Byla e2-307-186/2016
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Promlitsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria nutarta išduoti vykdomąjį raštą, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4959-881/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Doka Lietuva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Promlitsta“ dėl skolos priteisimo.

3Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas vykdomojo rašto pagal teismo patvirtintą taikos sutartį išdavimo klausimas.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi patvirtino tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) ,,Doka Lietuva“ ir UAB ,,Promlitsta“ sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-4959-881/2015 nutraukė. Pagal taikos sutarties sąlygas atsakovė įsipareigojo ieškovei sumokėti 96 397,17 Eur konkrečiais taikos sutartyje nurodytais terminais. Atsakovei tinkamai nevykdant įsipareigojimų pagal taikos sutartį, ieškovė pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą dėl likusios neįvykdytos skolos dalies, t. y. dėl 91 397,17 Eur, išieškojimo.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi išdavė ieškovei UAB ,,Doka Lietuva“ vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-4959-881/2015 dėl 91 397,17 Eur sumos išieškojimo iš atsakovės UAB ,,Promlitsta“.

7Teismas nustatė, kad atsakovė netinkamai vykdo taikos sutartį, t. y. pirmąją įmoką sumokėjo pažeisdama skolos gražinimo grafiką 39 dienomis, antrąją – 20 dienų, vėluoja mokėti trečiąją įmoką. Dėl šios priežasties teismas tenkino ieškovės prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 646 straipsnio 3 dalis).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliantė (ieškovė) UAB „Doka Lietuva“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Atsakovė nors ir vėluodama, tačiau vykdo taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
 2. Atsakovė pagal taikos sutartį iš viso yra sumokėjusi 15 000 Eur, todėl vykdomasis raštas galėjo būti išduodamas ne didesnei nei 81 397,17 Eur sumai.
 3. Nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo iki šiol nėra įsiteisėjusi, todėl negali būti vykdoma priverstinai.
 4. Būtent pati atsakovė, siekdama pradėti vykdyti taikos sutartį, inicijavo, kad taikos sutartis būtų patvirtinta kuo greičiau ir būtų paskirtas teisėjas klausimui dėl taikos sutarties patvirtinimo išspręsti. Atsakovė yra susiinteresuota taikos sutarties vykdymu, o termino praleidimas negali būti pakankamas pagrindas iš karto nutraukti sunkiai pasiektą tarp šalių taikų susitarimą. Atsakovė ir toliau vykdys taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
 5. Įstatymų leidėjas teikia prioritetą ne taikos sutarties nutraukimui, bet jos išsaugojimui.

10Ieškovė UAB „Doka Lietuva“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Atsakovė vėluoja mokėti įmokas pagal taikos sutartį. Ieškovės nuomone, atsakovė ir toliau laiku nemokės kitų įmokų pagal taikos sutartį.
 2. Nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo yra įsiteisėjusi.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Pagal bendrąsias vykdymo proceso nuostatas teismo patvirtintos taikos sutartys priskirtos prie vykdytinų dokumentų, kurie vykdomi pagal CPK VI dalyje išdėstytas taisykles (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Tačiau vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra ne vykdytini dokumentai, bet nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnio 1 dalis). Vienu iš vykdomųjų dokumentų yra vykdomasis raštas, išduotas teismo sprendimų, nutarčių pagrindu (CPK 587 straipsnio 1 punktas). Teismų sprendimai ir nutartys gali būti vykdomi tik po to, kai jie įsiteisėja (CPK 588 straipsnio 1 dalis). CPK 646 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą; teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti.

14Nagrinėjamoje byloje šalys – ieškovė ir atsakovė – kilusį teisminį ginčą užbaigė sudarydamos taikos sutartį, ji buvo patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Nutartis buvo priimta teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, todėl atskirasis skundas dėl nutarties galėjo būti pateiktas per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Procesiniai dokumentai šalims elektroninių ryšių priemonėmis buvo įteikti 2015 m. rugpjūčio 4 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis), atitinkamai atskirasis skundas galėjo būti pateiktas per septynias dienas nuo šios datos. Bylos duomenys patvirtina, kad dėl teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, nei ieškovė, nei atsakovė atskirojo skundo nepateikė. Tai reiškia, kad, priešingai nei nurodo apeliantė, nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo yra įsiteisėjusi ir taikos sutartis jos šalims įgavo galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei tapo priverstinai vykdytinu dokumentu (CK 6.985 straipsnio 1, 2 dalys). Atsakovei netinkamai vykdant teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygas, ieškovė kreipėsi su prašymu išduoti vykdomąjį raštą.

15Taikos sutarties turinys patvirtina, kad šalys susitarė, jog atsakovė 96 397,17 Eur skolą sumokės konkrečiais taikos sutartyje nurodytais terminais, t. y. 5 000 Eur sumokės iki 2015 m. liepos 31 d.; 10 000 Eur – iki 2015 m. rugsėjo 30 d.; 10 000 Eur – iki 2015 m. spalio 31 d.; 11 397,17 Eur – iki 2015 m. lapkričio 30 d.; 12.000 Eur – iki 2015 m. gruodžio 31 d.; 12.000 Eur – iki 2016 m. sausio 31 d.; 12 000 Eur – iki 2016 m. vasario 29 d.; 12 000 Eur – iki 2016 m. kovo 31 d.; 12 000 Eur – iki 2016 m. balandžio 30 d. Atsakovė pirmąją įmoką sumokėjo pažeisdama skolos gražinimo grafiką 39 dienomis, antrąją – 20 dienų. Trečioji įmoka pagal taikos sutartį turėjo būti sumokėta 2015 m. spalio 31 d., t. y. atskirojo skundo surašymo ir pateikimo teismui metu jau turėjo būti sumokėta, tačiau kartu su atskiruoju skundu atsakovė pateikė tik duomenis, patvirtinančius antrosios įmokos sumokėjimą 2015 m. spalio 20 d. Apeliacinės instancijos teismui atsakovė neteikė ir papildomų duomenų apie kitų įmokų, kurias turėjo būti sumokėjusi iki atskirojo skundo nagrinėjimo dienos, sumokėjimą (CPK 12, 178 straipsniai). Į bylą taip pat nebuvo pateikti duomenys, kad šalys būtų pakeitę taikos sutarties sąlygas dėl atsiskaitymo terminų ar kad atsakovė, neturėdama finansinių galimybių mokėti sutartyje nurodytas įmokas nustatyta tvarka, būtų ėmusis veiksmų susitarti su ieškove dėl taikos sutartyje nustatytų įmokų mokėjimo atidėjimo ir pan. Nesant tokių susitarimų, atsakovė privalo vykdyti taikos sutartį griežtai laikydamasi joje nurodytų sąlygų. Kadangi pirmiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdo taikos sutartį, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoti vykdomąjį raštą. Dėl šios priežasties dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

16Išduodamas vykdomąjį raštą teismas turi išsiaiškinti aplinkybes, kokia dalimi taikos sutartis dar tebėra neįvykdyta (CPK 646 straipsnio 3 dalis) ir dėl neįvykdytos dalies suinteresuoto asmens prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Taikos sutarties 11 punkte šalys susitarė, kad atsakovei laiku nesumokėjus bent vieno mokėjimo pagal taikos sutarties 2 punktą ieškovė turi teisę pateikti šią taikos sutartį vykdyti dėl likusios nesumokėtos sumos dalies pagal CPK VI dalyje išdėstytas taisykles. Tarp šalių nėra ginčo dėl šios taikos sutarties sąlygos, t. y. kad atsakovei nemokant įsiskolinimo sumos taikos sutartyje nustatytais terminas, ieškovė turi teisę prašyti išduoti vykdomąjį raštą iš karto dėl visos neįvykdytos bendros 96 038,17 Eur skolos dalies. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi išdavė vykdomąjį raštą dėl likusios 91 397,17 Eur skolos išieškojimo, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad po to, kai atsakovė pagal taikos sutartį sumokėjo pirmąją ir antrąją įmokas, likusi neįvykdyta skolos dalis sudaro ne 91 397,17 Eur, o 81 397,17 Eur. Dėl šios priežasties, vadovaujantis taikos sutarties 11 punktu, CPK 646 straipsnio 3 dalimi, apeliacinės instancijos teismas patikslina apskųstos teismo nutarties rezoliucinę dalį.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdomojo rašto išdavimas nepaneigia taikos sutartį turinčios vykdyti šalies galimybės taikos sutartį gera valia įvykdyti ir po vykdomojo rašto išdavimo. Taikos sutartį po vykdomojo rašto išdavimo įvykdžiusios šalies teisės ginamos CPK numatytomis formomis, o būtent išieškotojas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, privalo pateikti duomenis, kad vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka bei atsako už šių duomenų teisingumą (CPK 650 straipsnio 2 dalis). Be to, net ir po vykdomojo rašto išdavimo šalys turi galimybę tarpusavyje tartis dėl vykdymo tvarkos ir sąlygų (CPK 639 straipsnio 4 punktas, 643 straipsnio 7 punktas, CPK 639 straipsnio 8 punktas).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą, tik patikslinti jos rezoliucinę dalį.

20Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

21„Išduoti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Doka Lietuva“ (juridinio asmens kodas 300042618) vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-4959-881/2015 dėl 81 397,17 Eur sumos išieškojimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Promlitsta“ (juridinio asmens kodas 133539643).“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 4. Byloje sprendžiamas vykdomojo rašto pagal teismo patvirtintą taikos sutartį... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi patvirtino tarp... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi išdavė... 7. Teismas nustatė, kad atsakovė netinkamai vykdo taikos sutartį, t. y.... 8. Apeliantė (ieškovė) UAB „Doka Lietuva“ atskirajame skunde prašo... 9. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  10. Ieškovė UAB „Doka Lietuva“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 11. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
   12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Pagal bendrąsias vykdymo proceso nuostatas teismo patvirtintos taikos sutartys... 14. Nagrinėjamoje byloje šalys – ieškovė ir atsakovė – kilusį teisminį... 15. Taikos sutarties turinys patvirtina, kad šalys susitarė, jog atsakovė 96... 16. Išduodamas vykdomąjį raštą teismas turi išsiaiškinti aplinkybes, kokia... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdomojo rašto išdavimas... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 19. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį iš esmės palikti... 20. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties rezoliucinę dalį... 21. „Išduoti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Doka Lietuva“ (juridinio...