Byla 2-5582-459/2013
Dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Raimonda Andrulienė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, dalyvaujant pareiškėjai A. G., jos atstovui, advokatui Zigmui Burbai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal pareiškėjos A. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir V. G., dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2Pareiškėja A. G. prašė tenkinti pareiškimą ir paaiškino, kad su savo vyru V. G. susipažino Karelijoje, Rusijoje. Ten, 1957 metais, Dereviansko kaimo taryboje susituokė ir abu atvažiavo į Lietuvą, į jos tėvynę. Apsigyveno ( - )Šiaulių rajone. Tačiau netrukus vyras išvažiavo iš namų, o jai pasakė, kad važiuoja į savo tėvynę. Jis pažadėjo grįžti, paprašęs, kad lauktų. Deja jis negrįžo ir niekada neatsakė nei į vieną jos laišką. Maždaug prieš 15-20 metų ji buvo nuvažiavusi į jo tėvynę, nes jai reikėjo santuokos liudijimo. Dokumentus gavo, tačiau nei vyro, nei jo giminių nesusitiko, kadangi toje vietoje, kur jie gyveno, net pastatų nebebuvo, jie nugriauti. Aplinkiniai papasakojo, kad esą buvę gyventojai mirę. Kadangi apie savo sutuoktinį nuo 1960 metų neturi jokių duomenų, o dėl vyro dingimo negali išsituokti, negali laisvai disponuoti jai priklausančiu butu, kuris yra pirktas iš jos asmeninių lėšų, todėl nesant kitokios galimybės įteisinti išdėstytų aplinkybių prašo jos sutuoktinį pripažinti nežinia kur esančiu.

3Pareiškėjos A. G. atstovas, advokatas Zigmas Burba prašė tenkinti pareiškimą ir paaiškino, kad pareiškėjos sutuoktinis V. G. negyvena ( - ) Šiaulių rajone ir apie jį niekas iš kaimynų, seniūnijos gyventojų ir įstaigų neturi jokių duomenų. A. V. G. neturi duomenų nei policijos, nei gydymo įstaigos, nei pareiškėja, nei jos artimieji. V. G. daugiau nebematė ir nežino, kur jis dingo nuo jo išvykimo į Rusiją apie 1960 metus. Pareiškėja kreipėsi į Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl dingusio vyro, tačiau gavo atsakymą, kad neturi jokių duomenų apie jos sutuoktinį V. G.. Taip pat nėra galimybės nurodyti asmenis, kurie žinotų, kur yra V. G.. Nekilnojamojo turto, transporto priemonių ar kito registruotino turto V. G. savo vardu neturi. Paskutinė pareiškėjai žinoma jo gyvenamoji vieta yra ( - ) Šiaulių r., iš kur jis išvažiavo. Kadangi pareiškėjos sutuoktinis neturi nei turto, nei išlaikytinių, todėl ir turto administratoriaus skirti nėra būtina. Šiuo metu pareiškėja ketina sutvarkyti savo turtinius reikalus, tačiau kol nėra nutraukta santuoka su V. G. ji negali parduoti ar dovanoti už savo asmenines lėšas įsigyto nekilnojamojo turto. Dėl vyro dingimo pareiškėja šiuo metu negali ne tik išsiskirti, gauti socialinę paramą, kompensacijas už šildymą, bet ir laisvai disponuoti jai priklausančiu turtu, kuris pirktas iš jos asmeninių lėšų. Nesant kitokios galimybės įteisinti išdėstytų aplinkybių prašo, kad pareiškėjos sutuoktinis būtų pripažintas nežinia kur esančiu. Prašymą pareiškė tuo tikslu, kad neturėdama dokumento apie sutuoktinio dingimą, pareiškėja negali disponuoti santuokoje įgytu nekilnojamuoju turtu ir spręsti asmeninių klausimų.

4Suinteresuotas asmuo V. G. į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai.

5Suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai. Gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas visiškai (LR CPK 454 - 458 str.).

7Fizinį asmenį teismas gali pripažinti nežinia kur esančiu, jeigu jo gyvenamojoje vietoje vienerius metus nėra duomenų, kur jis yra (LR CK 2.28 str.).

8Be pareiškėjos A. G. prašymo ir paaiškinimo, byloje yra dokumentai, iš kurių akivaizdžios jos išdėstytos aplinkybės. Iš santuokos liudijimo nuorašo akivaizdu, kad A. G. ir V. G. susituokė 1957-07-02 (5 b.l.); iš Šiaulių apskrities VPK informacijos (7 b.l.) akivaizdu, kad neturima jokių duomenų apie pareiškėjos sutuoktinį V. G.; Iš Rusijos Federacijos Civilinės metrikacijos skyriaus Karelijos respublikoje, Prionežo rajono Civilinės būklės aktų įrašų skyriaus informacijos ir atsakymų į užklausas akivaizdu, jog archyvuose nuo 1958 metų nerasta jokių duomenų apie V. G. santuokos nutraukimą ar mirtį, deklaruotą gyvenamąją vietą (6, 7, 8 9 b.l.); Iš pažymos (10 b.l.) akivaizdu, kad V. G. paskutinė gyvenamoji vieta nedeklaruota; Iš VĮ Registrų centro pažymos (11 b.l.) akivaizdu, kad V. G. įregistruotų nekilnojamųjų daiktų neturi.

9Be aptartų duomenų, apie nagrinėjamą bylą paskelbus viešai specialiame interneto tinklalapyje informacinį pranešimą (25 b.l.) ir kreipusis į dingusį asmenį V. G. informuojant, kad jis per tris mėnesius atsilieptų pranešdamas apie save teismui, taip pat paprašius žinančius asmenis suteikti duomenų apie V. G., jokių duomenų apie pastarąjį iki teismo posėdžio dienos nėra gauta. Dingusiojo žinomos paskutinės gyvenamosios vietos savivaldybės, policijos bei kitos įstaigos žinių apie jo buvimą ar nebuvimą nepateikė. Akivaizdu, kad V. G. paieška nedavė rezultatų, nes jo buvimo vieta nenustatyta.

10Atsižvelgiant į aukščiau aptartą darytina išvada, kad V. G. pripažintinas nežinia kur esančiu nuo 1960 metų, kadangi vėliau duomenų apie jį nebėra gauta (LR CK 2.28 str. 2 d.). Iš aptarto akivaizdu, kad jo gyvenamojoje vietoje daugiau negu vienerius metus nėra duomenų apie jo buvimo vietą. Dėl V. G. pripažinimo nežinia kur esančiu, jo sutuoktinei atsiranda teisė visiškai disponuoti santuokoje įgytu nekilnojamuoju turtu (18-20 b.l.) ir spręsti savo asmeninių teisių įgyvendinimo klausimus.

11Pašto išlaidos byloje sudaro 14.16 Lt sumą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai A. G. yra suteikta antrinė teisinė pagalba, apmokant 100 procentų jos išlaidų (3 b.l.) LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. ir LR CPK 88 str. 1 d.), todėl iš jos bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos. Tuo pagrindu nepriteistinos ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 458 str., teismas

Nutarė

13Pareiškėjos A. G. pareiškimą patenkinti visiškai.

14Pripažinti V. G., gimusį 1929, Talica miestas, Sverdlovsko sritis, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta buvo ( - ) ., Šiaulių rajone, nežinia kur esančiu nuo 1960 metų.

15Nustatyti, kad V. G. pripažinimas nežinia kur esančiu suteikia teisę jo sutuoktinei A. G., a.k( - ) visiškai disponuoti santuokoje įgytu nekilnojamuoju turtu ir spręsti savo asmeninių teisių įgyvendinimo klausimus.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą, apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai