Byla N1-285-246/2013
Dėl nusikalstamų veikų, padarytų 2007-10-25 Kaune, (duomenys neskelbtini) namo kieme ir šio namo laiptinėje Kauno miesto apylinkės teismo 2009-11-10 nuosprendžiu kaltais yra pripažinti R. J. ir D. P.)

1

2Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant Agnei Kuckailienei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Šukiui, kaltinamajam E. J., jo gynėjui advokatui Evaldui Liutkevičiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

3E. J., a.k( - ) gim. ( - ), Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 11 klasių išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis ir nesimokantis, gyv. ( - )., teistas:

41. 2007-10-24 pagal LR BK 178 str. 1 d. 6 mėnesiams laisvės apribojimo;

52. 2011-04-19 pagal LR BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 m. 4 mėn., vadovaujantis LR BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 m., Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas, nuo 2013-03-15 atliekantis bausmę,

6kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 178 str. 2 d., 138 str. 2 d. 8 p., 138 str. 2 d. 6 p., aprašytų 2011-12-30 kaltinamajame akte, padarymu,

7(dėl nusikalstamų veikų, padarytų 2007-10-25 Kaune, ( - ) namo kieme ir šio namo laiptinėje Kauno miesto apylinkės teismo 2009-11-10 nuosprendžiu kaltais yra pripažinti R. J. ir D. P.),

Nustatė

8

9E. J. padarė vagystę ir pažeidė viešąją tvarką:

102007-10-25, apie 10 val. iš automobilio Mazda 323, valst. Nr. ( - ) stovėjusio ties namu ( - ) Kaune, veikdamas kartu su R. J., pripažintu kaltu dėl šios nusikalstamos veikos įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo 2009-11-10 nuosprendžiu, pagrobė svetimą nukentėjusiojo S. Š. turtą - 100 litų vertės rankinę, kurioje buvo100 litų vertės piniginė su 20 litų bei 21 lito vertės raktais, tai yra jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d.;

11be to jis 2007-10-25, apie 10 val. viešoje vietoje, ( - ) esančioje laiptinėje, Kaune, neturėdamas tam jokio pagrindo, spyrė nukentėjusiajam G. M., tokiais savo įžūliais veiksmais pažeisdamas viešąją tvarką ir rimtį, tai yra jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.

12Kaltinamasis kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo įvykio vietoje, turėdamas tikslą nueiti pas savo draugą, gyvenantį name ( - ) Kaune. Nukentėjusiojo S. Š. rankinės nepagrobė, ikiteisminio tyrimo metu dėl to kaltu buvo prisipažinęs, įkalbėtas savo brolio R. J.. Nukentėjusiajam G. M. namo laiptinėje įspyrė, nes šis trukdė jam nueiti pas toje laiptinėje esančiame bute gyvenantį draugą. Nukentėjusiojo S. Š. nemušė. Parodė, kad žino savo brolio R. J. parodymus, duotus byloje dėl to paties įvykio, žino, kad nuosprendis įsiteisėjęs, tačiau negali paaiškinti, kodėl R. J. parodė, kad ir jis dalyvavo darant vagystę. Nepripažįsta nukentėjusiųjų G. M., S. Š. ir Valstybinės ligonių kasos civilinių ieškinių.

13Teismas kaltinamojo parodymų nevertina kaip įrodymų, atitinkančių objektyvią tikrovę ir vertina juos parodymais, kaltinamojo duodamais siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Apkaltinamąjį nuosprendį dėl veikų, aprašytų šio nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje, teismas grindžia toliau aptariamais byloje surinktais įrodymais, o iš dalies ir paties kaltinamojo parodymais, duotais bylos teisiamojo posėdžio metu.

141 . Dėl nukentėjusiojo S. Š. rankinės vagystės.

15Teisiamajame posėdyje kaltinamasis, kaip aprašyta anksčiau, kaltu neprisipažino.

16Iš kaltinamojo parodymų, duotų bylos ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamajame posėdyje ištirtų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 str. nustatyta tvarka, matyti, kad „2007-10-25 d., apie 10 val. brolis R. J. jam priklausančiu automobiliu Seat Ibiza atvežė iki ( - ) 5ojo namo kur gyvena jo pažįstamas A.. R. a/m pastatė aikštelėje prie namo ir liko automobilyje, o jis nuėjo link ( - ) 5ojo namo laiptinės. Eidamas pastebėjo, kad prie namo stovi a/m tamsios spalvos, kurioje sėdi girtas vyriškis, ant priekinės keleivio sėdynės gulėjo padėta rankinė. Tada jis greitai atidarė a/m dureles ir paėmė iš a/m rankinę, tada nuėjo iki brolio automobilio ir padavė jam rankinę, apie tai iš kur ją gavo broliui nesakė, tada nuėjo vėl atgal į laiptinę. Kas buvo rankinės viduje nematė, tikėjosi rasti pinigų, kad rankinėje buvo dokumentai, nežinojo“ (t. 2, b. l. 80-82).

17Į. K. miesto apylinkės teismo 2009-11-10 nuosprendyje yra aprašyti nukentėjusiojo S. Š., nuteistojo R. J., E. J. brolio, pripažinto kaltu dėl nukentėjusiojo S. Š. rankinės vagystės parodymai. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 str. pagrindu teismas tai laiko įrodymais dabar nagrinėjamoje byloje.

18R. J. parodė, kad 2007-10-25 d, apie 10 val. atvežė brolį E. J. prie namo, esančio ( - ) 5, Kaune. Jis pats nuėjo iki kiosko, esančio maždaug už 50 metrų, nusipirkti cigarečių. Po to išgirdo triukšmą ir priėjo pasižiūrėti, kas atsitiko. Pamatė vyriškį, kaip vėliau sužinojo-nukentėjusįjį S. Š., kuris tuo metu sėdo į savo automobilį. Tuo metu balkone buvusi moteris šaukė, kad kažką apiplėšė. Jis įsėdo į savo automobilį. Netrukus atėjo brolis E. J. ir jam padavė krepšį, pasakė - pasidėk.

19Nukentėjusysis S. Š. parodė, kad 2007-10-25, apie 9.30 val. savo automobiliu Mazda 323 valst. Nr. ( - ) atvažiavo namo, esančio ( - ) gatvėje, namo Nr. 5, Kaune. Susitiko su pažįstamu G. M.. Tuo metu prie namo dideliu greičiu atvažiavo automobilis Seat. Iš automobilio sklido garsi muzika, iš automobilio išlipęs vienas jaunuolis pradėjo šokinėti, iškėlęs rankas į viršų. G. M. jaunuolį sudrausmino, prašydamas netriukšmauti. Tada iš automobilio išlipo dar trys jaunuoliai. Vienas iš jų sudavė smūgį G. M. į veidą, jis nukrito ant žemės, visi keturi jaunuoliai pradėjo jį spardyti. Jis prašė, kad jie baigtų muštis. Kažkuris iš jaunuolių ištiesė ranką, norėdamas jam iš po pažasties ištraukti rankinę. Jis spėjo įsėsti į savo automobilį, tačiau automobilyje vienas iš jaunuolių rankinę pagrobė. Reiškia 1100 litų dydžio civilinį ieškinį.

20Iš liudytojos G. B. parodymų, teisme ištirtų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 str. tvarka matyti, kad 2007-10-25 ryte ji, būdama savo bute, esančiame ( - ) 5, pirmajame aukšte, išgirdo iš lauko sklindantį triukšmą. Išėjusi į balkoną pamatė prie šaligatvio stovintį raudonos spalvos automobilį, šalia kurio stovėjo namo kaimynas G. M. ir jo draugas. Prie jų pribėgo trys augaloti jauni vyrukai, vienas jų sudavė G. į veidą, jį parvertė ant žemės ir ėmė spardyti. G. pažįstamas bandė jį gelbėti. Tada tie patys jaunuoliai pradėjo mušti ir G. draugą, sudavė į veidą parvertė ant žemės ir pradėjo spardyti. G. pažįstamas atsikėlė nuo žemės ir įsėdo į savo automobilį. Vienas iš jaunuolių čiupo jam už rankų ir bandė atimti automobilio raktus, o žemesnis jaunuolis atidarė automobilio dureles ir paėmė vyrišką rankinę. Rankinę tuoj pat perdavė aukštesniam jaunuoliui ir tas su rankine nubėgo link apleistų garažų. Žemesnis liko prie automobilio. G. pažįstamas paskambino į policiją. Netrukus į kiemą atvyko policijos pareigūnai Po 10 minučių ji pamatė į policijos automobilį atvedamą jaunuolį, tą patį, kuris iš G. pažįstamo automobilio paėmė rankinę (t. 2, b.l. 17-20).

212008-07-26 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas laiškas gautas iš Kauno miesto tardymo izoliatoriaus, kurį R. J. bandė perduoti broliui E. J., tikslu informuoti brolį E. kokius parodymus duoti apklausos metu (t. 1., b.l. 70-73).

222007-10-30 d. R. J. savanoriškai pateikė vyrišką rankinę su joje buvusiais dokumentais ir daiktais (t. 1., b.l. 80).

232007-10-31 d. dokumentų apžiūros protokolu apžiūrėta vyriška rankinę su joje buvusiais daiktais (t. 1., b.l. 83-86).

24Dėl veikos kvalifikavimo.

25Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d., nustačius svetimo turto pagrobimo faktą (vagystė) ir vagystę kvalifikuojančią aplinkybę - vagystė padaryta atvirai.

26Dėl civilinio ieškinio.

27Civilinis 241 litų dydžio nukentėjusiojo S. Š. ieškinys yra išnagrinėtas baudžiamojoje byloje, 2009-11-10 priimant nuosprendį, jis įsiteisėjęs, ieškinys įrodytas ir tenkintinas.

282. Dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

29Kaltinamasis taip pat buvo kaltinamas, kad:

302007 m. spalio mėn. 25 d., laikotarpyje nuo 9 val. 50 min. iki 10 val., ( - ) 5-ojo namo laiptinėje, viešoje vietoje, veikdamas kartu su D. P. ir J. K., itin žiauriai, D. P. atėmus iš nukentėjusiojo G. M. ietį, kuria jis ketino ginti nukentėjusįjį S. Š. nuo užpuolimo, ir dūrus nukentėjusiajam G. M. keletą kartų ietimi ko pasėkoje padarė jam pjautinę žaizdą kairėje plaštakoje su 4 piršto lenkiamojo raumens sausgyslės sužalojimu, abiejų savųjų nervų sužalojimu, savosios arterijos sužalojimu, taip pat padarydamas durtines pjautines žaizdas kairės blauzdos srityje, kairės šlaunies srityje, kairio sėdmens srityje, perianalinėje srityje, nugaroje, tuo metu kartu su J. K. spardė, gulintį G. M. į galvą, dėl to jam buvo konstatuotas galvos sumušimas su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose; odos nubrozdinimais-poodinėmis kraujosruvomis, apatinio – žandikaulio minkštuose audiniuose, muštinė žaizda dešinio antakio srityje su lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimu, tokiu itin žiauriu būdu sukėlė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl to G. M. sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam, nei 10 parų laikotarpiui, tai yra jis buvo kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 6 p. padarymu. Toliau išdėstomų argumentų pagrindu teismas šią veiką perkvalifikuoja pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.

31Kaltinamasis taip pat buvo kaltinamas, kad:

322007 m. spalio mėn. 25 d., laikotarpyje nuo 9.50 iki 10 val., veikdamas kartu su J. K. bei D. P., prie ( - ) 5- ojo namo, Kaune, viešoje vietoje, dėl chuliganiškų paskatų, užpuolė S. Š. bandžiusį ginti G. M. ir sudavė pastarajam smūgį į dešinį ausies kaušelį, dešinio smilkinio speninę sritį, dėl to šis griuvo ir susižalojo viršugalvį, tokiu būdu dėl chuliganiškų paskatų sukėlė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl to S. Š. sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 parų laikotarpiui, tai yra jis buvo kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8 p. padarymu. Toliau išdėstomų argumentų pagrindu teismas konstatuoja, kad kaltinamasis nepadarė šios veikos.

33Teismas konstatuoja, kad kitų dviejų įvykyje dalyvavusių asmenų (R. J. ir D. P.) atžvilgiu 2009-11-10 priimtame ir įsiteisėjusiame apkaltinamajame Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendyje yra nustatyti, identifikuoti ir atriboti nusikalstamoje veikoje dalyvavusių asmenų veiksmai. Prokuroras kaltinamajame akte, surašytame 2011-12-30 į tai neatsižvelgė, nors byla prieš tai prokurorui buvo grąžinta ikiteisminiam tyrimui papildyti. Apie tai aptariama toliau.

34Dėl kaltinimo nesunkiu G. M. sveikatos sutrikdymu.

35Įsiteisėjusiu 2009-11-10 nuosprendžiu nustatyta, kad nuteistasis D. P. panaudojo smurtą nukentėjusiojo S. Š. ir G. M. atžvilgiu, pažeisdamas viešąją tvarką (padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.), ne kas kitas, o D. P. padarė kūno sužalojimus G. M. ietimi (padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 6 p.); ne kas kitas, o D. P., padarė kūno sužalojimus S. Š. (padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8 p.); ne kas kitas, o D. P. padarė plėšimą, nukentėjusiojo G. M. atžvilgiu (nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d.). Tai nustatyta 2009-11-10 nuosprendžiu, remiantis pačių nukentėjusiųjų G. M. ir S. Š. parodymais, specialisto išvada dėl nukentėjusiesiems padarytų sužalojimų įrankio ir jų padarymo būdo.

36Iš 2008-04-21 specialisto išvados Nr. G-1299/08(02) matyti, kad: „G. M. konstatuota galvos sumušimas su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose; odos nubrozdinimais - poodinėmis kraujosruvomis apatinio žandikaulio minkštuose audiniuose, (tiksli lokalizacija nenurodyta) muštine žaizda dešinio antakio srityje su lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimu; pjautinė žaizda kairėje plaštakoje su 4-to piršto lenkiamojo raumens sausgyslės sužalojimu, abiejų savųjų nervų sužalojimu, savosios arterijos sužalojimu, durtinės -pjautinės žaizdos kairės blauzdos srityje, kairės šlaunies srityje, kairio sėdmens srityje, perianalinėje srityje, nugaroje.

37Galvos sumušimas su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose, odos nubrozdinimais ir poodinėmis kraujosruvomis apatinio žandikaulio minkštuose audiniuose. Pjautinė žaizda kairėje plaštakoje su 4-to piršto lenkiamojo raumens sausgyslės sužalojimu, abiejų savųjų nervų sužalojimu, savosios arterijos sužalojimu, durtinės - pjautinės žaizdos kairės blauzdos srityje, kairės šlaunies srityje, kairio sėdmens srityje, nugaroje, perianalinėje srityje padarytos aštriu duriančiu-pjaunančiu daiktu. Atsakyta išvados punkte "2". Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku, t.y. 2007-10-25. Pjautinė žaizda kairėje plaštakoje su 4-to piršto lenkiamojo raumens sausgyslės sužalojimu, abiejų savųjų nervų sužalojimu, savosios arterijos sužalojimu, durtinės - pjautinės žaizdos kairės blauzdos srityje, kairės šlaunies srityje, kairio sėdmens srityje atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl šio sužalojimo sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 parų laikotarpiui.

38Teismas daro išvadą, kad nesunkus kūno sužalojimas nukentėjusiajam G. M. buvo padarytas ietimi, nes tik dėl durtinių – pjautinių žaizdų nukentėjusiajam sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų. Nukentėjusiajam buvo padaryti ir kiti kūno sužalojimai dėl jam rankomis ir kojomis suduotų smūgių, tačiau teismo ekspertas išvadoje nenurodo, kad tai būtų sukėlę nesunkų sveikatos sutrikimą. Tokį nukentėjusiojo G. M. kūno sužalojimą sukėlė tik nuteistojo D. P. veiksmai: įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu nustatyta, kad kaltinamasis D. P. 2007-10-25, laikotarpyje nuo 950 val. iki 10 val. ( - ) 5-ojo namo laiptinėje, viešoje vietoje, veikdamas kartu su kitais dviem asmenimis, pastariesiems spardant gulintį nukentėjusįjį G. M. į įvairias kūno vietas, panaudodamas fizinį smurtą, iš nukentėjusiojo G. M. atimta kolekcine ietimi itin žiauriai badė ir pjaustė nukentėjusįjį, padarydamas jam pjautinę žaizdą kairėje plaštakoje su 4 piršto lenkiamojo raumens sausgyslės sužalojimu, abiejų savųjų nervų sužalojimu, savosios arterijos sužalojimu, taip pat padarydamas durtines - pjautines žaizdas kairės blauzdos srityje, kairės šlaunies srityje, kairio sėdmens srityje, perianalinėje srityje, nugaroje, kas sukėlė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl to G. M. sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam, nei 10 parų laikotarpiui, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 2 d. 6 p.

39Iš nukentėjusiojo G. M. parodymų, teisme ištirtų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 str. pagrindu (nukentėjusysis yra miręs) matyti, kad ikiteisminio bylos tyrimo metu nukentėjusysis parodė:

402007-10-25, apie 9.30 val. atvažiavus jo pažįstamam S. Š., jis kieme prie namo su juo kalbėjosi netoli S. Š. automobilio. Tą dieną buvo išgėręs apie 0,25 l degtinės, bet jautėsi gerai, nesvirduliavo. Bekalbant su S. prie jų dideliu greičiu privažiavo raudonos spalvos automobilis, jis pasakė jaunuoliams kaip čia važinėjat, tada iš a/m išlipo 4 jaunuoliai, vienas jų pradėjo jį mušti, parvertė ant žemės ir pradėjo spardyti gulintį, tuo pačiu metu nuo kaklo jam nuplėšė stambaus pynimo auksinę grandinėlę su dviem pakabukais ir antrą grandinėlę auksinę stambaus pynimo, kurių bendra vertė 6000 Lt., nuo dešinės rankos nuplėšė dvi auksines grandines (apyrankes) viena 1200 lt. vertės, kita 1600 Lt. vertės, nuo kairės rankos nutraukė auksinį žiedą su juoda akute 300 Lt. vertės, taip pat pagrobė jo mobilaus ryšio telefoną NOKIA – 400 Lt vertės. Jis matė, kaip S. pradėjo jį ginti, tada jaunuoliai pradėjo daužyti S.. Tuo momentu jis greitai nubėgo į namus ir pasiėmęs iš kambario pirmą pasitaikiusį daiktą, prie sienos stovėjusią iš kolekcijos ietį, kuri buvo apie 1,5 m. ilgio, geležtės ilgis apie 20-30 cm.. Su ietimi išbėgo pro duris į laiptinę ir tuo metu vienas po kito jį užpuolė tie patys jaunuoliai. Du iš jų pagriebė iš jo rankų ietį, po to vienas iš jų pradėjo jį badyti ietimi į visas kūno vietas. Iš rankos jam pradėjo bėgti kraujas, juto, kad prapjovė pilvą, tuo momentu kiti jaunuoliai jį gulintį spardė kojomis. Labai greitai jis pamatė, kad jaunuoliai nubėga, jis pamatė policijos pareigūną, kuris greitai suteikė jam medicininę pagalbą, kitas nusivijo užpuolikus. Visus tris jaunuolius, kurie jį spardė ir tą kuris badė ietimi jis atpažinti gali. Jaunuolis buvo apie 19-20 m. amžiaus, 180-185 cm. ūgio šviesių trumpai kirptų plaukų, mėlynų akių, burnoje priekyje nebuvo kelių dantų (b.l. 180-183 1 t.).

41Aplinkybę, kad G. M. sudavė laiptinėje sudavė smūgius G. M. patvirtino liudytojas A. K., sulaikęs kaltinamąjį laiptinėje. Kaltinamasis E. J. nėra kaltinamas smūgių sudavimu G. M. namo kieme.

42Iš 2007-10-25 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta ietis, kuria buvo sužalotas G. M. (b.l. 58-61 1 t.).

43Iš 2008-08-07 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad G. M. detaliai parodė jo atžvilgiu padaryto nusikaltimo aplinkybes pačioje įvykio vietoje (b.l. 196-199, 1 t ).

44Iš 2008-08-06 d. liudytojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad A. K. detaliai parodė ir patikslino duotus parodymus apie matytą nusikalstamą veiką pačioje įvykio vietoje. (b.l. 26-29, 2 t.).

45Iš 2008-08-07 d. liudytojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad M. K. detaliai parodė ir patikslino duotus parodymus apie matytą nusikalstamą veiką pačioje įvykio vietoje. (b.l. 40-43, 2 t.).

46Aptartų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad nesunkų sveikatos sužalojimą ietimi nukentėjusiajam G. M. padarė ne kas kitas, o D. P.. E. J. veika, padaryta nukentėjusiojo G. M. atžvilgiu, perkvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., - nustačius aplinkybę, kad kaltinamasis viešoje vietoje įžūliais veiksmais, panaudodamas smurtą, pažeidė viešąją tvarką, sutrikdė visuomenės rimtį, o nesunkų kūno sužalojimą nukentėjusiajam G. M. padarė D. P. ir tai yra nustatyta įsiteisėjusius nuosprendžiu.

47E. J. dėl nusikalstamos veikos, aprašytos kaltinamajame akte pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8 p. išteisintinas, nustačius aplinkybę, kad jis šios nusikalstamos veikos nepadarė (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.). Kūno sužalojimą nukentėjusiajam S. Š. padarė D. P. ir tai yra nustatyta 2009-11-10 nuosprendžiu.

48E. J. atžvilgiu civiliniai G. M. ir Valstybinės ligonių kasos ieškiniai atmestini Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 str. 3 d. 1 p. pagrindu.

49Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatoma.

50Kaltinamojo atsakomybę sunkina aplinkybė, kad nusikalstamas veikas padarė, veikdamas bendrininkų grupėje.

51Dėl bausmės.

52Kaltinamasis yra teistas, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę. Jam skirtina laisvės atėmimo bausmė, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1787 str. 2 d., 284 str. 1 d., ir neskirtinos kitos bausmių rūšys, numatytos minėtų straipsnių sankcijoje. Laisvės atėmimo bausmės trukmė parenkama, atsižvelgiant į aplinkybę, kad nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė, būdamas nepilnametis.

53Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 str. 1 d. 6 p. pagrindu pripažintinos proceso išlaidomis kaltinamojo E. J. parvežimo išlaidos iš Jungtinės karalystės Europos arešto orderio pagrindu: iš E. J., a.k. ( - ) priteistina Lietuvos policijos departamentui prie LR VRM, 5254 Lt (penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi litai).

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str. - 307 str.,

55

56

Nutarė

57

58E. J. pripažinti kaltu, nukentėjusiojo S. Š. atžvilgiu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d., ir skirti 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo;

59pripažinti kaltu, G. M. atžvilgiu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. (veiką perkvalifikuojant iš Kodekso 138 str. 2 d. 6 p.) ir skirti 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo;

60pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d. bausmes subendrinti, taikant dalinio bausmių sudėjimo principą, ir skirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 1(vieneriems) metams 2 (dviems) mėnesiams;

61pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d. bausmę subendrinti su bausme, paskirta Kauno rajono apylinkės teismo 2011-04-19 nuosprendžiu, taikant dalinio bausmių sudėjimo principą, ir skirti E. J. galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams 2 (dviems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

62Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 5 d. 1 p. pagrindu E. J. išteisinti dėl kaltinamajame akte išdėstytos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso138 str. 2 d. 8 p., padarymo nukentėjusiojo S. Š. atžvilgiu.

63Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str., 63 str. 9 d. į bausmės laiką įskaityti laikotarpius, kaltinamojo prabūtus jį sulaikius ir paskyrus kardomąją priemonę šioje byloje bei bausmės dalį, atliktą pagal Kauno rajono apylinkės teismo 2011-04-19 nuosprendį, tai yra laikotarpius nuo 2007-10-25 iki 2008-07-31, nuo 2013-03-15 iki 2013-06-10, nuo 2013-06-10 iki nuosprendžio įsiteisėjimo bei iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirti kaltinamajam kardomąją priemonę suėmimą.

64Nukentėjusiojo S. Š. civilinį ieškinį patenkinti ir iš kaltinamojo E. J., a.k. ( - ), priteisti jam 241 Lt (du šimtus keturiasdešimt vieną litą) solidariai su R. J., a.k. ( - ) (iš šio asmens 1100 Lt priteista Kauno miesto apylinkės teismo 2009-11-10 nuosprendžiu).

65Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 str. 3 d. 1 p. pagrindu E. J. atžvilgiu atmesti Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį ir G. M. (teisų perėmėja nukentėjusioji I. M.) civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos.

66Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 str. 1 d. 6 p. pagrindu pripažinti proceso išlaidomis kaltinamojo E. J. parvežimo išlaidas iš Jungtinės Karalystės Europos arešto orderio pagrindu ir iš E. J., a.k. ( - ) priteisti Lietuvos policijos departamentui prie LR VRM 5254 Lt (penkis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt keturis litus).

67Daiktinius įrodymus (ietį, kepurę), teismui perduotus kartu su byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 str.).

68Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant... 3. E. J., a.k( - ) gim. ( -... 4. 1. 2007-10-24 pagal LR BK 178 str. 1 d. 6 mėnesiams laisvės apribojimo;... 5. 2. 2011-04-19 pagal LR BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 m. 4 mėn.,... 6. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 178 str. 2 d., 138 str. 2 d. 8... 7. (dėl nusikalstamų veikų, padarytų 2007-10-25 Kaune, ( - )... 8. ... 9. E. J. padarė vagystę ir pažeidė viešąją tvarką:... 10. 2007-10-25, apie 10 val. iš automobilio Mazda 323, valst. Nr. ( - )... 11. be to jis 2007-10-25, apie 10 val. viešoje vietoje, ( - ) esančioje... 12. Kaltinamasis kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo įvykio vietoje,... 13. Teismas kaltinamojo parodymų nevertina kaip įrodymų, atitinkančių... 14. 1 . Dėl nukentėjusiojo S. Š. rankinės... 15. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis, kaip aprašyta anksčiau, kaltu... 16. Iš kaltinamojo parodymų, duotų bylos ikiteisminio tyrimo metu ir... 17. Į. K. miesto apylinkės teismo 2009-11-10 nuosprendyje... 18. R. J. parodė, kad 2007-10-25 d, apie 10 val. atvežė... 19. Nukentėjusysis S. Š. parodė, kad 2007-10-25, apie 9.30... 20. Iš liudytojos G. B. parodymų, teisme ištirtų Lietuvos... 21. 2008-07-26 daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas laiškas gautas 22. 2007-10-30 d. R. J. savanoriškai pateikė vyrišką... 23. 2007-10-31 d. dokumentų apžiūros protokolu apžiūrėta vyriška rankinę su... 24. Dėl veikos kvalifikavimo.... 25. Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2... 26. Dėl civilinio ieškinio.... 27. Civilinis 241 litų dydžio nukentėjusiojo S. Š.... 28. 2. Dėl viešosios tvarkos pažeidimo.... 29. Kaltinamasis taip pat buvo kaltinamas, kad:... 30. 2007 m. spalio mėn. 25 d., laikotarpyje nuo 9 val. 50 min. iki 10 val., ( -... 31. Kaltinamasis taip pat buvo kaltinamas, kad:... 32. 2007 m. spalio mėn. 25 d., laikotarpyje nuo 9.50 iki 10 val., veikdamas kartu... 33. Teismas konstatuoja, kad kitų dviejų įvykyje dalyvavusių asmenų ( 34. Dėl kaltinimo nesunkiu G. M. sveikatos sutrikdymu.... 35. Įsiteisėjusiu 2009-11-10 nuosprendžiu nustatyta, kad nuteistasis 36. Iš 2008-04-21 specialisto išvados Nr. G-1299/08(02) matyti, kad: „ 37. Galvos sumušimas su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose,... 38. Teismas daro išvadą, kad nesunkus kūno sužalojimas nukentėjusiajam 39. Iš nukentėjusiojo G. M. parodymų, teisme ištirtų... 40. 2007-10-25, apie 9.30 val. atvažiavus jo pažįstamam S.... 41. Aplinkybę, kad G. M. sudavė laiptinėje sudavė smūgius... 42. Iš 2007-10-25 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta ietis, kuria... 43. Iš 2008-08-07 d. nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo... 44. Iš 2008-08-06 d. liudytojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 45. Iš 2008-08-07 d. liudytojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 46. Aptartų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad nesunkų sveikatos... 47. E. J. dėl nusikalstamos veikos, aprašytos kaltinamajame... 48. E. J. atžvilgiu civiliniai G. M. ir... 49. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatoma.... 50. Kaltinamojo atsakomybę sunkina aplinkybė, kad nusikalstamas veikas padarė,... 51. Dėl bausmės.... 52. Kaltinamasis yra teistas, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę. Jam... 53. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 str. 1 d. 6 p. pagrindu... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 55. ... 56. ... 57. ... 58. E. J. pripažinti kaltu, nukentėjusiojo 59. pripažinti kaltu, G. M. atžvilgiu padarius nusikaltimą,... 60. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d. bausmes... 61. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 d. bausmę... 62. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 5 d. 1 p. pagrindu... 63. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str., 63 str. 9 d. į... 64. Nukentėjusiojo S. Š. civilinį ieškinį patenkinti ir... 65. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 str. 3 d. 1 p. pagrindu... 66. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103 str. 1 d. 6 p. pagrindu... 67. Daiktinius įrodymus (ietį, kepurę), teismui perduotus kartu su byla,... 68. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti