Byla N1-2729-720/2015

1Kauno apylinkės teismo teisėja Tatjana Butkienė, sekretoriaujant Salomėjai Muralienei, dalyvaujant: prokurorei Genovaitei Ročienei, kaltinamajam T. N., jo gynėjai advokatei S. S., atstovei pagal įstatymą Jūratei J. N., nukentėjusiajai N. D., Kauno miesto sav. administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vygintui Aukštuoliui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje T. N., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 11 klasių išsilavinimo, ( - ) moksleivis, nedirbantis, gyvenamoji vieta ( - ), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę ( - ), teistas 2 kartus: - 2013-10-29 Kauno apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 178 straipsnio 2 dalį (dvi veikos) - laisvės apribojimu 1 metams ir 3 mėnesiams, įpareigojant laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose faktinės gyvenamosios vietos adresu ir mokytis; vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė sumažinta 1/3, paskirta galutinė bausmė - laisvės apribojimas 10 (dešimt) mėnesių, įpareigojant laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose faktinės gyvenamosios vietos adresu ir mokytis; - 2014-12-04 Kauno apylinkės teismo pagal BK 78 straipsnio 2 dalį (dvi veikos) - laisvės atėmimu 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 63 str. 4 d., 9 d., 65 str. 1 d. 1 p. b pp., šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė subendrinta su 2013-10-29 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 metams, vadovaujantis BK 92 str. 1 d., 2 d., 82 str. 1 d. 3 p., 5 p., 85 str., 87 str. 2 d. 1 p., 2 p., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 3 mėnesiams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones: 50 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį, įpareigojant juos atlikti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, ir elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant jį nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose faktinės gyvenamosios vietos adresu, tęsti mokslą arba dirbti; Kauno apylinkės teismo 2015-10-08 nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas, nuspręsta vykdyti 2014-12-04 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams, bausmę atliekant nepilnamečių pataisos namuose, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje padarymu, ir

Nustatė

2kaltinamasis T. N. 2015 m. spalio 7 d., apie 15.00 val., viešoje vietoje – Eigulių kapinėse adresu Jonavos g. 296A, Kaune, atvirai pagrobė prie kapo padėtą nukentėjusiajai N. D. priklausančią rankinę 10 EUR vertės, kurioje buvo viešojo transporto pravažiavimo mėnesinis bilietas 2 EUR vertės, moteriškos odinės pirštinės 20 EUR vertės, 45 eurai, įvairios nuolaidų kortelės, viso pagrobė N. D. priklausančio turto už 77 EUR.

3Kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad jis 2015 m. spalio 7 d., apie 15.00 val., ėjo per Eigulių kapines pasivaikščioti į Kleboniškio miško parką. Eidamas per kapines, jis pamatė prie vieno kapo besitvarkančią moterį, pamatė, kad šalia kapo ant cementinio stulpelio yra padėta jos rankinė. Jis pagalvojo, kad rankinę reikia pavogti, todėl apsisukęs tyliai priėjo prie moters. Ji pasilenkusi prie kapo kažką darė. Jis griebė rankinę ir su ja bėgo autostrados link, į Kleboniškio mišką. Moteris šaukė, rėkė, jį vijosi. Bėgdamas autostrados link, iš rankinės išėmė odines pirštines ir jas išmetė. Rankinės kišenėlėje rado 45 eurus kupiūromis po 10 ir 5 eurus bei keletą nuolaidų kortelių, jas pasiėmė, o rankinę numetė. Nubėgęs į mišką, viską susikišo už džinsų į apatines kelnes, miške išsikvietė taksi automobilį. Išėjęs iš miško pamatė, kad jau buvo atvažiavęs taksi automobilis, bet netrukus privažiavo ir kitas taksi automobilis, kuris atvažiavo su ta pačia moterimi, iš kurios jis pavogė rankinę. Jie jį sulaikė ir atvežė į Žaliakalnio policijos komisariatą, kur jis pateikė visus iš moters pavogtus daiktus. Pareiškė, kad jis nuoširdžiai gailisi padaręs nusikaltimą, nukentėjusiosios atsiprašė, žada daugiau nenusikalsti. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi, padarytą turtinę žalą pažada atlyginti

4Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodoma įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnio nustatyta tvarka, šio kodekso 273 straipsnio pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

5Nukentėjusioji N. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-07, apie 15.00 val., ji buvo Eigulių kapinėse adresu Jonavos g. 296A, Kaune. Tvarkėsi prie savo vyro kapo. Ant suolelio buvo pasidėjusi savo rankinę. Kapinėse žmonių nebuvo. Pastebėjo, kad pro šalį eina vaikinukas. Jis buvo su juodos spalvos striuke, o ant galvos užsidėjęs baltos spalvos gobtuvą. Vaikinukas praėjo pro šalį, o ji toliau tvarkėsi bei vienu momentu atsisukusi pamatė, kad jis griebė jos rankinę ir pradėjo bėgti. Ji pradėjo šaukti, kviesti pagalbos, tačiau niekas neatsiliepė. Žmonių aplink nebuvo, o tas vaikinukas nubėgo Kleboniškio miško link. Ji paskambino dukrai, netrukus prie jos privažiavo žentas R. Č.. Jis vairuoja taksi automobilį ir buvo netoliese. Su juo važiuodami Kleboniškio miško link, ties vandenviete, pamatė tą patį vaikinuką. Jis sėdo į kitą taksi automobilį. Juodu su žentu tą vaikinuką patys atsivežė į Žaliakalnio policijos komisariatą. Kai jie sulaikė vaikinuką, pas jį jau jos rankinės nebuvo. Rankinė buvo juodos spalvos, dirbtinės odos, jos vertė 10 EUR. Rankinės kišenėlėje buvo papildytas viešojo transporto pravažiavimo mėnesinis bilietas 2 EUR vertės, keletas nuolaidų kortelių, 45 EUR grynųjų pinigų, trys kupiūros po 10 EUR ir viena 5 EUR kupiūra, odinės juodos spalvos moteriškos pirštinės 20 EUR vertės. Viso turto pagrobta už 77 EUR. Pagrobti daiktai ir pinigai yra grąžinti. Negrąžintos jos odinės pirštinės. Jai padaryta turtinė 20 EUR žala (b.l. 9, 13). Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji patvirtino, kad 20 eurų turtinė žala jai yra atlyginta.

6Liudytojas R. Š. parodė, kad 2015-10-07, apie 15.00val., jo žmonai paskambino jos motina N. D., kuri pasakė, kad iš jos Eigulių kapinėse pavogė rankinę. Jis iš karto sėdo į savo automobilį ir privažiavo prie Eigulių kapinių, kur jau jo laukė išsigandusi N. D.. Ji nurodė, kad įtariamasis pasišalino į Kleboniškio miško pusę. N. D. įsėdo pas jį į automobilį ir, jiems bevažiuojant Kleboniškio gatve, prie vandenvietės pamatė, kad į kitą taksi automobilį sėda vaikinukas. N. D. iškart pasakė, kad tai tas pats vaikinas, kuris pavogė jos rankinę. Jis pats sulaikė nurodytą jaunuolį ir pats atvežė į Žaliakalnio policijos komisariatą. Žaliakalnio policijoje jis pasivadino T. N. (b.l. 21).

7Liudytoja Jūratė J. N., įtariamojo T. N. atstovė pagal įstatymą, parodė, kad ji gyvena su savo nepilnamečiu sūnumi T. N., gim. ( - ) m. ( - ), Sūnus mokosi ( - ). Sūnaus tėvas V. N. yra išvykęs į Angliją, jau 12 metų jokių ryšių jie nepalaiko, jis neskambina, pinigų vaiko išlaikymui nemoka. Sūnus teistas už vagystę, esamu metu jam yra skirtas laisvės apribojimas būti namuose. Savo sūnaus draugų ji nepažįsta, jis jai nieko nepasakoja. Dienos metu dažnai išeina iš namų, kur eina, nesako. Ji bando su sūnumi kalbėtis, tačiau jis su ja nesikalba, nereaguoja į jokius jos pasakymus. 2015-10-07 jai paskambino iš Žaliakalnio policijos komisariato ir pranešė, kad sūnus yra sulaikytas dėl padarytos vagystės. Ji pasižada atlyginti sūnaus padarytą turtinę žalą nukentėjusiajai (b.l. 23).

82015-10-07 apžiūros protokolas su fotolentele patvirtina, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti randasi Eigulių kapinėse, Jonavos g. 296A, Kaune, kapinių 28 eilėje, prie kapo Nr. 10. Nukentėjusiosios teigimu rankinė buvo padėta ant cementinės kolonos, kuri yra, stovint priešais kapą, dešinėje pusėje (b.l. 3-7).

92015-10-07 asmens kratos protokolas patvirtina, kad T. N. kratos metu 2015-10-07 pas jį rasta ir paimta: 4 vnt. kompaktinių plokštelių ACME CD-R, 1 kvitas Nr. 00000494, 10 EUR kupiūra Eb4495551444, 10 EUR kupiūra Eb3649990545, 10 EUR kupiūra Uc2043656767, 10 EUR kupiūra Ud8000922717, 5 EUR kupiūra Va2772779258, 7 euro centai, kortelė „Camelia vaistinė“ Nr. ( - ), kortelė „Kauno miesto“ Nr. ( - ), kortelė „Senukai“ Nr. ( - ), kortelė „Medus“ Nr. ( - ), kortelė „Prisma“ Nr. ( - ), kortelė „Norfa“ Nr. ( - ), kortelė „Rimi“ Nr. ( - ), kortelė „Mylimiausia“ Nr. ( - ), kortelė „Ačiū“ Nr. ( - ), kortelė „GSK vaistų“ Nr. ( - ), kortelė „Benu“ Nr. ( - ), mobiliojo ryšio telefonas „Nokia“, IMEI Nr. ( - ) (b.l. 27-29).

102015-10-07 apžiūros protokolas su fotolentele patvirtina, kad buvo apžiūrėti 2015-10-07 T. N. asmens kratos metu rastos ir paimtos šios kortelės ir grynieji pinigai: kortelė „Ačiū“ Nr. ( - ), kortelė „Rimi“ Nr. ( - ), kortelė „Mylimiausia“ Nr. ( - ), kortelė „GSK vaistų“ Nr. ( - ), kortelė „Benu“ Nr. ( - ), kortelė „Senukai“ Nr. ( - ), kortelė „Camelia vaistinė“ Nr. ( - ), kortelė „Medus“ Nr. ( - ), kortelė „Kauno miesto“ Nr. ( - ), kortelė „Prisma“ Nr. ( - ), kortelė „Norfa“ Nr. ( - ), 10 EUR kupiūra ( - ), 10 EUR kupiūra ( - ), 10 EUR kupiūra ( - ), 10 EUR kupiūra ( - ), 5 EUR kupiūra ( - ) (b.l. 16-18).

112015-10-07 pakvitavimas patvirtina, kad 2015-10-07 apžiūros metu apžiūrėtos kortelės ir grynieji pinigai grąžinti nukentėjusiajai N. D., dėl jų nukentėjusioji jokių pretenzijų neturi (b.l. 19).

12Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados.

13Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą, arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją, arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė).

14Nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnyje, objektas yra visų rūšių ir formų nuosavybė, o dalykas – svetimas turtas. Svetimo turto pagrobimas laikomas baigtu, kai kaltininkas užvaldo svetimą turtą ir taip įgyja galimybę neteisėtai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu pagal savo valią. Vagystė, t. y. svetimo turto pagrobimas, yra nusikalstama veika, padaroma tik tiesiogine tyčia, kuri gali būti ir apibrėžta, ir neapibrėžta.

15Ištirtų įrodymų visetu, paties kaltinamojo T. N. visišku kaltės prisipažinimu bei įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnio nustatyta tvarka – nukentėjusiosios N. D., liudytojų R. Š., Jūratės J. N. parodymais ir ištirtais rašytinais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis T. N. 2015 m. spalio 7 d., apie 15.00 val., viešoje vietoje – Eigulių kapinėse adresu Jonavos g. 296A, Kaune, atvirai pagrobė prie kapo padėtą nukentėjusiajai N. D. priklausančią rankinę 10 EUR vertės, kurioje buvo viešojo transporto pravažiavimo mėnesinis bilietas 2 EUR vertės, moteriškos odinės pirštinės 20 EUR vertės, 45 eurai, įvairios nuolaidų kortelės, viso pagrobė N. D. priklausančio turto už 77 EUR.

16Kaltinamojo kaltė bei faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės neginčijamai įrodytos ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visetu, jo veika atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje požymius.

17Bausmės skyrimo nuostatos.

18Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Bausmė skiriama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 – 61, straipsniais ir 90 - 92 straipsnių nuostatomis.

19Kaltinamasis T. N. padarė vieną apysunkį nusikaltimą, kaltės forma – tiesioginė tyčia.

20Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta aplinkybę, kad kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

21Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis yra jauno amžiaus, nepilnametis, teisiamas trečią kartą, charakterizuojamas teigiamai, į tai, kad jis padarė vieną apysunkį tyčinį nusikaltimą, į tai, kad kaltinamasis šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, baustas administracine tvarka, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, pobūdį ir paskatas bei pasekmes, todėl daro išvadą, kad kitos švelnesnės rūšies bausmės jo nusikalstamiems polinkiams pakeisti nepakanka, kaltinamajam skirtina mažesnė, nei jos vidurkis, įstatymo sankcijoje numatyto dydžio laisvės atėmimo bausmė.

22Kadangi kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai ir baudžiamojo byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 straipsnio 1 dalis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis, kaltinamajam paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

23Manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nėra pagrindo, todėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios laisvės atėmimo bausmės atidėjimą, kaltinamajam netaikytinos.

24Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, panaikintos Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi (b.l. 109 – 110).

25Civilinis ieškinys pareikštas, 20 eurų dydžio nusikaltimu padaryta turtinė žala nukentėjusiajai atlyginta.

26Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti nėra.

27Remdamasis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 ir 298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 ir 305 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

28T. N. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam bausmę – laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti kaltinamajam sumažintą bausmę – laisvės atėmimą 4 (keturiems) mėnesiams.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, subendrinus paskirtą bausmę su 2014 m. gruodžio 4 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausme dalinio sudėjimo būdu, prie neatliktos bausmės iš dalies pridedant nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį, paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams ir 2 (dviem) mėnesiams.

31Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

32Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

33Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Tatjana Butkienė, sekretoriaujant Salomėjai... 2. kaltinamasis T. N. 2015 m. spalio 7 d., apie 15.00 val., viešoje vietoje –... 3. Kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad jis 2015 m.... 4. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodoma įrodymais,... 5. Nukentėjusioji N. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-07, apie... 6. Liudytojas R. Š. parodė, kad 2015-10-07, apie 15.00val., jo žmonai... 7. Liudytoja Jūratė J. N., įtariamojo T. N. atstovė pagal įstatymą, parodė,... 8. 2015-10-07 apžiūros protokolas su fotolentele patvirtina, kad buvo... 9. 2015-10-07 asmens kratos protokolas patvirtina, kad T. N. kratos metu... 10. 2015-10-07 apžiūros protokolas su fotolentele patvirtina, kad buvo... 11. 2015-10-07 pakvitavimas patvirtina, kad 2015-10-07 apžiūros metu... 12. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį atsako... 14. Nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178... 15. Ištirtų įrodymų visetu, paties kaltinamojo T. N. visišku kaltės... 16. Kaltinamojo kaltė bei faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės neginčijamai... 17. Bausmės skyrimo nuostatos.... 18. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 19. Kaltinamasis T. N. padarė vieną apysunkį nusikaltimą, kaltės forma –... 20. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta... 21. Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis... 22. Kadangi kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai ir baudžiamojo byla buvo... 23. Manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nėra... 24. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas... 25. Civilinis ieškinys pareikštas, 20 eurų dydžio nusikaltimu padaryta turtinė... 26. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti nėra.... 27. Remdamasis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 28. T. N. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 ir 2... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 3... 31. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 32. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 33. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti...