Byla 2-62-635/2017
Dėl skolininkės E. G. turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatyto

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų E. G. ir S. G. prašymą suinteresuotam asmeniui išieškotojui asociacijai „Lamatos žemė“ dėl skolininkės E. G. turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatyto,

Nustatė

2Šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir bylą nutraukti.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal LR CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Procesinės pasekmės šalims žinomos. Taikos sutarties turinys aiškus, įstatymams prieštaraujančių nuostatų joje nėra, šalys taikos sutartyje aptartas sąlygas dėl piniginių sumų pervedimo įvykdė, todėl reikalinga šią sutartį patvirtinti ir bylą nutraukti.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 293 str. 5 p., 294-295 str., 87 str. 2 d.,

Nutarė

6Prašymą patenkinti.

7Patvirtinti tokio turinio tarp šalių sudarytą taikos sutartį:

 1. Išieškotojas ir Skolininkė patvirtino, kad Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-126-253/2016 2016 m. sausio 28 d. nutartimi priteisė iš Skolininkės Išieškotojo naudai: (i) 26 821,44 Eur žalos atlyginimo: (ii) 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 26 821,44 Eur sumos nuo 2013 m. vasario 7 d iki visiško sprendimo įvykdymo; (iii) 697,36 Eur bylinėjimosi išlaidas;
 2. Šalys susitarė, kad Skolininkė šioje Taikos sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka sumoka Išieškotojui iš viso 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių eurų) dydžio pinigų sumą. Į šiame punkte nurodytą sumą neįeina antstolės Andželos Tamašauskienės vykdant Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-126-253/2016 2016 m. sausio 28 d nutartį apskaičiuota vykdymo išlaidų suma.
 3. Taikos sutarties 1 punkte nurodyta ir Skolininkės Išieškotojui sumokama suma yra Išieškotojo piniginio reikalavimo pagal Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-126-253/2016 2016 m. sausio 28 d. nutartį visiškas ir galutinis apmokėjimas. Šalys patvirtina, kad Skolininkei sumokėjus Taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą Išieškotojo naudai šioje Taikos sutartyje nurodyta tvarka, jokie kiti mokėjimai iš Skolininkės Išieškotojui nebeturės būti mokami.
 4. Skolininkė sumoka Išieškotojui 16 000 Eur dydžio pinigų sumą per mėnesį nuo Išieškotojo valdybos susirinkimo dienos, t.y. nuo 2017 m. sausio 10 d. į Išieškotojo sąskaitą Nr. ( - ), Šilutės kredito unija. Galutinis terminas sumokėti 16 000 Eur dydžio pinigų sumą - 2017 m vasario 10 d.
 5. Antstolės Andželos Tamašauskienės vykdant Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-126-253/2016 2016 m. sausio 28 d. nutartį apskaičiuota vykdymo išlaidų suma – 1158,48 Eur. Skolininkė sumoka iki 2017 m. vasario 10 d. į antstolės Andželos Tamašauskienės sąskaitą Nr. ( - ) 1158,48 Eur dydžio pinigų sumą.
 6. Skolininkė patvirtina, jog jai yra žinoma aplinkybe, jog jai atliekant atsiskaitymą iš kito nei Išieškotojo bankas, Skolininkės sumokama Taikos sutarties 4 p. nurodyta suma į Išieškotojo sąskaitą ir/arba Taikos sutarties 5 p. nurodyta suma į antstolės sąskaitą gali būti įskaityta tik kitą darbo dieną po to, kai Skolininkė atliks pavedimą, arba dar vėliau, jeigu Skolininkė atliks pavedimą iš kitos valstybės. Todėl, vykdydama šia Taikos sutartimi prisiimamus įsipareigojimus sumokėti šios Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose nurodytas sumas, Skolininkė privalo atsižvelgti į šiame punkte aptartą aplinkybę ir užtikrinti, jog jos atliekami mokėjimai būtų savalaikiai, tai yra, jeigu Skolininkė atliks mokėjimus iš kito banko nei to, kuriame yra Išieškotojo ir/arba antstolės sąskaita, arba iš kitos valstybės, mokėjimus ji privalo atlikti skubos tvarka ir/arba tą dieną, kad atliktas mokėjimas būtų įskaitytas ne vėliau nei paskutinę Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose nurodytą termino dieną.
 7. Atlikusi mokėjimus, Skolininkė pati arba per atstovą turi tą pačią dieną išsiųsti mokėjimo nurodymus elektroniniu paštu adresu silutesvvg@gmail.com.
 8. Skolininkei tinkamai ir savalaikiai neįvykdžius Šios Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose nurodytų įsipareigojimų, ši Taikos sutartis neįsigalioja Taikos sutartyje nurodyta apimtimi, dėl ko negali būti teisino tvirtinama.
 9. Jeigu Skolininkės šia Taikos sutartimi prisiimtus Įsipareigojimus įvykdo trečiasis asmuo, Skolininkė turi pateikti Išieškotojui trečiojo asmens notarine tvarka atliktą patvirtinimą, jog trečiajam asmeniui yra žinoma, kieno prievolę ir kieno naudai tą prievolę jis vykdo, kokiu pagrindu prievolė yra atsiradusi, kad jis yra susipažinęs su Taikos sutartimi, kad jis Išieškotojui po mokėjimų atlikimo neturės jokių pretenzijų. Nesant tokio patvirtinimo, laikoma, jog Skolininkė prievolę sumokėti Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose nurodytas sumas įvykdė netinkamai, dėl ko ši Taikos sutartis neįsigalioja Taikos sutartyje nurodyta apimtimi, dėl ko negali būti teismo tvirtinama.
 10. Išieškotojas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 629 str. 2 d., įsipareigoja kreiptis į antstolę Andželą Tamašauskienę dėl visų vykdomojoje byloje Nr. 0153/16/00144 taikytų vykdymo priemonių panaikinimo nedelsiant po šios Taikos sutarties patvirtinimo teisme ir tokio patvirtinimo įsigaliojimo.
 11. Išieškotojas įsipareigoja Šalių pasirašytą Taikos sutartį pateikti tvirtinti Šilutės rajono apylinkės teismui ne vėliau kaip per tris darbo dienas po to, kai gaus Taikos sutartyje 4 punkte nurodyta pinigų suma bei antstolės Andželos Tamašauskienės patvirtinimą apie tai. jog į antstolės Andželos Tamašauskienės sąskaitą yra įskaityta Skolininko sumokėta šios Taikos sutarties 5 punkte nurodyta pinigų suma. Jeigu Taikos sutartyje nurodytais terminais į Išieškotojo sąskaitą ir/ar antstolės Andželos Tamašauskienės sąskaitą Skolininkė nesumoka atitinkamai Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose nurodytų pinigų sumų, Taikos sutartis bus laikoma neįsigaliojusi.
 12. Taikos sutarties Šalys susitaria ir prašo Šilutės rajono apylinkės teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti Taikos sutartį tik esant sąlygai, jog į Išieškotojo ir antstolės Andželos Tamašauskienės sąskaitas yra įskaityti Skolininko atlikti mokėjimai vykdant šios Taikos sutarties atitinkamai 4 p. ir 5 p., ir tik laikantis šios Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose nustatytų terminų, t.y., tik Taikos sutarčiai įsigaliojus visa apimtimi. Kol nėra Išieškotojo ir antstolės patvirtinimo apie 4 ir 5 punktuose aptartų mokėjimų įskaitymą į jų sąskaitas, Išieškotojas nesutinka su šios Taikos sutarties patvirtinimu teismine tvarka. Taikos sutarties Šalys taip pat pareiškia, jog joms žinomos ir išaiškintos Taikos sutarties sudarymo bei vykdomosios bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 1 d. 2 p. ir 3 d. („Nutraukia vykdomoji byla negali būti pradedama iš naujo"). Civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalyje f„ Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.").
 13. Skolininkė atsisako civilinėje byloje Nr. 2-62-635/2017, nagrinėjamoje Šilutės rajono apylinkės teisme, prašymo nustatyti pastarosios turto dalį bendrojoje nuosavybėje. Skolininkė nereikalauja ir ateityje nereikalaus civilinėje byloje Nr. 2-62-635/2017 patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 14. Išieškotojas iš Skolininkės nereikalauja ir ateityje nereikalaus civilinėje byloje Nr. 2-62-635/2017 patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 15. Taikos sutarties Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kitą apie visų aplinkybių, reikšmingų šios Taikos sutarties vykdymui (pvz., šalių adresų ir kt.), pasikeitimą.
 16. Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
 17. Taikos sutarties 4 p. ir 5 p. įsigalioja šios laikos sutarties pasirašymo dieną. Tačiau visa apimtimi Taikos sutartis (įskaitant, tačiau neapsiribojant, ir jos nuostatas dėl išieškomos sumos sumažinimo iki 16 000 Eur) įsigalioja tik po to ir tik tokiu atveju, jeigu Skolininkė tinkamai ir savalaikiai įvykdo šios Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose nurodytus įsipareigojimus. Skolininkei neįvykdžius 4 ir 5 punktuose aptartų įsipareigojimų arba juos įvykdžius nesavalaikiai, ši Taikos sutartis neįsigalioja likusia apimtimi ir negali būti teikiama gerb. Teismui patvirtinti: ir. atitinkamai, negali būti gerb. Teismo tvirtinama. Tuo atveju, jeigu iki Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose aptartų terminų pasibaigimo bus pervestos sumos, mažesnės nei aptarta šioje Taikos sutartyje, arba pasibaigus šiems terminams į Išieškotojo ir/ar antstolės Andželos Tamašauskienės sąskaitas bus pervestos sumos, mažesnės arba lygios nurodytosioms Taikos sutarties 4 ir 5 punktuose, bus laikoma, kad tokių sumų mokėjimas yra vykdomas ne pagal šios Taikos sutarties nuostatas, tačiau Skolininkei bendra tvarka vykdant savo prievoles vykdomojoje byloje Nr. 0153/16/00144.
 18. Taikos sutarties Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, visos šios Taikos sutarties sudarymo aplinkybės Šalims yra žinomos
 19. Skolininkė įsipareigoja be raštiško Išieškotojo sutikimo neviešinti Taikos sutarties sudarymo aplinkybių bei sąlygų. Pažeidusi šį įsipareigojimą, Skolininkė įsipareigoja sumokėti išieškotojui 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) dydžio baudą

8Civilinę bylą Nr. 2-62-635/2017 nutraukti.

9Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui atskiruoju skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai