Byla e2-3329-512/2018
Dėl santuokos nutraukimo ir iš to kylančių pasekmių

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Egidijus Mickevičius,

2sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei,

3dalyvaujant ieškovei A. K., jos atsakovei advokatei Kristinai Pralgauskaitei, atsakovui D. K., jo atstovui advokatui Ričardui Noreikai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės A. K. ieškinį atsakovui D. K., tretiesiems asmenims AB SEB bankui, UAB „Būsto paskolų draudimas“, išvadą teikiančiai institucijai – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos VTAS dėl santuokos nutraukimo ir iš to kylančių pasekmių,

Nustatė

4ieškovė pradiniu ieškiniu prašo nutraukti A. K. (a/k ( - ) ir D. K. (a/k ( - ) santuoką, sudarytą ( - ), kuri įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), dėl abiejų sutuoktinių kaltės; nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ) (a/k ( - )) ir B. K., gim. ( - ) (a/k ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su vaikų motina ieškove A. K.; nustatyti bendravimo tvarką pagrindinių metų švenčių metu: poriniais kalendoriniais metais šv. Kūčių ir 1-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų motina, 2-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų tėvu; 1- ąją šv. Velykų dieną su vaikų tėvu, 2-ąją šv. Velykų dieną su vaikų motina. Atitinkamai neporiniais kalendoriniais metais: šv. Kūčių ir 1-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų tėvu, 2-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų motina; 1-ąją šv. Velykų dieną su vaikų motina, 2-ąją šv. Velykų dieną su vaikų tėvu; iš atsakovo D. K. nepilnamečių vaikų išlaikymui iki jų pilnametystės priteisti 400,00 Eur (keturis šimtus eurų, 00 et) Eur periodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį jas indeksuojant pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką vaikų motiną ieškovę A. K. paskiriant šių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise; ieškovės A. K. ir atsakovo D. K. nekilnojamąjį turtą, esantį sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe - sodo sklypą (unikalus Nr. ( - )) bei namą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ) padalinti po 1/2 turto kiekvienam iš sutuoktinių asmenine nuosavybe; sandorį pagal 2005-11-14 kredito sutartį Nr. 0450518012525-49 pripažinti solidaria prievole prieš kreditorių AB SEB bankas; iš atsakovo D. K. ieškovės A. K. naudai priteisti 11 134 Eur kompensaciją už priverstinę buto nuomą; iš atsakovo D. K. ieškovės A. K. naudai priteisti 1 000 Eur kompensaciją už parduotą automobilį VW PASSAT (valst. Nr. ( - ) VIN: WVWZZZ3BZ3P256922); iš atsakovo D. K. ieškovės A. K. naudai priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad santuoka nutrūko dėl esminių charakterių nesuderinamumo ir bendro požiūrio į šeimyninį gyvenimą nesutapimo. Ieškovė buvo priversta nuo 2016-06-26 išsikraustyti iš bendro namo, esančio adresu( - ) ir pradėti nuomotis gyvenamąjį būstą atskirai. Šiai dienai nuomos mokesčio sumokėta 11 134 Eur, nors ieškovė moka paskolą už minėtą namą kas mėnesį po 132,00 Eur, kuris įsigytas pagal 2005-11-14 kredito sutartį Nr. 0450518012525-49, sudarytą banke AB „SEB Vilniaus bankas“ (dabar AB SEB). Atsakovas ieškovės į namą neįsileidžia ir yra priversta gyventi atskirai, todėl prašo kompensacijos už nuomojamą būstą. Santuokos metu ieškovė ir atsakovas susilaukė vaikų - K. K. ir B. K., kurių gyvenamąją vietą ieškovė prašys nustatyti su ja. Šiuo metu vaikus auklėja ieškovė ir atsakovas kartu, vaikai po vieną savaitę gyvena pas abu tėvus paeiliui, ginčo dėl auklėjimo būdo tarp šalių nėra. Ieškovė, siekdama išvengti nesusipratimų dėl bendravimo tvarkos ateityje, prašo teismo nustatyti tik pagrindinių metų švenčių šventimo tvarką. Vaiko tėvas, su kuriuo vaikų gyvenamoji vietą nenustatyta, privalo teikti išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas. Santuokos metu ieškovė ir atsakovas įsigijo nekilnojamąjį turtą - namą, esantį adresu ( - ). Minėtas nekilnojamasis turtas dalintinas po ½ dalį kiekvienam sutuoktiniui laikantis lygių dalių principo. Sutuoktiniai santuokos metu buvo įgiję autotransporto priemonę VW PAS S AT (valst. Nr. ( - ) VIN: ( - )), kurį atsakovas be ieškovės žinios pardavė, todėl iš atsakovo priteistina 1000 Eur kompensacija.

6Patikslintu ieškiniu ieškovė papildomai prašo nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo gyventi kartu, t.y. nuo 2016 m. birželio 26 d.; Po santuokos nutraukimo ieškovė prašo teismo jai palikti pavardę - „K.“, o atsakovui - „K.“; priteisti iš atsakovo D. K. ieškovės A. K. naudai 14 000 Eur nuomos mokesčio ir 2 834 Eur komunalinių mokesčių, viso 16 834 Eur (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai 00 ct) kompensaciją už priverstinę būsto nuomą; Priteisti iš atsakovo D. K. penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės A. K. naudai.

7Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo nustatyti, kad atsakovas D. K., privalo išlaikyti sūnus K. K., a.k. ( - ) ir B. K., a.k. ( - ) 2 savaites per mėnesį, t.y. tuo laikotarpiu, kai jie gyvena pas atsakovą, o ieškovė A. K. privalo išlaikyti sūnus K. K. ir B. K. likusias 2 savaites per mėnesį, t.y. tuo laikotarpiu, kai jie gyvens pas ieškovę. Nustatyti, kad kitas sūnų K. K. ir B. K. išlaidas susijusias su jų mokymosi priemonių, rūbų, avalynės įsigijimu, išlaidas susijusias sujos gydymu, jiems susirgus atsakovas D. K. ir ieškovė A. K. vienas kitam atlygina lygiomis dalimis pagal išlaidų atsiradimo faktą. Po santuokos nutraukimo priteisti atsakovui D. K., asmeninės nuosavybės teise namą un. Nr. ( - ) ir sodo žemės sklypą un. Nr. ( - ), esančius adresu ( - ) 58 310 Eur vertės.

8Patikslintu priešieškiniu prašo priteisti jam iš A. K. 1775 Eur kompensaciją. Civilinės bylos dalį pagal priešieškinį dėl nekilnojamojo turto, kompensacijos ieškovei priteisimo bei prievolės modifikavimo nutraukti. Grąžinti 160 Eur žyminio mokesčio. Iš ieškovės mano naudai priteisti visas mano turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, kad sutinka su ieškovės reikalavimais dėl nekilnojamojo turto bei prievolės padalinimo, todėl savo reikalavimų šiais klausimais atsisako. Santuokos metu jis ir ieškovė buvo įsigiję transporto priemonę VW Passat, valst. Nr. ( - ) Autoįvykio metu ši transporto priemonė buvo apgadinta, todėl ją 2017-03-17 d. pardavė už 500 Eur. Nutraukiant santuoką sutinka, kad ieškovei iš atsakovo būtų priteista 250 Eur kompensacija, t.y. 1/2 dalis gautų pajamų už parduotą transporto priemonę. 2016-07-15 jis nupirko ir gyvenamajame name sumontavo naują automatinį granulinį šildymo katilą EG Pellet, 15 Kw galingumo, už tai sumokėjo 3550 Eur. Ieškovė šios sumos nekompensavo, nors kaip namo bendraturtė privalo dengti išlaidas lygiomis dalimis. Be to, naujas šildymo katilas pagerino namo būklę, šildymo sistemą, pakėlė namo vertę, kas naudinga pačiai ieškovei. Dėl nurodytų priežasčių parašo priteisti iš ieškovės pusę šių išlaidų kompensaciją, t.y. 1775 Eur. CK 3.192 str. 1 d. numato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo vaikus. To paties straipsnio 3 d. numato, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tiek jis, tiek ieškovė būdami nepilnamečių sūnų K. ir B. tėvai turi pareigą materialiai išlaikyti sūnus, turi abu proporcingai prisidėti prie sūnų išlaikymo, todėl tiek atsakovas, tiek ieškovė turėtų sūnums gyvenant pas vieną iš jų skirti išlaikymą lygiomis dalimis. Ieškovei prašant abiem sūnums išlaikymui iš atsakovo priteisti po 400 Eur, išeitų, kad sūnums gyvenant tik pusę mėnesio pas ieškovę, atsakovas ieškovei sūnų išlaikymui turėtų skirti 200 Eur, o ieškovė sūnums gyvenant pusę mėnesio pas atsakovą, turėtų jam sūnų išlaikymui skirti taip pat 200 Eur. Tokiu būdu proporcingai būtų paskirstyta atsakovo ir ieškovės išlaikymo nepilnamečiams vaikams pareiga. Tačiau, mano, kad netikslinga būtų jam ir ieškovei vienas kitam kiekvieną mėnesį pervedinėti sūnų išlaikymui skiriamas sumas, kadangi pervedamos sumos vienas kitam būtų vienodos. Todėl prašo, teismo nustatyti, kad atsakovas D. K., teiks išlaikymą nepilnamečiams sūnums K. K. ir B. K., kai sūnūs gyvens pas jį, t.y. dvi savaites per mėnesį, o ieškovė A. K. teiks išlaikymą nepilnamečiams sūnums tuo metu, kai sūnūs gyvens pas ieškovę - dvi savaites per mėnesį. Teismo taip pat prašo nustatyti, kad sūnų K. ir B.išlaidas susijusias su jų mokymosi priemonių, rūbų, avalynės įsigijimu, išlaidas susijusias su jų gydymu atsakovas D. K. ir ieškovė A. K. vienas kitam atlygins lygiomis dalimis pagal išlaidų atsiradimo faktą.

10Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė prašo ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad kilus nesutarimams šeimoje, ieškovė su vaikais išsikėlė iš bendro šeimos būsto. Siekiant užtikrinti analogiškas vaikų gyvenimo sąlygas, ieškovė išsinuomojo namą, kurio išlaikymo išlaidas turėtų padengti atsakovas, nes jis neįleidžia ieškovės į šeimos namą. Nesutinka atlyginti atsakovui jo turėtų išlaidų atnaujinant šildymo sistemą, kadangi perkant šildymo katilą nebuvo tartasi su ieškove. Prašo kompensacijos už santuokos metu įgytą automobile, nes atsakovas jo vertę (dėl eismo įvykio) sumažino jau šalims gyvenant atskirai.

11Atsakovas,jo atstovas prašo ieškinį tenkinti iš dalies. Jų nuomone atsakovui nekyla pareiga atlyginti ieškovės turimas būsto nuomos išlaidas, kadangi ieškovė pati paliko šeimą ir išėjo gyventi su kitu vyru, ji niekada neišreiškė noro grįžti gyventi į šeimos būsta, nors jokių kliūčių atsakovas tam nedaro. Mano, kad ieškovė turi atlyginti atsakovo turėtas bendro turto pagerinimo išlaidas (šildymo katilo įrengimą). Sutinka atlyginti ieškovei pusę automobilio, kuris buvo parduotas po eismo įvykio, vertės – 250 Eur. Nesutinka su reikalavimu teikti išlaikymą vaikams, kadangi šalių susitarimu vaikai po lygiai laiko gyvena su kiekvienu iš tėvų, o išlaikymui išleistų sumų skirtumus šalys jau du metus susiderina ir kompensuoja vienas kitam pagal faktines išlaidas.

12Teismas

konstatuoja:

13byloje šalių, jų atstovų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad santuoka tarp šalių sudaryta ( - ); šalys susilaukė nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ) ir B. K., gim. ( - ); santuokos metu įgijo sodo sklypą (unikalus Nr. ( - )) bei namą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ). bei automobilį VW PASSAT (valst. Nr. ( - ) VIN: ( - )); taip pat turi prievolę prieš kreditorių AB SEB bankas; kartu negyvena nuo 2016 m. birželio 26 d.

14Ginčo dėl santuokos nutraukimo priežasčių, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, nėra.

15Šalys ginčijasi dėl turtinių teisių pradėjus gyventi skyrium bei išlaikymo vaikams teikimo.

16Dėl santuokos nutraukimo

17Šalys prašo santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

18Byloje nustatyta, kad sutuoktiniai kartu nebegyvena daugiau nei du metus laiko. Nors atsakovas teigia, kad santuoka iširo dėl ieškovės kaltės – ji paliko šeimą dėl kito vyro (ieškovė to ir neneigia), tačiau ir pats atsakovas jokių pastangų išsaugoti santuoką nerodė.

19Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog nustačius, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, aplinkybė, kad vieno sutuoktinio kaltė (kaltės laipsnis) dėl santuokos nutraukimo didesnė negu kito sutuoktinio, neturi įtakos išvadai dėl abiejų sutuoktinių kaltės buvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. K. B., bylos Nr. 3K-3-127/2011).

20Teismo nuomone, abu sutuoktiniai pažeidė pareigas, numatytas CK 3.27 straipsnyje, sutuoktiniai nebuvo vienas kitam lojalūs, tolerantiški, kas sudaro pagrindą išvadai apie abiejų sutuoktinių kaltę dėl santuokos nutraukimo. Teismas šios santuokos išsaugoti nemato galimybių, todėl santuoka nutrauktina dėl abiejų kaltės (CK 3.61 straipsnio 2 dalis). Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės.

21Dėl vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

22Byloje esminio ginčo tarp šalių dėl vaikų gyvenamosios ir bendravimo tvarkos nėra. Vaikai jau du metai gyvena ieškovės gyvenamojoje vietoje, šalys yra susitarę dėl bendravimo su vaikais tvarkos. Ieškovė prašo tik patikslinti bendravimo su vaikais laiką švenčių dienomis.

23CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką.

24Visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu (CK 3.165 straipsnio 3 dalis), nes vaiko saugumui ir ugdymui užtikrinti reikalingas tėvų bendradarbiavimas tarpusavyje ir su vaiku. Būtent todėl tėvai turi siekti spręsti visus su vaiku susijusius klausimus taikiai.

25Pažymėtina, kad tokiais atvejais teismo nustatoma skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarka pirmiausia turėtų būti orientuojama į maksimalų laiko, kurį vaikas praleidžia su kiekvienu iš tėvų savaitgaliais, švenčių dienomis ir atostogų metu, suvienodinimą bei tam tikro laiko, kurį vaikas galėtų bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu darbo dienomis, nepakenkiant normaliam vaiko dienos režimui, nustatymą. Visgi tėvų teisių ir pareigų lygybės bei maksimalaus dalyvavimo auklėjant vaiką principai vienareikšmiai nereiškia, kad pagal teismo nustatytą skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarką vaikas turėtų kas antrą savaitę pakaitomis gyventi su kiekvienu iš skyrium gyvenančių tėvų. Nors tokios skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo galimybė iš esmės negali būti absoliučiai paneigta, pažymėtina, kad ji teismo sprendimu gali būti nustatoma tik išskirtiniais atvejais, kai, pirma, dėl jos sutaria abu tėvai bei yra tėvų galimybės įgyvendinti tokią teismo nustatytą bendravimo tvarką ir antra, teismas nustato, kad būtent tokia tvarka geriausiai atitiks vaiko interesus.

26Šioje byloje abi šalys susitarė ir jau ilgą laiką laikosi būtent tokios tvarkos – vaikai pakaitomis po savaitę laiko gyvena su vienu iš tėvų. Sąlygos vaikams gyventi pas kiekvieną iš tėvų yra geros, vaikų dienos režimas nekinta. Abi šalys patvirtino, kad tokia tvarka atitinka vaikų interesus ir vaikai tuo yra patenkinti, todėl laikytina, kad nepilnamečių vaikų nuomonė šiuo atveju teismui yra perduota per jų tėvus. Primintina, kad pasikeitus aplinkybėms ar vaikų norams, ši tvarka gali būti keičiama tėvų sutarimu, o jiems nesutarus – teismo sprendimu.

27Siekiant abiems tėvams suteikti lygias galimybes bendrauti su vaikais pagrindinių metų švenčių metu, teismas nustato tokią bendravimo seką: poriniais kalendoriniais metais šv. Kūčių ir 1-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų motina, 2-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų tėvu; 1-ąją šv. Velykų dieną su vaikų tėvu, 2-ąją šv. Velykų dieną su vaikų motina. Atitinkamai neporiniais kalendoriniais metais: šv. Kūčių ir 1-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų tėvu, 2-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų motina; 1-ąją šv. Velykų dieną su vaikų motina, 2-ąją šv. Velykų dieną su vaikų tėvu.

28Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus numatyta CK 3.192 straipsnio 1 dalyje.

29Pažymėtina, kad įstatymas numato, jog tėvai turi susitarti dėl vaikų išlaikymo tvarkos ir formos (CK 3.192 straipsnio 1 dalis; 3.193 straipsnio 1 dalis).

30Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda tada, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus (CK 3.194 straipsnio 1 dalis).

31Minėta, kad šioje byloje šalių paaiškinimais nustatyta, jog jų nepilnamečiai vaikai gyvena paeiliui po savaitę pas kiekvieną iš tėvų ir tuo metu yra jų pilnai išlaikomi. Kiekvieną mėnesį šalys suderina vaikams išlaikyti išleistų lėšų dydį ir kompensuoja vienas kitam turėtas išlaidas. Laikytina, kad toks susitarimas yra gerbtinas, taip pat protingas, teisingas ir sąžiningas (CK 1.5 straipsnis) bei nepažeidžia nepilnamečių vaikų interesų. Šalys teismo posėdžio metu pripažino, kad kiekvieno iš vaikų išlaikymui per mėnesį reikia apie 400 Eur. Tuo būdu vaikams būnant 2 savaites per mėnesį pas kiekvieną iš tėvų, jie proporcingai ir turėtų skirti po 200 Eur kiekvienam vaikui, o atsiradus būtiniems ir neatidėliotiniems ar padidėjusiems vaikų poreikiams, kompensuoti vienas kitam turėtas didesnes išlaidas, o nesutarus - ar kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

32Be to, nepilnametis vaikas, kai tėvai pažeidžia jo teises į išlaikymą, turi teisę jas ginti (CK 3.164 straipsnio 2 dalis, CPK 38 straipsnio 3 dalis). Vaikas iki 14 metų amžiaus turi teisę savarankiškai kreiptis gynybos į valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją - rajono miesto vaiko teisių apsaugos tarnybą, kuri turi kreiptis į teismą dėl vaiko išlaikymo, nustačiusi, kad tėvai pažeidžia šias vaiko teises (CK 3.163 straipsnio 4 dalis, CK 3.194 straipsnio 1 dalis).

33Dar kartą atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu įrodymų, jog atsakovas nevykdytų pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nėra (CK 3.194 straipsnio 1 dalis), todėl tenkinti ieškinio šioje dalyje nėra pagrindo.

34Dėl santuokoje įgyto turto ir prievolių padalijimo

35CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendro sutuoktinių turto lygių dalių prezumpcija, nuo kurios galima nukrypti tik CK 3.123 straipsnyje nurodytais atvejais. Šioje byloje teismas nenustatė įstatyme nurodytų pagrindų nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo.

36Atsižvelgiant į tai, nekilnojamąjį turtą - sodo sklypą (unikalus Nr. ( - )) bei namą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ) priteisti po 1/2 dalį kiekvienam iš sutuoktinių asmenine nuosavybe.

37Teismo sprendimu dalijamas tas sutuoktinių turtas, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę jie įgijo iki bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimo arba teismo sprendimo priėmimo dienos (CK 3.127 straipsnio 1 dalis). Šios bendrosios taisyklės išimtis nustatyta tik tiems atvejams, kai sutuoktiniai faktiškai pradėjo gyventi skyrium dar prieš iškeliant santuokos nutraukimo bylą. Tokiu atveju vieno sutuoktinio (išskyrus tą, kuris pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo) prašymu teismas gali nustatyti, kad dalijamas tik tas turtas, kuris įgytas bendrai iki tos dienos, kai sutuoktiniai faktiškai nustojo kartu gyventi (CK 3.67 straipsnio 2 dalis).

38Pagal CK 3.61 straipsnio 3 dalį pripažinus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsiranda tie patys padariniai, kaip ir nutraukus santuoką bendru sutikimu.

39Ieškovė teismo prašo nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo 2016 m. birželio 26 d., t. y. nuo to momento, kai šalys nustojo gyventi kartu. Byloje įrodyta ir šalių neginčijama, kad buvę sutuoktiniai faktiškai nustojo kartu gyventi 2016 m. birželio 26 d., todėl ieškovės reikalavimas dėl santuokos nutraukimo padarinių nuo tos dienos yra teisėtas ir pagristas.

40Šis teismo sprendimu konstatuotas faktas lemia tai, kad nuo to momento baigėsi bendros sutuoktinių turtinės teisės. Tai reiškia, jog nuo tada kiekvienai iš šalių sudarant sandorius nebereikia kito sutuoktinio sutikimo ir kiekvienas iš jų asmeniškai atsako už tokių sandorių vykdymą bei neturi teisės reikalauti iš kito sutuoktinio vykdyti ar prisidėti prie tokio sandorio vykdymo. Dėl šios priežasties netenkintinas ieškovės reikalavimas dėl žalos atlyginimo už jos nuomojamą namą. Šios sumos priteisimas iš atsakovo taip pat prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), nes ieškovė savo valia išsikėlė gyventi iš bendro būsto ir pradėjo gyventi su kitu vyru. Ji taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas būtų kaip nors trukdęs ar neleidęs grįžti gyventi į jų bendrą namą.

41Santuokos metu šalys buvo įsigiję transporto priemonę VW Passat, valst. Nr. ( - ) Sutuoktiniams gyvenant atskitai, autoįvykio metu ši transporto priemonė buvo apgadinta, todėl atsakovas ją 2017-03-17 d. pardavė už 500 Eur. Nežiūrint į tai, nutraukiant santuoką ieškovei iš atsakovo priteistina 1000 Eur kompensacija, t.y. pusė automobilio vertės tam momentui, kai šalys nustojo gyventi kartu, nes vėliau atsakovas šią transport priemonę naudojo asmeniniams, o ne šeimos poreikiams tenkinti.

422016-07-15 atsakovas nupirko ir gyvenamajame name sumontavo naują automatinį granulinį šildymo katilą EG Pellet, 15 Kw galingumo, už tai sumokėjo 3550 Eur. Šildymo katilo įrengimas buvo būtinas (senasis katilas buvo sugedęs dar sutuoktiniams gyvenant kartu) tinkamam namo funkcionalumui užtikrinti bei jo būklei pagerinti. Ieškovė, kaip namo bendraturtė (nuo 2016 m. birželio 26 d.) privalo dengti išlaidas lygiomis dalimis (CK 4.76 straipsnis). Dėl nurodytų priežasčių atsakovui iš ieškovės priteistina pusės dydžio šių išlaidų kompensacija, t.y. 1775 Eur.

43Šias vienas kitam kompensuotinas sumas užskaičius, iš ieškovės priteistini 775 Eur atsakovui.

44Bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 straipsnio 1–3 dalys). Bendros prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto ir yra išvardytos CK 3.109 straipsnio 1 dalyje.

45Byloje nustatyta, kad šalys 2005 m. lapkričio 14 d. sudarė sandorį pagal kredito sutartį Nr. 0450518012525-49 su AB SEB bankas, todėl ši prievolė pripažintina solidaria prievole prieš kreditorių.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Šioje byloje ieškinio ir priešieškinio reikalavimai tenkinti ir atmesti proporcingai, todėl šalims vienai iš kitos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 2 dalis, CPK 98 straipsnio 1 dalis).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 402, 406 straipsniais, teismas

Nutarė

49ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

50Nutraukti D. K., a/k ( - ) ir A. K., a/k ( - ) santuoką, sudarytą ( - ), kuri įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

51Po santuokos nutraukimo palikti pavardes – K. ir K.

52Nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo 2016 m. birželio 26 d.

53Nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ) (a/k ( - )) ir B. K., gim. ( - ) (a/k ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su A. K..

54Nustatyti bendravimo su vaikas tvarką: D. K. ir A. K. su nepilnamečiais vaikais bendrauja po savaitę paeiliui kiekvienam iš jų pasiimant vaikus sekmadienio 18 val. ir grąžinant kitam iš tėvų kito sekmadienio 18 val.; bei nustatyti bendravimo tvarką pagrindinių metų švenčių metu: poriniais kalendoriniais metais šv. Kūčių ir 1-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų motina, 2-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų tėvu; 1- ąją šv. Velykų dieną su vaikų tėvu, 2-ąją šv. Velykų dieną su vaikų motina. Atitinkamai neporiniais kalendoriniais metais: šv. Kūčių ir 1-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų tėvu, 2-ąją šv. Kalėdų dieną su vaikų motina; 1-ąją šv. Velykų dieną su vaikų motina, 2-ąją šv. Velykų dieną su vaikų tėvu.

55Padalinti santuokoje įgytą turtą - D. K., a/k ( - ) ir A. K., a/k ( - ) priteisti asmeninės nuosavybės teise po ½ dalį nekilnojamojo turto - sodo sklypą (unikalus Nr. ( - )) bei namą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ).

56Priteisti iš A. K., a/k ( - ) 775,00 Eur kompensaciją D. K., a/k ( - )

57Prievolę kreditoriui AB SEB bankas pagal 2005 m. lapkričio 14 d. sudarytą kredito sutartį Nr. 0450518012525-49 pripažinti solidaria D. K. ir A. K. prievole.

58Kitose dalyse ieškinį ir priešieškinį atmesti.

59Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos išsiųsti šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą.

60Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Egidijus... 2. sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. K., jos atsakovei advokatei Kristinai Pralgauskaitei,... 4. ieškovė pradiniu ieškiniu prašo nutraukti A. K. (a/k ( - ) ir D. K. (a/k (... 5. Nurodė, kad santuoka nutrūko dėl esminių charakterių nesuderinamumo ir... 6. Patikslintu ieškiniu ieškovė papildomai prašo nustatyti, kad santuokos... 7. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo nustatyti, kad atsakovas D.... 8. Patikslintu priešieškiniu prašo priteisti jam iš A. K. 1775 Eur... 9. Nurodė, kad sutinka su ieškovės reikalavimais dėl nekilnojamojo turto bei... 10. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė prašo ieškinį tenkinti, o... 11. Atsakovas,jo atstovas prašo ieškinį tenkinti iš dalies. Jų nuomone... 12. Teismas... 13. byloje šalių, jų atstovų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga... 14. Ginčo dėl santuokos nutraukimo priežasčių, santuokoje įgyto turto... 15. Šalys ginčijasi dėl turtinių teisių pradėjus gyventi skyrium bei... 16. Dėl santuokos nutraukimo... 17. Šalys prašo santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.... 18. Byloje nustatyta, kad sutuoktiniai kartu nebegyvena daugiau nei du metus laiko.... 19. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog nustačius, kad santuoka... 20. Teismo nuomone, abu sutuoktiniai pažeidė pareigas, numatytas CK 3.27... 21. Dėl vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo ir išlaikymo... 22. Byloje esminio ginčo tarp šalių dėl vaikų gyvenamosios ir bendravimo... 23. CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio... 24. Visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai... 25. Pažymėtina, kad tokiais atvejais teismo nustatoma skyrium gyvenančio tėvo... 26. Šioje byloje abi šalys susitarė ir jau ilgą laiką laikosi būtent tokios... 27. Siekiant abiems tėvams suteikti lygias galimybes bendrauti su vaikais... 28. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus numatyta CK 3.192 straipsnio... 29. Pažymėtina, kad įstatymas numato, jog tėvai turi susitarti dėl vaikų... 30. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Teisė... 31. Minėta, kad šioje byloje šalių paaiškinimais nustatyta, jog jų... 32. Be to, nepilnametis vaikas, kai tėvai pažeidžia jo teises į išlaikymą,... 33. Dar kartą atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu įrodymų, jog... 34. Dėl santuokoje įgyto turto ir prievolių padalijimo... 35. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendro sutuoktinių turto lygių... 36. Atsižvelgiant į tai, nekilnojamąjį turtą - sodo sklypą (unikalus Nr. ( -... 37. Teismo sprendimu dalijamas tas sutuoktinių turtas, kurį kaip bendrąją... 38. Pagal CK 3.61 straipsnio 3 dalį pripažinus, kad santuoka iširo dėl abiejų... 39. Ieškovė teismo prašo nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių... 40. Šis teismo sprendimu konstatuotas faktas lemia tai, kad nuo to momento... 41. Santuokos metu šalys buvo įsigiję transporto priemonę VW Passat, valst. Nr.... 42. 2016-07-15 atsakovas nupirko ir gyvenamajame name sumontavo naują automatinį... 43. Šias vienas kitam kompensuotinas sumas užskaičius, iš ieškovės... 44. Bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja... 45. Byloje nustatyta, kad šalys 2005 m. lapkričio 14 d. sudarė sandorį pagal... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Šioje byloje ieškinio ir priešieškinio reikalavimai tenkinti ir atmesti... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 402, 406... 49. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 50. Nutraukti D. K., a/k ( - ) ir A. K., a/k ( - ) santuoką, sudarytą ( - ), kuri... 51. Po santuokos nutraukimo palikti pavardes – K. ir K.... 52. Nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines... 53. Nepilnamečių vaikų K. K., gim. ( - ) (a/k ( - )) ir B. K., gim. ( - ) (a/k (... 54. Nustatyti bendravimo su vaikas tvarką: D. K. ir A. K. su nepilnamečiais... 55. Padalinti santuokoje įgytą turtą - D. K., a/k ( - ) ir A. K., a/k ( - )... 56. Priteisti iš A. K., a/k ( - ) 775,00 Eur kompensaciją D. K., a/k ( - )... 57. Prievolę kreditoriui AB SEB bankas pagal 2005 m. lapkričio 14 d. sudarytą... 58. Kitose dalyse ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 59. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką... 60. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...