b. l. 1–3), teismo nuomone, jis paprasčiausiai galėjo ir neatsiminti konkrečių savo atliktų veiksmų gadinant F. L. automobilį.

64Kaltinamųjų kaltę dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų patvirtina ir nukentėjusiojo F. L. duoti parodymai apie tai, kad A. L. nulaužė jo automobilio veidrodėlį, užvertęs į kitą pusę išlaužė priekines dešinės pusės duris, sulankstė priekinį dešinės pusės sparną, sulaužė Mersedes Benz firminį ženklą ir apdailos plastmasę prie dešinio sparno, o D. L. nulaužė valytuvą. Nors L neprisipažįsta nulaužęs valytuvo, tačiau apžiūros metu valytuvas rastas numestas prie mašinos, plastmasė valytuvo buvimo vietoje rasta išlaužta, A. L. teigia valytuvo tikrai nulaužęs, o nukentėjusysis netgi pažymėjo gerai matęs, kad jį nulaužė būtent D. L.. Nors nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu nurodė ir tai, kad L spardydamas kojomis į automobilio kairės pusės galines dureles ir galinį sparną juos sulankstė, tačiau jis nepažymėjo, kad jis pats tai gerai matė. Be to, apklaustas teisiamajame posėdyje nukentėjusysis nurodė tik tai, jog antras (t. y. D. L.) atėjo iš kitos pusės, valytuvą nurovė, jau kai jis (nukentėjusysis) pradėjo su peiliu A. L. vaikytis, tačiau apie tai, kad matė būtent L spardžius automobilio kairės pusės dureles ir sparną, nukentėjusysis teisiamajame posėdyje nenurodė. Be to, tai, kad abu kaltinamieji, užėję į parduotuvę apsipirkti, buvo agresyviai nusiteikę, patvirtino ir liudytoja apklausta J. P., nurodžiusi, kad D. L. buvo piktesnis ir agresyvesnis iš atėjusių vaikinų, sakė, kad ,,į kaktą duos“ ar kažką panašaus, o kitas jį ramino, iš jų žodžių ir elgesio ji supratusi, kad kažkas įvyks ir po kelių minučių išėjusi į lauką pamatė, kad F. L. vaikosi vieną vaikinų aplink mašiną, rėkdamas, kad nelaužkite automobilio, o kitas stovėjo toliau, šūkaudamas kažką šūkavo į F. L. pusę. Nors po maždaug penkių minučių po kaltinamųjų išėjimo į lauką išėjusi liudytoja vieną iš kaltinamųjų matė stovintį atokiau ir nepatvirtino mačiusi, kad kaltinamieji būtų atlikę kažkokius konkrečius automobilio laužymo (daužymo, spardymo) veiksmus, tačiau ji patvirtino, kad jai atrodė, jog nukentėjusysis vaikėsi juos abu, antras stovėjo kaip pabėgęs, suspėjęs atsitraukti.

65Nesant neginčijamų duomenų, kad būtent kaltinamasis D. L. tyčia spardydamas kojomis į automobilio kairės pusės galines dureles ir galinį sparną juos sulankstė, teismas iš kaltinimo tai šalina. Be to, atsižvelgiant į tai, kad, kaip nurodyta nukentėjusiojo pateiktoje sąmatoje (1 t., b. l. 164) galinio kairio sparno lyginimas kainuoja 20 Eur, galinių kairės pusės durų lyginimas – 20 Eur, galinio kairio sparno paruošimas ir dažymas – 90 Eur, galinių kairės pusės durų paruošimas, dažymas – 80 Eur, atitinkamai 210 Eur suma (20 + 20 + 90 + 80), padidinta 21 proc. PVM, t. y. viso 254,1 Eur suma, mažintina kaltinime nurodyta sugadinto turto vertė Be to, įvertinus tai, jog kaltinime nurodyta sugadinto turto vertė dėl neaiškių priežasčių buvo nurodyta 10 Eur per didelė (vietoj nukentėjusiojo nurodytos 840,95 Eur vertės buvo nurodyta 850,95 Eur), konstatuotina, jog kaltinamieji sugadino nukentėjusiajam F. L. priklausantį turtą bendros 586,85 eurų vertės.

66Atsižvelgdamas į tai, kas nustatyta, teismas konstatuoja, jog A. L. ir D. L. 2017m. rugpjūčio 21 d., apie 20 val. 20 min., viešoje vietoje – prie parduotuvės „( - ),“, esančios ( - ),., būdami apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, veikdami bendrininkų grupėje, be jokios priežasties, dėl chuliganiškų paskatų, vandališkais veiksmais tyčia demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, o būtent: priėję prie kelkraštyje stovėjusio automobilio Mersedes Benz, valst. Nr. ( - ) priklausančio nukentėjusiajam F. L., A. L. tyčia rankomis laužė atidaręs į priešingą pusę dešinės pusės priekines dureles ir jas sulankstė, sulankstė priekinį dešinės pusės sparną, nulaužė veidrodėlį, automobilio Mersedes Benz firminį ženklą, apdailos plastmasę prie dešinio sparno, o tuo pat metu D. L. tyčia nulaužė priekinį valytuvą, taip tokiu būdu vandališkais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei sugadino nukentėjusiajam F. L. priklausantį turtą bendros 586,85 eurų vertės.

67Dėl bausmių

68D. L. lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo baudžiamąją atsakomybę sunkinančiomis aplinkybės laikytina tai, kad nusikalstamas veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui, bei tai, kad abi veikas padarė bendrininkų grupėje. D. L. neteistas, tačiau už administracinius teisės pažeidimus baustas 10 kartų (2 t. b. l. 150–158), nedirbantis (2 t., b. l. 149); epizodiškai lankėsi VšĮ Jonavos PSPC PSC 2010, 2011 metais. Diagnozė F33.1 Pasikartojantis depresinis sutrikimas, vidutinio sunkumo ep., F10.1 Psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį, žalingas vartojimas. X78 Tyčinis savęs žalojimas. Daugiau VšĮ Jonavos PSPC PSC nesilankė, nesigydė. (2 t., b. l. 159–160). Priklausomybės ligų gydymas, įskaita – F10.1 Psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį, žalingas vartojimas (2 t. b. l. 159–160).

69A. L. lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta. Jo baudžiamąją atsakomybę sunkinančiomis aplinkybės laikytina tai, kad nusikalstamas veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui, bei tai, kad abi veikas padarė bendrininkų grupėje ir būdamas recidyvistu. A. L. teistas: 1) 2017-03-28 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal BK 138 str., 1d., 64¹ str. 8 mėn. laisvės apribojimu, 2017-04-21 įtrauktas į probuojamųjų asmenų duomenų registrą; 2) 2017-09-18 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal BK 281 str. 7d., 64¹ str., 4 mėn. laisvės atėmimo; vadovaujantis BK 64 str., 1, 3., 65 str., 1 d., 1 p., b pp., paskirta bausmė subendrinta su 2017-03-28 Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė 7 mėn. laisvės atėmimo; vadovaujantis BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metame ir 6 mėn., įpareigojant tęsti darbą, neišvykti iš gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs. A. L. už administracinius teisės pažeidimus baustas 9 kartus (2 t., b. l. 62–64; 81–87), VšĮ Jonavos PSPC PSC pas gydytoją psichiatrą nesilankė, nesigydė, VšĮ Jonavos PSPC PSC pas gydytoją priklausomybės ligų nesigydė (2 t., b. l. 88–89); nuo 2017-09-11 dirba V. K. ūkyje (2t., b. l. 90).

70Teismas, vadovaudamasi BK 54 straipsnio 2 dalimi ir 61 straipsniu, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji padarė tris nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie nesunkių (t. y. į padarytų nusikalstamų veikos pavojingumo laipsnį), į tai, kad veikos padarytos tiesioginės tyčios kaltės forma (t. y. į kaltės formą ir rūšį), į tai, kad veikos baigtos (t. y. į nusikalstamos veikos stadiją), abu kaltinamieji buvo bendravykdytojai, į padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus (konfliktas su P. kilo siekiant išsiaiškinti dėl P. paskleistų apkalbų ir dėl susižodžiavimo autobuse), į kaltinamųjų atsakomybę sunkinančias aplinkybes ir į kaltinamųjų asmenybes.

71Teismo nuomone, D. L. pakankama bausmė, apsauganti kaltinamąjį nuo naujų nusikaltimų darymo, yra laisvės apribojimo bausmės (mažesnės už vidurkį), už nusikaltimus, numatytus BK 284 str. ir 187 str. 1 d., sudarančius idealiąją sutaptį, subendrintos apėmimo būdu vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, ir paskiriant galutinę subendrintą laisvės apribojimo bausmę, bausmes, paskirtas pagal BK 284 str. ir pagal 284 str., 187 str. 1 d. subendrinus iš dalies jas sudedant vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis. Bausmių dalinio sudėjimo būdas skirtinas atsižvelgiant į tai, kad asmuo teisiamas pirmą kartą, padarytos veikos nėra labai pavojingos.

72Tačiau A. L., teismo nuomone, tik paskyrus griežčiausią BK straipsnių sankcijose numatytą bausmės rūšį – laisvės atėmimą – bus užtikrinti BK 41 straipsnyje numatyti tikslai ne tik nubausti asmenį, padariusį nusikaltimą, bet ir apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, siekti, kad ateityje nuteistasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Paskirtos laisvės atėmimo bausmės už nusikaltimus, numatytus BK 284 str. ir 187 str. 1 d., sudarančius idealiąją sutaptį, subendrintos apėmimo būdu vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu. Galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė skirtina bausmes, paskirtas pagal BK 284 str. ir pagal 284 str., 187 str. 1 d. subendrinus iš dalies jas sudedant vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis. Paskirta galutinė laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, subendrintina, bausmes iš dalies sudedant, su 2017-09-18 Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir skirtina galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė.

73BK 75 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Baudžiamasis įstatymas nenurodo aplinkybių, į kurias teismas turėtų atsižvelgti, svarstydamas BK 75 straipsnyje numatytas nuostatas, ar bausmės tikslai kaltininkui bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Spręsdamas šį klausimą, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės tikslais, nustatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje. Be to, spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan. Teismo sprendimu, be kita ko, turi būti siekiama išsaugoti kaltininko teigiamus socialinius ryšius, skatinti asmenį dirbti ir siekti savo tikslų tik teisėtomis priemonėmis. Teismo vertinimu, šioje byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju realios laisvės atėmimo bausmės skyrimo A. L. galima išvengti. Nors kaltinamasis naujus tyčinius nusikaltimus padarė neatlikęs anksčiau paskirtos bausmės, tačiau padarytos veikos priskirtinos prie nesunkių, pats nukentėjusysis P., kaip nustatyta, nusikaltimo padarymo metu buvo neblaivus ir savo ankstesniu elgesiu (kabomis) prisidėjo prie konflikto kilimo, yra jaunas ir darbingo amžiaus, yra dirbantis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismo nuomone, realus laisvės atėmimo bausmės vykdymas kaltinamajam, kuris yra jauno amžiaus, atimtų galimybę dirbti ir kuo greičiau atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje yra pakankamas pagrindas manyti, kad darbinė veikla ir kitos BK 75 straipsnyje numatytos pareigos sulaikys kaltinamąjį nuo nusikalstamų veikų darymo ateityje. Šiuo atveju bausmės tikslai, teismo nuomone, gali būti pasiekti ir be realaus bausmės atlikimo, kaltinamajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant maksimaliam terminui bei paskiriant jam 75 straipsnio 2 dalyje numatytas pareigas. Teismo nuomone, šios pareigos teigiamai paveiks kaltinamojo elgesį, skatins laikytis įstatymų ateityje bei sudarys prielaidas siekti kitų BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų.

742017-06-28 ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu A. L. paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t. b. l. 58–59) ir 2017-07-05 ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu D. L. paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 140–141) paliktinos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

75Dėl civilinių ieškinių

76Šioje byloje F. L. pateikė kaltinamiesiems civilinį ieškinį (1 t., b. l. 165), prašydamas priteisti turtinę žalą 840,95 eurų sumai dėl to, kad buvo sulamdyta jo automobilio Mersedes Benz valst. Nr. FDK 09 dešinės pusės priekinės durelės, dešinės pusės priekinis sparnas, kairės pusės galinis sparnas ir durelės, nulaužtas veidrodėlis, valytuvas, automobilio ženklas, apdailos plastmasės (LR CK 1.136 str. 1 d., 1.138 str. 1 d. 6 p., 6.245 str. 1 d. 4 d., 6.246 str. 1 d., 6.263 str., LR BPK 109 str., 110, 113 str.).

772017-08-22 UAB ,, ( - ),“ serviso meistro L. S. rašte (1 T., b. . 164) nurodyta, jog remontuojamos dalys yra: 1) galinio kairio sparno lyginimas 20 Eur, 2) galinių kairės pusės durų lyginimas 20 Eur, 3) galinio kairio sparno paruošimas, dažymas 90 Eur, 4) galinių kairės pusės durų paruošimas, dažymas 80 Eur, 5) dešinės pusės priekinių durų paruošimas, dažymas 100 Eur, 6) dešinės pusės veidrodžio paruošimas, dažymas 20 Eur, 7) ardymo surinkimo darbai 70 Eur, 8) paruošimo, dažymo medžiagos 120 Eur; Keičiamo detalės: veidrodis 30 Eur, ženklas 20 Eur, valytuvas 5 Eur, plastmasė ant dešinio sparno (moldingas) –10 Eur, plastmasė palei langą 10 Eur, durys – 100 Eur. Bendra suma – 695 Eur, PVM – 145,95 Eur, suma su PVM – 840,95 Eur.

78Nenustačius, kad būtent kaltinamasis D. L. tyčia spardydamas kojomis į F. L. automobilio kairės pusės galines dureles ir galinį sparną juos sulankstė, nepaneigus kaltinamųjų argumentų, kad automobilio kairės pusės galinės durelės ir galinis sparnas galėjo būti sulankstyti ir anksčiau kitomis aplinkybėmis, teismui iš kaltinimo tai pašalinus ir konstatavus, jog kaltinamieji sugadino nukentėjusiajam F. L. priklausantį turtą bendros 586,85 eurų vertės, teismas, vadovaudamasis CK 1.136 str. 1 d., 1.138 str. 1 d. 6 p., 6.245 str. 1 d. 4 d., 6.246 str. 1 d., 6.263 str., nukentėjusiojo F. L. civilinį ieškinį tenkina tik iš dalies ir priteisia šiam nukentėjusiajam iš kaltinamųjų solidariai 586,85 eurų turtinės žalos atlyginimo, o kitoje dalyje civilinį ieškinį atmeta.

79Be to, 2017-07-25 nukentėjusioji M. V. (dabar – P) pateikė kaltinamiesiems civilinį ieškinį (1 t., b. l. 43) ir nukentėjusysis V. P. pateikė kaltinamiesiems civilinį ieškinį (1 t., b. l. 82). Nukentėjusioji jai nusikaltimu padarytą neturtinę žalą vertina 3 500 Eur, nurodžiusi, kad ji patyrė fizinį skausmą ir išgąstį, per kurį prarado savo pieną, nes buvo maitinanti mama, prarado ramų miegą, nes išėjus į kaimą D. L. per atstumą šūkauja, necenzūriniais žodžiais užgaulioja, nesijaučia saugi išėjusi į kaimą. Nukentėjusysis V. P. jam nusikaltimu padarytą neturtinę žalą už patirtą fizinį skausmą ir už šmeižtą, jog jis buvo ginkluotas šaltu ginklu, vertina 2 000 Eur, vadovaudamasis teisingumo principais ir galimomis pasekmėmis dėl jo sugyventinės (kuriai buvo sutrikęs saugumo jausmas (ji bijo viena išeiti į gyvenvietę) ir kuri, būdama maitinanti motina, per nervinį šoką prarado pieną) sveikatos galimų sutrikimų ateityje.

80Vadovaujantis CK 6.250 straipsnio 1 dalimi, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala yra atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais, tačiau neturtinė žala atlyginama visais atvejais, jei ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais (CK 6.250 str. 2 d.).

81Teismo nuomone, nukentėjusiųjų P. nurodytas neturtinės žalos dydis (3 500 Eur ir 2 000 Eur) neatitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų ir turi būti mažintinas. Teismas, nustatydamas nukentėjusiesiems priteistinos neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į susiformavusią teismų praktiką šios kategorijos bylose, ginamos vertybės specifiką ir šio klausimo sprendimui reikšmingų kriterijų visumą: į nusikaltimo padarymo aplinkybes (nukentėjusieji sužaloti vykstant konfliktui su kaltinamaisiais, kai patys nukentėjusieji savo provokuojančiu elgesiu (tiek nukentėjusiojo paskleistomis apkalbomis apie kaltinamuosius, tiek nukentėjusiosios panaudotas dujų balionėlis ar nukentėjusiojo konflikto metu galimai panaudotas peilis ar sudarymas įspūdžio, kad jis tą peilį turi) prisidėjo prie to konflikto kilimo (jo padidėjimo), žalą padariusių asmenų kaltę, t. y. tai, jog neturtinė žala nukentėjusiesiems buvo padaryta tyčiniais kaltinamųjų veiksmais, dėl patirtų sužalojimų nukentėjusieji patyrė fizinį skausmą ir išgąstį bei prarado saugumo jausmą, tuo labiau, kad kaltinamieji jų iki šiol neatsiprašė ir neįvyko susitaikymas. Tačiau teismas atkreipia dėmesį ir į tai, jog nors kaltinamieji nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymą padarė tyčiniais veiksmais, tačiau nukentėjusiesiems padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas yra paties žemiausio laipsnio ir mažiausiai pavojingas, dėl ko jie didelio fizinio skausmo nepatyrė. Be to, atsižvelgiama ir į tai, kad nukentėjusieji nepateikė jokių duomenų apie tai, jog būtent dėl kaltinamųjų nusikalstamų veiksmų nukentėjusioji kaip kūdikį maitinanti motina prarado pieną ir ramų miegą, kad kaime D. L. per atstumą jai šūkauja, necenzūriniais žodžiais ją užgaulioja. Teismas pažymi ir tai, kad reikalaudamas atlyginti neturtinę žalą, asmuo neturi turėti tikslo praturtėti iš to ar gauti finansinę naudą, todėl piniginės kompensacijos dydis žalai atlyginti, turi būti adekvatus iškilusioms pasekmėms, padarytoms nusikalstama veika. Taigi visos minėtos aplinkybės leidžia teismui konstatuoti, kad CK 6.250 straipsnyje numatytiems neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijams atitinkantis ir neprieštaraujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams, aktualiai Lietuvos teismų praktikai dėl neturtinės žalos dydžio nustatymo šio pobūdžio bylose dėl nežymaus sveikatos tyčinio sutrikdymo, nukentėjusiojo V. P. patirtos neturtinės žalos dydis yra 300 Eur, nukentėjusiosios M. P. patirtos neturtinės žalos dydis 500 eurų, kuriuos nukentėjusiesiems solidariai turi atlyginti abu kaltinamieji. Teismas šioje byloje nesvarsto dėl neturtinės žalos padarymo nukentėjusiajam P. už jo apšmeižimą, kad jis buvo ginkluotas šaltu ginklu, kadangi šiuo atveju jokie kaltinimai kaltinamiesiems dėl šmeižto pagal BK 154 straipsnį nėra pareikšti ir šioje byloje nebuvo nagrinėti.

82Teismas, vadovaudamasis BPK 297–298 straipsniais, 301–307 straipsniais,

Nutarė

83A. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį (viešosios tvarkos pažeidimas 2017-06-01) ir skirti jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

84A. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir 187 straipsnio 1 dalį (viešosios tvarkos pažeidimas 2017-08-21) ir jam skirti: pagal BK 284 straipsnį 1 (vienerių) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir pagal BK 187 straipsnio 1 dalį 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti subendrintą bausmę – 1 (vienerių) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimą.

85Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir A. L. skirti subendrintą bausmę – 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

86Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, bausmes subendrinti iš dalies sudedant su 2017-09-18 Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir A. L. skirti galutinę subendrintą bausmę – 1 (vienerių) metų 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

87Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, A. L. bausmės vykdymą atidėti 3 metams, įpareigojant A. L.:

  1. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti darbą (arba būti užsiregistravusiam darbo biržoje),
  2. per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose;
  3. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;
  4. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

88D. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį (viešosios tvarkos pažeidimas 2017-06-01) ir skirti jam 6 (šešių) mėn. laisvės apribojimo bausmę.

89D. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir 187 straipsnio 1 dalį (viešosios tvarkos pažeidimas 2017-08-21) ir jam skirti pagal BK 284 straipsnį 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę ir pagal BK 187 straipsnio 1 dalį 5 (penkių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, D. L. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

90Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir D. L. skirti galutinę subendrintą bausmę – 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę.

91Įpareigoti D. L. būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., išskyrus atvejus, jeigu išvykimas iš namų susijęs su darbu; pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir neatlygintinai išdirbti 100 val. per vienerius metus sveikatos priežiūros ir globos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais asmenimis.

92Priteisti iš A. L. ir D. L. solidariai nukentėjusiajam V. P. 300 eurų neturtinei žalai atlyginti, nukentėjusiajai M. P. 500 eurų neturtinei žalai atlyginti ir nukentėjusiajam F. L. 586,85 eurų turtinei žalai atlyginti.

93Paskirtas kardomąsias priemones – 2017-06-28 ikiteisminio tyrimo pareigūno A. L. paskirtą rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir 2017-07-05 ikiteisminio tyrimo pareigūno D. L. paskirtą rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

94Elektroninę laikmeną (CD kompaktinis diską) su pranešimo garso įrašu, gautu iš BPC, palikti saugoti prie bylos, o du pagalius nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

95Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė,... 2. kaltinamiesiems A. L. ir D. L.,... 3. nukentėjusiesiems V. P., M. P. ir F. L.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą Nr. 01-1-27080-17,... 5. A. L. (asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Jonavos r., Lietuvos Respublikos... 6. D. L. (asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Jonavos r., Lietuvos Respublikos... 7. Teismas... 8. A. L. ir D. L. 2017 m. birželio 1 d., apie 22 val. 30 min., viešoje vietoje... 9. Be to, A. L. ir D. L. 2017m. rugpjūčio 21 d., apie 20 val. 20 min., viešoje... 10. ... 11. Viešosios tvarkos pažeidimas (2017-06-01)... 12. Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo... 13. Įvykio vietos apžiūros protokolas (1 t., b. l. 16–22) patvirtina, jog,... 14. Apklaustas įtariamuoju A. L. parodė, kad jis dėl inkriminuojamos... 15. Kaltinamasis A. L. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad įvykių nelabai... 16. Apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo metu D. L. parodė, kad jam... 17. Kaltinamasis D. L. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad galimai kaltinamajame... 18. Atsakydamas į prokurorės klausimus kaltinamasis D. L. paaiškino, kad... 19. Nukentėjusioji M. V. nuo 2017-08-05 – M. P.) apklausta ikiteisminio tyrimo... 20. Nukentėjusioji M. P. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2017-06-01 ji jau... 21. Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusioji M. V. (1 t., b. l. 34–37)... 22. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus Specialisto išvadoje Nr.... 23. Savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad... 24. Nukentėjusysis V. P. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 25. Nukentėjusysis V. P. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2017-06-01... 26. Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis V. P. parodė vietą,... 27. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus Specialisto išvadoje Nr.... 28. Asmens apžiūros protokole nurodyta, kad nukentėjusiojo V. P. sutikimu buvo... 29. Liudytojas E. R. apklausos ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-01... 30. Liudytojas E. R. apklaustas teisiamajame posėdyje paaiškino, kad galimai... 31. Teisėjai pagarsinus liudytojo parodymus ikiteisminio tyrimo metu (1 t. b. l.... 32. Bylos nagrinėjimo teisme metu iš esmės pasitvirtino ikiteisminio tyrimo metu... 33. Kaltinamieji, apklausti teisiamajame posėdyje, savo kaltę dėl viešosios... 34. Teismo nuomone, kaltinamųjų kaltę be jų prisipažinimo pagrindžia ir... 35. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje... 36. Teismo nuomone, yra akivaizdu, jog kaltinamieji suprato (privalėjo suprasti),... 37. Kaltinamieji, veikdami taip, kad į jų veiksmus ir žodžius sureaguotų... 38. ... 39. Viešosios tvarkos pažeidimas, Turto sunaikinimas ar sugadinimas... 40. Kauno AVPK Jonavos r. PK Vyresniojo tyrėjo J. M. 2017-08-21 tarnybiniame... 41. Kauno AVPK Jonavos r. PK Vyriausiojo patrulio L. D. 2017-08-21 tarnybiniame... 42. 2017-08-21 Apžiūros protokolas patvirtina, kad apžiūrėjus įvykio vietą (... 43. 