Byla 2A-1088/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovės L. L. ir atsakovės G. L. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012 pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovei G. L. ir trečiajam asmeniui E. L. dėl skolos, palūkanų priteisimo ir priverstinės hipotekos nustatymo bei atsakovės prašymą dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė L. L. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės G. L. 445 000 Lt negrąžintos paskolos, iš jų 100 000 Lt pagal 2007 m. spalio 1 d. paskolos sutartį ir 345 000 Lt pagal 2007 m. gruodžio 1 d. paskolos sutartį, turtiniams reikalavimams užtikrinti įregistruoti atsakovei G. L. asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto: 0,1747 ha žemės sklypo, esančio ( - ), ir 51,17 kv. m. ploto buto, esančio ( - ), priverstinę hipoteką, priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo patenkinto turtinio reikalavimo sumos nuo patikslinto ieškinio priėmimo dienos, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovė G. L. prašė pripažinti, kad ieškovė L. L., reikšdama ieškinius šioje civilinėje byloje, piktnaudžiavo teise, todėl teismas turi atsisakyti ginti jos subjektinę teisę, atmesti ieškinį, už piktnaudžiavimą procesu nesąžiningai pareiškiant ieškinį skirti jai baudą (CPK 95 str. 2 d, CK 1.137 str. 2 d.). Atsakovė teismui pateikė prašymą dėl 390 000 Lt nuostolių iš ieškovės priteisimo, kuriuos patyrė dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, pripažįstant, kad ieškovė nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį.

4Trečiasis asmuo E. L. atsiliepimo nepateikė, teisme palaikė atsakovės atstovo išdėstytą poziciją.

5Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. sprendimu iš dalies tenkino patikslintą ieškinį: priteisė iš atsakovės G. L. 445 000 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius litų) ieškovei L. L., 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011 gruodžio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 585, 26 Lt (penkis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus ir 26 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškinio reikalavimą dėl priverstinės hipotekos nustatymo atmetė, atsakovės G. L. prašymo dėl nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priteisimo netenkino.

6Ieškovė L. L. padavė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškinio reikalavimas dėl priverstinės hipotekos nustatymo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – reikalavimą dėl priverstinės hipotekos nustatymo tenkinti visiškai.

7Atsakovė G. L. padavė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimą, ieškinį atmesti ir priteisti 390 000 Lt nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Trečiasis asmuo E. L. pateikė teismui pareiškimą dėl prisidėjimo prie atsakovės G. L. paduoto apeliacinio skundo.

8Byloje dalyvaujantys asmenys apeliacinės instancijos teismui pateikė šalių ir trečiojo asmens pasirašytą taikos sutartį, įtvirtinančią susitarimą dėl ginčo taikaus išsprendimo. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Ieškovė L. L. taip pat prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas E. L. turto atžvilgiu, kadangi jos liko galioti po to, kai E. L. procesinė padėtis šioje byloje iš atsakovo buvo pakeista į trečiojo asmens.

9Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.

10Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

11Paprastai taikos sutartimi išsprendžiami ginčo šalių pareikšti reikalavimai, kurie ginčo teisenos tvarka nagrinėjami civilinėje byloje. Tačiau įstatymas nedraudžia nagrinėjamoje civilinėje byloje išspręsti ir reikalavimus, dėl kurių ginčas nebuvo nagrinėjamas, taip pat tarp byloje dalyvaujančių asmenų, kurie iki taikos sutarties sudarymo byloje neturėjo šalies teisinio statuso. Pagal CK 6.983 straipsnio 1 dalį, taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog taikos sutarties sąlygos nebūtinai turi atitikti prieš tai šalių pateiktų procesinių dokumentų ir juose išreiktų reikalavimų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2010). Jeigu šalių pateiktos tvirtinti civilinėje byloje taikos sutarties sąlygos išeina už byloje pareikštų reikalavimų ribų, teismas taikos sutarties tvirtinimo pagal pareikštus reikalavimus ir pagal papildomas sutarties sąlygas klausimą sprendžia subsidiariai taikydamas CK LII skyriaus bei CPK XXXIX skyriaus nuostatas. Tokia taikos sutartis gali būti patvirtinta ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 140 str. 3 d., 302 str.). Prašymas patvirtinti taikos sutartį dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti civilinėje byloje, taip pat įtraukiant į taikos sutartį asmenis, kurie neturėjo šalių teisinio statuso, atitinka minėtas materialiosios ir proceso teisės normas, taip pat civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principus bei civilinio proceso tikslus (CPK 2, 7 str.).

12Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems asmenims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės.

13Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutarties sąlygos išreiškia ją sudariusių šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje iškilusį ginčą ir užkirsti kelią kilti naujiems ginčams. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas šią sutartį patvirtinti pagal joje išdėstytas sąlygas (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

14Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 4 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

15Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla sudarius taikos sutartį užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios (CPK 87 str. 2 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė L. L. 2011 m. birželio 10 d. nutartimi (t. 1, b. l. 46-47) buvo atleista nuo 50 proc. dalies žyminio mokesčio, dalį mokėtinos žyminio mokesčio sumos – 2500 Lt – sumokėjo (t. 1, b. l. 6, 51), o likusi sumokėti 2425 Lt dydžio žyminio mokesčio dalis, apskaičiuota nuo pradinės ieškinio sumos, atidėta iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo. Sumažinus ieškinio reikalavimą, mokėtina žyminio mokesčio dalis proporcingai mažintina iki 4225 Lt, iš kurių 75 procentai, t. y. 3168 Lt turėtų būti grąžinti ieškovei. Kadangi ieškovė yra sumokėjusi 2500 Lt žyminio mokesčio dalį, kuri neviršija 75 procentų mokėtinos žyminio mokesčio dalies, ši suma jai grąžintina. Už paduotą apeliacinį skundą ieškovė sumokėjo 142 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 6., b. l. 79), o atsakovei G. L. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartimi žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas iki bylos išnagrinėjimo apeliacinėje instancijoje (t. 6, b. l. 109). Tokiu būdu ieškovei L. L. grąžintinas sumokėtas 2642 Lt žyminis mokestis už ieškinį ir apeliacinį skundą.

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 179,27 Lt (t. 1, b. l. 129, t. 5, b. l. 115, t. 6, b. l. 122), pagal taikos sutarties sąlygas priteistinos Lietuvos valstybei iš ieškovės L. L. ir atsakovės G. L. lygiomis dalimis, t. y. po 89,64 Lt.

17CPK 149 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Ieškovė L. L. prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones E. L. turto atžvilgiu. Šalys taikos sutartyje nurodė, kad atsakovės G. L. turto atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės – areštas žemės sklypo, esančio ( - ) – lieka galioti iki visiško G. L. įsipareigojimų pagal sudarytą taikos sutartį įvykdymo.

18Šiaulių apygardos teismas 2011 m. birželio 29 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo G. L. priklausantį 0,1747 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), o esant šio turto vertei mažesnei negu 585 000 Lt – ir 51,17 kv. m. ploto butą, esantį ( - ), o neužtekus šio turto areštavo kitą G. L. ir E. L. kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovus ir trečiuosius asmenis.

192011 m. spalio 13 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas tenkino ieškovės L. L. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovei G. L. vykdyti prievoles pagal 2007 m. spalio 1 d. ir 2007 m. gruodžio 1 d. paskolos sutartis E. L., pareikšti apie įskaitymą, taip pat atlikti bet kokius kitus su šių paskolos sutarčių vykdymu susijusius veiksmus, kurių pagrindu atsakovės G. L. prievolės pagal nurodytas paskolos sutartis pasibaigia be abiejų solidariųjų kreditorių ieškovės L. L. ir atsakovo E. L. raštiško sutikimo; uždraudė atsakovui E. L. be ieškovės L. L. raštiško sutikimo atleisti atsakovę G. L. nuo prievolių pagal 2007 m. spalio 1 d. ir 2007 m. gruodžio 1 d. paskolos sutartis vykdymo, priimti atsakovės G. L. prievolių pagal nurodytas paskolos sutartis įvykdymą, taip pat atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurių pagrindu atsakovės G. L. prievolės pagal nurodytas paskolos sutartis pasibaigia.

202012 m. balandžio 12 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas atsakovės prašymu areštavo ieškovei L. L. (a. k. ( - ) adresas ( - )) priklausantį nekilnojamąjį turtą už 390 000 Lt.

21Atsižvelgiant į taikos sutarties sąlygas bei ieškovės L. L. prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones E. L. turto atžvilgiu, yra pagrindas panaikinti šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, išskyrus G. L. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ) areštą (CPK 149 str. 1 d.).

22Apie nutarties priėmimą informuojamas viešo registro tvarkytojas (CPK 152 str. 5 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 152 straipsnio 5 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, CPK XXXIX skyriaus normomis,

Nutarė

24Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimą.

25Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – ieškovės L. L. (a. k. ( - ) atsakovės G. L. (a. k. ( - ) ir trečiojo asmens E. L. (a. k. ( - ) taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Šalys pareiškia, kad šia taikos sutartimi yra išsprendžiami visi ginčai ir tarpusavio nesutarimai, dėl kurių:
  1. Buvo pareikštas ieškovės L. L. ieškinys atsakovei G. L., trečiajam asmeniui E. L. Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012;
  2. Buvo pateiktas atsakovės G. L. 2012 m. vasario 24 d. prašymas dėl nuostolių atlyginimo (CPK 95 str.) Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012;
  3. Buvo pateiktas ieškovės L. L. 2012 m. liepos 18 d. apeliacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012;
  4. Buvo pateiktas atsakovės G. L. 2012 m. liepos 20 d. apeliacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012 ir trečiojo asmens E. L. pareiškimas dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo;
 2. Šalys pareiškia, kad dėl šioje civilinėje byloje kilusio ginčo išsprendimo šia taikos sutartimi pretenzijų viena kitai ateityje neturės ir nereikš.
 3. Šia sutartimi atsakovė G. L.:
  1. Pripažįsta ieškovės L. L. reikalavimą dėl 170 000 Lt (vieno šimto septyniasdešimt tūkstančių litų) paskolos pagal 2007 m. spalio 1 d. ir 2007 m. gruodžio 1 d. paskolos sutartis grąžinimo Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012 bei įsipareigoja nurodytą sumą L. L. sumokėti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šios sutarties įsigaliojimo;
  2. Atsisako reikalavimų pagal 2012 m. vasario 24 d. prašymą dėl nuostolių atlyginimo (CPK 95 str.) ir visų kitų reikalavimų Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012;
  3. Atsisako 2012 m. liepos 20 d. apeliacinio skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012 ir visų su tuo susijusių reikalavimų;
 4. Šia sutartimi ieškovė L. L.:
  1. Sutinka su atsakovės G. L. šios sutarties 3.1 punkte pareikštu ieškinio reikalavimų pripažinimu ir, atsižvelgdama į tai, atsisako nuo likusios dalies ieškinio reikalavimų Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012;
  2. Atsisako 2012 m. liepos 18 d. apeliacinio skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012 ir visų su tuo susijusių reikalavimų;
 5. Šia sutartimi trečiasis asmuo E. L.:
  1. Sutinka su atsakovės G. L. šios sutarties 3.1 punkte pareikštu ieškinio reikalavimų pripažinimu ir ieškovės L. L. šios sutarties 4.1 punkte pareikštu atsisakymu nuo likusios dalies ieškinio reikalavimų Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-403-124/2012;
  2. Būdamas kreditoriumi, turinčiu savarankišką reiklavimo teisę į atsakovę G. L. pagal 2012 m. gruodžio 27 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-41-548/2012 dėl 275 000 Lt (dviejų šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių litų) paskolos grąžinimo pagal 2007 m. spalio 1 d. ir 2007 m. gruodžio 1 d. paskolos sutartis, pareiškia, kad G. L. yra įvykdžiusi savo prievolę ir patvirtina, jog G. L. prievolė grąžinti E. L. 275 000 Lt (du šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius litų) pagal 2007 m. spalio 1 d. ir 2007 m. gruodžio 1 d. paskolos sutartis yra pasibaigusi.
 6. Užtikrinant atsakovės G. L. įspareigojimų, nustatytų šios sutarties 3.1 punkte tinkamą įvykdymą, šalys susitaria, jog šioje civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – žemės sklypo, esančio ( - ) (toliau – žemės sklypas), areštas lieka galioti iki visiško G. L. įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Ieškovė L. L. sutinka, o atsakovė G. L. turi teisę disponuoti nurodytu žemės sklypu, jeigu išimtinai laikomasi šių sąlygų:
  1. Atsakovė G. L. turi teisę perleisti nuosavybės teisę į žemės sklypą tretiesiems asmenims, jeigu laikomasi visų šių sąlygų:
   1. Žemės sklypo nuosavybės teisė yra perleidžiama už ne mažesnę kaip 170 000 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių litų) kainą;
   2. Nuosavybės teisė į žemės sklypą tretiesiems asmenims pereina nuo visos sklypo kainos sumokėjimo, kurios dalis – 170 000 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių litų) turi būti sumokėta į AB „Swedbank“ sąskaitą, į kurią turi būti grąžinama paskola, mokamos palūkanos pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA;
   3. 170 000 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių litų), kurie yra sumokami 6.1.2 punkte nustatyta tvarka, yra įskaitomi kaip trečiojo asmens E. L. mokėjimas pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA.
  2. Atsakovė G. L. turi teisę žemės sklypą įkeisti (registruoti hipoteką) kredito įstaigai, jeigu yra laikomasi visų šių sąlygų:
   1. Žemės sklypas yra įkeičiamas kredito įstaigai, kuri suteikia kreditą trečiajam asmeniui E. L., užtikrinant šio asmens įsipareigojimų kredito įstaigai tinkamą vykdymą;
   2. Kredito įstaiga suteikia ne mažesnį kaip 170 000 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių litų) kreditą;
   3. Kredito įstaigos trečiajam asmeniui E. L. suteiktas kreditas yra išmokamas, ne mažiau kaip 170 000 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių litų) pervedant į AB „Swedbank“ sąskaitą, į kurią turi būti grąžinama paskola, mokamos palūkanos pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA; šis mokėjimas yra įskaitomas kaip E. L. mokėjimas pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA;
   4. Žemės sklypo hipoteka gali būti registruojama tik po to, kai kredito įstaiga patvirtina, kad trečiajam asmeniui E. L. bus išduodamas kreditas, kurio dalis ne mažesnė kaip 170 000 Lt (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių litų) bus pervesta į AB „Swedbank“ sąskaitą, į kurią turi būti grąžinama paskola, mokamos palūkanos pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA.
  3. Atsakovė G. L. įgyja teisę disponuoti žemės sklypu, jeigu į AB „Swedbank“ sąskaitą, į kurią turi būti grąžinama paskola, mokamos palūkanos pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA, ji sumoka 170 000 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt tūkstančių litų). Tokiu atveju žemės sklypo areštas turi būti panaikintas. Šis mokėjimas yra įskaitomas kaip E. L. mokėjimas pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA.
 7. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu atsakovė G. L. neįvykdo šios sutarties 3.1 punkte prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė L. L. įgyja teisę kreiptis į teismą ir prašyti išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytų įsipareigojimų pagal taikos sutartį išieškojimo. Šiuo atveju visi išieškoti pinigai, išskyrus vykdymo išlaidas, turi būti sumokėti į AB „Swedbank“ sąskaitą, į kurią turi būti grąžinama paskola, mokamos palūkanos pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA, visi šie mokėjimai yra įskaitomi kaip E. L. mokėjimai pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. kredito sutartį Nr. 07-078359-FA.
 8. Trečiasis asmuo E. L. pareiškia, jog ši sutartis visiškai atitinka jo interesus ir įsigaliojus sutarčiai nereikš reikalavimų ieškovei L. L. ir atsakovei G. L. dėl šioje sutartyje išspręstų klausimų.
 9. Šalys susitaria, kad visas valstybės patirtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas atlygins ieškovė L. L. ir atsakovė G. L. lygiomis dalimis.
 10. Kiekviena iš šalių pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir pareiškia, kad neturi ir neturės jokių pretenzijų ar reikalavimų viena kitai dėl jų apmokėjimo.

26Civilinę bylą pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovei G. L. ir trečiajam asmeniui E. L. dėl skolos, palūkanų priteisimo ir priverstinės hipotekos nustatymo bei atsakovės prašymą dėl nuostolių atlyginimo, nutraukti.

27Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. (civilinė byla Nr. 2-949-124/2011), 2011 m. spalio 13 d. (civilinė byla Nr.2-1169-124/2011) ir 2012 m. balandžio 12 d. (civilinė byla Nr. 2-403-124/2012) nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, išskyrus 2011 m. birželio 29 d. nutartimi pritaikytą G. L. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), areštą. Disponavimas šiuo sklypu leidžiamas esant taikos sutartyje numatytoms sąlygoms.

28Grąžinti ieškovei L. L. 2642 Lt (du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt du litus) už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

29Priteisti valstybei iš ieškovės L. L. ir atsakovės G. L. po 89,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

30Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė L. L. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės G. L.... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė G. L. prašė pripažinti, kad ieškovė L.... 4. Trečiasis asmuo E. L. atsiliepimo nepateikė, teisme palaikė atsakovės... 5. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. sprendimu iš dalies... 6. Ieškovė L. L. padavė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Šiaulių... 7. Atsakovė G. L. padavė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Šiaulių... 8. Byloje dalyvaujantys asmenys apeliacinės instancijos teismui pateikė šalių... 9. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.... 10. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę... 11. Paprastai taikos sutartimi išsprendžiami ginčo šalių pareikšti... 12. Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems... 13. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutarties sąlygos išreiškia ją... 14. Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 15. Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 179,27... 17. CPK 149 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad laikinosios apsaugos... 18. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. birželio 29 d. nutartimi taikė... 19. 2011 m. spalio 13 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas tenkino ieškovės... 20. 2012 m. balandžio 12 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas atsakovės... 21. Atsižvelgiant į taikos sutarties sąlygas bei ieškovės L. L. prašymą... 22. Apie nutarties priėmimą informuojamas viešo registro tvarkytojas (CPK 152... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983... 24. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. sprendimą.... 25. Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – ieškovės L. L. (a. k. ( - )... 26. Civilinę bylą pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovei G. L. ir trečiajam... 27. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. (civilinė byla... 28. Grąžinti ieškovei L. L. 2642 Lt (du tūkstančius šešis šimtus... 29. Priteisti valstybei iš ieškovės L. L. ir atsakovės G. L. po 89,64 Lt... 30. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...