Byla 2S-999-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų R. Gudžiūnienės, H. Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties, kuria nustatytas terminas trūkumams šalinti, žyminiam mokesčiui sumokėti, civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos ieškinį atsakovui Lietuvos darbo federacijai dėl 2/3 bendraturčiams priklausančio turto pripažinimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti ieškovui 2/3 dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto. Nurodė, jog remiantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymu Respublikinių profesinių sąjungų kultūros rūmų pastatas su priklausiniais V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, perduotas bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis Lietuvos darbo federacijai ir Lietuvos darbininkų sąjungai. Anykščių reabilitacijos centras ir poilsio namai „Neringos kopos“ lygiomis dalimis perduoti bendrosios dalinės nuosavybės teise Lietuvos darbo federacijai, Lietuvos profesinių sąjungų centrui, Lietuvos darbininkų sąjungai ir profesinių sąjungų susivienijimui. Nurodė, jog atsakovas be bendraturčių sutikimo patalpas, skirtas profsąjungų veiklai, pardavė ir nupirko atskirą statinį Vytauto g. 14, Vilniuje, kuriame bendraturčių veiklai patalpų nesuteikė.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-05-18 nutartimi nustatė ieškovui Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijai procesinį terminą iki 2009-06-15 (imtinai) pateikti teismui ieškinį, atitinkantį CPK 135 str. 1 d. 5 p., 6 p. keliamus reikalavimus, sutikslinti ir sukonkretinti reikalavimą pripažinti ieškovo nuosavybe 2/3 dalis pastato (V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje), esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje bei apmokėti šį reikalavimą atitinkamo dydžio žyminiu mokesčiu, apskaičiuojamu CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta tvarka bei pateikti teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl dokumentų pateikimo ir jam buvo atsisakyta išduoti prašomus dokumentus. Teismas konstatavo, jog ieškovo reikalavimas pripažinti ieškovo nuosavybe 2/3 dalis pastato (V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje), esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje yra netikslus ir nekonkretus. Pažymėjo, kad minėtas ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, todėl sutikslindamas bei sukonkretindamas šį reikalavimą, ieškovas turi sumokėti atitinkamo dydžio žyminį mokestį, apskaičiuojamą CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta tvarka.

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-05-18 nutartį žyminio mokesčio dalyje panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Apelianto nuomone, reikalavimas apmokėti ieškinį CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu neatitinka faktinių aplinkybių. Pažymi, jog ieškinys pareikštas dėl 2/3 bendraturčiams priklausančio turto pripažinimo (Respublikinių profesinių sąjungų kultūros rūmų pastatas su priklausiniais V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje), kuris buvo perduotas nuosavybėn bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis Lietuvos darbo federacijai ir Lietuvos darbininkų sąjungai, todėl jo priteisti nereikia. Laiko, kad tai yra ne turtinis, o pripažinimo (prejudicinis) ieškinys.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinio priėmimo, žyminio mokesčio mokėjimo klausimą, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šiuos klausimus reglamentuojančias civilinio proceso normas.

11Kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba, tačiau ši teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas. CPK 80 str. įtvirtina mokėtino žyminio mokesčio dydžio nustatymo būdus: turtiniame ginče yra mokamas proporcinis žyminis mokestis, kurio dydis priklauso nuo ieškinio sumos, neturtiniuose ginčuose – paprastasis žyminis mokestis, kuris yra išreiškiamas tikslia suma ir nuo ginčo dalyko vertės nepriklauso. Taip pat tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas įstatymo leidėjo siejamas ir su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą todėl, kad būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, tuo pačiu ir nustatyti žyminio mokesčio nustatymo būdą.

12Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas nurodo, jog turtas perduotas įstatymu bendrosios dalinės nuosavybės teise, ieškinio reikalavimą formuluoja kaip prašymą pripažinti ieškovui 2/3 dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto, taip pat nurodo, jog atsakovas be bendraturčių sutikimo patalpas, skirtas profsąjungų veiklai, pardavė ir nupirko atskirą statinį Vytauto g. 14, Vilniuje, kuriame bendraturčių veiklai patalpų nesuteikė. Ieškinio dalykas – tai ieškovo per teismą atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas, nagrinėjamu atveju ieškovas abstrakčiai prašo pripažinti ieškovui 2/3 dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Pažymėtina, kad pagal CK 4.86 str. 2 d. nuostatas bendrosios jungtinės nuosavybės teisė gali atsirasti tik įstatymų nustatytais atvejais, pavyzdžiui, CK 3.87 str. numatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. CK 4.73 str. 2 d. įtvirtinta, jog bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita. Ieškovas painioja ne tik teisines sąvokas, tačiau ir faktai ieškinyje išdėstyti be loginio ryšio, todėl neaiškus ieškovo tikrasis reikalavimas, ko siekiama ieškiniu. Atskirajame skunde jau nurodoma, kad ieškinys pareikštas dėl 2/3 bendraturčiams priklausančio turto pripažinimo (Respublikinių profesinių sąjungų kultūros rūmų pastatas su priklausiniais V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje), kuris buvo perduotas nuosavybėn bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis Lietuvos darbo federacijai ir Lietuvos darbininkų sąjungai. Nors ieškinio faktinis pagrindas ir dalykas nėra tiksliai suformuluotas, pagal ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes galima spręsti, jog reikalavimas yra turtinio pobūdžio, t. y. ieškovas bando, kaip formuluoja ieškinyje pripažinimo būdu, įgyti nuosavybės teisę į turtą, kuris turi vertę, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą žyminiam mokesčiui sumokėti.

13Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl žyminio mokesčio. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2009-05-18 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

15Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai