Byla 2S-637-112/2007
Dėl nekilnojamojo turto atidalijimo iš bendrosios dalines nuosavybes ir n u s t a t e :

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, kuria sudaro kolegijos pirmininke Rimvida Zuberniene, kolegijos teisejai Julija Gražina Vaitulioniene, Gintaras Bastakys, kolegijos posedyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinejo ieškoves J. M. P. atskiraji skunda del Palangos miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 24 d. nutarties civilineje byloje Nr. 2-460-676/2007 pagal ieškoves J. M. P. ieškini atsakovei Statybos ir remonto uždarajai akcinei bendrovei „ALSA“ del nekilnojamojo turto atidalijimo iš bendrosios dalines nuosavybes ir n u s t a t e :

2Palangos miesto apylinkes teismas 2007 m. gegužes 24 d. nutartimi ieškoves J. M. P. ieškini laike nepaduotu ir gražino ji ieškovei. Nurode, kad ieškove nustatytu terminu nepašalino Palangos miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 2 d. nutartyje nurodytu ieškinio trukumu, t.y. neprimokejo trukstamo žyminio mokescio.

3Pareiškeja J. M. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkes teismo nutarti ir klausima išspresti iš esmes – priimti ieškoves ieškini. Nurodo, kad teismo nutartis yra neteiseta ir nepagrista, nes pagal susiformavusia teismu praktika reikalavimas del atidalijimo iš bendrosios dalines nuosavybes nera apmokestinamas didesniu žyminiu mokesciu nei ieškove buvo sumokejusi pateikdama ieškini. Be to, teismas neatsižvelge ir nesprende ieškoves pateikto prašymo iš dalies atleisti ja nuo žyminio mokescio mokejimo, nevertino jos sunkia materialine padeti pagrindžianciu irodymu.

4Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

5Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškove kreipesi i apylinkes teisma, pateikdama ieškini del nekilnojamojo turto atidalijimo iš bendrosios dalines nuosavybes (b.l. 2-3). Su ieškiniu ieškove teismui pateike 100 Lt dydžio žyminio mokescio sumokejima patvirtinanti kvita (b.l. 4). Palangos miesto apylinkes teismas 2007 m. gegužes 2 d. nutartimi sprende ieškinio priemimo klausima ir nustate ieškovei 7 dienu termina ieškinio trukumams pašalinti, motyvuodamas tuo, jog ieškinys yra turtinio pobudžio, todel turi buti nurodyta ieškinio suma ir pateikti duomenys, pagrindžiantys tokia suma (b.l. 25). 2007 m. gegužes 22 d. teisme gautas ieškoves prašymas atsižvelgti i tai, kad ji yra pensininke, tremtine, jos materialine padetis sunki, be to, jau yra imokejusi dali žyminio mokescio, atleisti ja nuo likusios žyminio mokescio dalies mokejimo arba atideti mokejima iki bylos išnagrinejimo iš esmes (b.l. 28). Pirmosios instancijos teismas 2007 m. gegužes 24 d. nutartimi laike ieškoves ieškini nepaduotu ir gražino ji padavusiajai, nurodydamas, kad ieškove laiku nepašalino teismo nurodytu ieškinio trukumu.

6Pagal reikalavimo pobudi ieškiniai gali buti skirstomi i turtinius ir neturtinius. Teises teorijoje dar išskiriami ir neikainojami ieškiniai. Ši klasifikacija reikšminga bylinejimosi išlaidu klausimams spresti. Už neturtinius ir neikainojamus gincus nustatyta konkreti suma – šimtas litu (LR CPK 80 str. 1 d. 2 p.). Neikainoti ieškiniai – tai tokie turtinio pobudžio ieškiniai, kai turtinis interesas negali buti išreiktas pinigais, vadovaujantis LR CPK 85 straipsnyje nurodytomis ieškinio kainos nustatymo taisyklemis. Neikainotais pripažistami ieškiniai del nuosavybes ar valdymo teisiu gynimo nuo pažeidimu, del naudojimosi bendraja daline nuosavybe tvarkos nustatymo ir panašus.

7Teiseju kolegija, ivertinusi bylos aplinkybes, daro išvada, kad tarp šaliu kyla neturtinio pobudžio gincas ir ieškinys negali buti ikainotas pinigine išraiška. Ieškove, iš esmes jau turedama nuosavybe – dali pastato su kiemo irenginiais, esanciais Meiles al. 12, Palangoje (del kurios nera ginco), bei prašydama tik atidalyti jos dali iš bendrosios dalines nuosavybes, neturi moketi tokio dydžio žymini mokesti, kuris butu apskaiciuojamas tuo atveju, kai gincas kiltu butent del nuosavybes, t.y. gincas butu turtinis. Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taike procesines teises normas, todel neteisingai konstatavo, jog ieškinys yra turtinio pobudžio, o iš ieškoves reikalavo motyvuotai nurodyti ieškinio suma. Tokiu budu ieškoves J. M. P. ieškinio priemimo klausimas nagrinetinas iš naujo pirmosios instancijos teisme, o 2007 m. gegužes 24 d. nutartis naikintina.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teiseju kolegija

Nutarė

9panaikinti Palangos miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 24 d. nutarti ir ieškinio priemimo klausima perduoti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo. Kolegijos pirmininke

10Rimvida Zuberniene

Proceso dalyviai