Byla I-909-484/2010
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su O. N. skundu dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2teisme 2010-01-15 gautas O. N. skundas, kuriame pareiškėjas prašo iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento, priteisti 33 865,30 Lt dydžio patirtos žalos atlyginimą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėjas žalos atsiradimą sieja su neteisėtais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros pareigūnų veiksmais.

5Žalos, atsiradusios dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų, atlyginimo klausimus reguliuoja Civilinio kodekso 6.271 str., numatydamas, kad prievolė atlyginti pagal šį straipsnį atsiradusią žalą tenka valstybei, pagal Civilinio kodekso 6.273 str. atstovaujamai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Pagal Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 5(1) str. 1 d. valstybei teisme, arbitraže atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus šio straipsnio ir kitų įstatymų numatytus atvejus, kai valstybei teisme atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota ar kita įstatymų nustatyta institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001-07-26 nutarimu Nr.932 įgaliojo atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo valstybinio administravimo subjektus, dėl kurių neteisėtų aktų atsirado žala. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūra yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys ir nėra savarankiškas viešojo administravimo subjektas, todėl pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 717 patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatus valstybės atstovu keliamame ginče dėl turtinės žalos atlyginimo yra laikytinas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

7Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento, atstovaujančio valstybę, buveinė yra Kauno g. 69, Alytuje, todėl skundas nagrinėtinas Kauno apygardos administraciniame teisme.

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta O. N. atstovo skundą dėl turtinės žalos atlyginimo atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

9Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teisėja

Nutarė

10atsisakyti priimti O. N. skundą.

11Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai