Byla 2-809-440/2014

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Vytautas Kursevičius, susipažinęs su Šiaulių apygardos teisme priimtomis nagrinėti pagal bylų teismingumo taisykles civilinėmis bylomis Nr. 2-372-154/2014 pagal ieškovo UAB „Techsis“ ieškinį RUAB „Žemda“ ir UAB „Grundolita“, tretiesiems asmenims UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Evikta“ dėl statybos rangos sutarties nutraukimo, įsiskolinimo už atliktus darbus priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei RUAB „Žemda“ priešieškinį UAB „Techsis“ dėl skolos (baudos) priteisimo ir Nr. 2-809-440/2014 pagal ieškovo RUAB „Žemda“ ieškinį atsakovui UAB „Techsis“ dėl patirtų išlaidų defektams pašalinti priteisimo, bei teisėjos Vilijos Valantienės 2014 m. balandžio 22 d. prašymu dėl civilinių bylų sujungimo –

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme priimtos nagrinėjimui dvi civilinės bylos: Nr. 2-372-154/2014 pagal ieškovo UAB „Techsis“ ieškinį RUAB „Žemda“ ir UAB „Grundolita“, tretiesiems asmenims UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Evikta“ dėl statybos rangos sutarties nutraukimo, įsiskolinimo už atliktus darbus priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei RUAB „Žemda“ priešieškinį UAB „Techsis“ dėl skolos (baudos) priteisimo ir Nr. 2-809-440/2014 pagal ieškovo RUAB „Žemda“ ieškinį atsakovui UAB „Techsis“ dėl patirtų išlaidų defektams pašalinti priteisimo. Byla Nr. 2-372-154/2014 teismų informacinės sistemos LITEKO priskirta nagrinėti teisėjai Danutei Matiukienei, o byla Nr. 2-809-440/2014 teismų informacinės sistemos LITEKO priskirta nagrinėti teisėjai Vilijai Valantienei. Priėmus civilines bylas nustatyta, kad jos yra vienarūšės, t. y. kilusios dėl to paties teisinio ginčo – viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 123432) procedūrų teisėtumo. Bylą Nr. 2-809-440/2014 nagrinėjanti teisėja Vilija Valantienė pateikė prašymą dėl šių vienarūšių sujungimo į vieną bylą.

3CPK 136 str. 4 d. numato, kad dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

4Ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-809-440/2014 grindžiamas tuo, kad RUAB „Žemda“ viešojo pirkimo sutarties, sudarytos su užsakovu UAB „Kelmės vanduo“ vykdymui objekte „Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“ pasitelkė subrangovą UAB „Techsis“, su kuria 2012-03-28 sudarė subrangos sutartį Nr. 12-03-08. 2012-12-12 sudarė papildomą susitarimą Nr. 1, kuriuo sutarties objekto vertė nustatyta 2971484,49 Lt su PVM, taip pat pakoreguotas darbų sąrašas, kuriuos įsipareigojo atlikti RUAB „Žemda“ ir pratęstas sutarties įvykdymo terminas. Užsitęsus darbui atlikimui UAB „Techsis“ įsipareigojo pateikti ieškovui RUAB „Žemda“ pratęstą sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę - draudimo bendrovės garantiją. Nepateikus minėtos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės, RUAB „Žemda“ rangos sutartį nutraukė ir iš UAB „Techsis“ pareikalavo perduoti visus faktiškai atliktus darbus, taip pat perduoti visą statybinę dokumentaciją. Pradėjus visų atliktų UAB „Techsis“ darbų priėmimą paaiškėjo, kad darbai yra atlikti netinkamai, nekokybiškai, dėl ko visas objektas negali būti naudojamas pagal jo tiesioginę paskirtį. Dėl UAB „Techsis“ atliktų darbų defektų šalinimo, RUAB „Žemda“ patyrė 316221,83 Lt tiesioginių išlaidų susijusių su defektų šalinimu statybos objekte, kuriuos turi atlyginti UAB „Techsis“.

5Be to, Šiaulių apygardos teisme jau nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-372-154/2014, kurioje ieškovu yra UAB „Techsis“, o atsakovu RUAB „Žemda“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Šioje civilinėje byloje Šiaulių apygardos teismas yra nusprendęs byloje paskirti statybinę ekspertizę ir ekspertui bus teikiami klausimai dėl šiame statybos objekte atsiradusių defektų nustatymo ir šiems defektams pašalinti reikalingų darbų atlikimo ir jų vertės.

6Nustatyta, kad abiejose bylose yra nagrinėjamas teisinis ginčas dėl UAB „Techsis“ atliktų darbų pagrįstumo ir jų tinkamumo, dalyvauja tie patys asmenys, todėl siekiant proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir teisingo bylų išnagrinėjimo jos sujungtinos į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. 2-372-154/2014.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi civilinių bylų skyriaus pirmininkas,

Nutarė

8Civilines bylas Nr. 2-372-154/2014 pagal ieškovo UAB „Techsis“ ieškinį RUAB „Žemda“ ir UAB „Grundolita“, tretiesiems asmenims UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Evikta“ dėl statybos rangos sutarties nutraukimo, įsiskolinimo už atliktus darbus priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei RUAB „Žemda“ priešieškinį UAB „Techsis“ dėl skolos (baudos) priteisimo ir Nr. 2-809-440/2014 pagal ieškovo RUAB „Žemda“ ieškinį atsakovui UAB „Techsis“ dėl patirtų išlaidų defektams pašalinti priteisimo sujungti į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. 2-372-154/2014.

Proceso dalyviai
Ryšiai