Byla 2S-687-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Švarus miestas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Švarus miestas“ ieškinį atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Švarus miestas“ kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu ir prašė pripažinti UAB „Šnipiškių ūkis“ 2008-09-25 pranešimą Nr.02-11-486 dėl 2007-08-28 sutarties „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr.24“ nutraukimo nepagrįstu ir neteisėtu, įpareigoti UAB „Šnipiškių ūkis“ vykdyti 2007-08-28 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr.24, sudarytą tarp UAB „Švarus miestas“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti UAB „Šnipiškių ūkis“ atlikti teisę pažeidžiančius veiksmus, t. y. uždrausti nuo 2008-11-01 nutraukti 2007-08-28 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr.24 bei įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti, t. y. įpareigoti vykdyti 2007-08-28 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr.24 ir nesudaryti naujų sutarčių dėl atliekų vežimo paslaugų teikimo 2007-08-28 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartyje Nr.24 numatytuose objektuose iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes jei atsakovas nuo 2008-11-01 nutrauktų sutartį su ieškovu, atsakovas būtų priverstas sudaryti atliekų išvežimo sutartį su kitu paslaugų teikėju ir būsimas teismo sprendimas taptų beprasmis. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrins galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, tenkins gyventojų interesus.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą iš dalies, t. y. uždraudė atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ 2008-09-25 pranešimo Nr. 02-11-486 pagrindu nutraukti 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“ iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas, kitą prašymo dalį atmetė. Teismas, susipažinęs su ieškinio turiniu, pateiktais priedais, nustatė, kad ginčas tarp šalių kilo dėl 2007-08-28 sutarties „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“ vykdymo, todėl ieškovas 2008-09-24 įspėjimu informavo ieškovą, kad nuo 2008-11-01 nutraukia su juo sudarytą sutartį. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad būtina sustabdyti minėtos sutarties nutraukimą, nes nutraukus sutartį nuo 2008-11-01 ginčas tarp šalių prarastų prasmę, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Teismas atmetė prašymą įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti, nes nustatė, kad šis reikalavimas yra tapatus ieškinio reikalavimui įpareigoti atsakovą vykdyti 2007-08-28 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr.24. Dėl to teismas padarė išvadą, kad taikydamas šią laikinąją apsaugos priemonę, jis iš esmės pasisakytų dėl ieškinio reikalavimo.

4Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009-01-20 nutartimi tenkino atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ atskirąjį skundą, panaikino Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-10-22 nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ 2008-09-25 pranešimo Nr.02-11-486 pagrindu nutraukti 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr.24“ iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas ir pavesta ieškovo pasirinktam antstoliui nutartį vykdyti skubiai, klausimą išsprendė iš esmės, t. y. atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.

5Nagrinėjant bylą teisme, ieškovas UAB „Švarus miestas“ pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašė uždrausti atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ pašalinti UAB „Švarus miestas“ priklausančius konteinerius iš teritorijos, aptarnaujamos pagal 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr.24“, arba kitaip techniškai trukdyti vykdyti sutartį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės bei įpareigoti atsakovą leisti ieškovui vykdyti minėtą sutartį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Nurodė, kad 2009-03-10 atsakovas pranešė, kad nors sutartis buvo vykdoma, jis nuo 2009-04-01 nutraukia sutartį ir prašo iki nurodytos datos parengti ir pateikti suderinimui sutarties nutraukimo bei konteinerių grąžinimui įforminti reikalingus dokumentus. Tai rodo nesąžiningą atsakovo elgesį, konstitucinio teisminės gynybos principo ignoravimą, siekį išprovokuoti sutarties nutraukimą. Ieškovas, vykdydamas šią sutartį, per mėnesį gauna apie 14000 Lt, kurie yra būtini įmonės komercinei veiklai. Dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų ieškovas gali patirti žalą, t. y. negauti įmonei būtinų pajamų, patirti konteinerių saugojimo ir transportavimo išlaidas.

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas, susipažinęs su prašymo turiniu, pateiktais priedais, padarė išvadą, kad ieškovas nenurodė aplinkybių, dėl kurių netaikius ieškovo nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas konstatavo, kad ieškovas iš esmės siekia to paties tikslo, kaip ir ankstesniu prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždrausti atsakovui nutraukti sutartį. Kadangi ieškovas nepateikė jokių naujų įrodymų, nenurodė naujų aplinkybių, pagrindžiančių būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo 2009-01-20 nutartį, kuria išnagrinėtas analogiškas ieškovo prašymas, padarė išvadą, kad nėra pagrindo pakartotinai svarstyti prašymą dėl tokių pačių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas pažymėjo, kad sutarties vykdymas yra bylos nagrinėjimo bei įrodinėjimo dalykas, todėl sutarties vertinimas prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslui ir teismas iš esmės pasisakytų dėl ieškinio reikalavimo.

7Ieškovas UAB „Švarus miestas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – uždrausti atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ pašalinti UAB „Švarus miestas“ priklausančius konteinerius iš teritorijos, aptarnaujamos pagal 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr.24“, arba kitaip techniškai trukdyti vykdyti sutartį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės bei įpareigoti atsakovą leisti ieškovui vykdyti minėtą sutartį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Nurodo, kad nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, pažeidžia teisingumo principą. Teismas, konstatavęs, kad šiuo metu nėra galiojančio draudimo atsakovui nutraukti sutartį, parengiamojoje bylos stadijoje iš esmės sprendė šalių ginčą. Teismas neįvertino pateiktų įrodymų dėl atsakovo ketinimo nutraukti sutartinius santykius iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, dėl žalos atsiradimo atsakovui iškėlus konteinerius iš aptarnaujamos teritorijos. Atsakovas elgiasi agresyviai, nekreipia dėmesio į ginčo dalyką, todėl nutraukus tarp šalių sudarytą sutartį ir pašalinus konteinerius, atsakovas užkirs kelią vykdyti sutartinius santykius iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, nutrauktų sutartinių santykių nebebus galima atkurti.

8Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai vienašališkai nutraukė su ieškovu sudarytą sutartį, todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždrausti atsakovui nutraukti sutartį ir įpareigoti toliau vykdyti sutartį, neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo, sutarties laisvės principų. Tenkinus ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas patirtų neproporcingų nuostolių, būtų pažeistos Vilniaus miesto gyventojų teisės ir teisėti interesai. Ieškinio reikalavimams laikinųjų apsaugos priemonių taikymas įtakos neturi. Be to, paslaugų gavėjo interesų apsaugos garantija yra ta, kad jis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, todėl ši teisė negali būti siejama su tam tikrų aplinkybių nustatymu.

9Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktus dokumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo UAB „Švarus miestas“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovas prašyme dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo nenurodė jokių naujų argumentų, aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu teismas būtų turėjęs faktinį ir teisinį pagrindą taikyti civilinėje byloje laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės toks pat ieškovo prašymas išnagrinėtas, dėl jo priimta Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-01-20 nutartis.

11CPK 144 str. 1 d. nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose, imtis tam tikrų veiksmų (6 p.) arba įpareigoti atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti (12 p.).

12Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Švarus miestas“ prevencinį ieškinį atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ dėl uždraudimo atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ nutraukti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų 2007-08-28 sutartį Nr.24. Pradinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė tuo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka ieškinio esmę, ieškovo teisių efektyvią apsaugą, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas taptų beprasmis, nes atsakovui nutraukus su ieškovu sutartį, būtų pažeistos miesto gyventojų teisės, jis (atsakovas) sudarytų naują sutartį su kitu operatoriumi, kuris užimtų ieškovo vietą. Pirmosios instancijos teismas 2008-10-22 nutartimi iš dalies tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždraudė atsakovui 2008-09-25 pranešimo Nr.02-11-486 pagrindu nutraukti 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr.24“ iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas, prašymo dalį dėl atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti, atmetė. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009-01-20 nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir klausimą išsprendė iš esmės – atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ nuo 2008-11-01 nutraukti 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr.24“, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo, kitą nutarties dalį paliko nepakeistą. Minėtoje 2009-01-20 nutartyje konstatuota, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždrausti atsakovui nutraukti sutartį iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas, prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir sutarčių laisvės principams, o pirmosios instancijos teismas sukūrė tokią teisinę situaciją, kuri sudaro pagrindą ieškovui nesirūpinti operatyviu bylos procesu, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas išsprendžia patį ginčą, nors laikinosiomis apsaugos priemonėmis negalima išspręsti byloje pareikštų reikalavimų neišnagrinėjus bylos iš esmės. Ieškovas UAB „Švarus miestas“ pateikė pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždrausti atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ pašalinti UAB „Švarus miestas“ priklausančius konteinerius iš teritorijos, aptarnaujamos pagal 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr.24“, arba kitaip techniškai trukdyti vykdyti sutartį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės bei įpareigoti atsakovą leisti ieškovui vykdyti minėtą sutartį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Šį prašymą ieškovas grindė tuo, kad atsakovas 2009-03-10 pranešė, jog nuo 2009-04-01 nutraukia su ieškovu paslaugų sutartį. Iš apelianto pateiktų atskirojo skundo motyvų matyti, kad jis prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekdamas uždrausti atsakovui nutraukti komunalinių paslaugų sutartį dėl tos priežasties, kad atsakovas negalėtų sudaryti naujos komunalinių paslaugų teikimo sutarties su kitu paslaugų teikėju tol kol bus išnagrinėtas tarp šalių kilęs ginčas, kad komunalinių paslaugų teikimo sutartis būtų toliau vykdoma, t. y. iš esmės tuo pačiu pagrindu ir tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir pradinis ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė susijusi su ieškinio dalyku, ginčo esme, ieškovo pareikštas pakartotinis prašymas iš esmės yra tapatus pradiniam prašymui, todėl daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones tuo pačiu pagrindu. Dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl apelianto nurodomų aplinkybių, susijusių su atsakovo veiksmais, kuriais jis (ieškovas) grindžia draudimą atsakovui nutraukti komunalinių paslaugų teikimo sutartį iki įsiteisės byloje priimtas teismo sprendimas, nes šios aplinkybės gali būti nustatomos ir vertinamos tik nagrinėjant bylą iš esmės. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad atsakovui nutraukus sutartį jis negaus įmonės komercinei veiklai būtinų pajamų, patirs konteinerių saugojimo ir transportavimo išlaidas, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes dėl ieškovo teikiamų paslaugų vyksta ginčas, o taikant laikinąsias apsaugos priemones, šalių nurodomos aplinkybės, kuriomis yra grindžiami reikalavimai ir atsikirtimai, nenustatomos ir nevertinamos.

13Dėl aukščiau nurodytų argumentų atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

15Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai