Byla 2-745/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir

3Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiltas miestas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiltas miestas“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-1349-258/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Retasys“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiltas miestas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Retasys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Šiltas miestas“ bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Šiltas miestas“ su ieškovu nėra atsiskaičiusi ir skolinga 2 350,00 Lt, nepaisant daugybės įspėjimų bei priminimų.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi iškėlė UAB „Šiltas miestas“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių kompanija“. Nurodė, kad pagal VĮ „Registrų centras“ pateiktą balansą (finansinės atskaitomybės laikotarpis nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31) (b. l. 29) matyti, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 737 872 Lt, kai tuo tarpu įmonės turtą sudaro 795 419 Lt. Teismas sprendė, kad šios aplinkybės patvirtina įmonės nemokumą, kai įmonės skolos ir įsipareigojimai viršija įmonės turtą. Esant tokioms aplinkybėms, remdamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalimi ir 2 straipsnio 8 punktu, teismas konstatavo, kad UAB „Šiltas miestas“ laikytina nemokia, jai keltina bankroto byla, UAB „Šiltas miestas“ administratoriumi skirtina UAB „Bankroto administratorių kompanija“.

7Atsakovas UAB ,,Šiltas miestas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas nenustatė ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų bankroto bylai iškelti. Teismas nepareikalavo iš atsakovo įmonės finansinių dokumentų.

92. Atsakovui nebuvo pranešta apie ieškovo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tuo buvo pažeista ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalys.

103. Ieškovas teismui nepateikė įrodymų apie atsakovo įsiskolinimą.

114. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė neteisingą nutarties apskundimo teminą.

12Ieškovas UAB ,,Retasys“ atiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

15Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atspindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies nuostatą bei susiklosčiusią teismų praktiką, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas remiantis duomenimis apie įmonės finansinę būklę, susiklosčiusią šio klausimo sprendimo momentu.

16Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Šiltas miestas“ bankroto bylą iškėlė tuo pagrindu, kad įmonė yra nemoki. Skundžiama nutartimi įmonės nemokumą teismas konstatavo remdamasis VĮ Registrų centrui pateiktame balanse (finansinės atskaitomybės laikotarpis nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31) įvertinęs įmonės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų santykį. Pagal byloje esančius duomenis, bankroto byla atsakovui iškelta konstatavus, kad atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 737 872 Lt, o turto vertė – 795 419 Lt. Tačiau įmonės balanse nurodyta per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma negali būti suprantama kaip visi pradelsti įmonės įsipareigojimai ir negali būti vertinama sprendžiant įmonės mokumo klausimą. Kaip jau minėta, įstatymas (ĮBĮ 2 str. 8 d.) įmonės nemokumą sieja su įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos nustatymu, todėl konstatuoti įmonės nemokumą galima tada, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Nors teismas ėmėsi priemonių surinkti įrodymus apie įmonės pradelstus įsipareigojimus ir buvo nustatęs atsakovui UAB „Šiltas miestas“ terminą pateikti teismui įmonės nemokumui nustatyti reikalingus duomenis (b.l. 20-21), tačiau teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis atsakovui UAB „Šiltas miestas“ nebuvo įteikta.

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas neišsiaiškino įmonės pradelstų įsipareigojimų santykio su jos balansinio turto verte, kas yra lemiamas kriterijus, konstatuojant įmonės nemokumą kaip pagrindą bankroto bylai iškelti. Be to, apie įmonės finansinę būklę teismas sprendė neturėdamas duomenų apie įmonės finansinės būklės pokyčius iki bankroto bylos iškėlimo. Pagal formuojamą teismų praktiką, tai, kad teismas nustatydamas atsakovo nemokumo aplinkybę, ex officio nesurenka reikiamų duomenų apie atsakovo finansinę padėtį bylos iškėlimo metu ir įmonės nemokumą sieja tik su per vienerius metus mokėtinomis sumomis, tačiau ne su įmonės pradelstų įsipareigojimų suma, vertinama kaip pagrindas konstatuoti, kad teismas neišsiaiškino aplinkybių, susijusių su įmonės mokumu.

18Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys ir į kitus nagrinėjamoje byloje svarbius bankroto proceso ypatumus bei nustatytus proceso trūkumus.

19ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad, jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti turi būti nustatytas ne trumpesnis kaip 30 dienų laikotarpis. Tokia tvarka nustatyta atsakovo bylose dėl bankroto bylos iškėlimo interesų apsaugos tikslais. Skolininko tinkamas informavimas apie tai, kad nepadengus įsiskolinimo kreditorius ketina kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, sudaro skolininkui prielaidas atsiskaityti su kreditorium ir taip išvengti bankroto bylos inicijavimo teisme. Kartu tokiu reguliavimu siekiama bankroto proceso esminio tikslo – pašalinti iš apyvartos tik nemokius rinkos dalyvius ir išsaugoti tuos rinkos dalyvius, kurie turi tik laikinų finansinių sunkumų.

20Bylos duomenimis nepaneigti atsakovo UAB ,,Šiltas miestas“ atskirojo skundo argumentai, kad ieškovas UAB „Retasys“ nėra pranešęs atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Iš byloje esančio Lietuvos pašto kvito matyti, kad ieškovo UAB ,,Retasys“ 2009 m. rugpjūčio 27 d. pretenzija atsakovui UAB ,,Šiltas miestas“ buvo siųsta adresu Kedrų g. 6, Vilnius (b. l. 9), tačiau duomenų, kad ši pretenzija atsakovui buvo įteikta byloje nėra. Šiuo adresu buvo siunčiama ir minėta teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis, kuri grįžo neįteikta, ant voko pažymėta, kad įmonė yra persikrausčiusi. Taigi bylos duomenys nepatvirtina, kad atsakovui UAB „Šiltas miestas“ buvo žinoma tiek apie ieškovo UAB ,,Retasys“ ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, tiek ir apie teismo posėdį.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas UAB „Retasys“ ieškinį atsakovui UAB „Šiltas miestas“ dėl bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys yra informuojami pranešimais, išskyrus atvejus, kai CPK nenumato, kad būtų informuojama apie procesinių veiksmų atlikimą (CPK 153 str. 2 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo atsakovui siųsta teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis (b. l. 20-21), kuriuo atsakovą siekta informuoti apie pareigą pateikti teismui reikalingus dokumentus, atsakovui iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo įteikti (b. l. 26). Byloje nėra duomenų apie tai, kad teismas, nepavykus teismo procesinio dokumento įteikti ieškovo nurodytu atsakovo biuro adresu, butų siuntęs Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovo adresu, ar būtų išnaudojęs visas jam įstatymų suteiktas galimybes nustatyti realų skolininko adresą ir pasinaudojęs visomis CPK 123 ir kituose straipsniuose numatytais įteikimo juridiniam asmeniui būdais. Tuo atveju, kai bylos medžiaga rodo, kad atsakovui nebuvo laiku įteikti ir teismo, nagrinėjusio prašymą iškelti bankroto bylą, procesiniai dokumentai, nesilaikymas ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytos kreditoriaus pareigos įspėti atsakovą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi ypatingą reikšmę, kadangi skolininkui, nežinančiam apie kreditoriaus ketinimus inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, neinformuotam apie prasidėjusį procesą, neatsiranda procesinė pareiga domėtis prieš jį prasidėjusio proceso eiga.

22Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis sprendžia, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir pirmosios instancijos teismui iš naujo perduotinas nagrinėti klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies

243 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos UAB ,,Šiltas miestas“ iškėlimo klausimą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovas UAB „Retasys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Atsakovas UAB ,,Šiltas miestas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 8. 1. Teismas nenustatė ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų... 9. 2. Atsakovui nebuvo pranešta apie ieškovo ketinimą kreiptis į teismą dėl... 10. 3. Ieškovas teismui nepateikė įrodymų apie atsakovo įsiskolinimą.... 11. 4. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė neteisingą nutarties apskundimo... 12. Ieškovas UAB ,,Retasys“ atiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 15. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 16. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 18. Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo... 19. ĮBĮ 20. 21. 22. Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 24. 3 punktu,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti...