Byla N2-24419-127/2013
Dėl nepilnamečio vaiko įvaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė, sekretoriaujant Ingridai Valickienei, dalyvaujant pareiškėjams G. M. ir L. M., valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei K. L., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei M. K., uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. M. ir L. M. pareiškimą dėl nepilnamečio vaiko įvaikinimo ir

Nustatė

2M. M. ir O. Š. yra A. M., gimusios 2010-09-10, tėvai (b.l. 5-6).

3Tėvai nusišalino nuo mažametės A. priežiūros, auklėjimo ir materialinio išlaikymo. Dėl realios grėsmės vaiko sveikatai ir saugumui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-15 įsakymu Nr. ADI-1435 A. M. nustatyta laikinoji globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b.l. 7). Situacijai nepagerėjus, Klaipėdos apylinkės teismo 2012-01-27 sprendimu nepilnametės tėvams M. M. ir O. Š. neterminuotai apribota tėvų valdžia A., gimusios 2010-09-10, atžvilgiu, nepilnametei nustatyta nuolatinė globa, jos globėjais paskirti G. M. ir L. M. (b.l. 8-12). Nepilnametė A. M., gimusi 2010-09-10, buvo įrašyta 2012-03-12 į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b.l. 15).

4Pareiškėjai G. M. ir L. M. 2011-06-17 įtraukti į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą (b.l. 32). Pareiškėjai nurodė, kad nuo 2012 metų pradžios globoja A., nepilnametė gyvena jų namuose, mergaitė įsiliejo į jų šeimą, laiko pareiškėjus savo tėvais, vadina „mama“ ir „tėčiu“. Pareiškėjai tvirtai apsisprendė A. įsivaikinti ir užauginti savo šeimoje. Pareiškėjai prašo teismo leisti jiems įsivaikinti A. M., gimusią 2010-09-10, pripažinti juos A. M. tėvais, o A. M. jų dukra, pakeisti A. vardą į R. ir suteikti įtėvių pavardę ( - ) (b.l. 1-3).

5Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad būsimieji įtėviai, santuoką įregistravo 2008-12-12, santuokoje vaikų nesusilaukė, išklausė būsimų įvaikintojų mokymus, buvo teigiamai įvertinti. Pora gyvena tvarkingame bute, kuris priklauso nuosavybės teise abiems pareiškėjams, turi nuolatinius darbus ir pajamas, yra sveiki, neteisti, jokių kliūčių įvaikinimui nėra. Skyrius palaiko pareiškėjų prašymą ir prašo teismo jį tenkinti.

6Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė taip pat nurodė, kad kliūčių A. M., gimusios 2010-09-10, įvaikinimui nėra. Vaiko tėvams M. M. ir O. Š. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-27 sprendimu neterminuotai apribota tėvų valdžia dukros A. atžvilgiu, vaikui nustatyta nuolatinė globa, globėjais paskirti G. M. ir L. M., globotinės gyvenamoji vieta nustatyta pareiškėjų šeimoje. Globa vyko sklandžiai, tarp A. ir pareiškėjų užsimezgė tėviški santykiai, kliūčių įvaikinimui jokių nėra. Minėta institucija mano, kad A. M., gimusios 2010-09-10, įvaikinimas atitinka vaiko interesus augti šeimoje, turėti tėvus, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi.

7Prašymas tenkinamas šiais motyvais.

8Pareiškėjai G. M. ir L. M. 2011-06-17 įtraukti į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą (CK 3.210 str. 5 d.).

9Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtino, kad teisės aktuose numatytų kliūčių nepilnametės A. M., gimusios 2010-09-10, įvaikinimui nėra. Pareiškėjai pasirengę bei visiškai pasiruošę įvaikinti ir užauginti vaiką, pareiškėjai atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus būsimiems tėvams. Tarnyba sutinka, kad A. M., gimusi 2010-09-10, būtų pareiškėjų įvaikinta. Įvaikinimas atitinka vaiko interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi.

10Likusi be tėvų globos A. M., gimusi 2010-09-10, įrašyta 2012-03-12 į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (CK 3.209 str. 2 d. ). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-27 sprendimu neterminuotai apribota tėvų valdžia nepilnametės A. M. atžvilgiu, todėl tėvų sutikimas įvaikinimui nereikalingas (CK 3.214 str.).

11Įtėvių pageidavimu A. M., gimusiai 2010-09-10, keičiamas vardas į R. ir suteikiama įtėvių pavardė ( - ). Įvaikinus nepilnametę, ji vadinama R. M. (CK 3.228 str.).

12Vadovaudamasis CK 3.209, 3.210, 3.228 straipsniais, CPK 484, 487 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjų prašymą dėl įvaikinimo patenkinti.

14Pripažinti G. M. a.k( - ) nepilnametės A. M. a.k( - ) tėvu, o nepilnametę A. M. a.k( - ) pripažinti G. M. a.k( - ) dukra.

15Pripažinti L. M. a.k( - ) nepilnametės A. M. a.k( - ) motina, o nepilnametę A. M. a.k( - ) pripažinti L. M. a.k( - ) dukra.

16Pakeisti A. M. a.k( - ) vardą į R. ir suteikti A. M. a.k( - ) įtėvių pavardę ( - ). Nepilnametę vadinti R. M. a.k( - ).

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Įsiteisėjusio sprendimo kopiją per tris darbo dienas išsiųsti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos CM skyriui, įregistravusiam vaiko gimimą, kad šis pakeistų duomenis A. M. (R. M.) a.k( - ) gimimo įraše ir išduotų naują gimimo liudijimą.

Proceso dalyviai