2017-09-Aapžiūros protokolas patvirtina, kad įvykio vietoje, esančioje... 44. Kaip matyti iš Kauno AVPK Jonavos r. PK Veiklos skyriaus 2017-08-31 nutarimo... 45. A. L. apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo metu 2017-10-12 (2 t., b. l.... 46. A. L. apklaustas kaltinamuoju teisiamajame posėdyje paaiškino, jog... 47. D. L. 2017-10-12 apklaustas įtariamuoju (2 t., b. l. 135–137) parodė, kad... 48. Kaltinamasis D. L. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2017-08-21... 49. F. L., ikiteisminio tyrimo metu 2017-08-21 apklaustas liudytoju (1 t., b. l.... 50. F. L., ikiteisminio tyrimo metu 2017-08-30 apklaustas liudytoju papildomai (1... 51. F. L., ikiteisminio tyrimo metu 2017-09-18 apklaustas liudytoju papildomai (1... 52. Nukentėjusysis F. L. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2017-09-26 (1 t., b.... 53. Nukentėjusysis F. L. apklaustas teisiamajame posėdyje paaiškino, kad... 54. Atsakydamas į teisėjos klausimą, nukentėjusysis F. L. paaiškino, kad jis... 55. Į prokurorės A.Kaminskienės klausimą ,,Ar tą dieną buvot toj... 56. Savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, kad... 57. Liudytoja J. P. ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 178–179) parodė, kad... 58. Liudytoja J. P. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad ji dirba( - ), kaime... 59. Teisėjai pagarsinus liudytojos parodymus ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J.... 60. Teisėjai pagarsinus liudytojos parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu... 61. Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus 2017-09-28 rašte Nr. 41D(K)-1581... 62. Alkotesterio ,,Alcotest Nr. ARJF-0056“ duomenimis 2017-08-21 21:06 A. L.... 63. Kaltinamasis D. L. savo kaltę dėl F. L. automobilio sugadinimo ir sutrikdytos... 64. Kaltinamųjų kaltę dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų patvirtina... 65. Nesant neginčijamų duomenų, kad būtent kaltinamasis D. L. tyčia... 66. Atsižvelgdamas į tai, kas nustatyta, teismas konstatuoja, jog A. L. ir D. L.... 67. Dėl bausmių... 68. D. L. lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo baudžiamąją atsakomybę... 69. A. L. lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta. Jo baudžiamąją... 70. Teismas, vadovaudamasi BK 54 straipsnio 2 dalimi ir 61 straipsniu, skirdamas... 71. Teismo nuomone, D. L. pakankama bausmė, apsauganti kaltinamąjį nuo naujų... 72. Tačiau A. L., teismo nuomone, tik paskyrus griežčiausią BK straipsnių... 73. BK 75 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė asmeniui, nuteistam... 74. 2017-06-28 ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu A. L. paskirta kardomoji... 75. Dėl civilinių ieškinių... 76. Šioje byloje F. L. pateikė kaltinamiesiems civilinį ieškinį (1 t., b. l.... 77. 2017-08-22 UAB ,, ( - ),“ serviso meistro L. S. rašte (1 T., b. . 164)... 78. Nenustačius, kad būtent kaltinamasis D. L. tyčia spardydamas kojomis į F.... 79. Be to, 2017-07-25 nukentėjusioji M. V. (dabar – P) pateikė kaltinamiesiems... 80. Vadovaujantis CK 6.250 straipsnio 1 dalimi, neturtinė žala yra asmens fizinis... 81. Teismo nuomone, nukentėjusiųjų P. nurodytas neturtinės žalos dydis (3 500... 82. Teismas, vadovaudamasis BPK 297–298 straipsniais, 301–307 straipsniais,... 83. A. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 84. A. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 85. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 86. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9... 87. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, A. L.... 88. D. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 89. D. L. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 90. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 91. Įpareigoti D. L. būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., išskyrus atvejus,... 92. Priteisti iš A. L. ir D. L. solidariai nukentėjusiajam V. P. 300 eurų... 93. Paskirtas kardomąsias priemones – 2017-06-28 ikiteisminio tyrimo pareigūno... 94. Elektroninę laikmeną (CD kompaktinis diską) su pranešimo garso įrašu,... 95. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...