Byla 2-574-440/2012
Dėl turto arešto akto panaikinimo priėmimo klausimą

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė rašytinio proceso tvarka sprendžiant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo dėl turto arešto akto panaikinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – areštą: ½ pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ½ pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ½ dalį kitų statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ). Prašyme nurodė, kad šis turtas perėjo valstybei ( - ) mirus P. P. remiantis 2010-03-18 išduotu palikimo perėjimo valstybei liudijimu Nr. 2-1942. Nurodė, kad perimtu turtu Valstybinė mokesčių inspekcija negali disponuoti, kadangi nurodytam turtui yra taikomas laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas.

3Prašymą atsisakytina priimti.

4Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 144–152 straipsniai. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės, išnykus būtinumui jas taikyti ar kitaip pasikeitus aplinkybėms, bet kada gali panaikinti tiek aukštesnės instancijos teismas, kurio žinioje yra byla, tiek ir pats jas pritaikęs teismas. Pagal CPK 149 str. laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Pagal CPK 150 str. jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus šio Kodekso 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Antstolis, įvykdęs teismo sprendimą, praneša atitinkamo viešo registro tvarkytojui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje pabaigą.

5Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, taip pat ir paties pareiškėjo pateiktais duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2002 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-218-15-2003 areštavo P. P. firmos ,, ( - ) ” turtą 162 299,33 Lt sumai. Taip pat areštavo šiai sumai ir P. P. nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį ( - ), o būtent: žemės sklypą, gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus, viralinę ir kiemo statinius. Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis minėtomis CPK nuostatomis išaiškintina pareiškėjui, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo jis turi teisę kreiptis į Šiaulių apygardos teismą, Dvaro g. 83, LT-76299 Šiauliai.

6Vadovaudamasis CPK 137 str. 2 d. 2 p., 144-152 str. teismas

Nutarė

7Atsisakyti priimti pareiškėjo prašymą dėl turto arešto akto panaikinimo kaip neteismingą Akmenės rajono apylinkės teismui.

8Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai