Byla 2-68-722/2012
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo, atleidimo iš darbo formulavimo pakeitimo, darbo užmokesčio, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, neturtinės žalos, penkių procentų metinių palūkanų priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant Valei Greskienei, dalyvaujant ieškovui M. Ž., jo atstovei advokatei A.Cirulienei, atsakovo restruktūrizuojamos UAB „( - ))“ atstovui advokato padėjėjui T.Jurgelioniui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Ž. ieškinį atsakovui RUAB„( - )“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, atleidimo iš darbo formulavimo pakeitimo, darbo užmokesčio, išeitinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, neturtinės žalos, penkių procentų metinių palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo 2011-09-30 už pravaikštas, pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę, nurodant, jog darbo sutartis su juo nutraukta 2011-09-20 pagal LR DK 127 str. 2 d. darbuotojo pareiškimu, pripažinti netekus galios 2011-09-30 UAB „Sienojus“ įsakymą, priteisti iš atsakovo 3075,35 Lt darbo užmokesčio už 2011m. rugpjūčio, 2376,40 Lt darbo užmokesčio už 2011 m. rugsėjo mėn. ( viso darbo užmokesčio 5451,75 Lt), 5102,28 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas, vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio - 3040 Lt išeitinę kompensaciją pagal LR DK 127str. 2 d., priedą prie 2011 m. rugsėjo mėn. atlyginimo, 700 Lt neturtinę žalą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ir jo atstovė ieškinį ( b.l. 1-3, 21-23) palaikė, paaiškino, kad atsakovas nuo 2010 metų nevykdė darbo sutartyje numatytų sąlygų, nes nemokėjo laiku darbo užmokesčio, netinkamai vykdė darbo sutarties sąlygas – nevežė medžiagų, dėl to negalima buvo atlikti ir aktuoti darbų, todėl 2011-08-31 pateikė atsakovui prašymą atleisti iš darbo nuo 2011-09-02 pagal LR DK 127 str. 2d. Dėl atleidimo pagal LR DK 127 str. 2d. 2011-08-31 kreipėsi į atsakovą,, nesikreipė 2010 metais, nes 2011 m. liepos mėn. sudarė vartojimo kredito sutartį, reikėjo vykdyti įsipareigojimus bankui, dėl laiku nemokamo atlyginimo to daryti negalėjo. Dėl atsakovo kaltės laiku negavo darbo užmokesčio, patyrė įvairių nepatogumų, stresą dėl nevykdomų įsipareigojimų bankui pagal vartojimo kredito sutartį, neteisėtai buvo atleistas iš darbo už pravaikštas, todėl prašo iš atsakovo priteisti 700 Lt neturtinės žalos. Sutinka su aplinkybe, kad statybų sektoriuje laiku nebuvo išmokami atlyginimai dėl rangovų vėlavimų atsiskaityti, atlyginimo laiku negavo ne tik jis, bet ir kiti vadovai bei darbininkai. Iki šio laiko su juo nėra atsiskaityta – nesumokėtas jam priklausantis darbo užmokestis, kompensacija už nepanaudotas atostogas. Jis prašo priteisti ir atsakovo jam neišmokėtą asmeninį priedą prie 2011 m. rugsėjo mėn. atlyginimo – 1500 Lt ( 1t., b.l. 41). Vidutinio atlyginimo už uždelstą atsiskaityti laiką priteisti neprašo.

4Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka( b.l. 25-33, 105-114), paaiškino, kad ieškovas reikalauja priteisti daugiau, nei jam skolingas atsakovas, neišmokėto atlyginimo apskaičiavimai, atlikti ieškovo ir atsakovo, skiriasi, su ieškovu jį atleidus 2011-09-30 iš darbo liko neatsiskaityta dėl tų pačių priežasčių kaip ir dėl laiku nemokamo atlyginimo – dėl to, kad rangovai vėluodavo atsiskaityti už darbus. Atsakovas apie ieškovo sąskaitos pasikeitimą sužinojo 2012-02-22 teismo posėdyje, po 2011-09-30 nepervedė atsiskaitymo į ieškovo sąskaitą „Snoro“ banke dėl šio banko bankroto 2011 m. lapkričio mėn. Tik formalus atleidimo iš darbo procedūros pažeidimas nepareikalaujant atsakovui raštu pasiaiškinimo iš ieškovo nesudaro pagrindo pripažinti atleidimą iš darbo už pravaikštas neteisėtu, nes ieškovas pats patvirtino, kad į darbą eiti nuo rugsėjo 20d. neketino. Nepagrįstas ieškovo prašymas dėl neturtinės žalos priteisimo, ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad 2011m. liepos mėn. jo sudaryta vartojimo kredito sutartis nebuvo vykdoma, bankas ieškovui taikė sankcijas.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovo paaiškinimu, atsakovo atsiliepimais, jo atstovo paaiškinimu, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Sienojus“ ( šiuo metu RUAB „( - )“ – b.l. 1t., 115, 2012-03-05 Kauno apygardos teismo bendrovei iškelta restruktūrizavimo byla- 2t., b.l. 50-52) dirbo statybos darbų vadovu, vėliau - projekto vadovu ( antraeilėse pareigose ) nuo 2007-07-02 iki 2011-09-30 ( 1t., b.l. 34-35, 37-41, 42). Su ieškovu 2007-07-18 buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis ( 1t., b.l. 98-99). 2011-08-31 ieškovas pateikė atsakovui prašymą atleisti iš darbo nuo 2011-09-02 pagal LR DK 127 str. 2d. ( 1t., b.l. 4). 2011-09-19 ieškovas pateikė raštą atsakovui, kad darbo sutartį nori nutraukti dėl to, kad jam daugiau kaip du mėnesius nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis ir nesudaromos darbo sąlygos ( 1t., b.l. 14). Atsakovas 2011-09-30 įsakymu Nr. 122P nutraukė darbo sutartį su ieškovu pagal LR DK 136 str. 3d. 2p., 235str. 2d. 9p. ( 1t., b.l. 42) dėl to, kad M. Ž. šiurkščiai pažeidė darbo drausmę ir neatvyko į darbą be svarbių priežasčių – t.y. padarė pravaikštas nuo 2011m. rugsėjo 21d.

7Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo

8Į teismą M. Ž. dėl neteisėto atleidimo iš darbo į Kauno m. apyl. teismą kreipėsi 2011-10-14 ( 1t., b.l. 130-134) - nepraleidęs LR DK 297str. 1d. nustatyto vieno mėnesio termino, ieškinį atsisakius priimti, 2011-11-09 kreipėsi į Jonavos raj.apyl. teismą pagal atsakovo buveinės vietą. Ieškovas savo reikalavimą darbdaviui atleisti jį iš darbo pagal DK 127str.2d. grindžia tuo, kad jam daugiau kaip du mėnesius nebuvo mokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis – darbo užmokestis už 2011 m. 07, 08, 09 mėn., o už liepos mėn. sumokėta tik 2011 m. spalio mėnesį, darbdavys nesudarė tinkamų darbo sąlygų.

9Pagal LR DK 127 str. 2d. darbuotojas turi teisę dėl svarbių priežasčių nutraukti neterminuotą, taip pat terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį; darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.

10Ieškovas, 2011-08-31 padavęs prašymą atleisti jį iš darbo pagal LR DK 127str.2d. nuo 2011-09-02, rugsėjo 2 d. vienašališkai darbo sutarties nenutraukė, dirbo, derėjosi su atsakovu dėl atsakingo už materialinių vertybių perėmimą asmens paskyrimo, prašė saugoti vertybes, rašė atsakovui raštus dėl jo atleidimo iš darbo nuo 2011-09-20 atidirbus 14 dienų, atsiskaitymo pateikimo 2011-09-20, atleidimo iš darbo pagal DK 128 str. 1d. ( 1t., b.l. 14), tačiau ieškovas buvo apsisprendęs nutraukti darbo sutartį DK 127 str. 2d., o ne DK 127 str. 1d. pagrindu. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad jam nebuvo kitos išeities, kaip tik laikyti, kad ieškovas pageidauja nutraukti darbo sutartį pagal LR DK 127str.1d., tačiau materialiai atsakingų darbuotojų atleidimui pagal DK 127 str. 1d. pagal bendrovės kolektyvinę sutartį numatytas 1 mėn., o ne 14 d. įspėjimo terminas ( kolektyvinės sutarties 4.3.2 p.). Ieškovas 2011-08-31 pareiškime nenurodė atsakovui priežasčių, kodėl jis reikalauja atleisti jį iš darbo pagal LR DK 127 str. 2d. nuo 2011 m. rugsėjo 2d. Ieškovas paaiškino, kad atsakovas šias priežastis žinojo, atsakovo atstovas paaiškino, kad nežinojo. 2011-09-19 ieškovas pateikė atsakovui kitą pareiškimą, kuriame nurodė, kad, kai nemokamas atlyginimas daugiau kaip du mėnesius, nesudaromos darbo sąlygos, atleidžiama iš darbo pagal DK 128str. 1d., reikalauja jį atleisti atidirbus 14 dienų, iki 2011-09-20 sumokėti atsiskaitymą ( 1t., b.l. 14). Laikytina, kad ieškovas 2011-09-19 raštu atsakovui nurodė svarbias aplinkybes, dėl kurių prašo atleisti iš darbo - atsakovas nesumoka jam viso atlyginimo daugiau kaip du mėnesius, nesudaro darbo sąlygų.

11Byloje nėra nepateikta įrodymų, kad dirbant atsakovo bendrovėje ieškovui nebuvo sudarytos darbo sąlygos - atsakovas į objektus nevežė medžiagų, dėl to negalima buvo atlikti ir aktuoti darbų.

12Kai dėl DK 127 str. 2d. išvardytų nuo darbuotojo valios nepriklausančių priežasčių darbuotojas neturi galimybės dirbti darbo sutartyje sulygtomis sąlygomis, tai įstatymas jas pripažįsta svarbiomis. Aplinkybės, kurias kaip svarbias vertina darbuotojas ir darbdavys, gali būti skirtingos, ypač tais atvejais, kai darbuotojas svarbia priežastimi nurodo darbdavio įsipareigojimų pagal darbo sutartį nevykdymą arba įstatymo ar kolektyvinės sutarties pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-644/2004; 2008 m. balandžio 1d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-195/2008, 2009 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2010, 2011 m. spalio 27d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-390/2011). Savo prašyme darbuotojas turėtų nurodyti konkrečią priežastį, kuri, jo nuomone, teikia pagrindą nutraukti darbo sutartį pagal LR DK 127 str. 2d., bei ją pagrįsti. DK 127 str. 2d., skirtingai nei DK 127 str. 1 d., nenustato, kad įspėjimo terminui pasibaigus darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą, nes darbuotojo nurodytų priežasčių egzistavimą ir jų svarbą visų pirma vertina darbdavys. Darbdaviui sutikus, kad yra pagrindas nutraukti darbo sutartį DK 127 str. 2 d. nustatytu pagrindu, darbo sutartis nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos, kuri turėtų būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu darbuotojas su darbdaviu nesusitarė kitaip. Tuo tarpu, darbdaviui nesutikus, kad yra pagrindas nutraukti darbo sutartį, darbo santykiai tarp darbuotojo ir darbdavio tęsiasi, jie pasibaigia įstatymuose nustatytais darbo sutarties pasibaigimo pagrindais pasibaigus darbo sutarčiai (DK 124 str.). Kilus darbuotojo ir darbdavio nesutarimams dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo egzistavimo, jo egzistavimas arba neegzistavimas konstatuojamas darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Ieškovas M. Ž. teismo posėdyje paaiškino, kad į darbo ginčų komisiją dėl to, kad darbdavys atsisakė patenkinti jo prašymą atleisti iš darbo pagal LR DK 127 str. 2d., jis nesikreipė. Teismas, nagrinėdamas darbuotojo reikalavimą dėl darbo sutarties nutraukimo pagal DK 127 straipsnio 2 dalį, vertina, ar darbuotojo prašymas nutraukti darbo sutartį buvo pagrįstas svarbia priežastimi. Tuo atveju, kai faktas, kad buvo pagrindas nutraukti darbo sutartį darbuotojo prašymu pagal DK 127 straipsnio 2 dalį, konstatuojamas išnagrinėjus darbo ginčą teisme, darbo sutarties nutraukimas nuo šioje teisės normoje nustatyto momento – darbuotojo prašyme nurodytos dienos – paprastai yra negalimas, nes teismui priimant sprendimą darbuotojo nurodyta diena paprastai jau būna praėjusi, po jos darbo sutarties šalys ir toliau buvo siejamos darbo santykių. Dėl to, kai teismo, išnagrinėjusio darbuotojo ieškinį, sprendimo nutraukti darbo sutartį DK 127 straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu priėmimo diena yra vėlesnė, nei darbuotojo pateiktame darbdaviui prašyme nurodyta darbo sutarties nutraukimo diena. Šioje byloje šalių santykiai pasibaigę, ieškovas atleistas iš darbo nuo 2011-09-30 pagal DK 136 str. 3 d. 2 p.

