Byla 2-10306-251/2014
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys M. M., G. M., antstolis Andrius Liaškovas

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB ,,Statybų variklis“ prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys M. M., G. M., antstolis Andrius Liaškovas, ir

Nustatė

2pareiškėjas (kreditorius) UAB ,,Statybų variklis“ teismui pateikė prašymą, kuriuo prašoma nustatyti skolininko M. M. turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su G. M., nustatant, kad M. M. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine G. M. priklauso ½ dalis sutuoktinės gaunamo darbo užmokesčio.

3Pareiškėjas nurodo, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011-06-21 išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. 2-2794-251/2014, dėl 3438,18 Lt sumos išieškojimo iš skolininko M. M. kreditoriui UAB ,,Statybų variklis“. Skolininkui vengiant savo prievolės, išieškotojas 2014-11-14 gavo antstolio pasiūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo.

4Apie posėdį dalyvaujantys byloje asmenys informuoti, prašymų papildyti bylos medžiagą nepateikė. Kreditorius UAB ,,Statybų variklis“ ir antstolis Andrius Liaškovas prašė nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis Andrius Liaškovas vykdo išieškojimą pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-06-21 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-2794-251/2014, dėl 3438,18 Lt sumos išieškojimo iš skolininko M. M. kreditoriui UAB ,,Statybų variklis“. Skolininkas M. M. 2009-06-13 yra sudaręs santuoką su G. M.. Skolininkas M. M. oficialiai negauna jokių pajamų. Skolininko sutuoktinė G. M. dirba S. D. įmonėje (28-30 vykd. b. l.).

7Vykdymo proceso normų nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko bendros dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendroje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta skolininko turto, esančio bendrąja nuosavybe, dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį (CPK 667 straipsnio 3 dalis).

8Šioje byloje dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitu asmeniu nuosavybe, kreipėsi išieškotojas UAB ,,Statybų variklis“. Turtas, kuriame prašoma nustatyti skolininko dalį yra skolininko sutuoktinės G. M. darbo užmokestis. Byloje nenustatyta, kad suinteresuoti asmenys sutuoktiniai M. yra sudarę vedybų sutartį, todėl jų turtui taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kurio esmė yra ta, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, jog turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.87, 3.88 straipsniai).

9Sprendžiant dėl skolininko dalies bendrame turte nustatymo būdo, pažymėtina tai, kad CPK 667 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta išieškotojo teisė reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad būtų galima iš jos išieškoti.

10Nustatant skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, turi būti taikomos CK 3.116–3.129 straipsnių nuostatos. Pagal CK 3.117 straipsnį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, o nuo šio principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. CK 3.123 straipsnio 1 dalyje pateikti atvejai, kai teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį. Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindu nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, todėl konstatuotina, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios ir skolininko M. M. turtas bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje sudaro ½ dalį jo sutuoktinės G. M. darbo užmokesčio .

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 593 straipsniu, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

12pareiškėjo UAB ,,Statybų variklis“, į. k. 145580968, prašymą tenkinti.

13Nustatyti, kad skolininko M. M., a. k. ( - ) turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra ½ dalis jo sutuoktinės G. M., a. k. ( - ) gaunamo darbo užmokesčio.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai