Byla e2S-2289-560/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. K. ir R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. birželio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų G. K. ir R. V. ieškinį atsakovams A. S., S. S. ir R. B. dėl kelio servituto nustatymo, tretieji asmenys V. P., L. P., E. P., R. K., Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, VĮ Valstybės žemės fondas ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-04-12 sprendimu nusprendė ieškovų ieškinį atmesti.
 2. Teisme 2018-05-15 buvo gautas ieškovų G. K. ir R. V. apeliacinis skundas.
 3. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-05-21 nutartimi ieškovams buvo nustatytas terminas iki 2018-05-28 sumokėti įstatymu nustatyto dydžio žyminį mokestį už pateiktą apeliacinį skundą ir pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis. Vilniaus regiono apylinkės teismui negavus duomenų apie nutartimi nustatytų trūkumų pašalinimą, teismas 2018-05-31 nutartimi atsisakė priimti ieškovų apeliacinį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui.
 4. 2018-05-31 teisme gautas ieškovų prašymas pratęsti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Prašyme nurodyta, jog apie nesumokėtą žyminį mokestį sužinojo tik gavus iš teismo 2018-05-31 nutartį. Žyminis mokestis buvo mokamas per nustatytą terminą ir mokamas per elektroninę teismų sistemą EPP.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-06-08 nutartimi prašymą dėl termino, nustatyto apeliacinio skundo trūkumams pašalinti pratęsimo, atmetė, grąžino advokatui L. M. 41,00 Eur žyminio mokesčio.
 2. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis žyminis mokestis iki Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-05-21 nutartimi nustatyto termino, t. y. iki 2018-05-28 sumokėtas nebuvo. Žyminis mokestis sumokėtas tik 2018-05-31. Atsižvelgdamas į tai, kad per teismo nustatytą terminą ieškovai žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą nesumokėjo, teismas ieškovų apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.
 3. Ieškovai, prašydami pratęsti terminą, nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių termino pratęsimo būtinumą. Nurodyta aplinkybė, jog „tikėtina, kad dėl techninių EPP sutrikimų, mokėjimo pavedimas nebuvo atliktas“ nėra pagrindas pratęsti nustatytą terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, juo labiau, kaip minėta, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis žyminis mokestis iki Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-05-21 nutartimi nustatyto termino sumokėtas nebuvo. Teismas sprendė, kad ieškovų teisė atlikti procesinius veiksmus išnyko pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui, o jo pratęsti nėra jokio pagrindo.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Ieškovai G. K. ir R. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2018-06-08 Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartį ir atnaujinti terminą trūkumams šalinti, t. y. sumokėtą žyminį mokestį užskaityti nepraleidus termino. Nurodo, kad ieškovai turi teisę į apeliaciją. Žyminis mokestis buvo mokamas per elektroninę teismų sistemą EPP, nepraleidžiant nustatyto termino trūkumams pašalinti. 2018-05-31 dieną per elektroninę teismų sistemą buvo gauta nutartis, kad procesinis dokumentas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiems asmenims. Gavus nutartį, tą pačią dieną buvo atliktas mokestinis pavedimas.
 2. Vien tik dėl tos aplinkybės, jog nesuveikė teismų elektroninė sistema, vienintelis apeliacinio skundo trūkumas dėl nesumokėto žyminio mokesčio nėra legitimus. Visuotinai žinoma, kad elektroninė teismų sistema nuolat stringa, darant pavedimą (žyminio mokesčio mokėjimą) EPP sistema „persikrovė“ kelis kartus, pranešdama apie klaidą, tačiau po kelių mėginimų atlikti pavedimą, klaidos nerodė, nebuvo galimybės užfiksuoti klaidos, todėl buvo aišku, kad žyminio mokesčio mokėjimas atliktas. Tik gavus teismo nutartį, išaiškėjo aplinkybė, jog nėra pašalintas trūkumas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir nedelsiant buvo atliktas žyminio mokesčio pavedimas.
 3. Atsakovai A. S., S. S., R. B., tretieji asmenys V. P., L. P., E. P., R. K., Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, VĮ Valstybės žemės fondas ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

10Dėl atskirojo skundo argumentų

 1. Ieškovai nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovų prašymą dėl termino pratęsimo. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo ir jį detalizuojančiais ieškovų argumentais nesutinka. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog bylos duomenys patvirtina, ką pripažįsta ir ieškovai, jog pirmosios instancijos teismo nustatytas apeliacinio skundo trūkumas buvo pašalintas praleidus pirmosios instancijos teismo nustatytą terminą. Antra, ieškovų teigimu, terminas praleistas dėl elektroninės teismų sistemos EPP sutrikimų, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų ieškovai nepateikia. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovai buvo ir yra atstovaujami profesionalaus teisininko advokato. Advokatas, turėdamas patirties dirbant su elektronine teismų sistema EPP bei susidūręs su jos sutrikimais, turėtų vadovautis jam keliamais aukštesniais atidumo ir rūpestingumo standartais, atliekant savo profesines pareigas, ir tokiu atveju patikrinti, ar teismas gavo žyminio mokesčio apmokėjimą (pasiteiravus telefonu ar elektroniniu paštu). Tuo atveju, jei teisme mokėjimas būtų negautas per EPP, advokatas galėtų apmokėti žyminį mokestį bankiniu pavedimu bei išvengti ieškovams tenkančių procesinio termino praleidimo be svarbių priežasčių pasekmių. Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, jog vėl gi, kaip savo srities profesionalas, savo teiginiams pagrįsti advokatas turėjo surinkti ir teismui pateikti atitinkamus įrodymus. Trečia, ieškovai pateikė prašymą pratęsti procesinį terminą, kai nagrinėjamu atveju procesinio termino pratęsimas buvo negalimas, nes pagal CPK 77 straipsnio 1 dalį gali būti pratęsiami tik nepasibaigę procesiniai terminai, o nagrinėjamu atveju prašomas pratęsti terminas jau buvo pasibaigęs. Tad šiuo atveju turėjo būti prašoma atnaujinti praleistą procesinį terminą pagal CPK 78 straipsnį.
 2. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-06-08 nutarties, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Ieškovų G. K. ir R. V. atskirąjį skundą atmesti.

13Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai