Byla 2-5137-793/2011
Dėl baudos skyrimo, nustate:

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teisejas Petras Mineikis, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes pareiškejo antstolio G. J. pareiškima suinteresuotiems asmenims UAB „RBP“ (skolininke), UAB „RBP“ generaliniam direktoriui R. Ž., UAB „Klaipedos bendrabutis“ (išieškotoja), UAB „Furnitanas“ (išieškotoja), Klaipedos apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai (išieškotoja), del baudos skyrimo, nustate:

2pareiškejas antstolis G. J. kreipesi i teisma su pareiškimu, prašydamas skirti bauda UAB „RBP“ generaliniam direktoriui R. Ž. už antstolio reikalavimu nevykdyma. Nurodo, kad 2010-07-15 išsiunte skolininkei UAB „RBP“ reikalavima del informacijos apie turima turta pateikimo, kuri skolininke gavo 2010-07-21, taciau iki šios dienos reikalavimo neivykde.

3Pareiškimas tenkintinas

4Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turima turta ir jo buvimo vieta, pas treciuosius asmenis esanti turta, lešas kredito istaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turima turta ir jo buvimo vieta pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo ivykdyma atsakingas juridinio asmens vadovas. Už minetu reikalavimu neivykdyma arba melagingu duomenu pateikima teismas antstolio teikimu be svarbiu priežasciu patvarkymo neivykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dvieju tukstanciu litu dydžio bauda (LR CPK 645 str.).

5Iš civilineje byloje ir vykdomojoje byloje esanciu irodymu nustatyta, kad antstolio G. J. kontoroje vykdyme yra 2008-10-22, 2008-09-03 ir 2008-02-15 išduoti vykdomieji dokumentai Nr. 12.-19-14395, 2-7753-328/2008 ir L2-2946-642/2008, kuriuos išdave Klaipedos apskrities valstybine mokesciu inspekcija, Klaipedos miesto apylinkes teismas, pagal kuriuos skolininkas yra UAB „RBP“, o išieškotojai Klaipedos apskrities valstybine mokesciu inspekcija, UAB „Klaipedos bendrabutis“, UAB „Furnitanas“ (vykdomosios bylos Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )). Skolininkei UAB „RBP“ 2010-07-15 surašytas reikalavimas del informacijos apie turima turta pateikimo (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 14). Reikalavimas per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti duomenis apie UAB „RBP“ priklausanti turta ir jo buvimo vieta, iteiktas UAB „RBP“ darbuotojai G. I. (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 15). Skolininkes UAB „RBP“ vadovas – R. Ž. (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 11-12). Duomenu, kad UAB „RBP“ vadovas butu ivykdes reikalavima, byloje nera, todel antstolio prašymas tenkintinas, UAB „RBP“ vadovui R. Ž. skirtina bauda.

6Atsižvelgiant i tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsnio 3 dalyje 2000,00 Lt bauda yra maksimali, kuria teismas gali paskirti asmeniui, nevykdanciam antstolio reikalavimu, ir i tai, kad 2008-11-05 ir 2010-12-09 Klaipedos miesto apylinkes teismo nutartimis buvo paskirtos 200,00 Lt ir 300,00 Lt baudos, UAB „RBP“ vadovui R. Ž., nevykdant 2010-07-15 teiseto antstolio reikalavimo, skirtina 700,00 Lt bauda.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 593 straipsnio 2 dalimi, 645 straipsniu, 616 straipsniu, teismas,

Nutarė

8pareiškejo antstolio G. J. pareiškima tenkinti.

9Skirti UAB „RBP“ vadovui R. Ž., a.k. ( - ) 700,00 Lt bauda už antstolio reikalavimo nevykdyma.

10Nutarciai isiteisejus, vykdomasias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) gražinti pareiškejui antstoliui G. J.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai