Byla 2-488-753/2012
Dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, nedalyvaujant pareiškėjai R. P., jos atstovei advokato padėjėjai Doloresai Sitnikienie, bei pareiškėjui E. P., suinteresuotiems asmenims –AB DnB Nord banko atstovui, Kredito unijos „Vilniaus taupomosios kasos“ atstovui, I. B. , B. Š., UAB „Ūkio banko lizingas“ atstovui , UAB „MCB Finance“ atstovui, institucijos teikiančios išvadą byloje – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko skyriaus atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R. P. ir E. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB DnB Nord bankas, Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, I. B., B. Š., UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „ MCB Finance“ dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu ir

Nustatė

3Civilinė byla dėl santuokos nutraukimo iškelta R. P. pareiškus ieškinį atsakovui E. P. , t.y. nesant sutuoktinių susitarimo dėl santuokos nutraukimo ir akcentuojant kito sutuoktinio kaltę, LR CK 3.60 str. pagrindu. Atsakovas E. P. byloje pateikė atsiliepimą, kuriuo sutiko dėl santuokos nutraukimo , prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ( b.l. 69-70). Pasiruošimo bylos nagrinėjimui metu šalys pasiekė susitarimą – nutarė nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu ir pateikė sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Tokiu būdu, pačių sutuoktinių valia, atsirado prielaidos jų santuokos nutraukimo bylą nagrinėti CK trečiosios knygos II dalies IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis – esant abiejų sutuoktinių bendram sutikimui (CK 3.51 str.).

4Kadangi šalys turi teisę laisvai naudotis materialinėmis ir procesinėmis teisės normomis ir įtakoti pačią bylos proceso eigą, pereita į bylos nagrinėjimą supaprastinto proceso tvarka.

5R. P. ir E. P. teismui pateikė patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjų santuoka sudaryta 1998 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje. Santuokoje ( - ) gimė sūnus L. P., ( - ). – dukra L. P.. Sutuoktiniai negyvena santuokinio gyvenimo ir neveda bendro ūkio daugiau nei dvejus metus. Drauge gyventi nebenori. Santuoka faktiškai iširusi ir jos išsaugoti nėra galimybių. Termino susitaikyti atsisako. Pavardes po santuokos nutraukimo santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartyje palikti K/ ir P.

6Teismo posėdyje šalys , R. P. atstovė advokato padėjėja D. Sitnikienė bei suinteresuoti asmenys nedalyvavo. Šalims tinkamai ir laiku pranešta apie posėdžio datą, vietą ir laiką

7Prašymas tenkintinas.

8Nustatyta, kad santuoka tarp pareiškėjų sudaryta ( - ), registruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.884. Santuokoje šalims ( - ) gimė sūnus L. P., ( - ) – dukra L. P.. (b.l.19,20). Pareiškėjai kartu nebegyvena ir neveda bendro ūkio daugiau nei dvejus metus, pateiktu prašymu prašė bylą nagrinėti iš esmės, todėl terminas susitaikymui neskirtinas (CK 3.54 str. 4 d.). Sąlygos nutraukti santuoką bendru sutikimu, numatytos LR CK 3.51 str. yra.

9Esant išdėstytoms aplinkybėms, laikytina, kad santuoka iširo ir ji nutrauktina abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (CK 3.53 str. 1 d.). Šalių pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka įstatymų reikalavimus, nepažeidžia pareiškėjų nepilnamečių vaikų bei jų pačių teisių ir interesų, todėl ji patvirtintina (CK 3.53 str. 3 d.). Pavardės po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos - K. ir P.

10Pareiškėjams sutarus santuoką nutraukti bendru abiejų sutuoktinių pareiškimu, jie yra atleidžiami nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 12 p.). Pareiškėjai grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis per Valstybinę apskrities mokesčių inspekciją prie LR FM.

11Pareiškėjams išaiškinta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas užkirs kelią reikšti ateityje reikalavimą dėl bendro turto padalijimo (CPK 137 str. 2 d. 4 p.). Iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo (CK 3.53 str. 3 d.).

12Vadovaudamasis LR CPK 541 str., CK 3 knygos II dalies IV sk. 2 skirsnio 3.51 str., 3.52 str., 3.53 str. , LR CPK 259-260, 263-267, 268-270, 541 str.,

Nutarė

13pareiškimą patenkinti.

14Santuoką, sudarytą tarp E. P. (a.k( - ) ir R. P. (a.k( - ) įregistruotą 1998 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.884, nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

15Nutraukus santuoką pareiškėjui E. P. palikti P. pavardę, pareiškėjai R. P. ? K. pavardę.

16Patvirtinti R. P. ir E. P. sudarytą 2012-06-11 sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokio turinio:

171. Tarpusavio išlaikymas.

18Sutuoktiniai patvirtina, kad tarpusavio išlaikymo vienas iš kito nereikalauja.

192. Nepilnamečių vaikų išlaikymas.

20Santuokoje gimusio sūnaus L. P., gim. ( - ) (a.k( - ) bei dukros L. P., ( - ) (a.k( - ) gyvenamoji vieta nustatoma kartu su mama R. P..

21Tėvų, R. P. ir E. P. teisės auklėjant nepilnamečius vaikus ir su jais bendraujant, yra lygios. R. P. įsipareigoja netrukdyti E. P. bendrauti su nepilnamečiais vaikais ir dalyvauti jų auklėjime.

22E. P. įsipareigoja kas mėnesį mokėti išlaikymą nepilnamečiui vaikui L. P., a.k( - ) ir L. P., a.k( - ) po 300 (tris šimtus litų) periodinių išmokų kiekvieną mėnesį kiekvienam vaikui. Išlaikymo dydį indeksuoti kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

23R. P. ir E. P. žino, kad pagal kiekvieno jų ieškinį, pasikeitus turtinei padėčiai, taip pat atsižvelgiant į vaikų poreikius, išlaikymo dydis gali būti sumažintas arba padidintas pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.201 straipsnį.

24R. P. įsipareigoja lėšas, gautas nepilnamečių vaikų išlaikymui, naudoti uzufrukto teisėmis, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus.

253. Turto padalinimas.

26Santuokoje įgytą automobilį E. P. (a.k( - ) transporto priemonę – keleivinį automobilį MITSUBISHI COLT, valst. Nr.( - ) VIN kodas ( - ), kuris yra bevertis, po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise palikti E. P. (a.k( - )

27Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu neįgijo nekilojamojo turto. Santuokoje įgytą neregistruotą kilnojamąjį turtą pasidalina geranorišku susitarimu ir pretenzijų vienas kitam neturi.

284. Kreditorinių įsipareigojimų vykdymas.

29Po santuokos nutraukimo visus teismų priteistus ir esančius antstolių kontorose pateiktus išieškojimui skolinius įsipareigojimus išieškotojams:

30AB DnB Nord bankui pagal 2007-02-09 Kreditavimo sutartį Nr. K-2406-2007-4 bei priverstinio vykdymo išlaidas prisiima ir grąžina solidariai R. P. (a.k( - ) ir E. P. (a.k( - )

31Kredito unijai „Taupomoji kasa“ pagal 2007-06-22 Paskolos sutartį Nr.07-00074 LTL ir pagal 2007-07-03 Paprastąjį neprotestuotiną vekselį bei priverstinio vykdymo išlaidas prisiima ir grąžina solidariai R. P. (a.k( - ) ir E. P. (a.k( - )

32I. B. pagal 2007-08-23 Vilniaus apygardos teismo įsakymą Nr.L2-2450-43/07 bei priverstinio vykdymo išlaidas prisiima ir grąžina solidariai R. P. (a.k( - ) ir E. P. (a.k( - )

33B. Š. pagal 2007-08-23 Vilniaus apygardos teismo įsakymą Nr.L2-2450-43/07 bei priverstinio vykdymo išlaidas prisiima ir grąžina solidariai R. P. (a.k( - ) ir E. P. (a.k( - )

34UAB „Ūkio banko lizingui“ pagal 2009-04-23 Kauno m. 6-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr.3270 bei priverstinio vykdymo išlaidas prisiima ir grąžina solidariai R. P. (a.k( - ) ir E. P. (a.k( - )

35UAB „MCB Finance“ pagal 2008-08-20 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo įsakymą Nr.L2-9483-603/2008 bei priverstinio vykdymo išlaidas prisiima ir grąžina solidariai R. P. (a.k( - ) ir E. P. (a.k( - )

36Šalys pareiškia, kad jokių kitų prievolių ar skolų, daiktų išsimokėtinai, paimtų šeimos poreikiams, išskyrus nurodytus kreditus, nutraukiant santuoką, neturi.

37Po šios sutarties pasirašymo ir santuokos nutraukimo, sutuoktiniai įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikyti konfidencialumo, saugoti vienas kito paslaptis, kurios jiems tapo žinomos gyvenant bendrai kartu.

38Grąžinti R. P. 140 ( vieną šimtą keturiasdešimt) litų sumokėto žyminio mokesčio 2012-01-17 mokėjimo nurodymu AB Šiaulių banko Šiaulių filiale per Valstybinę apskrities mokesčių inspekciją prie LR FM.

39Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Civilinė byla dėl santuokos nutraukimo iškelta R. P. pareiškus ieškinį... 4. Kadangi šalys turi teisę laisvai naudotis materialinėmis ir procesinėmis... 5. R. P. ir E. P. teismui pateikė patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo... 6. Teismo posėdyje šalys , R. P. atstovė advokato padėjėja D. Sitnikienė bei... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Nustatyta, kad santuoka tarp pareiškėjų sudaryta ( - ), registruota Vilniaus... 9. Esant išdėstytoms aplinkybėms, laikytina, kad santuoka iširo ir ji... 10. Pareiškėjams sutarus santuoką nutraukti bendru abiejų sutuoktinių... 11. Pareiškėjams išaiškinta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas užkirs... 12. Vadovaudamasis LR CPK 541 str., CK 3 knygos II dalies IV sk. 2 skirsnio 3.51... 13. pareiškimą patenkinti.... 14. Santuoką, sudarytą tarp E. P. (a.k( - ) ir R. P. (a.k( - ) įregistruotą... 15. Nutraukus santuoką pareiškėjui E. P. palikti P. pavardę, pareiškėjai R.... 16. Patvirtinti R. P. ir E. P. sudarytą 2012-06-11 sutartį dėl santuokos... 17. 1. Tarpusavio išlaikymas.... 18. Sutuoktiniai patvirtina, kad tarpusavio išlaikymo vienas iš kito... 19. 2. Nepilnamečių vaikų išlaikymas.... 20. Santuokoje gimusio sūnaus L. P., gim. ( - ) (a.k( - ) bei dukros L. P., ( - )... 21. Tėvų, R. P. ir E. P. teisės auklėjant nepilnamečius vaikus ir su jais... 22. E. P. įsipareigoja kas mėnesį mokėti išlaikymą nepilnamečiui vaikui L.... 23. R. P. ir E. P. žino, kad pagal kiekvieno jų ieškinį, pasikeitus turtinei... 24. R. P. įsipareigoja lėšas, gautas nepilnamečių vaikų išlaikymui, naudoti... 25. 3. Turto padalinimas.... 26. Santuokoje įgytą automobilį E. P. (a.k( - ) transporto priemonę –... 27. Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu neįgijo nekilojamojo turto.... 28. 4. Kreditorinių įsipareigojimų vykdymas.... 29. Po santuokos nutraukimo visus teismų priteistus ir esančius antstolių... 30. AB DnB Nord bankui pagal 2007-02-09 Kreditavimo sutartį Nr. K-2406-2007-4 bei... 31. Kredito unijai „Taupomoji kasa“ pagal 2007-06-22 Paskolos sutartį... 32. I. B. pagal 2007-08-23 Vilniaus apygardos teismo įsakymą Nr.L2-2450-43/07 bei... 33. B. Š. pagal 2007-08-23 Vilniaus apygardos teismo įsakymą Nr.L2-2450-43/07... 34. UAB „Ūkio banko lizingui“ pagal 2009-04-23 Kauno m. 6-ojo notarų biuro... 35. UAB „MCB Finance“ pagal 2008-08-20 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 36. Šalys pareiškia, kad jokių kitų prievolių ar skolų, daiktų... 37. Po šios sutarties pasirašymo ir santuokos nutraukimo, sutuoktiniai... 38. Grąžinti R. P. 140 ( vieną šimtą keturiasdešimt) litų sumokėto žyminio... 39. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...