Byla ATP-137-487/2013
Dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo, kuriuo administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 513 str. 9 d., K. D. atžvilgiu nutraukta

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja J. Č., teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio departamento direktorių, Ričardo Lazarevičiaus apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo, kuriuo administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 513 str. 9 d., K. D. atžvilgiu nutraukta,

Nustatė

2Administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 5113 str. 9 d., K. D. buvo surašytas dėl to, jog „2012 09 24 dieną 11.00 val. nustatyta, kad UAB „Š“ (duomenys pakeisti) 2012 09 24 prie N. S. kaimo, Strūnaičio seniūnijoje, Švenčionių rajone neteisėtai išpylė ir užstumdė žemėmis 4 t 160 kg , iš jų 9,68 m3 kapinių tvarkymo atliekų (kodas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo Atliekų sąrašą – 20 02 01 kompostuojamos atliekos) ir 480 kg, t.y. 1,85 m3 mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01). Šiais neteisėtais veiksmais UAB „Š“ pažeidė LR atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 8 d., 4 1 str. 3 p. ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 01 20 sprendimu Nr. T-3 patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ( pakeistos Švenčionių rajono savivaldybės 2009 07 23 sprendimu Nr. T-115) 8.1 punkto reikalavimus“.

3Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu pareigūno, surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, M. K. prašymu, patikslinus kaltinimą pagal LR ATPK 513 str. 9 d., administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 513 str. 9 d. K. D. atžvilgiu nutraukta, nenustačius jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (ATPK 250 str. 1 d. 1 p.).

4Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis departamento direktorių, Ričardas Lazarevičius prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-11-28 nutarimą ir priimti naują nutarimą - patraukti UAB „Š" direktorių K. D. administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 513 str. 9 d.

5Nurodo, jog Švenčionių rajono apylinkės teismas, priimdamas nutarimą, netinkamai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes, rėmėsi išskirtinai tik žodiniais liudytojų parodymais, visiškai ignoruodamas byloje esančius dokumentus bei vaizdo medžiagą, patvirtinančią K. D. padarytą ATPK 513 straipsnio 9 dalyje numatytą administracinį teisės pažeidimą, dėl ko priėmė neteisėtą ir neteisingą sprendimą.

6Pažymi, kad apklausti liudytojai, kurių parodymais Švenčionių rajono apylinkės teismas rėmėsi nutarime, buvo UAB „Š" darbuotojai arba kitais teisiniais santykiais su šia įmone susiję asmenys, kurie iki teismo posėdžių turėjo pakankamai laiko suderinti poziciją ir pateikti informaciją apie tai, jog UAB „Š", esą, N. S. kaime tik paskleisdavo ir rūšiuodavo atliekas. Teigia, jog šie liudytojų parodymai turėjo būti vertinami kritiškai, visų pirma, atkreipiant dėmesį į faktus, kuriuos užfiksavo tiek Vilniaus RAAD Švenčionių rajono agentūros pareigūnai, tiek visuomenės informavimo priemonės, tiek ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys K. T.. Pažymi, jog šios aplinkybės apskritai nebuvo vertinamos. Nurodo, kad nutarimas iš esmės grindžiamas vieninteliu argumentu, nurodant, jog, žodžiu apklausus UAB „Š" darbuotojus teismo posėdžių metu, buvo pateikta pozicija, jog 2012-09-24 UAB „Š" automobiliai atvežė komunalines atliekas į N. S. kaimą, Švenčionių rajone, jas išpylė, o vairuotojas, pamatęs atvykusius žurnalistus, esą, išsigando ir savavališkai priėmė sprendimą užkasti atvežtas atliekas. Atkreipia dėmesį į tai, kad K. T. apie neteisėtą UAB „Š" vykdomą atliekų šalinimo veiklą pranešė visuomenės informavimo priemonėms. Šiuos neteisėtus UAB ,Š" veiksmus užfiksavo „TV" (duomenys pakeisti) žurnalistai, kurie išsamiai pateikė ne tik faktus apie UAB „Š" užkasamas komunalines atliekas N. S. kaime, tačiau ir nufilmavo, kaip šie veiksmai vykdomi. Pažymi, jog prigauti įvykio vietoje nelegaliai pilantys ir sulyginantys šiukšles su žeme darbuotojai sakė, tiesiog vykdantys vadovo K. D. nurodymus. Strūnaičio seniūnas reportaže patvirtino, jog su K. D. buvo sutarta, kad atvežamas atliekas sulygins su žeme, kad, esą, "vėjas jų neišnešiotų toliau". „TV" laidoje K. D. taip pat patvirtino, jog atliekos minėtoje teritorijoje nelegaliai utilizuojamos. Į šias aplinkybes Švenčionių rajono apylinkės teismas visiškai neatsižvelgė.

7Teigia, kad nutarime nepagrįstai konstatuota, jog UAB „Š", esą, savanoriškai iškasė neteisėtai užkastas atliekas N. S. kaime. Nurodo, jog byloje buvo pateikti duomenys apie tai, jog Vilniaus RAAD Švenčionių rajono agentūra 2012-09-25 UAB „Š" davė privalomąjį nurodymą Nr. VR-11.2-13, kuriuo nurodyta organizuoti buitinių atliekų N. S. kaime, Strūnaičio sen., Švenčionių r. iškasimą, taip pat nustatyti atliekų svorį ir atliekas priduoti į Vilniaus apskrities regioninį komunalinių atliekų sąvartyną. Pažymi, jog Švenčionių rajono savivaldybėje taip pat buvo sudaryta komisija susidariusiai situacijai ištirti. Nurodo, kad UAB „Š" neteisėtai užkastas atliekas iškasė ne savanoriškai, o po to, kai gavo oficialų dokumentą - Vilniaus RAAD Švenčionių rajono agentūros 2012-09-25 privalomąjį nurodymą tokius veiksmus atlikti.

8Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Vadovaujantis ATPK 248, 257 ir 284 straipsnių nuostatomis, byloje priimtas procesinis sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu tik tuomet, kai visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinamos bei įvertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės. ATPK 286 straipsnio 2 dalies nuostatos reikalauja, kad administracinio teisės pažeidimo byloje priimtame nutarime būtų išdėstytos ir motyvuotai įvertintos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės. Pagal ATPK 284 straipsnio 1 dalį, organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Bylos nagrinėjimo teisme betarpiškumo principas reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo tiesiogiai ištirti bylos įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų ir eksperto išvadų, susipažinti su rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius įrodymus.

11Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas, tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai.

12Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, administracinio teisės pažeidimo byloje nėra surinkta vienareikšmiškų, objektyvių ir neginčytinų įrodymų, jog K. D. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 513 str. 9 d.

13Dėl pažeidimo, numatyto ATPK 513 str. 9 d.

14ATPK 513 str. 9 d. numatyta atsakomybė už didesnio, negu penki kubiniai metrai, pavojingų atliekų kiekio laikinąjį laikymą, surinkimą, vežimą ir (ar) apdorojimą (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka.

15Administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 513 str. 9 d. K. D. buvo surašytas dėl to, kad jis neteisėtai išpylė ir užstumdė žemėmis 4 t 160 kg , iš jų 9,68 m3 kapinių tvarkymo atliekų ir 480 kg, t.y. 1,85 m3 mišrių komunalinių atliekų ( kodas 20 03 01).

16Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo byloje esančio teismo posėdžio protokolo, K. D. nurodė, jog jis, kaip UAB „Š“ direktorius, yra atsakingas už šios įmonės veiklos administravimą bei darbo organizavimą. Jo vadovaujama įmonė 2012 04 30 sudarė sutartį Nr. J-125 su Švenčionių rajono savivaldybės administracija, pagal kurią UAB „Š“ įsipareigojo atlikti Švenčionių miesto kapinių priežiūros darbus ir kietųjų atliekų surinkimą bei išvežimą. Tuo tikslu kapinėms priskirtoje teritorijoje yra pastatyti šiukšlių konteineriai kapinių šiukšlėms sudėti ir išvežti. Kapinių atliekas sudaro vainikai, krepšeliai, paminklų luitai, žvakių metaliniai, stikliniai ir plastmasiniai indai, lapai, žolės ir panašios augalinės atliekos. Visos atliekos turi būti vežamos į regioninį Kazokiškių sąvartyną, tačiau šis sąvartynas mišrių atliekų arba eglišakių, žolės nepriima, todėl reikalinga kapinių atliekas išrūšiuoti. Švenčionių rajonas neturi atliekų rūšiavimo aikštelės, stambių gabaritų atliekų aikštelės, kompostavimo aikštelės, taip pat savivaldybėje nėra nustatyta kapinių atliekų tvarkymo tvarka, o komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, kaip nustatyta šiose taisyklėse, nereglamentuoja kapinių atliekų tvarkymo. Jo vadovaujama įmonė yra registruota kaip atliekų vežėja, turi leidimą atliekoms vežti. Regioninis atliekų tvarkymo centras „V“ (duomenys pakeisti), kuriame Švenčionių rajono savivaldybė turi tik kelis procentus akcijų, o pagrindinis akcininkas yra Vilniaus savivaldybė, neįrengė atliekų perkrovimo ir rūšiavimo aikštelės Švenčionių savivaldybėje, todėl nebuvo galima išvežti atliekų iš kapinių, nepažeidžiant tvarkos – Kazokiškių sąvartynas neišrūšiuotų atliekų nepriima, atsakinga už infrastruktūros įrengimą įmonė „V“ (duomenys pakeisti) neįvykdė susitarimų su savivaldybe ir nustatytu terminu neįrengė atliekų rūšiavimo aikštelės. Taip pat nebuvo galima leisti, kad susikaupusios šiukšlės būtų sandėliuojamos kapinėse. Todėl su Strūnaičio seniūnijos seniūnu S. A., laikinai einančiu Švenčionių m. seniūnijos seniūno pareigas, bandė išspręsti kapinių atliekų išvežimą iš kapinių - pastarasis laikinai leido šiukšles rūšiuoti Strūnaičio seniūnijoje esančių fermų griuvėsių teritorijoje, nes ten jau nuo kolūkių laikų buvo suverstos šiukšlės, dėl kurių išvežimo taip pat susitarė. Bendrovė šias šiukšles išvežė ir parengė laikiną aikštelę atliekų rūšiavimui, po ko jis davė nurodymą atvežti į šią aikštelę kapinių šiukšles, jas su buldozeriu paskleisti, išrūšiuoti ir išrūšiavus išvežti. Todėl protokole nurodytą dieną buvo išsiųsta bendrovės technika ir darbuotojai. Vėliau sužinojo, kad atvyko žurnalistai, filmavo dirbančius bendrovės darbuotojus bei techniką, dėl ko išsigandęs bendrovės traktorininkas be jokio leidimo ir neinformavęs nusprendė atvežtas šiukšles užstumdyti. Paaiškėjus tokiai situacijai, jis davė nurodymą nedelsiant iškasti šiukšles, jas išrūšiuoti ir išvežti nustatyta tvarka. Šis atvejis buvo jo nesukontroliuotas, nes įsikišę pašaliniai asmenys sutrukdė bendrovės darbą. Šiuo metu situacija yra nepasikeitusi, šiukšlės išverčiamos ir rūšiuojamos kapinių teritorijoje, tačiau yra kapinių turėtojo – Švenčionių miesto seniūnijos reikalas ir atsakomybė.

17Liudytojas UAB „Š“ traktorininkas R. Š. parodė, kad 2012 09 24 jis direktoriaus K. D. nurodymu nuvyko buldozeriu į Strūnaičio kaimo apylinkėse esančią aikštelę išstumdyti kapinių atliekas, kurias kiti darbininkai turėjo išrūšiuoti. Kai jis paskleidė kapinių šiukšles, pribėgo korespondentai, pradėjo filmuoti, jis išsigando, užvertė šiukšles žemėmis, taip pat, nuvažiavęs į darbovietę, apie įvykį pranešė direktoriui K. D.. Kategoriškai patvirtino, kad nurodymo užversti žemėmis šiukšles- jas užstumdyti jam niekas nedavė, taip nusprendė pats, nes išsigando, nenorėjo būti filmuojamas.

18Liudytojas UAB „Š“ vairuotojas V. M. patvirtino, kad 2012 09 24 jis direktoriaus nurodymu kapinių šiukšles sunkvežimiu atvežė į Strūnaičio seniūnijoje esančią aikštelę, kur jos turėjo būti rūšiuojamos, aikštelėje buvo bendrovės traktorininkas R. Š. su buldozeriu. Liudytojas matė korespondentus, kiek jam žinoma, jo išpiltas šiukšles traktorininkas R. Š. turėjo paskleisti, o žmonės - jas išrūšiuoti, o išrūšiuotos atliekos išvežtos ir priduotos.

19Liudytojas UAB „Š“ traktorininkas J. J. patvirtino, kad 2012 09 24 jis direktoriaus nurodymu traktoriumi vežė šiukšles iš kapinių į Strūnaitį. Bendrovės traktorininkas R. Š. su buldozeriu jas išskirstė, žmonės rūšiavo, išrūšiuotos šiukšlės buvo išvežamos.

20Liudytojas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. M. patvirtino administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens K. D. parodymus, nurodė, kad atliekų tvarkymo organizavimo funkcija priskirta jo vadovaujamam skyriui. Švenčionių rajonas neturi rūšiavimo aikštelės, stambių gabaritų atliekų aikštelės, kompostavimo aikštelės. Kadangi Švenčionių savivaldybėje nėra sukurtos atitinkamos infrastruktūros, buvo nutarta laikinai atliekų rūšiavimui pasirinkti apleistą teritoriją buvusių fermų teritorijoje, Strūnaičio seniūnijoje. Švenčionių savivaldybėje nėra priimtos kapinių atliekų tvarkymo taisyklės, kapinės priskirtinos bendro naudojimo teritorijai. Anksčiau atliekos su bendromis komunalinėmis atliekomis buvo vežamos į regioninį Kazokiškių sąvartyną, vėliau jis uždraudė vežti šias atliekas.

21Liudytoja Švenčionių miesto seniūnė I. S. parodė, kad seniūnija yra sudariusi sutartį su UAB „Š“ dėl kapinių prižiūrėtojų ir kapinių atliekų surinkimo paslaugų. Pagal šią sutartį UAB „Š“ perduota pareiga tvarkyti kapinių atliekas. Prie kapinių stovintys 15 konteinerių pripildomi, atliekos turi būti išvežamos, rūšiavimo aikštelės savivaldybėje neįrengtos, todėl rūšiuojama buvo laikinoje aikštelėje. Seniūnė kartu su direktoriumi K. D. bandė surasti vietą, kur būtų galima šias kapinių atliekas išrūšiuoti, jai buvo žinoma apie laikiną šiukšlių rūšiavimą.

22Liudytojas Strūnaičio seniūnijos seniūnas S. A. parodė, kad vienu metu jis laikinai ėjo ir Švenčionių seniūno pareigas. Tuo metu jis su UAB „Š“ direktoriumi K. D. priėmė sprendimą apleistų fermų teritorijoje Strūnaičio seniūnijos laikinai rūšiuoti kapinių šiukšles, būtinai turėjo tokią vietą parinkti, kadangi nerūšiuotas atliekas atsisakė priimti sąvartynas, o Švenčionių savivaldybėje nėra atliekų rūšiavimo aikštelės. Parinktoje laikinoje vietoje buvo šiukšlynas nuo senų laikų, jį tvarkė Strūnaičio seniūnija, o vėliau - UAB „Š“.

23Liudytojas kapinių prižiūrėtojas R. S. nurodė, kad jam atlyginimą moka UAB „Š“. 2012 09 24 jis matė išvežamas iš kapinių šiukšles. Po to įvykio šiukšlės yra paskleidžiamos ir rūšiuojamos kapinėse rytą, kai nebūna žmonių.

24Priešingai, nei nurodoma apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi nuosekliais liudytojų R. Š., A. M., I. S., S. A., V. M., J. J. bei R. S. parodymais, byloje nėra duomenų, kad pastarieji liudytojai davė melagingus, iš anksto tarpusavyje suderintus parodymus, juolab, kad teisme jie buvo įspėti dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą pagal ATPK 187 2 str. (b.l. 61).

25LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros vyr. specialistas M. K. bylos nagrinėjimo teisme metu nurodė, kad Švenčionių rajono savivaldybėje nėra nustatyta kapinių atliekų tvarkymo tvarka - nepatvirtintos taisyklės, o patvirtintose atliekų tvarkymo taisyklėse nenustatyta, kaip turi būti tvarkomos kapinių atliekos. Protokole nurodyta teritorija, kur buvo išpiltos atliekos, nepriklauso saugomoms teritorijoms, kraštovaizdis nebuvo pažeistas, nes ji buvo sutvarkyta. Atliekų tvarkymui ir rūšiavimui reikalingas leidimas, kurio UAB „Švenčionių švara“ neturi, o turi tik leidimą atliekų vežimui. Administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas dėl Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 3 p. pažeidimo, nes atliekos buvo užstumdytos.

26Administracinio teisės pažeidimo byloje esančiame administracinio teisės pažeidimo protokole (b.l. 2,3), patikrinimo akte Nr. VR-11.10-152, kuriuo buvo grindžiamas administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 9), fotonuotraukose (b.l. 11-12) užfiksuota, jog 2012-09-24 apie 11 val. UAB „Š“ teritorijoje prie N. S. kaimo, Strūnaičio seniūnijoje išpylė ir užstumdė žemėmis 4 t 160 kg mišrių atliekų, iš kurių 9,68 m3 kapinių tvarkymo atliekų ir 480 kg mišrių komunalinių atliekų.

27Iš 2012-09-26 patikrinimo akto Nr. VR-11.10-154 matyti, minėtos atliekos buvo iškastos ir priduotos į UAB „B“ (duomenys pakeisti)Pliuškių dumblo aikštelę, taip pat į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų sąvartyną (b.l.13, 14, 17). UAB „Š“ 2012-09-27 raštu Nr.S-995 informavo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūrą, kad 2012-09-24 bendrovės automobiliu iš Švenčionių m. kapinių atliekos nuvežtos į apleistų fermų teritoriją, dėl kurių š.m. rugpjūčio 25 d. buvo sutarta su Strūnaičio seniūnijos seniūnu. Į Strūnaičio kaimą nėra vežamos visos atliekos: buitinės atliekos vežamos į Vilniaus regioninį atliekų sąvartyną, o žalia masė – į Pliauškių dumblo aikštelę. Rugsėjo 25 d. nurodytos atliekos buvo išrūšiuotos, teritorija išlyginta, sutvarkyta (b.l. 17). Šias aplinkybes patvirtina byloje esančios atliekų deklaracijos (b.l.5-8).

28UAB „Š“ pagal 2012- 04 -30 sutartį Nr. J-125 (b.l. 36) turėjo pareigą išvežti iš kapinių atliekas. Kaip nustatyta byloje esančiais įrodymais, su savivaldybės žinia UAB „Š“ direktoriaus K. D. nurodymu neišrūšiuotos kapinių atliekas jo vadovaujamos įmonės darbuotojai su įmonei priklausančia technika iš Švenčionių miesto kapinių nuvežė rūšiavimui į laikinai įrengtą atliekų rūšiavimo aikštelę, esančią N. S. kaimo apylinkėse, į buvusių fermų teritoriją. Švenčionių rajono savivaldybė nėra nustačiusi kapinių atliekų tvarkymo tvarkos bei jų tvarkymo taisyklių. LR Vyriausybės patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse kapinių atliekų tvarkymo taisyklės nėra reglamentuotos ( b.l.72-78).

29Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatyme 4 str. 1 d., 2 d. nustatyta, kad atliekų turėtojas nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats. Komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Atliekų turėtojai turi rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje, išrūšiavus atliekas jų susidarymo vietoje, atliekas surenkančios įmonės privalo atlikti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. Gi Švenčionių m. seniūnija, kuri administruoja penkias Švenčionių miesto kapines, yra ir šiose kapinėse susidariusių kapinių atliekų turėtoja. Kapinių priežiūros darbus ši seniūnija sutartimi (sutarties 3,7 punktai) yra perleidusi UAB „Švenčionių švara“, taip pat yra perleidusi kietųjų atliekų surinkimą ir išvežimą ( b.l.36). Kadangi įstatymas ir sutartis numato atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, todėl UAB „Š“ turėjo gauti jau išrūšiuotas atliekas surinkimui ir išvežimui. Tokio teisinio reglamentavimo Švenčionių rajono savivaldybėje nesilaikyta, nes neįrengta atliekų tvarkymo infrastruktūra ( b.l.48). Be to, esant veikiančioms kapinėms, atliekų išvežimo iš kapinių klausimai savivaldybėje buvo pradėti spręsti tik 2012-11-16 (b.l.71 ). Taigi, konstatuotina, jog K. D. savo veika nepažeidė Švenčionių rajono savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kadangi jos nereglamentuoja kapinių atliekų tvarkymo, o byloje neabejotinai nustatyta, jog atliekos buvo atvežtos iš kapinių ir jų didžiausią dalį sudarė kapinių atliekos.

30Kaip teisingai konstatavo apylinkės teismas, byloje yra nustatyta, kad 2012-09-24 buvo būtina išvežti iš kapinių susikaupusias nerūšiuotas šiukšles ir jas rūšiuoti laikinojoje aikštelėje, kadangi atliekų rūšiavimo ir tvarkymo infrastruktūra nebuvo sukurta, už šią sritį atsakingas pareigūnas K. D. siekė pašalinti atliekų susikaupimą kapinių teritorijoje, dėl ko galėjo kilti neigiamos pasekmės, susijusios su atliekų neigiamu poveikiu visuomenės sveikatai ir aplinkai. Atliekų tvarkymo įstatymo 1str. 1d. nustato bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai. Gi K. D. tokią pareigą turėjo ir pagal sudarytą su seniūnija sutartį. Todėl konstatuotina, kad K. D., nurodydamas vežti atliekas ir jas rūšiuoti laikinoje aikštelėje, siekė pašalinti minėtas neigiamas pasekmes ir vykdė pareigą išvežti atliekas, t.y. veikė būtinojo reikalingumo sąlygomis ( LR ATPK 17 str. ).

31Be to, laikinam atliekos rūšiavimui buvo pasirinkta apleista teritorija buvusių fermų teritorijoje, nėra duomenų, kad tai būtų saugoma, ar gamtiniu-kultūriniu požiūriu svarbi teritorija. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo bylos įrodymų, protokole nurodytos užstumdytos atliekos 2012-09-25 buvo iškastos ir išrūšiuotos bei išvežtos. Priešingai, nei nurodoma apeliaciniame skunde, bendrovės vadovas nedelsiant siekė pašalinti pažeidimo pasekmes ir be gamtosaugininkų nurodymo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūra surašė 2012-09-25 privalomąjį nurodymą Nr. VR 11.2-13, kuris buvo išsiųstas vykdyti 2012-09-27 raštu Nr.S-995. Tos pačios dienos raštu UAB „Š“ direktorius K. D. informavo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūrą apie 2012-09-25 atliekų sutvarkymo darbus. Kaip patvirtino teismo posėdyje administracinio teisės pažeidimo protokolą surašęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros inspektorius M. K., atliekos buvo užstumdytos, teritorija nepriskiriama saugomoms teritorijoms, kraštovaizdis nebuvo pažeistas, nes buvo sutvarkyta.

32Apelianto teiginys, kad apylinkės teismas nepagrįstai rėmėsi vien tik liudytojų - bendrovės darbuotojų ar su bendrove kitais teisiniais santykiais susijusių asmenų parodymais, o ne agentūros darbuotojų, visuomenės informavimo priemonių, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario K. T. užfiksuotais duomenimis, nekvietė liudytojo K. T., nepagrįstas. Apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą, nenustatė aplinkybių, dėl kurių jis nebūtų galėjęs remtis teismo posėdyje apklaustų liudytojų nuosekliais, sutampančiais tarpusavyje parodymais, tokių duomenų nepateikta ir apeliacinės instancijos teismui. Tai, kad jie galėjo suderinti parodymus iki teismo, tėra faktais nepatvirtinta prielaida. Gi agentūros pareigūnų, visuomenės informavimo priemonių, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario K. T. užfiksuoti duomenys patvirtina tik patį atliekų paskleidimo toje vietoje faktą, ko neginčija ir pats asmuo, kuriam buvo surašytas administracinio pažeidimo protokolas. Nors bylos nagrinėjimo apylinkės teisme metu dalyvavo institucijos, surašiusios administracinį teisės pažeidimą, atstovas, jis nepateikė prašymų dėl kitų asmenų tame tarpe K. T. apklausos teismo posėdyje, kuriuos teismas būtų galėjęs nustatyta tvarka išspręsti.

33Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje neginčytinai nustatyta, jog atliekos buvo išpiltos ne su tikslu jas užstumti žemėmis, bet su tikslu išrūšiuoti ir nedelsiant išvežti, o užstumtos žemėmis jos buvo be K. D. sprendimo ar įtakos, darbuotojui R. Š. priėmus savarankišką sprendimą šias atliekas užpilti žemėmis. Direktorius K. D. šių įmonės darbuotojo veiksmų negalėjo numatyti bei užkirsti jiems kelią. Kaip teisingai pažymėjo apylinkės teismas, byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad atliekos buvo užstumdytos žemėmis K. D. nurodymu, su jo žinia, dėl netinkamo darbo organizavimo.

34Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 straipsnio 1 dalis), tinkamai pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 straipsnis) ir priėmė teisingą procesinį sprendimą, kurio naikinti apeliaciniame skunde nurodomais motyvais nėra pagrindo. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną K. D. atžvilgiu pagal ATPK 513 str. 9 d. yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistu.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

36Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimą palikti nepakeistą ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio departamento direktorių, Ričardo Lazarevičiaus apeliacinio skundo netenkinti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja J. Č., teismo... 2. Administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos ATPK... 3. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu... 4. Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 5. Nurodo, jog Švenčionių rajono apylinkės teismas, priimdamas nutarimą,... 6. Pažymi, kad apklausti liudytojai, kurių parodymais Švenčionių rajono... 7. Teigia, kad nutarime nepagrįstai konstatuota, jog UAB „Š", esą,... 8. Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.... 9. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 10. Vadovaujantis ATPK 248, 257 ir 284 straipsnių nuostatomis, byloje priimtas... 11. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kaltu dėl administracinio teisės... 12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į nagrinėjamos... 13. Dėl pažeidimo, numatyto ATPK 513 str. 9 d.... 14. ATPK 513 str. 9 d. numatyta atsakomybė už didesnio, negu penki kubiniai... 15. Administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 513 str. 9 d. K. D.... 16. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo byloje esančio teismo... 17. Liudytojas UAB „Š“ traktorininkas R. Š. parodė, kad 2012 09 24 jis... 18. Liudytojas UAB „Š“ vairuotojas V. M. patvirtino, kad 2012 09 24 jis... 19. Liudytojas UAB „Š“ traktorininkas J. J. patvirtino, kad 2012 09 24 jis... 20. Liudytojas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio... 21. Liudytoja Švenčionių miesto seniūnė I. S. parodė, kad seniūnija yra... 22. Liudytojas Strūnaičio seniūnijos seniūnas S. A. parodė, kad vienu metu jis... 23. Liudytojas kapinių prižiūrėtojas R. S. nurodė, kad jam atlyginimą moka... 24. Priešingai, nei nurodoma apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas... 25. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 26. Administracinio teisės pažeidimo byloje esančiame administracinio teisės... 27. Iš 2012-09-26 patikrinimo akto Nr. VR-11.10-154 matyti, minėtos atliekos buvo... 28. UAB „Š“ pagal 2012- 04 -30 sutartį Nr. J-125 (b.l. 36) turėjo pareigą... 29. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatyme 4 str. 1 d., 2 d. nustatyta,... 30. Kaip teisingai konstatavo apylinkės teismas, byloje yra nustatyta, kad... 31. Be to, laikinam atliekos rūšiavimui buvo pasirinkta apleista teritorija... 32. Apelianto teiginys, kad apylinkės teismas nepagrįstai rėmėsi vien tik... 33. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje neginčytinai nustatyta, jog... 34. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, daroma išvada, kad pirmosios instancijos... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,... 36. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimą... 37. Nutartis neskundžiama....