Byla e2FB-3135-769/2016
Dėl fiziniam asmeniui bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant pareiškėjai T. V., pareiškėjos atstovui advokatui Viačeslavui Žarkovui, suinteresuotam asmeniui A. J. (A. J.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos T. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. J. (A. J.), AB SEB bankui, antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl fiziniam asmeniui bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, prašydama iškelti jai bankroto bylą. Pareiškėja nurodė, kad pagrindinės nemokumą sukėlusios priežastys - pablogėjusi šeimos turtinė padėtis, t.y. santuokoje su A. J. buvo paimtas kreditas iš SEB banko buto, esančio ( - ) įgijimui; butas buvo įkeistas bankui, nesant lėšų mokėti kreditą, butas parduotas iš varžytinių, kreditavimo sutartis Nr. 0450618010763-23 yra nutraukta 2009-06-12; 2009-03-24 nuosprendžiu A. J. buvo nuteistas, žala sudarė 470000 Lt. Nors 2010-08-24 sprendimu nutraukiant pareiškėjos ir A. J. santuoką prievolė pripažinta jo asmenine prievole, tačiau tai lėmė, kad sumažėjus šeimos pajamoms nebuvo galimas įsipareigojimų pagal būsto kreditavimo sutartį vykdymas. Pareiškėja nurodo, kad būtent neteisėti buvusio sutuoktinio A. J. veiksmai yra jos nemokumą sukėlusi priežastis. Pareiškėja skolinga kreditoriui AB SEB bankui – 23855,77 Eur ir antstoliui A. Selezniovui – 1303,78 Eur vykdymo išlaidų. Bendras pareiškėjos įsiskolinimas sudaro 25159,55 Eur. Pareiškėja nurodė, kad užsiima individualia veikla, iki 2015-06-19 dirbo UAB „( - )“, pareiškimo padavimo dienai jos pajamas sudaro 590 Eur suma, išlaidas – 530 Eur (559 Eur pareiškime), todėl likusius 60 Eur skirs kreditorių reikalavimų tenkinimui, planuoja uždirbti per metus apie 3400 Eur; darbo santykius su UAB „( - )“ nutraukė, nes jie buvo nepelningi; nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo, kilnojamo ar kito turto, kurį pardavus būtų galima gauti pajamų ir taip atsiskaityti su kreditoriais, neturi. Turi vieną išlaikomą asmenį – dukrą A. J., gim. ( - ). Prašė bankroto administratoriumi skirti sutikimą pateikusį UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, taip nurodė, kad skolos savarankiškai nemokėjo, todėl įsiskolinimas nuo pareiškimo padavimo teismui nekito. Nurodė, kad materialiai padeda A. V., su kuriuo gyvena neįregistravę santuokos, per 2015 m. A. V. skyrė 2500 Eur, arba apie 200 Eur/ mėn.

3Pareiškėjos atstovas palaikė pateiktą pareiškimą ir prašė jį tenkinti, nurodė, kad pareiškėja yra nemoki, yra visos įstatymo numatytos sąlygos iškelti pareiškėjai bankroto bylą, Įstatymo 5 str. 8 d. nurodytų pagrindų, dėl kurių teismas galėtų atsisakyti iškelti bankroto bylą, nėra. Pareiškėja planuoja gauti didesnes pajamas, todėl yra pagrindas tenkinti pareiškimą.

4Suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepimo į pareiškėjos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo neteikė. Teismo posėdyje neprieštaravo pareiškėjos prašymui iškelti jai bankroto bylą. Nurodė, kad padarė nusikalstamą veiką, dėl ko šeima tapo nemoki, vėliau su pareiškėja išsituokė. Visas suinteresuoto asmens turimas turtas yra areštuotas, pajamų šiuo metu neturi, todėl skolos nemoka, daugiau nei metus neteikia išlaikymo dukrai, todėl pareiškėja viena išlaiko vaiką.

5Pareiškėjos kreditoriai atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą, laiką jiems pranešta tinkamai. Prašymų atidėti teismo posėdį nepateikė, nenurodė nedalyvavimo teismo posėdyje priežasčių, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų.

8Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA. Pagal byloje pateiktą kreditorių sąrašą bei nurodytas aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, pareiškėjos skola kreditoriui AB SEB bankas yra 23855,77 Eur, antstoliui Aleksandrui Selezniovui – 1303,78 Eur (e.b.l. 33, T.I). Išanalizavus pareiškėjos pateiktą pareiškimą (su patikslinimais) bei įrodymus apie turimus skolinius įsipareigojimus, matyti, kad pareiškėjos skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma sudaro apie 25159,55 Eur. Duomenų, kad pareiškėja per paskutinius tris metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo būtų sudariusi kokius nors nekilnojamo, kilnojamo turto, akcijų, vertybinių popierių ir pan. perleidimo sandorius, nėra. Pareiškėja nurodė, kad nekilnojamo turto neturi, gyvena buvusiam sutuoktiniui A. J. priklausančiame bute, VĮ „Registrų centras“ duomenimis, pareiškėja nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikoje, neturi (e.b.l. 93). Pareiškėjai ir A. J. priklausęs butas, adresu ( - ), įgytas už AB SEB banke gautą kreditą, banko yra parduotas iš varžytinių. VĮ „Regitra“ duomenimis, pareiškėjos vardu jokių transporto priemonių įregistruota nėra (e.b.l. 95, T. I). Įvertinus tai, kad pareiškėja vykdo individualią veiklą, naudojasi sąskaita, į kurią užsakovai perveda avansines įmokas, darytina išvada, kad pareiškėja lėšų, esančių banko sąskaitoje, viršijančių 1 MMA neturi (e.b.l. 183, T. I). Pareiškėja debitorių neturi, augina nepilnametę dukrą A. J., gim. ( - ) (e.b.l. 74, T.I). Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad nepilnametės gyvenamoji vieta nustatyta su motina (e.b.l. 132 T.I), vaiko tėvas išlaikymo geruoju neteikia (e.b.l. 75,T.I), T. V. vykdo individualią veiklą (e.b.l. 166 , T.I), per 2016 m. planuoja uždirbti apie 3400 Eur. Įvertinus aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad pareiškėja negali įvykdyti minėtų skolinių įsipareigojimų nurodytiems kreditoriams, skolinių įsipareigojimų suma viršija 25 MMA.

9Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, kurių dalis siejami su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. Įrodymų, jog pareiškėja per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemoki dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, byloje nėra, taip pat nėra įrodymų, jog pareiškėja tapo nemokia dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų), įrodymų, jog yra bausta už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, taip pat nėra (e.b.l. 37, 66-67, 91, T.I). Faktinės bylos aplinkybės ir rašytiniai įrodymais patvirtina, kad abejoti pareiškėjos sąžiningumu ir pagrindo atsisakyti iškelti pareiškėjai bankroto bylą nėra, atsisakymas iškelti fizinio asmens bankroto bylą neatitiktų nei pačios pareiškėjos (skolininkės), nei jos kreditorių interesų. Iškėlus bankroto bylą, bus rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiant atstatyti pareiškėjos mokumą, kas atitiktų tiek pareiškėjos, tiek kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjos sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (Įstatymo 12 straipsnio 3 dalis). Taip pat bus galima patikrinti pareiškėjos sudarytų sandorių teisėtumą, pinigų panaudojimą bei, esant pagrindui, atstatyti pareiškėjos mokumą, kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir įtakoti bankroto procesą, kas labiau atitiktų kreditorių interesus. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjai bankroto bylą, nes pareiškėja yra nemoki ir nenustatytos Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatytos sąlygos.

10Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti administratorių. Nagrinėjamu atveju pareiškėja pateikdama pareiškimą bankroto administratoriaus kandidatūros nesiūlė, todėl teismas vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi kreipėsi į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo. Tarnyba pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūras: O. P., R. P., UAB „Talismanas LT“, UAB „Skolvalda“, UAB „Lexuna“, G. M., MB „In Solidum“, kurie atitinka įstatymų keliamus reikalavimus bankroto administratoriui. Byloje 2016-03-31 gautas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ sutikimas atlikti fizinių asmenų bankroto procedūras. Teismo posėdyje pareiškėja prašė jos bankroto administratoriumi skirti sutikimą atlikti bankroto procedūras pateikusį UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, kreditoriai kitų kandidatūrų nesiūlė, prieštaravimų dėl UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ kandidatūros nereiškė. Įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ bankroto administratoriumi, nenustatyta. Prie pareiškimo pridėtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ sutikimas, numatytas Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje, atlikti bankroto procedūras, taip pat lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą, detalizacija, vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 7 dalį pateiktas bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

11Įvertinus teismui pateiktą UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą (e.b.l. 44-45, T.II), negavus prieštaravimų iš suinteresuotų asmenų ar pareiškėjos dėl bankroto administratoriaus nurodytų sumų, laikytina, kad 850 Eur lėšų suma bankroto procedūroms atlikti (Įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalis 4 punktas), atitinka byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę, todėl tvirtintina.

12Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika nurodo, jog FABĮ tikslo – atkurti sąžiningo asmens mokumą – gali būti siekiama įvairiomis priemonėmis: tiek pakeičiant fizinio asmens prievoles kreditoriams (atidedant reikalavimų vykdymo terminus, nurašant dalį ar visus reikalavimus, pakeičiant piniginę prievolę kita prievole) mokumo atkūrimo plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 24 straipsnio 4 punktas), tiek fiziniam asmeniui dedant pastangas subalansuoti savo pajamas ir išlaidas dirbant arba užsiimant kita pajamų duodančia veikla (FABĮ 16 straipsnio 10 punktas). Kreditorių reikalavimų tenkinimas FABĮ nustatyta tvarka turi būti derinamas su įstatymo tikslu sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, nepažeidžiant skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyros. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas nereiškia besąlygiško asmens atleidimo nuo skolų ir pirmiausia yra skirtas keisti tolesnį asmens elgesį. FABĮ 16 straipsnyje nustatytos fizinio asmens pareigos (tarp kurių – pirmiau nurodyta pareiga dirbti, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti surasti geriau apmokamą darbą) turi būti vykdomos nuosekliai ir realiai, o ne vien formaliai, jų įgyvendinimas turi būti kontroliuojamas viso bankroto proceso metu. FABĮ įtvirtinta bankroto administratoriaus pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo tuo atveju, jei paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų veiksmų (FABĮ 12 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Bankroto administratorius gina fizinio asmens ir visų kreditorių teises ir teisėtus interesus (FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 9 punktas), todėl jo tikslas nėra veikti siekiant kuo greitesnio fizinio asmens skolų nurašymo, priešingai – jis turi veikti siekdamas FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinio asmens bankroto proceso tikslų, stebėti, ar fizinis asmuo tinkamai vykdo jam įstatyme nustatytas pareigas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-516/2014).

13Pareiškėja negalėjo teismui nurodyti konkrečios mėnesinės jos poreikių tenkinimo sumos: teismo nurodymu tikslindama prašomą patvirtinti sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį jos būtiniems poreikiams tenkinti, 2016-01-18 pareiškime nurodė, kad jos išlaidas per mėnesį sudaro 559 Eur: dukros išlaikymas 150 Eur, įmokos pagal draudimo sutartis – 34,75 Eur ir 36,20 Eur, komunalinės išlaidos 60 Eur; maistui drabužiams ir kitiems būtiniems poreikiams 150 Eur, individualiai veiklai 100 Eur, įmokos PSD 29 Eur (e.b.l. 126-127, T.I). 2016-02-01 pareiškime nurodė, kad jos išlaidas mėnesiui sudaro 530 Eur, pajamos – 590 Eur, likusią 60 Eur sumą planuoja skirti kreditorių reikalavimų tenkinimui (e.b.l. 192, T.I), taip pat pareiškėja nurodė, kad yra sudariusi šešias renginio organizavimo sutartis, 2016 m. planuoja gauti 2800 Eur pajamų, 2016-02-01 rašytiniame paaiškinime nurodė, kad 2015 m. uždirbo 3400 Eur, tiek pat planuoja uždirbti ir 2016 m. (e.b.l. 199, T.I), teismo posėdyje nurodė, kad vestuvių sezonas tik prasideda, todėl tikisi sudaryti daugiau sutarčių bei gauti didesnes pajamas. Pareiškėja taip pat nurodė, kad ją finansiškai remia A. V., kuris per 2015 m. pareiškėjai pervedė 2500 Eur, t.y. apie 200 Eur per mėnesį. Pažymėtina, kad bankrutuojantis asmuo turi dėti maksimalias pastangas padengti turimus įsiskolinimus kreditoriams. Pareiškėja teigė, kad šiuo metu skolos savarankiškai nemoka, tačiau iš darbo UAB „( - )“ išėjo. Teigė, kad vaikui išlaikyti per mėnesį skiria 110-150 Eur (e.b.l. 3, 127), nurodė, kad ją finansiškai remia ir tėvai. Todėl įvertinus bylos nagrinėjimo metu nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgiant į bankrutuojančiam asmeniui keliamą tikslą siekti kreditorių reikalavimo patenkinimo, dėti maksimalias pastangas siekiant gauti pajamų, aktyviai siekti įsidarbinti arba dirbti geriau apmokamą darbą, darytina išvada, kad pareiškėjos nurodyta jos būtiniems poreikiams per mėnesį reikalinga 530-559 Eur suma yra per didelė, prašoma patvirtinti suma viršija vienos minimalios algos dydį, pareiškėja nepateikė duomenų, jog jos būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga didesnė nei minimali mėnesinė alga, kad ji turinti specialius poreikius, sveikatos problemų ir pan. O vien tai, jog pareiškėja turi išlaikomą asmenį – nepilnametę dukrą negali būti pagrindu padidinti pareiškėjos būtiems poreikiams reikalingą sumą. Išlaikyti nepilnametį vaiką yra abiejų tėvų pareiga, be to, kaip minėta, pareiškėją finansiškai remia tėvai, sugyventinis A. V., kurio gaunamos pajamos per mėnesį sudaro apie 1000 Eur (e.b.l. 165, T.I), pareiškėja tikisi sudaryti daugiau sutarčių ir gauti didesnes pajamas. Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nesant objektyvių duomenų dėl reikalingų pareiškėjos būtiniems poreikiams tenkinti didesnių nei minimali alga sumų, įvertinus, jog nustatyta minimali alga 350 Eur (neatskaičius mokesčių), taip pat įvertinus tai, jog pareiškėja turi vieną išlaikomą asmenį, tvirtintina 400 Eur suma, reikalinga pareiškėjos būtiniems poreikiams tenkinti, nes būtent tokia suma yra protinga ir proporcinga (Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas).

14Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį T. V. kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Remiantis Įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų skaičių, dydį, nustatytinas trijų mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

17Iškelti pareiškėjai T. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), bankroto bylą.

18Paskirti pareiškėjos T. V. bankroto administratoriumi UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, į. k. 302497155, buveinės adresas J. Janonio g. 17-19, 92238 Klaipėda, asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo eilės Nr. B-JA122.

19Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

20Patvirtinti 850,00 Eur sumą, kurią bankroto administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ turi teisę naudoti pareiškėjos T. V. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

21Patvirtinti 400,00 Eur (keturi šimtai Eur) lėšų sumą kiekvieną mėnesį, reikalingą T. V. būtiniesiems poreikiams tenkinti, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

22Nustatyti trijų mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

23Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir paskirtam bankroto administratoriui UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

24Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu pranešti, kartu pateikiant šios nutarties patvirtintą kopiją, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui, VĮ Regitra, kreditoriams.

25Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, prašydama iškelti jai bankroto... 3. Pareiškėjos atstovas palaikė pateiktą pareiškimą ir prašė jį tenkinti,... 4. Suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepimo į pareiškėjos pareiškimą dėl... 5. Pareiškėjos kreditoriai atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, į teismo... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau –... 8. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio... 9. Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo... 10. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu,... 11. Įvertinus teismui pateiktą UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“... 12. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika nurodo, jog FABĮ tikslo... 13. Pareiškėja negalėjo teismui nurodyti konkrečios mėnesinės jos poreikių... 14. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų... 15. Remiantis Įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgiant į kreditorių... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291... 17. Iškelti pareiškėjai T. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), bankroto bylą.... 18. Paskirti pareiškėjos T. V. bankroto administratoriumi UAB „Vakarų Lietuvos... 19. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 20. Patvirtinti 850,00 Eur sumą, kurią bankroto administratorius UAB „Vakarų... 21. Patvirtinti 400,00 Eur (keturi šimtai Eur) lėšų sumą kiekvieną mėnesį,... 22. Nustatyti trijų mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 23. Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims... 24. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu... 25. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...