Byla 2-6960-589/2012
Dėl skolos išieškojimo pagal ieškovo Panevėžio miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB “Vairavimo menas“, trečiajam asmeniui – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąją dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos išieškojimo pagal ieškovo Panevėžio miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB “Vairavimo menas“, trečiajam asmeniui – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB „Vairavimo menas“ 953,74 Lt valstybinės žemės nuomos mokesčio, 52,56 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad atsakovas naudojasi 0,0157 ha. Valstybinės žemės sklypu (esančiu adresu Savanorių a. 12, Panevėžyje) kuriame yra įmonei nuosavybės teise priklausančios patalpos. Valstybinės žemės nuomos sutartis dėl šio žemės sklypo nuomos nesudaryta. Pagal LR CK 6.552 straipsnio 2 dalį valstybinės žemės nuomojamos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 12 dalį Vyriausybė nustato be aukciono išnuomoto valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ 1.4 papunktyje nustatyta, kad konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė, taryba ir apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas. Nutarimo 1.7 papunktyje nustatyta, kad nuomos mokesčio mokėjimo terminus taip pat nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė, taryba ir apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas. Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-37-2 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, žemės mokesčio tarifų nustatymo ir savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. 1-16-46 1,2 punktų pripažinimo netekusiais galios“ nustatė žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminą – įmonėms, bendrovėms ir organizacijoms iki lapkričio 2 d. (sprendimo 1.1. papunktis) ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę išnuomotą ne aukciono būdu, tarifus metams – už ne žemės ūkio paskirties žemę, jeigu sudarytos žemės nuomos sutartys, jis sudaro 2,5 proc. žemės vertės (sprendimo 2.1.1 papunktis), jeigu tokios sutartys nesudarytos ir tokia žemė priskiriama komercinės paskirties žemei, esančiai 32.8 zonoje – 1,3 proc. žemės vertės (2.3. papunktis). Kadangi dėl minėto valstybinio žemės sklypo nuomos sutartis nesudaryta, taikomas 0,8 proc. žemės vertės nuomos mokesčio tarifas. Žemės sklypo nuomos skola nuo 2009 m. iki 2011 m. sudaro 953,74 Lt. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, jam paskaičiuoti delspinigiai, kurie sudaro 52,56 Lt. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Teismo pranešimu atsakovas buvo įpareigotas per dvidešimt dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Teismo procesiniai dokumentai įteikti 2012-08-30. Atsiliepimo į ieškinį atsakovas nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių.

4Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

5Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas naudojasi 0,0157 ha. Valstybinės žemės sklypu (esančiu adresu Savanorių a. 12, Panevėžyje) kuriame yra įmonei nuosavybės teise priklausančios patalpos. Valstybinės žemės nuomos sutartis dėl šio žemės sklypo nuomos nesudaryta. Pagal LR CK 6.552 straipsnio 2 dalį valstybinės žemės nuomojamos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 12 dalį Vyriausybė nustato be aukciono išnuomoto valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ 1.4 papunktyje nustatyta, kad konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė, taryba ir apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas. Nutarimo 1.7 papunktyje nustatyta, kad nuomos mokesčio mokėjimo terminus taip pat nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė, taryba ir apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas. Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-37-2 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, žemės mokesčio tarifų nustatymo ir savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. 1-16-46 1,2 punktų pripažinimo netekusiais galios“ nustatė žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminą – įmonėms, bendrovėms ir organizacijoms iki lapkričio 2 d. (sprendimo 1.1. papunktis) ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę išnuomotą ne aukciono būdu, tarifus metams – už ne žemės ūkio paskirties žemę, jeigu sudarytos žemės nuomos sutartys, jis sudaro 2,5 proc. žemės vertės (sprendimo 2.1.1 papunktis), jeigu tokios sutartys nesudarytos ir tokia žemė priskiriama komercinės paskirties žemei, esančiai 32.8 zonoje – 1,3 proc. žemės vertės (2.3. papunktis). Kadangi dėl minėto valstybinio žemės sklypo nuomos sutartis nesudaryta, taikomas 0,8 proc. žemės vertės nuomos mokesčio tarifas.

7Remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-33-1 buvo patvirtintas valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Panevėžyje tvarkos aprašas. Tvarkos 41 punkte nurodyta, kad už laiku nesumokėtą žemės nuomos mokestį arba jo dalį skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Delspinigių dydis 0,04 proc. Atsakovo nuo 2009 metų iki 2011 metų valstybinės žemės nuomos mokestis sudaro 953,74 Lt, kurį atsakovas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 privalėjo sumokėti iki 2011 m. lapkričio 2 d. Atsakovui nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio buvo priskaičiuoti delspinigiai, kurie sudaro 52,56 Lt.

8Atsakovas iki šiol skolos nesumokėjo. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

9Ieškinys dėl žemės mokesčio priteisimo tenkintinas (LR CK 6.38, 6.59, 6.545, 6.552 str.). Iš atsakovo priteistinas 953,74 Lt žemės nuomos mokestis, 52,56 Lt delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 80, 88, 92, 93 str.). Vadovaudamasis CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti.

11Priteisti iš UAB „Vairavimo menas“, įmonės kodas 148510626, 953,74 Lt (devynių šimtų penkiasdešimt trijų litų 74 ct) žemės nuomos mokestį, 52,56 (penkiasdešimt du litus 56 ct) delspinigių – Panevėžio miesto savivaldybės, įstaigos kodas 288724610, naudai.

12Priteisti iš UAB „Vairavimo menas“, įmonės kodas 148510626, 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB Swedbank , banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

13Atsakovas, UAB „Vairavimo menas“, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas, Panevėžio miesto savivaldybė, per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai