Byla 2-570-531/2012
Dėl įsiskolinimo, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, numos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos, byloje dalyvaujant tretiesims asmenims UAB „Visagino būstas“, į.k. 155498117, buveinė Statybininkų g. 24, Visagine, VĮ „Visagino energija“, buveinė Taikos pr. 26A, Visagine, AB LESTO, buveinė Žvejų g. 14, Vilniuje, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Visagino savivaldybės administracijos, į.k. 188711925, buveinė Parko g. 14, Visagine, ieškinį atsakovams P. N. (P. N.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), A. N. (A. N.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), D. N. (D. N.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), dėl įsiskolinimo, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, numos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos, byloje dalyvaujant tretiesims asmenims UAB „Visagino būstas“, į.k. 155498117, buveinė Statybininkų g. 24, Visagine, VĮ „Visagino energija“, buveinė Taikos pr. 26A, Visagine, AB LESTO, buveinė Žvejų g. 14, Vilniuje, -

Nustatė

3Ieškovas nurodo, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Visagino savivaldybei. 2005 m. sausio 17 d. su atsakovu P. N. buvo sudaryta savivaldybei priklausančios gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 22-366. Kartu su P. N. gyvenamojoje patalpoje apsigyveno jo šeimos nariai A. N. ir D. N., sutartis registruota viešame registre. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savialdos įstatymo 29 str. 5 d. 5 p., savivaldybės turtą administruoja savivaldybės administracijos direktorius. 2012 m. kovo 6 d. ir 2012 m. kovo 20 d. į savivaldybę kreipėsi Visagino g. 21-10, Visagine, gyventojai su prašymu (skundu) dėl ( - ), buto gyventojų elgesio, nurodydama, kad yra sudaromos neįmanomos sąlygos greta gyventi, bute labai dažnai girtaujama, triukšmaujama, dažnai tenka kviesti policiją, bute apsigyvena svetimi žmonės, lankosi įtartinos išvaizdos draugai. 2012 m. sausio 17 d. V. R., gyv. Visagino g. 21-10, Visagine, langas ir palangė buvo apvemta ir aptaškyta.

4Visagino savivaldybės administracija 2012 m. kovo 23 d. raštu Nr. (4.26)-l-1341 „Dėl nuomojamo būsto” P. N. informavo, kad yra kviečiamas atvykti į Visagino savivaldybės administraciją ir pranešė, kad jam neatvykus savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl iškeldinimo. P. N. į savivaldybės administraciją neatvyko. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu Visagino savivaldybės administracijos specialistai kartu su Visagino policijos komisariato atstovais 2012 m. kovo 28 d. nuvyko patikrinti skunde nurodytų teiginių, tačiau buto, esančio ( - ), durų niekas neatidarė. Dar 2011 m. vasario 7 d. V. R. buvo kreipusis į savivaldybės administraciją, kad kaimynai, gyvenantys virš jų 13 bute, jų 10 butą dažnai užlieja, triukšmauja naktimis. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius 2011 m. vasario 19 d. raštu Nr. 89-49-S-1831 Visagino savivaldybės administraciją informavo, kad namo, esančio Visagino g. 21, Visagine, gyventojai dėl 13 buto gyventojų elgesio į policiją kreipėsi mažiausiai 7 kartus. Visi iškvietimai buvo dėl triukšmo arba garsiai grojančios muzikos. Atsakovai taip pat nemoka nuomos mokesčio už savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomą bei už suteiktas paslaugas (komunalines paslaugas, elektrą, vandenį ir pan.). Visagino savivaldybės administracija kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovų P. N., A. N., ir D. N. solidariai priteisti 1338,52 Lt įsiskolinimą už nuomą, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, taip pat visas bylinėjimosi išlaidas. Nutraukti 2005 m. sausio 17 d. savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 22-366 su atsakovu P. N. ir iškeldinti atsakovus iš nuomojamų patalpų ( - ), nesuteikiant jiems kitų gyvenamųjų patalpų. Atsakovams nepateikus atsiliepimo ar neatvykus į posėdį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Tretysis asmuo UAB “Visagino būstas” šioje byloje pareiškė reikalavimą priteisti solidriai iš atsakovų 1232,79 Lt įsiskolinimą, 74,14 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, sumokėjo 71,00 Lt žyminį mokestį, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 46 str. 2 d. įgijo visas ieškovo teises ir pareigas visų atsakovų atžvilgių.

6Tretysis asmuo VĮ “Visagino energija” šioje byloje pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo P. N. 2821,90 Lt įsiskolinimą, 60,76 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, 86,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, sumokėjo 86,00 Lt žyminį mokestį, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 46 str. 2 d. įgijo visas ieškovo teises ir pareigas atsakovo P. N. atžvilgiu.

7Tretysis asmuo AB LESTO nurodė, kad atsakovai šiuo metu AB LESTO yra skolingi 99,36 Lt, tačiau reikalavimo priteisti šią skolą nereiškė, žyminio mokesčio nemokėjo, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 47 str. 2 d. nuostatomis AB LESTO turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) ir procesines pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį. Be to, jie neturi teisės reikalauti, kad teismo sprendimas būtų priverstinai įvykdytas.

8Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. tvarka 2012 m. gegužės 21 d. tinkamai. Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byla nesidomėjo, todėl ieškovo ir trčiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

11Ieškovo ir trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas. Esantys įsiskolinimai patvirtinti atliktų paskaičiavimų dokumentais.

12Dėl įsiskolininimo Visagino savivaldybės administracijai priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų.

13Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama.

14Atsakovai pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovų atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant 1338,52 Lt įsiskolinimo sumą ieškovui Visagino savivaldybės administracijai teismine tvarka solidriai iš atsakovų P. N., A. N. ir D. N..

15Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato, kad atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Kadangi tarp atsakovų ir ieškovo egzistuoja nuomos santykiai, atsakovai privalo mokėti ne tik komunalinius, administravimo, bet ir nuomos mokesčius.

17Įvertintus visus ieškovo pateiktus įrodymus (2005 m. sausio 17 d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 22-366 su pakeitimais, 2012 m. kovo 28 d. Visagino savivaldybės administracijos ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato darbuotojų patikrinimo aktu Nr. 56, 2011 m. vasario 19 d. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato raštu Nr. 89-49-S-1831, 2012 m. kovo 23 d. Visagino savivaldybės administracijos raštu Nr. (4.26)-1-1341, 2012 m. kovo 6 d. ir 2012 m. kovo 20 d. pareiškėjos V. R. prašymais Visagino savivaldybės administracijai, 2012 m. balandžio 23 d. Visagino savivaldybės administracijos pažyma Nr. 4-213 dėl įsiskolinimo už gyvenamųjų patalpų nuomą , teismo nuomone, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas P. N. nemoka nuomos mokesčio už nuomojamą būstą, mokesčių už suteiktas paslaugas ir jis bei jo šeimos nariai A. N. ir D. N. sudaro neįmanomas sąlygas šalia gyventi kitiems asmenims (kaimynams) bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.611 str. nuostatomis nutraukti 2005 m. sausio 17 d. savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 22-366 ir iškeldinti P. N. su A. N. ir D. N. iš Visagino savivaldybės gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

18Ieškovo Visagino savivaldybės administracijos ieškinį tenkinant iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi ir pašto išlaidos valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1p., 2 p. ir 93 str. 1 d.), nes ieškovas Visagino savivaldybės administracija nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 10 p.). Todėl 71,00 Lt žyminis mokestis priteistinas iš atsakovų solidariai į valstybės pajamas. Pašto išlaidos byloje sudaro 26,64 Lt, jos priteistinos solidariai iš atsakovų.

19Dėl įsiskolininimo UAB „Visagino būstas“ priteisimo.

20Atsakovas P. N. yra buto, esančio Visagino g.21-13 Visagine, nuomininkas, o atsakovai A. N., D. N. yra nuomininko šeimos nariai pagal 2005 m. sausio 17 d. savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr 22-366. Nuomininko šeimos nariai gyvena kartu su nuomininku, ką patvirtino Visagino savivaldybės administracijos 2012 m. balandžio 23 d. pažyma Nr. (2012-57-PS)-106.

21Gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas. Fiziniai asmenys, nustoję būti nuomininko šeimos nariais, bet toliau gyvenantys nuomojamoje patalpoje,turi tokiais pat teises ir pareigas kaip ir nuomininkas bei jo šeimos nariai (Lietuvos Respublikos CK 6.589 str. l ir 2 d.)

22Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.584 str. l d, 6.583 str. 2 d. mokestis už šaltą ir karštą vandeni elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas ), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių Vyriausybės nustatyta tvarka ir CK 6.853 str. 2 d. nustatyto termino, t.y. iki kito, po išgyventojo, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos.

23UAB „Visagino būstas” yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės Visagino mieste administratorius, paskirtas 2004 m. rugsėjo 14 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-506 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo”.

24Pagal Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų (patvirtintų Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.sausio 18d. įsakymu Nr. ĮV-71 ) 4 punktą „pagrindinis administratoriaus uždavinys - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra”.

25Atsakovai nesudarė su UAB „Visagino būstas” pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutarties, pagal kurią atsakovai įsipareigoja kas mėnesį mokėti mokesčius už komunalines paslaugas ieškovui, bet gyvena nurodytame bute, naudojasi ieškovo teikiamomis komunalinėmis ir eksploatacinėmis paslaugomis, už jas nėra sumokėję. Ieškovas kiekvieną mėnesį pateikia atsakovams sąskaita apmokėti paslaugas.

26Atsakovai nemoka UAB „Visagino būstas” komunalinių ir eksploatacinių paslaugų mokesčio nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2012 m. balandžio 30 d.

27Pagal 2012 m. gegužės 15 d. įsiskolinimo apskaičiavimą, bei pagal 2012 m. gegužės 15 d. buhalterinę pažymą Nr. 66-1-50 įsiskolinimo suma sudaro l306,93 Lt: 1232,79Lt - skola už komunalines paslaugas ir 74,14 Lt - delspinigiai 0,04 % už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną pagal Lietuvos Respublikos 1995 m. sausio 26 d. įstatymą Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims”, už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.

28Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. l d. 2 p.), todėl atsiranda ieškovui teisė reikalauti prievolės įvykdymo Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1232,79 Lt įsiskolinimą iš atsakovų solidriai yra pagrįstas.

29Delspinigių dydį tretysis asmuo UAB „Visagino būstas“ grindžia 1995 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims”. Delspinigių dydis pagal šį įstatymą yra 0,04 % per dieną nuo vėluojamos apmokėti sumos. Todėl reikalavimas priteisti 74,14 Lt delspinigių solidariai iš atsakovų yra pagrįstas.

30Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, kad terminą piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl šios palūkanos priteistinos už priteistą 1306,93 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Ieškinį tenkinant iš atsakovų solidriai priteistinos bylinėjimosi 71,00 Lt išlaidos UAB „Visagino būstas“ naudai (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p. ir 93 str. 1 d.).

32Dėl įsiskolininimo VĮ „Visagino energija“ priteisimo.

33Nuo 2003 m. sausio l d. VĮ „Visagino energija“ tiekė gyvenamojo namo butui, esančiam adresu ( - ), elektros energiją, šilumą, karštą bei šaltą vandenį ir šalino nuotekas. Sutartis su šio buto savininku Visagino savivaldybe, o nuo 2005 m. sausio 17 d. su nuomininku P. N. yra laikoma sudaryta Lietuvos Respublikos CK 6.384 str. l d. pagrindu (prijungimo momentą įrodantys dokumentai - nekilnojamojo turto registro išrašas ir gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis byloje pateikti ieškovo). Ši sutartis laikoma sudaryta pagal standartines sąlygas neterminuotam laikui. Pagal viešųjų vandens tiekimo sutarčių standartinių sąlygų (V.Ž., 2007 m. vasario 8 d., Nr. 17-636) 17.5. p. atsakovas privalo pranešti viešajam vandens tiekėjui geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis ir atsiskaityti už geriamąjį vandenį, karštą vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugą. Pagal šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų (V.Ž., 2003-07-16, Nr. 2003, Nr. 70-3201 ) 43 p. už suvartotą šilumą ir (ar) karštą vandenį buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas moka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui pagal ties tiekimo - vartojimo riba įrengto atsiskaitomojo šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis. VĮ „Visagino energija“ nuolat centralizuotai tiekė butui adresu ( - ), elektros energiją bei tebetiekia šilumą, karštą ir šaltą vandenį bei šalina nuotekas, tačiau buto nuomininkai tinkamai ir laiku neatsiskaitė už pateiktą energiją ir kitas suteiktas paslaugas.

34Iki 2012 m. gegužės 1 d. atsakovas P. N. skolingas VĮ „Visagino energija“ 2821,90 Lt už parduotus energijos išteklius ir suteiktas paslaugas bei 60,76 Lt delspinigių priskaičiuotų už pavėluotus mokėjimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1995 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. I-775 „dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 str. l d. Delspinigiai buvo skaičiuojami atsakovui laiku neapmokėjus pagal pateiktas sąskaitas (pridedamos mokesčių paskaičiavimo pažymos išrašo stulpelis „paslaugos“), kiekvienam iš paskutinių šešių mėnesių (pridedamos mokesčių paskaičiavimo pažymos išrašo stulpelis „periodas“), atskirai paskaičiuojant delspinigius už einamąjį periodą (pridedamos mokesčių paskaičiavimo pažymos išrašo stulpelis „Einamasis periodas. Delspinigiai“). Mokesčių paskaičiavimo pažymose taip pat matyti (pažymos stulpelis „periodas“) už kokį periodą ir už kokias paslaugas (pažymos stulpelis „priskaitymo pavadinimas“) atsakovui paskaičiuota įsiskolinimo suma.

35Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais. Tačiau atsakovas P. N. laiku ir tinkamai nemokėjo už jam parduotus energijos išteklius ir suteiktas paslaugas ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. l d. 2 p., todėl iš atsakovo P. N. priteistina 2821,90 Lt įsiskolinimo ir 60,76 Lt delspinigių suma.

36Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. taip pat nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. l d. nuostatas terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 2882,66 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2012 m. gegužės 3 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.; 285 – 287str., -

Nutarė

38Ieškinį tenkinti.

39Priteisti solidariai iš atsakovų P. N., A. N. ir D. N. 1338,52 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų trisdešimt aštuonių Lt 52 ct) įsiskolinimą už nuomą, 5 % metinių palūkanų už priteistą 1338,52 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 3 d. iki sprendimo visiško įvykdymo Visagino savivaldybės administracijos naudai.

40Priteisti solidariai iš atsakovų P. N., A. N. ir D. N. 571,00 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio, 26,64 Lt (dvidešimt šešis Lt 64 ct) pašto išlaidų, viso 597,64 Lt (penkių šimtų devyniasdešimt septynių Lt 64 ct) sumą į valstybės pajamas (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

412005 m. sausio 17 d. savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 22-366, sudarytą tarp Visagino savivaldybės administracijos ir atsakovo P. N., dėl gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nutraukti.

42Iškeldinti atsakovus P. N., A. N. ir D. N. iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant jam ir jo sūnums kitų gyvenamųjų patalpų.

43Priteisti solidariai iš atsakovų P. N., A. N. ir D. N. 1232,79 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų trisdešimt dviejų Lt 79 ct) įsiskolinimą už komunalines ir eksploatacines paslaugas, 74,14 Lt (septyniasdešimt keturis Lt 14 ct) delspinigių, 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio, 5 % metinių palūkanų už priteistą 1306,93 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 3 d. iki sprendimo visiško įvykdymo UAB „Visagino būstas“ naudai.

44Priteisti iš atsakovo P. N. 2821,90 Lt (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt vieno Lt 90 ct) įsiskolinimą už elektros energiją, komunalines ir eksploatacines paslaugas, 60,76 Lt (šešiasdešimt Lt 76 ct) delspinigių, 86,00 Lt (aštuoniasdešimt šešis Lt 00 ct) žyminio mokesčio, 5 % metinių palūkanų už priteistą 2882,66 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 3 d. iki sprendimo visiško įvykdymo VĮ „Visagino energija“ naudai.

45Atsakovai P. N., A. N., D. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

46Ieškovas Visagino savivaldybės administracija, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus UAB „Visagino būstas“, VĮ „Visagino energija“, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Visagino... 3. Ieškovas nurodo, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso... 4. Visagino savivaldybės administracija 2012 m. kovo 23 d. raštu Nr.... 5. Tretysis asmuo UAB “Visagino būstas” šioje byloje pareiškė reikalavimą... 6. Tretysis asmuo VĮ “Visagino energija” šioje byloje pareiškė... 7. Tretysis asmuo AB LESTO nurodė, kad atsakovai šiuo metu AB LESTO yra skolingi... 8. Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str.... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 11. Ieškovo ir trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus,... 12. Dėl įsiskolininimo Visagino savivaldybės administracijai priteisimo, nuomos... 13. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200 str. prievolės turi... 14. Atsakovai pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato, kad atsakovai... 16. Kadangi tarp atsakovų ir ieškovo egzistuoja nuomos santykiai, atsakovai... 17. Įvertintus visus ieškovo pateiktus įrodymus (2005 m. sausio 17 d.... 18. Ieškovo Visagino savivaldybės administracijos ieškinį tenkinant iš... 19. Dėl įsiskolininimo UAB „Visagino būstas“ priteisimo.... 20. Atsakovas P. N. yra buto, esančio Visagino g.21-13 Visagine, nuomininkas, o... 21. Gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir... 22. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.584 str. l d, 6.583 str. 2 d. mokestis už... 23. UAB „Visagino būstas” yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų... 24. Pagal Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios... 25. Atsakovai nesudarė su UAB „Visagino būstas” pastato eksploatavimo... 26. Atsakovai nemoka UAB „Visagino būstas” komunalinių ir eksploatacinių... 27. Pagal 2012 m. gegužės 15 d. įsiskolinimo apskaičiavimą, bei pagal 2012 m.... 28. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos... 29. Delspinigių dydį tretysis asmuo UAB „Visagino būstas“ grindžia 1995 m.... 30. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, kad terminą piniginę prievolę... 31. Ieškinį tenkinant iš atsakovų solidriai priteistinos bylinėjimosi 71,00 Lt... 32. Dėl įsiskolininimo VĮ „Visagino energija“ priteisimo.... 33. Nuo 2003 m. sausio l d. VĮ „Visagino energija“ tiekė gyvenamojo namo... 34. Iki 2012 m. gegužės 1 d. atsakovas P. N. skolingas VĮ „Visagino... 35. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos... 36. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. taip pat nustatyta, kad skolininkas... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.; 285 –... 38. Ieškinį tenkinti.... 39. Priteisti solidariai iš atsakovų P. N., A. N. ir D. N. 1338,52 Lt (vieno... 40. Priteisti solidariai iš atsakovų P. N., A. N. ir D. N. 571,00 Lt (penkis... 41. 2005 m. sausio 17 d. savivaldybei nuosavybės teise priklausančios... 42. Iškeldinti atsakovus P. N., A. N. ir D. N. iš gyvenamosios patalpos,... 43. Priteisti solidariai iš atsakovų P. N., A. N. ir D. N. 1232,79 Lt (vieno... 44. Priteisti iš atsakovo P. N. 2821,90 Lt (dviejų tūkstančių aštuonių... 45. Atsakovai P. N., A. N., D. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 46. Ieškovas Visagino savivaldybės administracija, tretieji asmenys,...