Byla e2A-426-943/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Alvydo Poškaus ir Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovams T. S. (T. S.), R. S. ir jų atstovei advokatei A. P., atsakovams O. S., J. S. ir jų atstovui advokatui M. V., atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NEGRESKO Investicijos“ atstovei G. O.,

3atsakovės akcinės bendrovės SEB banko atstovei D. L.,

4trečiojo asmens notarės J. S. atstovui advokatui E. B.,

5trečiajam asmeniui notarei E. V.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų T. S. (T. S.) ir R. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal nurodytų ieškovų ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „NEGRESKO Investicijos“, akcinei bendrovei SEB bankui, J. S., O. S. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ir nuosavybės teisės pripažinimo, hipotekos panaikinimo ir vindikacijos taikymo, tretieji asmenys – Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro notarė J. S., Vilniaus miesto 34-ojo notarų biuro notarė E. V..

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I. Ginčo esmė

91.

10Ieškovai T. S. ir R. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti ieškovų T. S. ir R. S. bei atsakovės BUAB „NEGRESKO Investicijos“ 2015 m. spalio 21 d. sudarytą preliminariąją statomo buto pirkimo–pardavimo sutartį, pagrindine buto / patalpos – buto, ( - ), pirkimo–pardavimo sutartimi; pripažinti, kad ieškovai T. S. ir R. S. 2015 m. lapkričio 5 d. įgijo nuosavybės teisę į butą / patalpą – butą, ( - ); pripažinti negaliojančia ab initio (nuo sudarymo momento) 2016 m. birželio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. JS-5153; taikyti vindikaciją ir iš O. S. bei J. S. ieškovų T. S. ir R. S. naudai išreikalauti butą, ( - ); pripažinti negaliojančiu ab initio 2016 m. liepos 15 d. sutartinės hipotekos (jungtinė hipoteka ir maksimalioji hipoteka) sandorį, notarinio registro Nr. EV-1959; panaikinti Nekilnojamojo turto registre valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos 2015 m. liepos 15 d. buto / patalpos – buto, ( - ), hipoteką, įregistruotą remiantis 2015 m. liepos 15 d. Hipotekos registro pranešimu apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120160057980.

112.

12Ieškovai ir atsakovė BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sudarė preliminariąją statomo buto pirkimo–pardavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo, pasitelkdama kitus asmenis, atlikti buto statybos darbus bei Nekilnojamojo turto registre įregistruoti butą kaip atskirą ir nebaigtą statyti turtinį vienetą (užbaigtumas ne mažesnis kaip 85 proc.). Atsakovei įvykdžius savo pareigas, šalys sutarė sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės vengimo. Dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų statomas butas, jį įregistravus kaip nekilnojamąjį daiktą, neteisėtai buvo įkeistas bei perleistas kitiems asmenims. Ieškovų vertinimu, šie sandoriai laikytini negaliojančiais ir taikytina vindikacija.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

143.

15Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.

164.

17Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad daiktines teises ieškovai galėjo registruoti, nes Nekilnojamojo turto registro išrašo 10.4 papunktis patvirtina faktą, jog remiantis 2015 m. spalio 16 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla bei 2015 m. lapkričio 4 d. pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto buvo suformuotas naujas, tačiau nebaigtas statyti nekilnojamasis daiktas – butas ( - ). Registro įrašas galioja nuo 2015 m. lapkričio 18 d., tačiau net ir 2016 m. balandžio mėnesį pasibaigus bet kokiam sutarties vykdymo terminui ieškovai nesiėmė veiksmų sutartiniams santykiams išviešinti. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, pripažino kaip tikėtiną atsakovų įrodinėtą aplinkybę, kad ginčo butas jau buvo pastatytas preliminariosios sutarties sudarymo metu. Nekilnojamojo turto registro išrašas įrodo, kad 2015 m. spalio 16 d. statinys nebaigtas statyti, bet nuo 2015 m. lapkričio 18 d. jau yra duomenų apie ginčo butą. Ieškovų pasirašytoje preliminariojoje sutartyje nurodytas visiško atsiskaitymo terminas už ginčo butą yra trumpesnis nei mėnuo, o nekilnojamojo turto objektą įsipareigojama visiškai užbaigti kiek daugiau nei per du mėnesius nuo preliminariosios sutarties pasirašymo dienos. Taigi šios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad labiau tikėtina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 185 straipsnis), jog buvo sudaryta preliminarioji sutartis ne pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.401 straipsnio 1 dalies sąlygas, bet tokia sutartis kvalifikuotina pagal CK 6.165 straipsnį kaip preliminarioji buto įsigijimo sutartis.

185.

19Ieškovai prašė teismo pripažinti jų sudarytą preliminariąją sutartį pagrindine, tačiau nustatyta, jog atsakovai J. S. ir O. S. butą įsigijo pagal 2016 m. birželio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį. Ši sutartis sudaryta notarine forma bei užregistruota viešame registre. Taigi, skirtingai nei ieškovai, atsakovai pagal visus teisės aktų reikalavimus yra ne tik įgiję teisę į butą (CK 6.393 straipsnio 4 dalis) ir yra sąžiningi jo įgijėjai, bet ir teisiškai įforminę savo daiktines teises. Teismas, įvertindamas tai, jog ieškovai pagal preliminariąją sutartį turėjo paskutinę įmoką sumokėti iki 2015 m. lapkričio 6 d. (sutarties 4.2.4 papunktis), t. y. visą sutartą kainą, praėjus nuo sutarties sudarymo dienos 15 dienų, sprendė, jog jei, anot ieškovų, tai buvo pagrindas laikyti juos ginčo buto savininkais, tai jie privalėjo pasirūpinti daiktinių teisių išviešinimu. Atsižvelgdamas į pasyvų ieškovų elgesį, teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti CK 4.95 ir 4.96 straipsnių.

206.

21Ieškovų reikalavimas pripažinti hipotekos sandorį negaliojančiu atmestas kaip nepagrįstas, nes pasyvus ieškovų elgesys ir lėmė tai, kad notarė E. V. objektyviai negalėjo nustatyti aplinkybių dėl byloje įrodinėjamų ieškovų daiktinių teisių į butą.

227.

23Ieškovai taip pat prašė pripažinti atsakovų sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia pagal CK 1.82 straipsnį. Teismas šį reikalavimą laikė nepagrįstu, nes akcininkų sprendimas, kuriuo suteikta teisė parduoti turtą, nėra nuginčytas CK 2.82 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka. Pagal CK 2.137 straipsnio 2 dalį atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai. Ginčyti sandorį, jei įgaliotinis veikė viršydamas įgaliojimą, gali tik pats atstovaujamasis.

248.

25Vindikacinis ieškinio dalykas yra savininko reikalavimas išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės teisė pagal tokį ieškinio nurodytą teisinį pagrindą reiškia, kad savininkas turėjo daiktinę teisę – valdymą (valdymo titulas). Taigi vindikacinio reikalavimo esmė yra valdymo teisės pažeidimo padėties atkūrimas. Vis dėlto ieškovams butas nebuvo perduotas.

26III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

279.

28Ieškovai T. S. ir R. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

299.1.

30Ieškovų su atsakove BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sudarytos sutarties nuostatos patvirtina, kad sutarties sudarymo dieną butas dar nebuvo pastatytas. Šią aplinkybę patvirtina ir Nekilnojamojo turto registro duomenys. Atsižvelgdamas į tai, teismas nepagrįstai sutartį kvalifikavo kaip preliminariąją sutartį pagal CK 6.165 straipsnį bei iškreipė tikrąją šalių valią. Pažymėtina, kad šioje sutartyje aiškiai nurodoma, jog ji sudaryta vadovaujantis CK 6.401 straipsniu.

319.2.

32Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovų ir atsakovės BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sudarytai sutarčiai nėra nustatyta privaloma teisinė registracija. Teismas visiškai neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovai tokią sutartį sudarė pirmą kartą. Be to, manytina, kad byloje egzistuoja bylos sustabdymo pagrindas, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama baudžiamojo proceso tvarka dėl atsakovės BUAB „NEGRESKO Investicijos“ ir jos direktoriaus galimai nusikalstamų veikų.

339.3.

34Byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovai nuosavybės teisę į ginčo nekilnojamąjį turtą įgijo anksčiau nei atsakovai, todėl visos atsakovų sudarytos ir notariškai patvirtintos sutartys privalo būti panaikintos kaip prieštaraujančios imperatyvioms nuostatoms.

359.4.

36Pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo. BUAB „NEGRESKO Investicijos“, registruodama nuosavybės teisę į nebaigtus statyti pastatus, įkeisdama juos, turėjo gauti ieškovų sutikimą, o pirkimo–pardavimo sutarties su atsakovais O. S. ir J. S. išvis negalėjo sudaryti, nes neturėjo nuosavybės teisių, kurias galėjo perleisti.

379.5.

38Atsakovų O. S. ir J. S. sudaryta 2016 m. birželio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartis akivaizdžiai prieštarauja 2016 m. kovo 29 d. akcininkų sprendimo turiniui.

399.6.

40Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2014, pagal kurią, pripažinus ieškovams nuosavybės teisę nuo visos sutartyje numatytos kainos sumokėjimo momento, turi būti pripažintas niekiniu ir negaliojančiu 2016 m. liepos 15 d. hipotekos sandoris.

419.7.

42Ieškovai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuostolių atlyginimas yra pakankama teisinė priemonė apginti jų, kaip sąžiningų savininkų, teises, kai buvo parduotas jiems priklausantis nekilnojamasis turtas. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas teisinis klausimas, susijęs su preliminariąja nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartimi ir pirkėjo nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įgijimu, sumokėjus visą sutartyje nustatytą turto kainą. Todėl akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl nuostolių atlyginimo klausimo, peržengia ieškinio reikalavimų ribas.

4310.

44Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė AB SEB bankas prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai į apeliacinio skundo argumentus:

4510.1.

46Pirmosios instancijos teismas ieškovų sutartį pagrįstai vertino kaip sutartį, sudarytą CK 6.165 straipsnio pagrindu, nes ginčo objektas sutarties sudarymo dieną jau buvo pastatytas ir per mėnesį įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Nėra teisinio pagrindo šios sutarties pripažinti preliminariąja būsimo turto pirkimo–pardavimo sutartimi pagal CK 6.401 straipsnį, nes sąvokos „statomas“ ir „būsimas“ nėra tapačios.

4710.2.

48Bankui nebuvo žinoma aplinkybė apie preliminariosios sutarties sudarymą, nes ši sutartis nebuvo išviešinta viešame registre, todėl ji negali būti panaudota prieš sąžiningus trečiuosius asmenis. Teismas pagrįstai sprendime pažymėjo, kad jokių duomenų apie ieškovų nuosavybės teises į ginčo turtą viešame registre nėra, todėl ieškovų reikalavimai neįrodyti.

4910.3.

50Bylos duomenimis, buvo sudaryti 3 sandoriai, patvirtinti notarine tvarka, kurie pagrindžia, kad AB SEB bankas elgėsi sąžiningai, teisėtai ir apdairiai. Taigi, sudaryti sandoriai yra teisėti.

5111.

52Atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą atsakovė BUAB „NEGRESKO Investicijos“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai į apeliacinio skundo argumentus:

5311.1.

54Ieškovai siekia kvalifikuoti preliminariąją sutartį vadovaudamiesi tik sutarties tekstu, aiškindami ją pažodžiui, neatsižvelgdami į sutarties sudarymo ir vykdymo aplinkybes. Teismas tinkamai nustatė svarbias bylai išnagrinėti aplinkybes, kad ginčo turtas sutarties sudarymo metu jau buvo pastatytas, todėl tinkamai ir pagrįstai sutartį kvalifikavo ne pagal CK 6.401 straipsnį, o pagal CK 6.165 straipsnį. Vadinasi, CK 6.401 straipsnyje įtvirtinti teisės gynimo būdai negali būti taikomi.

5511.2.

56Teismas pagrįstai netaikė CK 4.95 ir 4.96 straipsnių nuostatų, nes jos gali būti taikomos tik turto savininko teisėms ginti, o ieškovai niekada nebuvo ginčo turto savininkai.

5711.3.

58Nėra pagrindo pripažinti atsakovų sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties negaliojančia, nes atsakovė UAB „NEGRESKO Investicijos“ pardavė teisėtai jai priklausiusį butą. Be to, ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.82 straipsnio pagrindu turi teisę pareikšti pats juridinis asmuo, jo steigėjas arba juridinio asmens dalyvis. Vadinasi, ieškovai neturi teisės reikšti tokio pobūdžio ieškinio.

5912.

60Atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą atsakovai O. S. ir J. S. prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai į apeliacinio skundo argumentus:

6112.1.

62Teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, jog ieškovai sudarė preliminariąją sutartį dėl buto įsigijimo (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino faktą, jog, prieš pasirašydamas preliminariąją sutartį, jis apžiūrėjo statomą butą antrame aukšte, o tuo metu buvo jau pradėtas statyti pastato 4 aukštas.

6312.2.

64Šioje byloje teismas pagrįstai konstatavo, jog ginčo butas niekada nebuvo perduotas ieškovams. Be to, atsakovai J. S. ir O. S., būdami sąžiningi ir nežinodami bei negalėdami žinoti apie ieškovų sudarytą sutartį, teisės aktų nustatyta tvarka įsigijo ir įregistravo butą viešame registre.

6512.3.

66Teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, atsižvelgdamas į pasyvų ieškovų elgesį, susijusį su jų interesų užtikrinimu, kad, nepaisant jų sąžiningumo, nėra pagrindo taikyti CK 4.95 ir 4.96 straipsnių. Pabrėžtina ir tai, kad savo interesus ieškovai būtų užtikrinę, jeigu būtų įregistravę preliminariąją sutartį viešame registre, ir tai jie galėjo padaryti vienašališkai.

6713.

68Atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą notarė E. V. prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai į apeliacinio skundo argumentus:

6913.1.

70Notarė, atlikdama notarinius veiksmus, veikė laikydamasi atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų bei atliko visus veiksmus ir funkcijas, užtikrinančius, kad hipotekos sutartis būtų patvirtinta teisėtai ir tinkamai.

7113.2.

72Registrų centro duomenimis, nėra jokių duomenų, kad dėl ginčo turto būtų buvusi sudaryta 2015 m. spalio 21 d. preliminarioji sutartis, taigi ieškovai nebuvo pakankamai atidūs šios sutarties neišviešindami.

73Teisėjų kolegija

konstatuoja:

74IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7514.

76Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant šalių pateiktų apeliacinių skundų ribų.

77Dėl faktinių aplinkybių

7815.

79Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai T. S. ir R. S. sudarė preliminariąją statomo buto pirkimo–pardavimo sutartį. Šia sutartimi atsakovė BUAB „NEGRESKO Investicijos“ įsipareigojo pastatyti 3 kambarių butą, kuris bus antrame aukšte. Šalys susitarė, kad, pardavėjui atlikus buto statybos darbus, įregistravus butą Nekilnojamojo turto registre kaip atskirą ir nebaigtą statyti (numatytas užbaigtumas 85 proc.) turtinį vienetą, pardavėjas apie tai informuos pirkėjus ir bus sudaroma pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis. Pagal sudarytos sutarties sąlygas ieškovai atsakovei BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sumokėjo sutartyje nurodytą 60 000 Eur kainą. Ieškovai kreipėsi į atsakovę BUAB „NEGRESKO Investicijos“ dėl pagrindinės sutarties sudarymo, tačiau sutartis taip ir nebuvo sudaryta. Atsakovė BUAB „NEGRESKO Investicijos“ ginčo turtą 2016 m. birželio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartimi pardavė atsakovams O. S. ir J. S..

8016.

81Nagrinėjamoje byloje ieškovai T. S. ir R. S. siekia įrodyti, kad jų sudaryta preliminarioji statomo buto pirkimo–pardavimo sutartis laikytina pagrindine pirkimo–pardavimo sutartimi. Atsižvelgdami į tai, jie ieškiniu taip pat prašo: 1) pripažinti, kad jie įgijo nuosavybės teises į ginčo nekilnojamąjį turtą; 2) pripažinti negaliojančia ab initio atsakovų BUAB „NEGRESKO Investicijos“ bei O. S. ir J. S. sudarytą 2016 m. birželio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį bei 2016 m. liepos 15 d. sutartinės hipotekos (jungtinė hipoteka ir maksimalioji hipoteka) sandorį, taip pat panaikinti ginčo turto hipoteką, įregistruotą remiantis 2015 m. liepos 15 d. Hipotekos registro pranešimu apie hipotekos įregistravimą Nr. ( - ); 3) taikyti vindikaciją.

82Dėl preliminariosios statomo buto pirkimo–pardavimo sutarties kvalifikavimo pagrindine sutartimi

8317.

84Apeliaciniu skundu ieškovai nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu teisiniu vertinimu, jog jų sudaryta preliminarioji buto pirkimo–pardavimo sutartis kvalifikuotina kaip preliminarioji sutartis CK 6.165 straipsnio pagrindu, o ne kaip preliminarioji nepastatyto buto pirkimo–pardavimo sutartis CK 6.401 straipsnio pagrindu. Jų nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles. Ieškovai byloje siekia įrodyti, kad jie sudarė CK 6.401 straipsnio nuostatas atitinkančią sutartį, todėl sektina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-611/2016 suformuota praktika, jog preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties išskirtinumas iš kitų preliminariųjų sutarčių yra tas, kad pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik remdamasis CK 6.165 straipsnio 4 dalimi, bet ir reikalauti prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį) bei naudotis visais kitais civilinių teisių gynimo būdais (CK 1.138 straipsnis).

8518.

86Remiantis kasacinio teismo praktika, sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinant sutarties turinį, prioritetas turi būti teikiamas tikriesiems sutarties šalių ketinimams (valiai) nustatyti, aiškinant sutartį nepakanka remtis pažodiniu jos tekstu; sutarčiai aiškinti reikšmingos aplinkybės, susijusios su konkrečios sutarties šalių elgesiu sudarant ir vykdant sutartį, jų santykių praktika; kartu įstatymas įpareigoja įvertinti ir visuomenėje nusistovėjusią analogiškų sutartinių santykių praktiką: jeigu sutarties šalių turėtų ketinimų negalima nustatyti, sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; aiškinant sutartį reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje ir nenurodytos, priimtiniausią pagal sutarties prigimtį sąvokų reikšmę, papročius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011; 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-306-684/2018).

8719.

88Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalį preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Pagal šio straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia.

8920.

90CK reglamentuojama ir speciali preliminariosios sutarties rūšis – būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartis. CK 6.401 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkėjas – fizinis asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas – juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą gyvenamąjį namą ar butą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą ar butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą. Pagal šio straipsnio 2 dalį preliminariojoje sutartyje privalo būti nurodyta: 1) pirkėjo teisė per dešimt dienų nuo sutarties sudarymo dienos atsisakyti preliminariosios sutarties; 2) būsimo gyvenamojo namo ar buto kaina ir jos patikslinimo ar pakeitimo sąlygos; 3) sutarties dalyko aprašymai ir darbai, kuriuos privalo atlikti pardavėjas; 4) gyvenamojo namo ar buto statybos terminai; 5) teisės į gyvenamąjį namą ar butą suvaržymai (tiek esantys, tiek būsimi); 6) rangovas, architektas, inžinierius ir kiti statybą ir jos priežiūrą atliksiantys asmenys; 7) žemės sklypo, kuriame bus statomas namas ar butas, teisinis statusas ir nusipirkusio gyvenamąjį namą ar butą pirkėjo teisės į žemės sklypą. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad neatskiriama preliminariosios sutarties dalis yra gyvenamojo namo ar buto projektas, jo sąmata ir kiti dokumentai.

9121.

92CK 6.401 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad preliminariojoje sutartyje gali būti numatyta, jog pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje numatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo.

9322.

94Pagal kasacinio teismo praktiką CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto pirkimo–pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių. CK 6.401 straipsnio reglamentavimas skirtas būtent pirkėjo – fizinio asmens, siekiančio įsigyti butą ar namą, t. y. patenkinti savo poreikį turėti gyvenamąjį būstą, interesams užtikrinti, kai jis sudaro preliminariąją sutartį dėl dar statomo (būsimo) gyvenamojo būsto pirkimo ir savo lėšomis finansuoja statybą. Svarbus būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties bruožas yra tas, kad viena būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutarties šalis – pirkėjas – visada yra fizinis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-219/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-611/2017).

9523.

96CK 6.401 straipsnio 5 dalies formuluotė „visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja“ negali būti aiškinama taip, kad tik sumokėjęs visą kainą pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą, o sumokėjęs tik dalį kainos daiktinių teisių neįgyja. Nesant reglamentuotos situacijos dėl statomo gyvenamojo namo ar buto nuosavybės teisės, kai pirkėjas sumoka ne visą, o dalį jo kainos, tokio objekto nuosavybės teisės klausimas turi būti nustatomas kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į sumokėtą kainos dalį, sukurto objekto dalį, į tai, ar gyvenamasis namas ar butas perduotas pirkėjui, ir pan. Be to, įstatymu nedraudžiama pripažinti bendrosios dalinės pirkėjo ir pardavėjo nuosavybės, kai pirkėjas yra finansavęs tik dalį statybos. Kai nekilnojamojo daikto pirkėjas – vartotojas – už pastatytą būstą yra sumokėjęs didesnę dalį sutartos būsto pirkimo kainos, perdavimas pirkėjui neįformintas sutartyje nustatyta tvarka, tačiau būstas faktiškai perduotas pirkėjui, tolesnis sutarties vykdymas nutrūksta dėl pardavėjo – rangovo – verslininko bankroto, vartotojas gali būti ginamas CK 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka pripažįstant pirkėjui nuosavybės teisę į statomą būstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011).

9724.

98Pirmosios instancijos teismas pripažino labiau tikėtiną atsakovų įrodinėtą aplinkybę, kad sutarties sudarymo metu ginčo turtas jau buvo pastatytas, nes ginčo sutartimi nekilnojamojo turto objektą įsipareigojama visiškai užbaigti kiek daugiau nei per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Be to, pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį preliminariojoje sutartyje gali būti numatyta, kad pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje numatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje nurodytos statybos kainos sumokėjimo, tačiau tokia sąlyga ieškovų sutartyje nebuvo numatyta. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad preliminarioji statomo buto pirkimo–pardavimo sutartis laikytina preliminariąja sutartimi CK 6.165 straipsnio prasme ir jai nėra taikytinos CK 6.401 straipsnio nuostatos. Apeliantai, nesutikdami su tokia teismo išvada, teigia, kad teismas netinkamai pritaikė sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 straipsnis), nes ieškovų ir atsakovės BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sudaryta sutartis atitinka visas CK 6.401 straipsnyje numatytas sąlygas, o aplinkybė, jog sutartyje nebuvo įtraukta CPK 6.401 straipsnio 5 dalies nuostata, nepaneigia, kad šiai sutarčiai taikytinos CK 6.401 straipsnio nuostatos.

9925.

100Nors byloje kilo ginčų, ar ieškovų sutarties sudarymo dieną ginčo nekilnojamasis turtas buvo pastatytas, ar ieškovų sudaryta sutartis kvalifikuotina pagal CK 6.145 straipsnį ar pagal CK 6.401 straipsnį, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė ar egzistavo šalių susitarimas finansuoti būsimo buto statybą, nėra savaime pakankamas šalių sudarytą sutartį pripažinti būsimo buto pirkimo-pardavimo sutartimi. Būtina sąlyga tokiu atveju yra ir nuosavybės teisių įgijimas nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo (CK 6.401 straipsnio 5 dalis). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog šalys ginčijama sutartimi susitarė ir dėl sąlygų, kurios būdingos specifinei preliminariosios sutarties rūšiai (CK 6.401 straipsnis), todėl tokioje situacijoje būtina nustatyti kokio pobūdžio teisiniai santykiai tarp šalių sudarant ginčijamą sutartį vyravo (buvo pagrindiniai). Teisėjų kolegija, vertindama šalių sudarytos sutarties tekstą, sprendžia, kad joje yra organizacinio pobūdžio nuostatų ir įsipareigojimų, nes šalys sutarė, kad pagrindinė ginčo turto pirkimo–pardavimo sutartis bus sudaryta ateityje (įsipareigojimas sudaryti tokią sutartį ateityje), aptartas būsimos pagrindinės sutarties dalykas ir esminės pagrindinės sutarties sąlygos, nustatytas terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis, sutartis sudaryta rašytine forma, kaip tai reikalaujama pagal CK 6.165 straipsnio 2 dalį, todėl sutartis turi daugiau preliminariosios, nei būsimo buto pirkimo-pardavimo sutarties bruožų.

10126.

102Byloje keliamas klausimas ar susiklosčiusioje faktinėje situacijoje reikėtų vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-611/2016 suformuota praktika, jog preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties išskirtinumas iš kitų preliminariųjų sutarčių yra tas, kad pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik remdamasis CK 6.165 straipsnio 4 dalimi, bet ir reikalauti prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį) bei naudotis visais kitais civilinių teisių gynimo būdais (CK 1.138 straipsnis).

10327.

104Kaip minėta, dėl ginčo nekilnojamojo turto BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sudarė du sandorius: 1) 2015 m. spalio 21 d. preliminariąją statomo buto pirkimo–pardavimo sutartį su ieškovais T. S. ir R. S.; 2) 2016 m. birželio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį su atsakovais O. S. ir J. S.. Ginčo nekilnojamasis turtas 2016 m. birželio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartimi, patvirtinta notarine tvarka ir užregistruota viešame registre, perleistas atsakovams O. S. ir J. S., t. y. tretiesiems asmenims. Kadangi šalys (ieškovai ir atsakovė BUAB „NEGRESKO Investicijos“) nebuvo sulygusios, kad nuosavybės teisė ieškovams į ginčo turtą pereitų nuo kainos sumokėjimo momento (CK 6.401 straipsnio 5 dalis), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog daiktinių teisių į šį turtą ieškovai neįgijo. Ieškovai paaiškino, kad preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties taip pat neužregistravo viešame registre. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovais, kad jie neturėjo įstatymuose nustatytos pareigos tai padaryti, tačiau to nepadarydami neturi teisės šio sandorio sudarymo fakto naudoti prieš trečiuosius asmenis (atsakovus O. S. ir J. S.) (CK 1.75 straipsnio 2 dalis). Byloje atsakovų O. S. ir J. S. sąžiningumas įsigyjant ginčo nekilnojamąjį turtą nebuvo kvestionuojamas, vadinasi, laikytina, kad turtas perleistas sąžiningiems asmenims, o jų daiktinės teisės, skirtingai nei ieškovų, buvo ir yra įregistruotos viešame registre. Nors ieškovai teigia, kad tokią sutartį sudarė pirmą kartą, be to, jie laikytini vartotojais, tačiau tai nesuponuoja išvados, jog turi būti pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai įsigijus nekilnojamąjį turtą bei sąžiningai ir teisėtai įregistravus nuosavybės teises į jį. Ieškovams neįgijus nuosavybės teisės į statomą butą, jų pažeistos teisės negali būti ginamos taikant daiktinius teisės gynimo būdus (vindikaciją).

10528.

106Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad, net ir pripažinus ieškovų ginčijamą sutartį negaliojančia, jų teisės į butą liktų apsunkintos hipoteka. CK 4.197 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako. Kai hipotekos sandoris įstatymuose nustatyta tvarka pripažintas negaliojančiu ir nėra būtinybės ginti sąžiningo hipotekos kreditoriaus, Hipotekos registre įregistruota hipoteka baigiama ir išregistruojama iš Hipotekos registro, pateikus įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu. Taigi CK 4.197 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta išimtis, kada hipotekos teisė hipotekos kreditoriui išlieka, net jeigu hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu. Šia teisės norma nustatomas hipotekos kreditoriaus, kaip daiktinės teisės turėtojo, teisės gynimo būdas, kai nuginčijamas hipotekos sandoris. Kitaip tariant, CK 4.197 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas sąžiningo kreditoriaus teisių gynimo institutas.

10729.

108Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad tais atvejais, kai ginčijama įkaito davėjo nuosavybės teisė į hipoteka įkeistą daiktą, hipotekos kreditorius, kaip trečiasis asmuo pagal nuosavybės teisės įgijimo sandorį, gali gintis kaip sąžiningas hipotekos (daiktinės teisės) įgijėjas, prašydamas palikti jam hipotekos teisę, jei apie pažeidimus, kurie buvo padaryti įkaito davėjo įgyjant nuosavybę, hipotekos kreditorius nežinojo ir negalėjo žinoti. Sąžiningu gali būti pripažįstamas tas kreditorius, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo dėl hipotekos sandorio sąlygų ir objekto, galimų negaliojimo pagrindų. Tokie duomenys gaunami iš įvairių šaltinių, pirmiausia iš turto savininko ar jo atstovo paaiškinimų, iš registrų ar kitų asmenų, oficialių ir privačių šaltinių (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-580-686/2015).

