Byla e2-1818-835/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Lijanai Rudzinskaitei, dalyvaujant ieškovui E. R., ieškovų D. R. ir E. R. atstovui advokatui R. M., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Termosnaigė“ ir Ko atstovams direktoriui A. L., advokatei V. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. R. ir E. R. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Termosnaigė“ ir Ko dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio metu gauta šalių pasirašyta taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti, civilinę bylą nutraukti bei grąžinti ieškovams sumokėtą žyminį mokestį.

5Teismas

konstatuoja:

6prašymas tenkintinas.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje civilinio proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalis nustato, jog taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia sprendimo įvykdymo klausimą. Laikytina, kad taikos sutartimi šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

8Pateikta pasirašyta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų, šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės, todėl ji tvirtintina ir civilinė byla tarp šalių nutrauktina (CPK 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 3 d., 231 str. 1 d., 2 d., 3 d.). Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ateityje kreiptis į teismą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebeturės teisės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 str. 1 d., CPK 584 str. 1 d. 4 p.).

9Sudarius taikos sutartį ieškovams grąžintinas 157,00 Eur žyminis mokestis, sumokėtas už ieškinį (CPK 87 str. 2 d.).

10Šalys taikos sutartimi susitarė, kad visas savo turėtas bylinėjimosi išlaidas padengia pačios.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos kiekvienai šaliai, todėl nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294-295 straipsniais,

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Patvirtinti tarp ieškovų D. R., asmens kodas ( - ) E. R. asmens kodas ( - ) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Termosnaigė“ ir Ko, juridinio asmens kodas ( - ), 2018 m. gegužės 7 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

15„1. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Termosnaigė“ ir Ko įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis per keturias savaites nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos atlikti tokius stogo remonto darbus ieškovams D. R. ir E. R. priklausančiame name, esančiame ( - ):

16-demontuoti plieninių čerpių stogo dangą;

17-pakeisti stogo medieną, t. y.: tąšus tarp gegnės ir kondensacinės plėvelės; tąšus kondensacinei plėvelei prikalti ir grebėstus;

18-sumontuoti demontuotą plieninių čerpių stogo dangą;

19-pakeisti stogo skardinimo elementus (esant poreikiui).

202. Šalys susitarė, kad taikos sutarties 1 punkte numatyti terminai gali būti koreguojami atsižvelgiant į oro sąlygas.

213. Ieškovai įsipareigoja priimti tinkamai atliktus atsakovės darbus, numatytus šios sutarties 1 punkte, pagal darbų pridavimo-priėmimo aktą.

224. Ieškovai įsipareigoja ateityje nereikšti atsakovei pretenzijų dėl galimai atsirasiančių stogo eksploatacijos problemų, susijusių su kitų rangovų atliktais stogo montavimo darbais, t. y. stogo konstrukcija ir nuolydžiu.

235. Ieškovai patvirtina, kad atsakovės atlikti stogo remonto darbai yra tinkamas ir galutinis atsiskaitymas su ieškovais šioje civilinėje byloje Nr. e2-1818-835/2018, todėl ieškinyje nurodyto piniginio reikalavimo atsisako.

246. Šalims viena kitos atžvilgiu tinkamai įvykdžius visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, šalys atsisako nuo bet kokių reikalavimų viena kitai ir pareiškia, jog neturės ateityje viena kitai pretenzijų, kylančių iš 2015 m. liepos 17 d. sutarties Nr. 17072015/13PPU.

257. Šalys pripažįsta, kad šia sutartimi numatytos bylos baigties ir ginčų užkirtimo ateityje sąlygos yra protingos ir teisingos, ir tokiu būdu ginčas tarp jų yra išspręstas.“

26Civilinę bylą Nr. e2-1818-835/2018 pagal ieškovų D. R. ir E. R. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Termosnaigė“ ir Ko dėl nuostolių atlyginimo nutraukti.

27Grąžinti ieškovams D. R. ir E. R. 157,00 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2017 m. gruodžio 11 d. (78,00 Eur) ir 2018 m. vasario 13 d. (79,00 Eur) į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

28Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

29Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2018 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio metu gauta šalių pasirašyta taikos... 5. Teismas... 6. prašymas tenkintinas.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140... 8. Pateikta pasirašyta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 9. Sudarius taikos sutartį ieškovams grąžintinas 157,00 Eur žyminis mokestis,... 10. Šalys taikos sutartimi susitarė, kad visas savo turėtas bylinėjimosi... 11. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 13. prašymą tenkinti.... 14. Patvirtinti tarp ieškovų D. R., asmens kodas ( - ) E. R. asmens kodas ( - )... 15. „1. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Termosnaigė“ ir Ko... 16. -demontuoti plieninių čerpių stogo dangą;... 17. -pakeisti stogo medieną, t. y.: tąšus tarp gegnės ir kondensacinės... 18. -sumontuoti demontuotą plieninių čerpių stogo dangą;... 19. -pakeisti stogo skardinimo elementus (esant poreikiui).... 20. 2. Šalys susitarė, kad taikos sutarties 1 punkte numatyti terminai gali būti... 21. 3. Ieškovai įsipareigoja priimti tinkamai atliktus atsakovės darbus,... 22. 4. Ieškovai įsipareigoja ateityje nereikšti atsakovei pretenzijų dėl... 23. 5. Ieškovai patvirtina, kad atsakovės atlikti stogo remonto darbai yra... 24. 6. Šalims viena kitos atžvilgiu tinkamai įvykdžius visus šia sutartimi... 25. 7. Šalys pripažįsta, kad šia sutartimi numatytos bylos baigties ir ginčų... 26. Civilinę bylą Nr. e2-1818-835/2018 pagal ieškovų D. R. ir E. R. ieškinį... 27. Grąžinti ieškovams D. R. ir E. R. 157,00 Eur žyminį mokestį, sumokėtą... 28. Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 29. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...