13Ieškovas nurodė, kad buvęs nepagrįstai atleistas pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, nes prašė būti atleistas pagal 127 straipsnio 2 dalį, o darbdavys šio prašymo nepatenkino, nenurodydamas motyvų. Ieškovas siekė būti atleistas pagal DK 127 str. 2 d. nuo 2011 m. rugsėjo 2 d., nuo 2011 m. rugsėjo 20d., nurodydamas 2011-09-19 pareiškime atsakovo daromus pažeidimus. LR DK 127str. 2d. ir 128str. 1d. normos panašios ta prasme, kad darbuotojas prašo nutraukti darbo sutartį nesant jo kaltės nuo jo nurodytos datos, kuri yra ne ankstesnė, nei 3 d. nuo prašymo padavimo dienos, o svarbi priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti darbo sutarties, įstatymų, kolektyvinės sutarties pažeidimai, daugiau kaip du mėnesius darbuotojui nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis. Tačiau ar buvo padaryti šie pažeidimai – ieškovui daugiau kaip du mėnesius iš eilės nebuvo mokamas visas jam priklausantis atlyginimas, buvo pažeista kolektyvinė sutartis dėl atlyginimo mokėjimo darbuotojams, nevykdomi darbo sutarties įsipareigojimai sutartu laiku mokėti atlyginimą, turi spręsti teismas nagrinėdamas bylą.

14Ieškovo darbo sutartyje numatyta, kad darbo užmokestis turi būti mokamas du kartus per mėnesį – iki 20 ir 30 mėnesio dienos (1t., b.l. 34-35), ieškovas raštu nebuvo pateikęs darbdaviui prašymo mokėti atlyginimą vieną kartą per mėnesį ( DK 201str.). Kolektyvinės sutarties 2006-12-22, 2008-12-22 red., 3.2.3 p. numatyta, kad galimi darbo užmokesčio mokėjimo nukrypimai iki 15 dienų ( 1t., b.l. 64, 73). Teismas, išnagrinėjęs atsakovo pateiktą 2011-11-21 pažymą ir ataskaitas apie atlyginimo ieškovui pervedimą per banką ( 1t, b.l. 43, 44-54), nustatė, kad atlyginimas ieškovui už 2011 m. gegužės mėn. turėjo būti sumokėtas iki birželio 20 ir 30d., o buvo pervestas į sąskaitą liepos 5 ir 13 d. ( nepavėluota daugiau kaip 15 dienų), atlyginimas už birželio mėn. turėjo būti sumokėtas iki liepos 20 ir 30d., o pervestas rugpjūčio 1 ir 19d. ( pavėluota 4 dienos), atlyginimas už liepos mėnesį turėjo būti sumokėtas iki rugpjūčio 20 ir 30d., o pervestas rugsėjo 5 ir 26d. ( pavėluota sumokėti 11 dienų), atlyginimai už rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius, kompensacija už nepanaudotas atostogas ieškovui dar neišmokėti. Matyti, kad ieškovui atlyginimo už liepos mėnesį likutis sumokėtas jam rugsėjo 26 d. ( 1t., b.l. 43,54) – t.y. praleidus daugiau kaip 15 dienų terminą, tai laikytina termino išmokėti atlyginimą pažeidimu, tačiau 2011-08-30 rašydamas pareiškimą darbdaviui ir prašydamas atleisti jį iš darbo pagal LR DK 127 str. 2d. nuo 2011-09-02, ieškovas šio fakto dar nežinojo, laikė, kad atlyginimas už liepos mėnesį jam nesumokėtas ir nežinojo, kada bus išmokėtas. Teismas nustatė, kad iki 2011-08-30 ieškovui buvo vėluojama mokėti atlyginimą, t.y. buvo pažeistas darbo sutarties 3.2 p. ir kolektyvinės sutarties 3.2.3 p. Teismui nustačius, kad ieškovui buvo pagrindas prašyti atleisti iš darbo pagal LR DK 127str. 2d. nuo jo vėlesniu 2011-09-19 pareiškimu nurodytos datos – nuo 2011-09-20. Darbdavys, gavęs tokį prašymą, nepagrįstai nesutiko jo atleisti nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos, bet atleido pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Tačiau net ir nesant darbdavio pareigos privalomai nutraukti darbo sutartį pagal LR DK 127 str. 2d., darbdavys, kaip stipresnioji darbo santykių pusė, privalėjo nurodyti ieškovui priežastis, dėl kurių jis nesutinka nutraukti darbo sutarties su ieškovu pagal LR DK 127 str. 2d. ir apie tai raštu informuoti ieškovą. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimu nutraukti darbo sutartį pagal DK 127 straipsnio 2 dalį, tačiau byloje nėra įrodymų, kad ieškovas atsakovo pranešimą apie atsakovo nesutikimą būtų gavęs. Byloje yra atsakovo įsipareigojimas nutraukti darbo sutartį su ieškovu iki 2011-09-30 t.y. ieškovui atidirbus 1 mėn. kaip numatyta kolektyvinės sutarties 4.3.2p. ir šis raštas laikytinas atsakovo sutikimu nutraukti darbo sutartį su ieškovu pagal LR DK 127 str. 1d. nuo 2011-09-30 ( 1t., b.l. 12).

15Liudytojos V. P. parodymais nustatyta, kad ji su Z. B. instruktuodavo naujai priimamus darbuotojus pravedant įvadinį instruktažą, ji asmeniškai supažindindavo darbuotojus su kolektyvine sutartimi ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Ji savo ranka padarė įrašą( kuris šiuo metu yra sunkiai įskaitomas, nubluko) žurnalo viršelyje ( priedas 2 tome, voke), tai yra žurnalas ir apie supažindinimą su kolektyvine sutartimi ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Ieškovui priimant jį į darbą buvo pateikta kolektyvinė sutartis, jis pasirašė darbo sutartyje, kad susipažino su kolektyvine sutartimi. 2010-12-22 šalių susitarime dėl kolektyvinės sutarties, šalia direktoriaus L. L. pavardės yra ne jo parašas, kas už jį pasirašė - ji negali atsakyti.

16Ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad kolektyvinė sutartis negaliojanti, nes ieškovas su ja nesupažindintas, 2010-12-22 pasirašyta ne bendrovės vadovo, o nenustatyto asmens, ieškovui sutartis susipažinimui pagal jo prašymą nebuvo pateikta. 2007-06-29 darbo sutarties 13 p. yra ieškovo parašas, kad su kolektyvine sutartimi jis susipažino ( 1t., b.l. 34-35), todėl teismas konstatuoja, kad su kolektyvine sutartimi ieškovas susipažino. Tai, kad ieškovas 2011-09-16 ( 1t., b.l. 13) darbdavio prašo duoti susipažinti su kolektyvine sutartimi, nėra pagrindas manyti, kad ieškovas su ja nėra susipažinęs. Nuo 2007-06-29 iki 2011-09-16 parėjo daug laiko, ieškovas sutarties nuorašo neturi, todėl, natūralu, kad iškilus klausimams, jis vėl prašo kolektyvinės sutarties susipažinimui. 2010-12-22 šalių susitarimas dėl kolektyvinės sutarties, pateiktas ieškovui nepasirašytas direktoriaus L. L. ( 1t., b.l. 8), kitame to paties dokumento variante – pateiktas pasirašytas, liudytojos V. P. parodymais, ne direktoriaus L. L., bet kito asmens ( 1t., b.l. 80-81), neturi reikšmės šiai bylai ir ieškovui, nes susitarime nepakeisti šiai bylai aktualūs kolektyvinės sutarties 4.3.2 p. bei 3.2.3 p., nėra pakeisti materialiai atsakingų vadovų, specialistų, darbuotojų įspėjimo dėl atleidimo iš darbo pagal LR DK 127str. 1d., atlyginimo darbuotojams mokėjimo terminai. Ieškinio reikalavimas dėl kolektyvinės sutarties negaliojimo nepareikštas, todėl teismas dėl kolektyvinės sutarties galiojimo ar negaliojimo nepasisako.

17Iki 2011-09-21 ieškovas M. Ž. nebuvo padaręs jokių darbo drausmės pažeidimų, už kuriuos jam būtų taikytos drausminės nuobaudos. Ieškovui M. Ž. 2011-09-30 atsakovo įsakymu buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal LR DK 136str.3d. 2p. ir 235 str. 2d. 9 p. už pažeidimą, kuris buvo padarytas kaip nurodo atsakovas – nuo 2011-09-21 ieškovui neatvykus į darbą be pateisinamų priežasčių. Apie atleidimą iš darbo už pravaikštas M. Ž. teigia sužinojęs iš bendrovės sekretorės, įsakymo negavo. Pagal pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, M. Ž. nebuvo darbe dėl pravaikštų nuo 2011-09-21 ( 1t., b.l. 57), todėl drausminės nuobaudos skyrimo terminas nepažeistas (LR DK 241str.1d.). Pagal LR DK 240 str. 1d. darbdavys privalėjo reikalauti raštu iš ieškovo pasiaiškinimo, nurodė, kad pasiaiškinimas iš ieškovo M. Ž. buvo reikalautas žodžiu, tačiau ieškovas pasakė, kad atvykti į darbą neketina ir aiškintis neprivalo ( 1t., b.l. 136-137), ieškovas neigė gavęs žodinį ar rašytinį atsakovo reikalavimą pasiaiškinti, atsakovas neįrodė, iki kada buvo nustatytas terminas ieškovui pasiaiškinti. Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais pagrindais yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 4 dalis). Šiurkštų darbo pareigų pažeidimą reglamentuoja DK 235 straipsnis. Ieškovas buvo atleistas iš darbo be pagrindo, kadangi ieškovo veika neatitiko šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sudėties.

18Aplinkybė, kad iš ieškovo M. Ž., prieš skiriant drausminę nuobaudą atleidimą iš darbo, nebuvo raštu pareikalauta pasiaiškinimo ir jis pasirašytinai nebuvo supažindintas su jam paskirta drausmine nuobauda, nesudaro pagrindo vien dėl to pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu ir nėra pagrindas tik dėl to panaikinti paskirtą drausminę nuobaudą ( LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-11-03 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-590/2004). Pats ieškovas pripažįsta, kad į darbą po 2011-09-20 neitų bet kokiomis aplinkybėmis – jį atleistų iš darbo ar ne.

19Teismas pripažįsta, kad darbdavys pažeidė darbo ir kolektyvinėje sutartyse nurodytus darbo užmokesčio mokėjimo terminus ( DK 201 str.), LR Konstitucijos 48 str. numatytą teisę laisvai pasirinkti darbą. Įvertinęs faktinius bylos duomenis, teismas konstatuoja, kad ieškovas pagrįstai prašė nutraukti su juo darbo sutartį pagal DK 127 straipsnio 2 dalį. Kai jau esant pagrindui nutraukti darbo sutartį pagal DK 127 straipsnio 2 dalį, darbuotojas neatvyksta į darbą, o darbdavys dėl to skiria šiam darbuotojui drausmines nuobaudas, paskirtos drausminės nuobaudos naikintinos kaip skirtos nesant drausminės atsakomybės pagrindo (DK 234 straipsnis). Laikytina, kad ieškovas nepadarė šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, už kurį buvo atleistas iš darbo. Todėl 2011-09-30 M. Ž. atleidimas iš UAB „Elepsa“ projekto vadovo pareigų pagal LR DK 136str. 3d. 2p. ir 235 str. 2d. 9p. ir drausminės nuobaudos paskyrimas pripažintinas neteisėtu, 2011-09-30 UAB „Elepsa“ įsakymas Nr.122P naikintinas, atleidimo iš darbo formuluotė iš LR DK 136 str. 3d. 2p. ir 235str. 2d. 9p. pakeistina į DK 127 str. 2d., ieškovas laikytinas atleistu iš darbo nuo 2011-09-20 pagal LR DK 127 str. 2d.

20Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad šioje teisės normoje numatytos išmokos paskirtis – kompensuoti darbuotojui, kurio atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, dėl neteisėto atleidimo iš darbo negautas lėšas. Byloje ieškovas pats prašė ir siekė darbo sutartį nutraukti, sutartį nutraukė vienašališkai savo valia, todėl konstatuotina, kad jokios priverstinės pravaikštos nebuvo, ieškovas neprašo priteisti vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą.

21Dėl neišmokėto darbo užmokesčio, priedo prie atlyginimo, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, palūkanų priteisimo

22Pagal LR DK 141 str. 1d. darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jei įstatymais ar susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Ieškovas atleistas iš darbo 2011-09-30, su ieškovu iki šio laiko nėra atsiskaityta, nenustatyta, kad su ieškovu neatsiskaityta dėl jo kaltės, kitokia atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka bendrovėje nenustatyta. Atsakovo atstovas paaiškino, kad su ieškovu neatsiskaityta dėl to, kad tik 2012 m. vasario mėn. 22d. atsakovo atstovui teisme buvo pateiktas ieškovo sąskaitos numeris ( 2t., b.l. 8) , todėl iki šio laiko negalėjo atsiskaityti su ieškovu, kurio sąskaita buvo „Snoro“ banke, bankrutavusiame 2011 m. lapkričio mėn. Tačiau teismas mano, kad pareiga atsakovui atsiskaityti su ieškovu prasidėjo 2011-09-30, tuo metu „Snoro“ banko griūties nebuvo, be to, nors atsakovui 2012-02-22 tapo žinomas kitas ieškovo banko sąskaitos numeris, iki teismui išeinant priimti sprendimą 2012-03-02, ieškovui nebuvo sumokėtas atsiskaitymas ar jo dalis. Todėl atsakovas pažeidė DK 141 str. 1d.

232011-09-20 UAB „Sienojus“ pažyma nustatyta, kad ieškovui vėluojamas sumokėti 2740 Lt darbo užmokestis už 2011 m. 07 mėn. ir už 08 mėn. – 432,54 Lt už 5 darbo dienas ir 723,82 Lt už 5 dienas atostogų ( 1t., b.l. 5), 2740 Lt atlyginimas už 2011 m. liepos mėn. ieškovui buvo sumokėtas 2011-09-26 ( 1t., b.l. 43). Atsakovo pažyma nustatyta, kad atlyginimo ieškovui už 2011 m. rugpjūčio mėn. priklauso išmokėti į rankas 3075,35 Lt ( 1t., b.l. 6). 2011-11-21 pažyma ir ataskaitomis nustatyta, kad darbo užmokestis ieškovui 2011 m. liepos – rugsėjo mėn. sumokėtas už 2011 m. 05, 06, 07 mėn., atlyginimas, kompensacija už nepanaudotas atostogas ieškovui nesumokėtas, atsakovas liko skolingas ieškovui už 2011 m. rugpjūčio mėn. 2990,95 Lt darbo užmokesčio ( 1t., b.l. 43, 44-54), 2011-12-01 pažyma nustatyta, kad atsakovas skolingas ieškovui 2267 Lt darbo užmokesčio už 2011 m. 08 mėn. ir 723,82 Lt už eilines atostogas, 1201,10 Lt darbo užmokesčio už 2011 m. 09 mėn., nepanaudotų atostogų kompensacijos 5288,67 Lt, viso 9480,72 ( 1t., b.l. 46). 2012-01-16 pažyma Nr.04 ir 2012-02-20 pažyma Nr.15 nustatyta, kad ieškovui priskaičiuota išmokėti už 2011 m. 07-09 mėn. - 12618,05 Lt, o išmokėta 2011-09-05 ir 2011-09-26 - 3040 Lt ( 1t., b.l. 139, 2 t., b.l. 15). Laikytina, kad atsakovas sutinka, kad neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas skola ieškovui yra 9578,05 Lt ( 12618,05 Lt – 3040 Lt). 2011-12-01 pažymoje neteisingai nurodžius, kad skola ieškovui yra 9480,72 Lt ( 1t., b.l. 116), be to, nustatyti atsakovo darbo užmokesčio dydžio prieštaravimai už 2011 m. rugpjūtį – 3075,35 Lt ir 2990,95 Lt.

24Pagal ieškovo apskaičiavimus, atsakovas skolingas jam 5451,75 Lt ( 3075,35 Lt už rugpjūtį, 2376,40 Lt už rugsėjį ) neišmokėto darbo užmokesčio už 2011 m. rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn. 1-20d., 5102,28 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 1 mėn. vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos pagal LR DK 127 str. 2d. – 3040 Lt. Ieškovas nurodė skaičiavęs jam priklausantį neišmokėtą darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas kiek jam priklauso gauti pinigų į rankas.

25Atsakovo apskaičiavimais – atsakovas skolingas ieškovui 3075,35 Lt darbo užmokesčio už rugpjūčio mėn., 1201,10 Lt darbo užmokesčio už rugsėjo mėn., 5288,67 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 9578,05 Lt darbo užmokesčio už 2011 m. rugpjūčio, rugsėjo mėn. ir už eilines atostogas ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas ( 1t., b.l. 116, 2 t., b.l. 15). Atsakovas pažymoje nurodė, kad ieškovas 2011 m. rugsėjo mėn. dirbo 22 darbo dienas ( 2t., b.l. 15), tačiau bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas dirbo tik 14 d.d.- 2011 m. rugsėjo mėn. dirbo nuo 1d. iki 21 dienos, nuo rugsėjo 21 d. į darbą nėjo. Ta pačia pažyma nustatyta, kad ieškovui priskaičiuotas darbo užmokestis už 2011m. rugsėjo mėn. yra 1597,42 Lt, teismas apskaičiavo ( www.tax.lt), kad atskaičius mokesčius ( 193,04 Lt pajamų mokesčio ir 143,77 Lt sodrai) atlyginimas į rankas turėtų būti 1260,61 Lt, todėl ieškovo nurodytas ir prašomas priteisti 2376,40 Lt atlyginimas už 2011m. rugsėjo mėn. nepagrįstas. Teismas pagal byloje esančius įrodymus nustatė, kad ieškovui nesumokėtas atlyginimas už 2011m. rugpjūčio mėn. yra 3075,35 Lt, už rugsėjį – 1260,61 Lt, kompensacija už nepanaudotas atostogas – 5288,67 Lt. Viso - 9624,63 Lt, o ne 9578,05 Lt ar 9480,72 Lt kaip nurodyta atsakovo pažymose ( 1t., b.l. 116, 2t., b.l. 15). Atsakovo pateiktuose įrodymuose esant prieštaravimams dėl skolos ieškovui dydžio, prieštaravimai aiškintini ieškovo naudai.

262012-02-20 pažyma Nr.15 nustatyta ( 2t., b.l. 15), kad ieškovui nurodyta priskaičiuota išmokėti 12618,05 Lt suma ir išmokėta 3040 Lt suma jau įrašytos atskaičiavus būtinus mokesčius, todėl teismas nenurodo, kad sprendimo vykdymo procese iš priteistų sumų išskaityti mokesčius įstatymo nustatyta tvarka.

272011-09-30 nutraukęs darbo sutartį privalėjo išmokėti atsiskaitymą ieškovo atleidimo dieną, atsakovo 2012-02-20 pažyma apie atsakovo skolą ieškovui ( 1t., b.l. 116, 2 t., b.l. 15) nustatyta, kad darbo sutarties nutraukimo metu atsakovas privalėjo išmokėti 9624,63 Lt. Atleidimo dieną atsakovui neatsiskaičius su ieškovu, iš atsakovo ieškovo M. Ž. naudai priteistina 9624,63 Lt neišmokėto darbo užmokesčio suma už 2011m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. ( DK 141 str. 1,2d.) ir kompensacija už nepanaudotas atostogas ( DK 177 str. 2d.).

28Pripažinus neteisėtu ieškovo atleidimą iš darbo už pravaikštas, jam priteistinas 1500 Lt asmeninis priedas prie jo 2011 m. rugsėjo mėn. atlyginimo ( 1t., b.l. 34,41), nesumokėtas pagal atsakovo 2011-09-30 įsakymą Nr.122P. Priedas apskaičiuotinas proporcingai ieškovo dirbtų rugsėjo mėnesį darbo dienų skaičiui ( 1t., b.l. 57-59) - 1500 Lt : 22 d.d. x 14 d.d. – 954,54 Lt. Atskaičius būtinus mokesčius (www.tax.lt), gaunama 791,31 Lt.

29Nutraukus darbo sutartį pagal LR DK 127str. 2d. nesant darbuotojo kaltės, pagal LR DK 140 str. 2d. darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Atsakovo pateikta 2012-02-20 pažyma Nr.15 ( 2t., b.l. 15 ) nustatyta, kad ieškovo vidutinis darbo užmokestis yra 2897,17 Lt. Ieškovui buvo išaiškinta, kad atleidus iš darbo pagal LR DK 127str. 2d., išmokama dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, ieškovas yra atstovaujamas advokatės, tačiau prašo priteisti tik vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 3040 Lt išeitinę išmoką. Vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas pagal 2003-05-27 LR Vyriausybės nutarimu Nr.650 patvirtintą aprašą. Teismas nustatė, kad ieškovas klaidingai nurodo jo vidutinį darbo užmokestį - 3040 Lt. Teismas nustatė, kad ieškovo vidutinis darbo užmokestis yra 2897,17 Lt, o 3040 Lt yra ieškovui sumokėtas darbo užmokestis už 2011m. liepos mėn. ( 1t., b.l. 43, 2t., b.l. 15). Teismas pagal CK 417 str. turi teisę, bet ne pareigą viršyti ieškinio reikalavimus ir patenkinti daugiau reikalavimų, nei buvo pareikšta. Todėl ieškovui nepriteistina dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

30Ieškovas, teismo posėdžio metu patikslinęs ieškinio reikalavimą, prašo teismo iš atsakovo priteisti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. LR CK 6.37str. 2d. ir 6.210 str.1d. nuostatos taikomos nagrinėjant šalių santykius, kylančius iš prievolių. Aukščiau nurodytos numatytos palūkanos skaičiuojamos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ši CK norma taikytina ir darbo bylose. Ieškovas neprašo iš atsakovo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką pagal LR DK 141 str. 3d. Lietuvos Aukščiausiame Teisme kasacine tvarka išnagrinėtose civilinėse bylose dėl darbo santykių, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai ir nutartys, kuriose ieškovui buvo priteistos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nebuvo pakeistos dalyje dėl palūkanų priteisimo (2012-02-10 nutartis civilinėje byloje 3K-3-27/2012, 2011-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-64/2011). Palūkanos laikytinos ieškovo patirtais minimaliais nuostoliais dėl darbdavio neįvykdytos prievolės laiku atsiskaityti atleidus ieškovą iš darbo, kai darbuotoją ir darbdavį jau nesieja darbo santykiai ( Teismų praktika Nr.30, 487 psl.). Todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metines procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ( CK 6.37str.2d., 6.210str.1d.). Tai, kad ieškovas po atleidimo iš darbo UAB „Elepsa“ dirba ir turi pajamų, nėra pagrindas jam nepriteisti palūkanų, išeitinės išmokos.

31Dėl neturtinės žalos

32Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 700 Lt neturtinės žalos dėl to, kad su juo ilgai nebuvo atsiskaitoma, jis jautė stresą dėl to, kad negali laiku vykdyti įsipareigojimų bankui, kad darbdavys pažeidė darbo sutartį, neteisėtai atleido jį iš darbo už pravaikštas. Darbo teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (DK 35 str.1d.). Jei darbdavys savo teises įgyvendina nesilaikydamas šių nuostatų arba be teisėto pagrindo atlieka veiksmus ir dėl to darbuotojui padaroma neturtinė žala – dvasiniai išgyvenimai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, sveikatos pablogėjimas- tai gali būti darbdavio prievolės atlyginti darbuotojui padarytą neturtinę žalą atsiradimo pagrindas (DK 1str.1d., 248 str.4d., 250 str., CK 1.1 str.3 d., 6.250 str.). Neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo iš darbo pagrindas ir darbuotojo atleidimo aplinkybės yra tokios, kurios pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynimo priemonėmis, kaip pripažinimu atleidimą iš darbo neteisėtu darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama. Ieškovas teismui nepateikė įrodymų, kad dėl 2011 m. liepos 14d. vartojimo paskolos sutartis ( 2t., b.l. 9-14) nebuvo vykdoma, kad dėl jos nevykdymo bankas ieškovui ir( ar) jo sutuoktinei taikė sankcijas, skola buvo priteista teismo. Dėl neteisėto atleidimo iš darbo jam nebuvo sunkumų susirasti kitą darbą, jis naujoje darbovietėje pradėjo dirbti 2011-09-27 ( 2t., b.l. 20). Ne kiekvienu neteisėto atleidimo iš darbo atveju priteistinas neturtinės žalos atlyginimas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pripažintas atleistu iš darbo neteisėtai, priteista išeitinė išmoka, kurios tikslas – kompensuoti darbuotojui, kurio atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, dėl neteisėto atleidimo iš darbo negautas lėšas, todėl ieškovui iš atsakovo nepriteistina iš atsakovo 700 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Pagal bylos įrodymus negalima daryti išvados apie tai, kad ieškovas patyrė neturtinę žalą, įvertintiną pinigais, pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalyje įvardytus kriterijus (fizinį ar dvasinį skausmą, emocinę depresiją, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą ir pan.), nes jo patirtų neigiamų fizinio ar dvasinio pobūdžio išgyvenimų ir nepatogumų nepagrindžia byloje surinkti įrodymai.

33Sprendimas dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo ieškovui (2897,18 Lt) vykdytinas skubiai ( LR DK 299str.1d.1p., CPK 282 str. 2d. 2p.). Teismas gali leisti skubiai vykdyti sprendimo dalį dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo ( CPK 283 str. 1d. 3p., DK 299str. 2d. 1p.), tačiau ieškovas nepareiškė tokio prašymo, šiuo metu dirba, naujo darbo paieškų nevykdo.

34Ieškinį patenkinus iš dalies ( 88,25 proc.), iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai – 617,75 Lt išlaidų advokatės pagalbai apmokėti ( išlaidos advokatės pagalbai byloje apmokėti yra 700 Lt ( 1t., b.l. 128) ( CPK 88str. 1d. 6p., 93str.2d., 98 str.). Atsakovas atsiliepimuose prašė priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo turėtas bylinėjimosi išlaidas advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ( CPK 98 str. 1d. ).

35Iš atsakovo RUAB „( - )“ valstybei priteistina 399 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas byloje atleistas pagal LR CPK 83 str.1 d. 1 p. ir 19,96 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu( CPK 88 str. 1d. 3 p., 93 str. 2 d. , 96 str.). Viso : 418,96 Lt.

36Byloje pateikti duomenys, kad ieškovas pagal LR CPK 147str. 6d. kreipėsi į antstolį dėl atsakovo turto suradimo, turto aprašo ir arešto uždėjimo ( 2 t., b.l. 2-4a). Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-01-26 nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo ( LR CPK 150 str. 3 d.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos DK 299 str. 1d. 1p., CPK 270 str., 279 str., 282 str. 2d. 2p., teismas

Nutarė

38Ieškinį patenkinti iš dalies.

39Pripažinti neteisėtu atsakovo UAB „( - )“ 2011-09-30 įsakymą Nr.122P dėl ieškovo M. Ž. atleidimo iš darbo pagal LR DK 136 str. 3d. 2 p. ir 235 str. 2d. 9p. ir darbo sutarties, sudarytos tarp ieškovo M. Ž. ir atsakovo RUAB „( - )“, nutraukimą pagal LR DK 136 str. 3d. 2 p. ir 235 str. 2d. 9p., panaikinti atsakovo 2011-09-30 įsakymą Nr.122P.

40Ieškovo M. Ž. atleidimo iš darbo formulavimą pagal LR DK 136 str. 3d. 2 p. ir 235 str. 2d. 9p. pakeisti, M. Ž. pripažinti atleistu iš darbo UAB „( - )“ pagal LR DK 127str. 2 d. nuo 2011 m. rugsėjo 20 d.

41Priteisti ieškovui M. Ž. a.k( - ) gyv. „( - )“, iš atsakovo RUAB „( - )“, įmonės kodas„( - )“, buveinės adresas „( - )“., 9624,63 Lt ( devynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt keturis litus 63 centus) neišmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. 1d. iki 2011 m. rugsėjo mėn. 21 d. ( tame skaičiuje 3075,35 Lt neišmokėtą darbo užmokestį už 2011 metų rugpjūčio mėn., 1260,61 Lt neišmokėtą darbo užmokestį už 2011 metų rugsėjo mėn., 5288,67 kompensaciją už nepanaudotas atostogas), 791,31 Lt ( septynis šimtus devyniasdešimt vieną litą 31 ct) asmeninį priedą prie 2011m. rugsėjo mėnesio atlyginimo, vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio – 2897,18 Lt ( dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt septynių litų 18 ct) išeitinę išmoką, penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos 13313,12 Lt ( trylikos tūkstančių trijų šimtų trylikos litų 12 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-11-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 617,75 Lt ( šešis šimtus septyniolika litų 75 ct) bylinėjimosi išlaidų.

42Ieškinį likusioje dalyje atmesti.

43Priteisti iš atsakovo RUAB „( - )“ valstybei 399,00 Lt( tris šimtus devyniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio ir 19,96 Lt ( devyniolika litų 96 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso – 418,96 Lt ( keturis šimtus aštuoniolika litų 96 ct) (Kauno apskrities VMI Jonavos skyrius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas 5660).

44Sprendimo dalį dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio – 2897,18 Lt ( dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt septynių litų 18 ct) priteisimo ieškovui M. Ž. vykdyti skubiai.

452012-01-26 taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo 2011-09-30 už... 3. Ieškovas ir jo atstovė ieškinį ( b.l. 1-3, 21-23) palaikė, paaiškino, kad... 4. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka( b.l. 25-33, 105-114), paaiškino, kad... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ieškovo paaiškinimu, atsakovo atsiliepimais, jo atstovo paaiškinimu, byloje... 7. Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir atleidimo iš darbo... 8. Į teismą M. Ž. dėl neteisėto atleidimo iš darbo į Kauno m. apyl. teismą... 9. Pagal LR DK 127 str. 2d. darbuotojas turi teisę dėl svarbių priežasčių... 10. Ieškovas, 2011-08-31 padavęs prašymą atleisti jį iš darbo pagal LR DK... 11. Byloje nėra nepateikta įrodymų, kad dirbant atsakovo bendrovėje ieškovui... 12. Kai dėl DK 127 str. 2d. išvardytų nuo darbuotojo valios nepriklausančių... 13. Ieškovas nurodė, kad buvęs nepagrįstai atleistas pagal DK 136 straipsnio 3... 14. Ieškovo darbo sutartyje numatyta, kad darbo užmokestis turi būti mokamas du... 15. Liudytojos V. P. parodymais nustatyta, kad ji su Z. B. instruktuodavo naujai... 16. Ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad kolektyvinė sutartis negaliojanti, nes... 17. Iki 2011-09-21 ieškovas M. Ž. nebuvo padaręs jokių darbo drausmės... 18. Aplinkybė, kad iš ieškovo M. Ž., prieš skiriant drausminę nuobaudą... 19. Teismas pripažįsta, kad darbdavys pažeidė darbo ir kolektyvinėje sutartyse... 20. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą Lietuvos... 21. Dėl neišmokėto darbo užmokesčio, priedo prie atlyginimo, kompensacijos už... 22. Pagal LR DK 141 str. 1d. darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su... 23. 2011-09-20 UAB „Sienojus“ pažyma nustatyta, kad ieškovui vėluojamas... 24. Pagal ieškovo apskaičiavimus, atsakovas skolingas jam 5451,75 Lt ( 3075,35 Lt... 25. Atsakovo apskaičiavimais – atsakovas skolingas ieškovui 3075,35 Lt darbo... 26. 2012-02-20 pažyma Nr.15 nustatyta ( 2t., b.l. 15), kad ieškovui nurodyta... 27. 2011-09-30 nutraukęs darbo sutartį privalėjo išmokėti atsiskaitymą... 28. Pripažinus neteisėtu ieškovo atleidimą iš darbo už pravaikštas, jam... 29. Nutraukus darbo sutartį pagal LR DK 127str. 2d. nesant darbuotojo kaltės,... 30. Ieškovas, teismo posėdžio metu patikslinęs ieškinio reikalavimą, prašo... 31. Dėl neturtinės žalos ... 32. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 700 Lt neturtinės žalos dėl to, kad... 33. Sprendimas dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo... 34. Ieškinį patenkinus iš dalies ( 88,25 proc.), iš atsakovo ieškovui... 35. Iš atsakovo RUAB „( - )“ valstybei priteistina 399 Lt žyminio mokesčio,... 36. Byloje pateikti duomenys, kad ieškovas pagal LR CPK 147str. 6d. kreipėsi į... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos DK 299 str. 1d. 1p., CPK 270 str., 279... 38. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 39. Pripažinti neteisėtu atsakovo UAB „( - )“ 2011-09-30 įsakymą Nr.122P... 40. Ieškovo M. Ž. atleidimo iš darbo formulavimą pagal LR DK 136 str. 3d. 2 p.... 41. Priteisti ieškovui M. Ž. a.k( - ) gyv. „( - )“, iš atsakovo RUAB „( -... 42. Ieškinį likusioje dalyje atmesti.... 43. Priteisti iš atsakovo RUAB „( - )“ valstybei 399,00 Lt( tris šimtus... 44. Sprendimo dalį dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio – 2897,18 Lt (... 45. 2012-01-26 taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...