10930.

110Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti aplinkybes, susijusias su hipotekos kreditoriaus sąžiningumu, inter alia (be kita ko), tai, jog sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu. Byloje nėra ginčo dėl to, jog 2016 m. liepos 15 d. ginčo turtas suvaržytas sutartine jungtine ir maksimaliąja hipoteka, hipotekos sandorio sudarymo momentu atsakovų nuosavybės teisė į ginčo nekilnojamąjį turtą buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Atitinkamu laikotarpiu nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, kurios pagrindu buvo įsigytas ginčo butas, nebuvo ginčijama teismine tvarka, viešai prieinamame registre nebuvo jokių įrašų, kurie sąžiningam įkaito gavėjui būtų galėję sukelti abejonių dėl įkeičiamo daikto įsigijimo teisėtumo. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, taip pat įvertindama objektyvų sąžiningą elgesį (pagal bona fide (sąžiningumo) principą), teisėjų kolegija pažymi, jog šioje byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad bankas, sudarydamas hipotekos sandorį, elgėsi nesąžiningai. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantai (ieškovai), pasirinkdami tokį teisių gynimo būdą ir reikšdami reikalavimą taikyti vindikaciją ir iš O. S. bei J. S. išreikalauti butą, nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog toks reikalavimas negalėtų būti tenkintas net ir tenkinus reikalavimą dėl preliminariosios ginčo buto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine sutartimi.

111Dėl pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.82 straipsnio pagrindu

11231.

113Ieškovai, be kita ko, prašo pripažinti atsakovų sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia CK 1.82 straipsnio pagrindu. CK 1.82 straipsnyje numatyti sandoriai, pažeidžiantys juridinio asmens teisnumą, yra nuginčijami, o reikalavimą dėl jų pripažinimo negaliojančiais gali reikšti tik įstatymuose nurodyti asmenys (CK 1.78 straipsnio 4 dalis). Kadangi ieškovai neturi teisės reikšti ieškinio dėl BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.82 straipsnio pagrindu, tai šis ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas. Atmestinas kaip nepagrįstas ieškovų argumentas ir dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.80 straipsnio pagrindu, nes nuosavybės teisių preliminariosios sutarties pagrindu į ginčo turtą ieškovai nebuvo įgiję (CK 6.393 straipsnio 4 dalis), todėl imperatyvios įstatymų nuostatos nebuvo pažeistos. Atitinkamai nėra pagrindo taikyti ir daiktinių teisių gynybos būdo – vindikacijos, nes ieškovai niekada nebuvo ginčijamojo turto savininkai. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovų teisės galėtų būti ginamos taikant normas, kuriomis reglamentuojamas nuostolių atlyginimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), nes ieškovų neapdairumas bei galimas atsakovės BUAB „NEGRESKO Investicijos“ nesąžiningumas jų atžvilgiu, nesudarant pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties, negali būti kompensuojamas trečiųjų asmenų O. S. ir J. S. sąskaita, pažeidžiant jų teisėtus lūkesčius ir interesus bei panaikinant jų sudarytus sandorius.

114Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

11532.

116Atsakovė AB SEB bankas ir atsakovas O. S. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal jų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius bei teismui pateiktus dokumentus. AB SEB bankas pateikė dokumentus, patvirtinančius 508,20 Eur bylinėjimosi išlaidas, o atsakovas O. S. – 1 000 Eur. Teisėjų kolegija sprendžia, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra faktiškai patirtos ir pagrįstos įrodymais bei neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš ieškovų lygiomis dalimis.

117Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

118Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

119Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovo T. S. (T. S.), asmens kodas ( - ) ir ieškovės R. S., asmens kodas ( - ) atsakovės akcinės bendrovės SEB banko, juridinio asmens kodas 112021238, naudai 508,20 Eur (penkis šimtus aštuonis eurus 20 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, t. y. po 254,10 Eur (du šimtus penkiasdešimt keturis eurus 10 ct) iš kiekvieno.

120Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovo T. S. (T. S.), asmens kodas ( - ) ir ieškovės R. S., asmens kodas ( - ) atsakovo O. S., asmens kodas ( - ) naudai 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, t. y. po 500 Eur (penkis šimtus eurų) iš kiekvieno.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovams T. S. (T. S.),... 3. atsakovės akcinės bendrovės SEB banko atstovei D. L.,... 4. trečiojo asmens notarės J. S. atstovui advokatui E. B.,... 5. trečiajam asmeniui notarei E. V.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija... 8. I. Ginčo esmė... 9. 1.... 10. Ieškovai T. S. ir R. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 11. 2.... 12. Ieškovai ir atsakovė BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sudarė... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 3.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 16. 4.... 17. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad daiktines teises... 18. 5.... 19. Ieškovai prašė teismo pripažinti jų sudarytą preliminariąją sutartį... 20. 6.... 21. Ieškovų reikalavimas pripažinti hipotekos sandorį negaliojančiu atmestas... 22. 7.... 23. Ieškovai taip pat prašė pripažinti atsakovų sudarytą pirkimo–pardavimo... 24. 8.... 25. Vindikacinis ieškinio dalykas yra savininko reikalavimas išreikalauti savo... 26. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 27. 9.... 28. Ieškovai T. S. ir R. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 29. 9.1.... 30. Ieškovų su atsakove BUAB „NEGRESKO Investicijos“ sudarytos sutarties... 31. 9.2.... 32. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovų ir atsakovės... 33. 9.3.... 34. Byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovai nuosavybės teisę į ginčo... 35. 9.4.... 36. Pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį... 37. 9.5.... 38. Atsakovų O. S. ir J. S. sudaryta 2016 m. birželio 17 d. pirkimo–pardavimo... 39. 9.6.... 40. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos civilinėje byloje Nr.... 41. 9.7.... 42. Ieškovai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuostolių... 43. 10.... 44. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė AB SEB bankas prašo apeliacinį... 45. 10.1.... 46. Pirmosios instancijos teismas ieškovų sutartį pagrįstai vertino kaip... 47. 10.2.... 48. Bankui nebuvo žinoma aplinkybė apie preliminariosios sutarties sudarymą, nes... 49. 10.3.... 50. Bylos duomenimis, buvo sudaryti 3 sandoriai, patvirtinti notarine tvarka, kurie... 51. 11.... 52. Atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą atsakovė BUAB „NEGRESKO... 53. 11.1.... 54. Ieškovai siekia kvalifikuoti preliminariąją sutartį vadovaudamiesi tik... 55. 11.2.... 56. Teismas pagrįstai netaikė CK 4.95 ir 4.96 straipsnių nuostatų, nes jos gali... 57. 11.3.... 58. Nėra pagrindo pripažinti atsakovų sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties... 59. 12.... 60. Atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą atsakovai O. S. ir J. S. prašo... 61. 12.1.... 62. Teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, jog ieškovai sudarė... 63. 12.2.... 64. Šioje byloje teismas pagrįstai konstatavo, jog ginčo butas niekada nebuvo... 65. 12.3.... 66. Teismas padarė pagrįstą ir teisėtą išvadą, atsižvelgdamas į pasyvų... 67. 13.... 68. Atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą notarė E. V. prašo apeliacinį... 69. 13.1.... 70. Notarė, atlikdama notarinius veiksmus, veikė laikydamasi atidumo, atsargumo... 71. 13.2.... 72. Registrų centro duomenimis, nėra jokių duomenų, kad dėl ginčo turto... 73. Teisėjų kolegija... 74. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 75. 14.... 76. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 77. Dėl faktinių aplinkybių ... 78. 15.... 79. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai T. S. ir R. S. sudarė... 80. 16.... 81. Nagrinėjamoje byloje ieškovai T. S. ir R. S. siekia įrodyti, kad jų... 82. Dėl preliminariosios statomo buto pirkimo–pardavimo sutarties kvalifikavimo... 83. 17.... 84. Apeliaciniu skundu ieškovai nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu... 85. 18.... 86. Remiantis kasacinio teismo praktika, sutarties šalims nesutariant dėl... 87. 19.... 88. Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalį preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 89. 20.... 90. CK reglamentuojama ir speciali preliminariosios sutarties rūšis – būsimo... 91. 21.... 92. CK 6.401 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad preliminariojoje sutartyje gali... 93. 22.... 94. Pagal kasacinio teismo praktiką CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama... 95. 23.... 96. CK 6.401 straipsnio 5 dalies formuluotė „visišką nuosavybės teisę į... 97. 24.... 98. Pirmosios instancijos teismas pripažino labiau tikėtiną atsakovų... 99. 25.... 100. Nors byloje kilo ginčų, ar ieškovų sutarties sudarymo dieną ginčo... 101. 26.... 102. Byloje keliamas klausimas ar susiklosčiusioje faktinėje situacijoje reikėtų... 103. 27.... 104. Kaip minėta, dėl ginčo nekilnojamojo turto BUAB „NEGRESKO Investicijos“... 105. 28.... 106. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad, net ir pripažinus... 107. 29.... 108. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad tais atvejais, kai ginčijama įkaito... 109. 30.... 110. Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti aplinkybes, susijusias su hipotekos... 111. Dėl pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.82... 112. 31.... 113. Ieškovai, be kita ko, prašo pripažinti atsakovų sudarytą... 114. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 115. 32.... 116. Atsakovė AB SEB bankas ir atsakovas O. S. prašo priteisti bylinėjimosi... 117. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 118. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti... 119. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovo T. S. (T. S.), asmens kodas ( - ) ir... 120. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovo T. S. (T. S.), asmens kodas ( - ) ir...