Byla e2-6610-1070/2019
Dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės bei pagal atsakovų N. C. ir L. V. C. priešieškinį ieškovams S. B. ir D. B. dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina, sekretoriaujant Kristinai Dambrauskaitei, dalyvaujant ieškovams S. B. ir D. B. bei jų atstovui advokato padėjėjui A. Š., atsakovui ir trečiojo asmens atstovui N. C., atsakovų atstovei advokatei Sandrai Mezėnaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. B. ir D. B. ieškinį atsakovams N. C. ir L. V. C dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės bei pagal atsakovų N. C. ir L. V. C. priešieškinį ieškovams S. B. ir D. B. dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „( - )“.

3Teismas

Nustatė

4I. S. B. ir D. B. pateikė teismui ieškinį, kurio reikalavimus patikslino 2019 m. kovo 7 d. pareiškimu, prašydami atidalinti ginčo patalpas, esančias ( - ) , tokiu būdu: ieškovams po atidalinimo paskirti pirmame aukšte mėlynai užtušuotą patalpos 1-3 dalį, pastato antrame aukšte mėlynai užtušuotą patalpos 1-29 dalį, 1-30, 1-31 patalpas, atsakovams N. C. ir L. V. C po atidalinimo paskiriant pastato pirmame aukšte raudonai užtušuotą 1-3 patalpos dalį, 1-11 patalpą, pastato antrame aukšte esančią raudonai užtušuotą patalpos 1-29 dalį, 1-28, 1-27 patalpas, šalims bendrai naudotis paskirti pirmo aukšto patalpas 1-12 (įėjimas), 1-13 (koridoriukas), 1-13A (tualetas ir dušas), 1-13B (koridoriukas ir malkinė), 1-14 (katilinė), 1-16 (techninė plovykla) (1 b. t. 101-109 l.).

51.

6Ieškinyje nurodoma, kad ieškovai su atsakovais privačios nuosavybės teise valdo patalpas adresu ( - ) (toliau – ir Patalpos, ir ginčo patalpos). Atsakovai visiškai nesikalba ir piktnaudžiauja savo teisėmis, dėl to ieškovai neuždirba pajamų, patiria išlaidas. Šalys nesutaria dėl naudojimosi Patalpomis, kurios lygiomis dalimis bendrąja daline nuosavybe priklauso ieškovams ir atsakovams. Ieškovai neturi galimybių patekti į Patalpas ir įgyvendinti savo kaip savininkų teisių valdyti bei naudoti jiems nuosavybės teise priklausančią Patalpų dalį. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „( - )” naudojo Patalpas panaudos sutarties pagrindu, tačiau šiuo metu Panaudos sutartis nutraukta ir iki tol, kol Patalpų savininkai nėra nusistatę naudojimosi Patalpomis tvarkos, neįmanoma iškeldinti UAB „( - )”, kadangi neaišku kuri pastato dalis turi būti valdoma atsakovų. UAB „( - )“ priklauso ieškovui ir atsakovui, tačiau ginčo patalpose jokia veikla nėra vykdoma (automobilių remontas nevyksta), Patalpų durys yra visą laiką užrakintos. Atsakovai savivaliauja ir neįleidžia ieškovų bet kada įeiti ir pasinaudoti asmenine Patalpų nuosavybe. Ieškovas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų buvo priverstas įsidarbinti automechaniku kitoje įmonėje, nors galėtų dirbti jam nuosavybės teise priklausančiose Patalpose. Tokia faktinė situacija tęsiasi virš metų. Ieškovas siūlė atsakovui atidalinti Patalpas ir padengti pusę atidalinimo veiksmų išlaidų, tačiau atsakovas atsisakė pateikti Patalpų atidalinimo projektą. Pastato fasadas yra neprižiūrimas, apsilupęs, atsakovai nesirūpina pastato kūrenimu žiemą, nevykdo jokios veiklos pastate. Pastatas neremontuotas, atsakovai visiškai nebendrauja su ieškovais, todėl siekiant nepažeisti ieškovų turtinių interesų yra būtina atidalinti Patalpas suformuojant atskirus įėjimus ir nuosavybės kadastro numerius. Ginčo patalpos turi vieną tualetą, vieną dušo patalpą ir vieną centrinio šildymo katilą. Šiuo metu be atskiro projekto ir kapitalinių vidaus remonto darbų visiškai atidalinti pastato dalių iš bendrosios dalinės nuosavybės, nenustatant bendro naudojimosi patalpų, neįmanoma, nes be atskiro projekto neįmanoma įrengti dar vieną tualetą, vieną dušo patalpą ir vieną centrinio šildymo katilą. Ieškovų teigimu, tam, kad patalpos būtų atidalintos pagal jų pasiūlytą projektą, reikia įrengti dvejas papildomas duris ir dvi karkasines sienas. Šalys po pasiūlyto ieškovų atidalinimo galėtų įsteigti po dvi darbo vietas. Ieškinio tikslas, nepriklausomai nuo to, kaip bus atidalintos Patalpas, faktiškai jas atidalinti, iškeldinti UAB „( - )“ iš ieškovams priklausančių patalpų bei naudotis ieškovams priklausančiu turtu. Ieškovai siekia naudotis dešiniąja pastato puse, kadangi naudosis aukštesniais įvažiavimo vartais tuo tikslu, kad patalpos būtų naudojamos prekių sandėliavimo veiklai vykdyti, dėl to turės įvažiuoti aukštesnė krovininė mašina. (1 b. t. 100-109 b. l.).

72.

8Atsakovai N. C. ir L. V. C. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškiniu nesutinka (1 b. t. 55, 56 l.). Priešingai nei teigiama ieškinyje, tai ieškovai nebendrauja su atsakovais, neužsiminė bei nepasiūlė atsakovams nustatyti Patalpų naudojimosi tvarką. Atsakovai iš esmės sutiko su tuo, kad Patalpos turi būti atidalintos ir tokiu būdu būtų užkirstas kelias tolimesniems ginčams.

93.

10Atsakovai priešieškiniu, kurio reikalavimus patikslino, prašo atidalinti šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias Patalpas į du atskirus nekilnojamojo turto objektus: atsakovams suformuojant atskirą nekilnojamąjį objektą – komercinės paskirties patalpas, susidedančias iš patalpų Nr. 1-1.1, 1-1.2, 1-1.3, 1-1.4, 1-1.5, 1-1.6, 2-1.8, 2.17, kurių bendras plotas – 124,82 kv. m., ieškovams suformuoti atskirą nekilnojamojo turto objektą - komercines patalpas, susidedančias iš patalpų Nr. 1-2.1, 1.-2.2, 1-2.3, 1-2.4, 1-2.5, 2-2.4, 2-2.5, 2-2.6, kurių bendras plotas – 127,60 kv. m.; arba nustatyti, kad visos komercinės patalpos esančios ( - ), priklauso atsakovams, o ieškovams priteisti kompensaciją, neviršijančią 40 000 Eur už atsakovams tenkančias patalpas (1 b. t. 182-187 l.).

114.

12Priešieškinyje nurodoma, kad pagal ieškovų siūlomą Patalpų atidalinimo projektą nemaža Patalpų dalis ir toliau lieka bendra. Vertindami ilgą laiką besitęsiančius nesutarimus atsakovai mano, jog toks patalpų atidalinimas iš esmės neišspręs šalių ginčo, o tik nežymiai jį sumažins ir sudarys pagrindą kilti naujiems ginčams ateityje. Šalys bus priverstos bendradarbiauti ir spręsti visus klausimus, susijusius su bendrų patalpų naudojimu: šildymo, remonto išlaidas ir pan. Iki šiol šalims nepavyko taikiai susitarti, todėl atsakovai neabejoja, kad tokie patys santykiai išliks ir ateityje. Atsakovai mano, jog bendros patalpos tik dar labiau paaštrins santykius, atsiras naujos ginčų priežastys, o esant konfliktiškiems santykiams galbūt vėl tektų kreiptis į teismą. Atsakovai siekia visiško patalpų atidalinimo, kad tarp šalių iš karto būtų išspręsti visi ginčai. Atsakovai pateikė savo projektą, pagal kurį Patalpos visiškai izoliuojamos ir atidalinamos į du atskirus turtinius vienetus. Tokiu būdu, atsakovų įsitikinimu, ir ieškovai, ir atsakovai galės tinkamai bei netrukdomai naudotis jiems tenkančia Patalpų dalimi. Atsakovų pasiūlytame projekte suformuoti du panašaus ploto nekilnojamojo turto objektai, kurie visiškai atitinka bendraturčių interesus, nes sukuria galimybę bendraturčiams turėti atskiras, izoliuotas, laisvas ir lygiavertes patalpas, kuriose jie galėtų vykdyti bet kokią norimą veiklą. Tam tikrose patalpose įrengus lengvai pastatomas gipso ar kitas pertvaras, patalpas pavyktų ne tik visiškai atskirti, bet ir padalinti per pusę. Atsakovai yra pasirengę pasidalinti su ieškovais protingas Patalpų atidalinimo išlaidas (suformuoti sieną, prisidėti prie dušo, tualeto įrengimo). Atsakovų nuomone, 20 000 Eur suma yra neprotinga papildomoms išlaidoms, juo labiau kad dešinėje pusėje esantis dušas, tualetas, katilinė yra nusidėvėję. todėl neprotinga reikalauti iš atsakovų kompensacijos už visiškai naujų patalpų įrengimą, paliekant atsakovams nusidėvėjusias patalpas. Ieškovai, pageidaudami savo pusėje turėti tualetą ir dušo patalpą, turės visas galimybes juos įsirengti projekte pažymėtose vietose Nr. 1-2.3 ar 1-2.2. Atsakovams reikalinga būtent dešinioji patalpų dalis, nes atsakovas N. C. kaip įmonės UAB „( - )“ ilgametis vadovas ilgą laiką vykdo veiklą šiose patalpose. Jo veiklai vykdyti ir toliau reikalinga būtent dešinioji Patalpų dalis, nes joje yra sujungti ir pastatyti visi reikalingi automobilių taisymui įrengimai. Ieškovai neapsisprendė, ką darys su jiems priklausančia Patalpų dalimi (iš pradžių nurodė, kad sandėliuos prekes, vėliau – kad nuomos, paskui – kad parduos). Ieškovams nesutinkant su atsakovų pasiūlytu patalpų atidalinimo projektu, atsakovai mano, jog turtas gali būti atidalintas atsakovams paliekant visas Patalpas natūra, ieškovams atlyginant atsakovams tenkančių Patalpų teisingą ir realią rinkos vertę. Sprendžiat ginčą mediacijos procese, ieškovai nurodė, jog už savo dalį norėtų gauti iš atsakovų 100 000 Eur kompensaciją. Atsakovų įsitikinimu, tokia suma yra absurdiška, kadangi visas pastatas nėra tiek vertas. Įvertinus Nekilnojamojo turto registre nurodyto turto vertę, manytina, kad ieškovų interesus atitiktų iki 40 000 Eur kompensacija, kurią atsakovas gali sumokėti. Tokia kompensacija yra teisinga, protinga ir visiškai atitinka bei užtikrina šalių interesus. Atsakovai taip pat pažymi, jog savo dalies nenori parduoti ieškovams, kadangi kaip jau minėta, patalpos (konkrečiai dešinioji patalpų pusė) yra reikalinga atsakovų ilgametei veiklai vykdyti. Šių patalpų praradimas sukeltų itin neigiamas pasekmes UAB „Autotilis“ veiklai (1 b. t. 182-187 b. l.).

135.

14Ieškovai pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodo, kad nesutinka su priešieškiniu, prašo jį atmesti (1 b. t. 193-200 l.). Teigia, kad atsakovų pasiūlytas atidalinimo natūra projektas padarys ieškovams neproporcingą žalą. Ieškovai mano, kad, atidalinus gamybines patalpas pagal atsakovų pasiūlytą projektą, ieškovams tenkančioje patalpų dalyje nebus jokių sanitarinių mazgų, šildymo sistemos, elektros įvado, vandens, ventiliacijos sistemos, dėl to nebus įmanoma vykdyti komercinę automobilių remonto veiklą, kuo dabar užsiima ieškovas ir atsakovas. Atsakovai siekia neproporcingai padalinti privačios asmeninės komercinių patalpų nuosavybės objektą taip, kad jiems tektų geros būklės brangūs inžinieriniai įrenginiai, tualetas, dušo kabina, techninė detalių plovykla, katilinė, bet tai yra neteisinga. Bylos medžiaga patvirtina, kad šalys neplanuoja naujų statybų Patalpose. 2019 m. spalio 3 d. teisme buvo gautas ieškovų pasiūlymas atsakovams, kuriame nurodyta, kad Patalpų kaina yra apie 120 000 Eur, ieškovai siūlo sumokėti atsakovams 80 000 Eur ir išsipirkti atsakovams priklausančia dalį (2 b. t. 18-20 l.).

156.

16Trečiajam asmeniui UAB ( - ) ieškinio ir priešieškinio kopijos bei pranešimai dėl atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį pateikimo įteikti įstatymo nustatyta tvarka per direktorių N. C. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalis). Trečiasis asmuo nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį.

177.

18Teismo posėdžio metu ieškovas S. B. palaikė savo ieškinį ir jo tenkinimo motyvus, prašė atmesti atsakovų priešieškinį kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad ginčo patalpos ir UAB „( - )“ priklauso ieškovams ir atsakovams lygiomis dalimis. Ginčo patalpų vertė yra apie 130 000 – 150 000 Eur, todėl atsakovo siūloma 40 000 Eur kompensacija yra neadekvati ir neatitinka rinkos kainos. Atsakovas užvaldė Patalpas apie du metus, neįleidžia ieškovo į jas. Padalinus Patalpas ieškovas ketina vėl užsiimti automobilių remonto verslu. Jis siūlė atsakovui 90 000 Eur kompensaciją mediacijos metu, tačiau mediacija nepavyko. Mano, jog atsakovų pateiktas atidalinimo planas yra neadekvatus, kadangi pagalbinių patalpų pertvarkymas tik didins išlaidas. Ieškovas teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, kad, jei teismas nuspręstų atidalinti Patalpas priteisiant jas visas kažkuriai iš šalių, ieškovai sutiktų sumokėti 80 000 Eur kompensaciją atsakovams už atidalinamas patalpas.

198.

20Teismo posėdžio metu ieškovė D. B. palaikė ieškinį, prašė atmesti priešieškinį. Nurodė, kad turto vertintojas nebuvo atvykęs apžiūrėti Patalpų. UAB „Autotilis“ nevykdo dabar jokios veiklos. Mano, kad atidalinus Patalpas ir ieškovui dirbant privačiai, jis uždirbtų daugiau pajamų, nei dabar.

219.

22Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas advokato padėjėjas A. Š. prašė patenkinti ieškinį jame nurodytais motyvais, o priešieškinį atmesti. Paaiškino, kad mišrus padalinimo būdas paliekant šalims bendro naudojimo patalpas yra galimas. Ieškovų pateiktas atidalinimo planas yra proporcingas, atidalinimas pagal minėtą planą nepadarys jokios žalos pastatui, nebus būtinos papildomos išlaidos atidalinimui. Šiuo atveju negalima atidalinti Patalpas vienam asmeniui, priteisiant iš kito kompensaciją, kadangi tokiu būdu bus pažeistos šalių konstitucinės teisės į nuosavybės neliečiamybę. Tikroji ginčo turto vertė yra apie 200 000 Eur. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jų nurodytą Patalpų vertę. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kiek gali kainuoti pagalbinių patalpų pertvarkymas bei Patalpų atskyrimas į atskirus objektus. Atstovo nuomone, atidalijus Patalpas pagal ieškovų pateiktą projektą, visi ginčai tarp šalių pasibaigs, jie sugebės tvarkyti Patalpas, išlikdami tam tikrų patalpų (dušo, tualeto, katilinės) bendrasavininkais. Atsakovų pasiūlytas atidalijimo projektas yra neteisingas, kadangi siūloma atidalyti taip, jog ieškovams atitenka mažesnės vertės patalpos, nei atsakovams.

2310.

24Teismo posėdžio metu atsakovas ir trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas (direktorius) N. C. prašė atmesti ieškinį, o priešieškinį patenkinti. Paaiškino, kad šalims palikus bendrai naudotis pagalbinėmis patalpomis ateityje kils konfliktai, kadangi jos nesusitars dėl komunalinių mokesčių apmokėjimo, energijos išnaudoto kiekio ir t. t. Patalpomis naudojasi trečiasis asmuo UAB „( - )“, veikla (automobilių remontas) Patalpose vykdoma. Atsakovas buvo gavęs traumą, todėl apie 3 mėnesius nevykdė veiklos. Ieškovas yra įleidžiamas į patalpas, bet tik esant atsakovui, kadangi darbų sauga neleidžia įmonės patalpose vykdyti veiklą kitam asmeniui, be to, patalpose yra UAB „( - )“ turtas. Atsakovai galėtų padengti apie trečdalį išlaidų, reikalingų pagalbinių patalpų pertvarkymui. Atsakovo santykiai su ieškovu yra konfliktiški, ir atsakovas mano, jog Patalpos turi būti atskirtos visiškai, nepaliekant jokių bendrų patalpų. Atsakovas siūlo sumokėti ieškovams 40 000 Eur kompensaciją, kadangi neturi galimybės sumokėti daugiau. Atsakovas nesutiko su ieškovo pasiūlymu parduoti šiam atsakovams priklausančią Patalpų dalį už 80 000 Eur, kadangi atsakovui minėtos patalpos reikalingos tolimesniam verslo vykdymui, t. y. UAB ( - ) „“ veiklai. Įmonė vykdo veiklą, moka mokesčius, Panaudos sutartis su patalpų savininkais nenutraukta bei yra galiojanti.

2511.

26Atsakovų atstovė advokatė Sandra Mezėnaitė teismo posėdžio metu prašė patenkinti priešieškinį, o ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Patalpas panaudos sutarties pagrindu naudoja trečias asmuo UAB „( - )“, todėl atsakovas ir neįleidžia ieškovo į jas. Šalys konfliktuoja apie du metus, todėl palikus jiems bendrai naudotis tam tikromis pagalbinėmis patalpomis ir toliau bus ginčų. Patalpas atskyrus visiškai, ateityje nekils jokių nesutarimų. Atsakovams turi būti palikta dešinė Patalpų pusė, kad atsakovas galėtų toliau tęsti savo veiklą. Atsakovai sutinka kompensuoti ieškovams dalį išlaidų už tualeto ir dušo įrengimą. Mano, kad 40 000 Eur kompensacija už ieškovams priklausančių Patalpų dalį yra atitinkanti rinkos vertę, kadangi byloje nėra įrodymų, paneigiančių Nekilnojamojo turto registro duomenų apie Patalpų vertę. Atstovė pripažino, kad dešinė patalpų pusė yra vertingesnė, nei kairė.

2712.

28A. L. V. C. į teismo posėdį, kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės neatvyko. Atsakovė teismo posėdžio metu buvo tinkamai atstovaujama advokatės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 51 straipsnio 2 dalis).

29Teismas

konstatuoja:

30Ieškinys atmetamas.

31Priešieškinis tenkinamas iš dalies.

32Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

3313.

34Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis ieškovams ir atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso gamybinis pastatas ( - ) (257,43 kv. m. bendro ploto): ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso ½ dalis Patalpų, atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise – kita ½ dalis patalpų (1 b. t. 19, 20 b. l.). Šių Patalpų vidutinė rinkos vertė 2001 m. spalio 8 d. buvo 17 190 Eur, atkuriamoji vertė – 34 381 Eur.

3514.

362003 m. liepos 24 d. šalys ir trečiasis asmuo UAB „( - )“, atstovaujama atsakovo N. C., sudarė neterminuotą Patalpų panaudos sutartį (toliau – ir Panaudos sutartis) (1 b. t. 17 b. l.). Panaudos sutarties 1 punktu šalys suteikė teisę UAB „( - )“ neatlygintinai naudotis ginčo patalpomis. Panaudos sutartyje nurodyta, kad ji yra neterminuota (Panaudos sutarties 3 punktas). Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis atsakovas N. C. nuo 1998 m. sausio 6 d. yra UAB „( - )“ direktorius (1 b. t. 72-77 b. l.). Šalys pripažino faktą, kad ir ieškovas, ir atsakovas yra UAB „( - )“ akcininkai, valdantys įmonę lygiomis dalimis (CPK 182 straipsnio 5 punktas).

3715.

382018 m. balandžio 17 d. ieškovai pateikė UAB „( - )“ pranešimą dėl Panaudos sutarties nutraukimo, kuriame nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.641 straipsnio 1 dalies pagrindu nutraukia Panaudos sutartį po trijų mėnesių nuo šio pranešimo įteikimo UAB ( - ). UAB „( - )“ gavo šį pranešimą 2018 m. balandžio 20 d. (1 b. t. 18 b. l.). Šalių paaiškinimais nustatyta, kad UAB „( - )“ neišsikėlė iš ginčo patalpų.

3916.

40Iš Patalpų Nekilnojamojo turto kadastro bylos matyti, kad pirmame aukšte yra šios patalpos: mechaninės dirbtuvės (1-3), du sandėliai (1-11; 1-12), koridoriai (1-13; 1-13B; 1-14), ūkio patalpa (1-13A), plovykla (1-16). Antrame aukšte yra šios patalpos: 4 sandėliai (1-27, 1-29, 1-30, 1-31) ir koridorius (1-28) (1 b. t. 125 l.). Šalys teismo posėdžio metu pripažino ieškovų teigiamas aplinkybes, kad patalpose, pažymėtose 1-13A, yra tualetas ir dušas, 1-14 – katilinė. Šias aplinkybes patvirtina ir atsakovų į bylą pateiktos nuotraukos (2 b. t. 4-7 l.).

4117.

42Byloje pateiktas ieškovų pasiūlytas Patalpų atidalijimo projektas, pagal kurį po atidalinimo ieškovams priklausytų Patalpų pirmame aukšte mėlynai užtušuotos patalpos 1-3 dalis, antrame aukšte mėlynai užtušuotos patalpos 1-29 dalis (plotas 7.52 kv. m.), patalpos 1-30 (plotas 11,20 kv. m.), 1-31 (plotas 12,60 kv. m.); atsakovams po atidalinimo priklausytų pastato pirmame aukšte raudonai užtušuotos 1-3 patalpos dalis, 1-11 patalpa (plotas 18,43 kv. m.), pastato antrame aukšte raudonai užtušuotos patalpos 1-29 dalis (plotas 4,8 kv. m.), patalpos 1-28 (plotas 4,72 kv. m.), 1-27 (13,32 kv. m.); šalims bendrai naudotis būtų paskirtos pirmo aukšto žaliai užtušuotos patalpos 1-12 (įėjimas, plotas 23,57 kv. m.), 1-13 (koridoriukas, plotas 3,17 kv. m.), 1-13A (tualetas ir dušas, plotas 2,83 kv. m.), 1-13B (koridoriukas ir malkinė, plotas 5,88 kv. m.), 1-14 (katilinė, plotas 2,1 kv. m.), 1-16 (techninė plovykla, plotas 3,74 kv. m.) (1 b. t. 15, 16 b. l.).

4318.

44Atsakovai pateikė į bylą savo Patalpų atidalijimo projektą, pagal kurį Patalpos būtų padalintos į du atskirus turtinius vienetus, suformuojant atskirus nekilnojamojo turto objektus – komercinės paskirties patalpas, susidedančios iš patalpų Nr. 1-1.1 (mechaninės dirbtuvės), 1-1.2 (koridorius), 1-1.3 (koridorius), 1-1.4 (koridorius), 1-1.5 (ūkio patalpa), 1-1.6 (plovykla), 2-1.8 (sandėlis), 2.1.7 (sandėlis) ((bendras plotas 124,82 kv. m.), atitenkančias atsakovams pagal projektą; bei komercinės paskirties patalpas, susidedančias iš patalpų Nr. 1-2.1 (mechaninės dirbtuvės), 1-2.2 (sandėlis), 1-2.3 (sandėlis), 1-2.4 (koridorius), 1-2.5 (koridorius), 2-2.4 (koridorius), 2-2.5 (sandėlis), 2-2.6 (sandėlis) (bendras plotas – 127,60 kv. m.), atitenkančias po atidalinimo ieškovams (1 b. t. 120-127 b. l.).

4519.

46Ieškovų pateiktos ginčo patalpų rekonstrukcijos sąmatos duomenimis, pasirengimas patalpų pertvarkymui, projektavimas, statybvietės paruošimas, statybos, komunikacijų (elektros) įrengimas, signalizacijos įrengimas, priešgaisrinės sistemos įrengimas, vidaus vandentiekio, katilinės, šildymo įrengimas, vidaus apdailos darbai, statybos baigimo dokumentacijos parengimas, pastolių įrengimas ir išardymas kainuotų apie 49 061 Eur (2 b. t. 21-23 b. l.).

4720.

48Atsakovai pateikė į bylą ginčo patalpų rekonstrukcijos sąmatą, kurios duomenimis FK paklojimas, vandentiekio įrengimo, sienos mūrijimo, WC prietaisų įrengimo, katilinės su šildymo sistema įrengimo, patalpų apdailos darbai, grindų apdaila kainuotų apie 22 463,80 Eur (2 b. t. 17 b. l.).

4921.

50Abi šalys pripažįsta, jog ginčo patalpos turi būti atidalytos, bet nesutaria dėl atidalijimo būdo. Siekiant teisingai išspręsti šalių ginčą, byloje turi būti atsakyta į klausimą, ar įmanoma atidalyti ginčo patalpas natūra be neproporcingos žalos taip, kad atidalijimas atitiktų abiejų šalių interesus. Jeigu ne – ar galima atidalyti Patalpas priteisiant jas kažkuriai iš šalių, o priešingai šaliai – kompensaciją.

51Dėl ginčo Patalpų atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra

5222.

53Kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės (CK 4.80 straipsnio 1 dalis). Jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais (CK 4.80 straipsnio 2 dalis).

5423.

55Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad, sprendžiant bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimo klausimus, prioritetas turi būti suteikiamas visiškam daikto atidalijimui, kaip geriausiai užtikrinančiam maksimalų įstatymų nustatytą bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2014).

5624.

57Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad klausimo dėl atidalijimo būdo sprendimas priklauso nuo konkrečių kiekvienos situacijos aplinkybių ir neišvengiamai susijęs su bendraturčių nuosavybės teisės ribojimais, nes vieno bendraturčio interesai į daiktą turi būti derinami su kito bendraturčio (kitų bendraturčių) interesais, kurie gali nesutapti. Dėl to tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2014).

5825.

59Geriausiai bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimas užtikrinamas, kai bendraturtis visiškai atidalijamas iš bendrosios dalinės nuosavybės, nepaliekant bendrai naudojamų daikto dalių, todėl būtent tokio atidalijimo turi būti siekiama teismų praktikoje, tačiau bendraturčiams priklausančių dalių atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės nereiškia, kad negali likti jokių bendro naudojimo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-77-403/2019, 28 punktas).

6026.

61Priklausomai nuo bendro turto pobūdžio, statuso ir kitų turto savybių, galimos tokios situacijos, kai tam tikros bendro turto dalys negali būti atskirtos ir izoliuotos, siekiant užtikrinti visų bendraturčių galimybes taikyti tokių turto dalių naudingąsias savybes savo poreikiams patenkinti. Tokiais atvejais yra leistina naudojimosi bendru turtu tvarka, pagal kurią bendraturčiai bendrai naudotųsi pirmiau įvardyto pobūdžio turto dalimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255-248/2018, 38 punktas).

6227.

63Atsižvelgiant į tai, kad galimybė atsidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės nustatyta tam, kad būtų galima palengvinti ir supaprastinti savininko teisių turinį sudarančių teisių įgyvendinimą į bendrą daiktą, jog ateityje būtų išvengta ginčų, kylančių tarp bendraturčių jiems įgyvendinant šias teises, daiktas negali būti dalijamas taip, kad po jo padalijimo atsidalijusių savininkų teisių įgyvendinimas būtų neproporcingai apsunkintas įvairiais suvaržymais ar kitų asmenų teisėmis į atidalytąją daikto dalį, taip galbūt tarp savininkų sukuriant dar sudėtingesnius nei bendraturčių teisinius santykius (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620-313/2015).

6428.

65Vertindamas pateiktus atidalijimo variantus, teismas turi patikrinti, ar jie procedūriškai ir techniškai priimtini, atitinka bendraturčių dalis ir nepažeidžia kitų asmenų teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255-248/2018, 23 punktas).

6629.

67Teismai taip pat privalo vertinti, ar bendraturčio pasirinktas projektas atitinka proporcingumo principą, ar nepažeidžia kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, ar teikia prielaidų šalių konfliktinei situacijai šalinti. Teismo pareiga yra priimti abiem pusėms priimtiniausią sprendimą, atsižvelgiant į ginčo šalių turimas bendrosios nuosavybės dalis, įvertinant šalių nesutarimo priežastis, siekiant, kad nustatoma naudojimosi tvarka būtų patogi bendraturčiams, racionali ir prisidėtų prie geresnio nuosavybės valdymo. Siekdamas šių tikslų, teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255-248/2018, 24 punktas).

6830.

69Įstatymas prioritetą skiria atidalijimui natūra. Nesant galimybės suformuoti atskirą nekilnojamąjį daiktą, atidalijama paskiriant kompensaciją pinigais. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės paskiriant kompensaciją pinigais yra bendrojo daikto atidalijimo reikalavimo išimtis – visų pirma turi būti sprendžiamas jo atidalijimo natūra galimumas, net padarant atitinkamą (proporcingą) žalą daikto paskirčiai. Tik nesant galimybės atidalyti daikto natūra arba jei atidalijant natūra daiktą bus padaryta neproporcinga žala jo paskirčiai, atidalijamajam ar kitiems bendraturčiams gali būti priteisiama kompensacija pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2014).

7031.

71Šioje byloje abi šalys pateikė savo Patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra projektus. Ieškovai siūlo atidalyti Patalpas, priteisiant abiems šalims konkrečias patalpas bei Patalpų dalis, paliekant abiems šalims teisę bendrai naudotis tam tikromis patalpomis (tualeto, dušo, katilinės patalpomis, įėjimo, koridoriaus, techninės plovyklos ir malkinės patalpomis). Ieškovai pripažįsta, kad, siekiant įgyvendinti jų pasiūlytą projektą, būtina atlikti papildomus darbus: sumūryti sieną, įsirengti duris tam tikrose patalpose. Ieškovai, pripažindami šias išlaidas, nenurodo, kieno sąnaudomis ir kas turi atlikti šiuos papildomus veiksmus.

7232.

73Atsakovai siūlo atidalyti Patalpas tokiu būdu, kad šalims apskritai netektų jokių bendrojo naudojimo patalpų, atidalinant atsakovams Patalpų dešinę dalį, kurioje yra dušo, tualeto, katilinės patalpos. Atsakovų atstovė teismo posėdžio metu pripažino, kad tokiu būdu atidalijus šalims priklausančias Patalpas, atsakovams atitektų vertingesnė dalis, tačiau jie neatsisako kompensuoti dalies ieškovų išlaidų, būtinų tualeto, dušo ir kitoms būtinoms patalpoms įsirengti, atsižvelgiant į tokių išlaidų proporcingumą, būtinumą.

7433.

75Abi šalys pripažįsta, kad patalpos gali būti atidalytos natūra be neproporcingos žalos, atlikus papildomus darbus. Tačiau šalys nesutaria dėl atliktinų papildomų darbų apimties ir jų apmokėjimo. Teismo posėdžio metu aiškinantis šalių valią dėl Patalpų pertvarkymo, ieškovai paaiškino, kad jie nesutinka su atsakovų pasiūlymu, kadangi tokiu būdu ieškovai turėtų papildomų nepatogumų įsirengiant tualetą, dušą, katilinę, įsivedant elektros energiją. Be to, ieškovų teigimu, išlaidos Patalpų įsirengimui yra kur kas didesnės nei nurodo atsakovai. Ieškovai grindžia išlaidų pertvarkymams dydį į bylą pateikta sąmata, kurios duomenimis ieškovams atitenkančių Patalpų pagal atsakovų pasiūlytą projektą pertvarkymas kainuotų beveik 50 000 Eur (sprendimo 20 punktas). Atsakovai pateikė į bylą Patalpų pertvarkymo išlaidų sąmatą, kurios duomenimis šios išlaidos būtų apie 22 500 Eur (sprendimo 21 punktas). Pažymėtina, kad ieškovų pateiktoje sąmatoje nurodyta daugiau atliktinų darbų Patalpų pertvarkymui, nei atsakovų sąmatoje. Atsakovai, susipažinę su ieškovų pateikta sąmata, nenurodė, kad joje numatyti darbai yra nereikalingi tinkamam ieškovams tenkančių Patalpų pertvarkymui. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovai įrodė, jog jiems tenkančių pagal atsakovų pasiūlytą atidalijimo projektą Patalpų pertvarkymui būtų reikalinga apie 50 000 Eur suma (CPK 178 straipsnis, 179 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

7634.

77Teismui aiškinantis šalių valią dėl Patalpų naudojimo, ieškovas nurodė, kad šiuo metu jis dirba mechaniku kitoje įmonėje, turi savo klientų ir norėtų pradėti savo atskirą automobilių remonto verslą, kadangi atsakovas užvaldė jų bendrą įmonę UAB „( - )“. Ieškovui jo verslo pradžiai reikalingos patalpos, todėl jis, turėdamas dalį ginčo Patalpų, bet neturėdamas galimybės jomis naudotis, kreipėsi į teismą dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

7835.

79Atsakovas paaiškino teismui, kad ginčo patalpose jis vykdo automobilių remonto veiklą, būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir akcininku. Atsakovas pažymėjo, kad jam netinka ieškovų pasiūlytas Patalpų atidalijimo projektas, kadangi lieka daug bendrojo naudojimo patalpų. Neatidalijus visiškai ginčo patalpų, lieka prielaidos tolimesniems šalių ginčams dėl naudojimosi tam tikromis bendromis patalpomis. Atsakovo teigimu, gali kilti konfliktų dėl atsiskaitymo už elektros energiją, vandenį bei kito. Ieškovas iš esmės patvirtino, kad šiuo metu šalių santykiai yra konfliktiški, kadangi atsakovas neįleidžia ieškovo į jų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas patalpas. Ieškovas ir atsakovas patvirtino, kad dėl konfliktinių santykių valdant bendrąją dalinę nuosavybę ir ieškovas, ir atsakovas buvo kreipęsi į ikiteisminio tyrimo instituciją dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (dėl neteisėto turto užvaldymo), tačiau ikiteisminio tyrimo institucijos atsisakydavo kelti baudžiamąsias bylas, konstatuodami, kad tarp šalių yra civiliniai ginčai. Aplinkybę, kad ieškovo ir atsakovo santykiai yra konfliktiški patvirtina ir tai, kad šalims nepavyko sudaryti taikos sutarties mediacijos procese bei po jos.

8036.

81Dėl pirmiau nurodyto (sprendimo 36 punktas) teismas sutinka su atsakovų argumentu, kad Patalpos negali būti atidalintos pagal ieškovų pateiktą projektinį pasiūlymą, kadangi lieka daug bendrojo naudojimo patalpų. Patenkinus ieškovų ieškinį, bus užprogramuoti ginčai tarp šalių dėl paliktų bendrai naudotis patalpų, atsiskaitymo už Patalpoms teikiamas paslaugas. Be to, ieškovai, pasiūlydami atidalinti Patalpas pagal jų projektą, nenurodė, kas konkrečiai turi pastatyti sienas, reikalingas šalims tenkančių patalpų izoliavimui, kas turi įrengti papildomas duris į tam tikras atidalintas patalpas, bei kas turi apmokėti išlaidas šiems veiksmams atlikti. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovų pasiūlytas atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantas neatitinka teismų praktikoje keliamų reikalavimų (sprendimo 24, 28-30 punktai), nes nėra pakankamai informatyvus bei palengvinantis ar supaprastinantis savininko teisių turinį sudarančių teisių įgyvendinimą. Todėl ieškovų ieškinys atmetamas.

8237.

83Teismas, spręsdamas klausimą dėl Patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra pagal atsakovų pateiktą projektą, pažymi, kad atsakovai kategoriškai nesutinka, jog jiems atitektų kairioji Patalpų dalis, nurodo, kad norėtų valdyti nuosavybės teise dešinę Patalpų dalį, nes ten vykdoma UAB „( - )“ veikla. Atsakovai sutiktų atlyginti ieškovams 1/3 dalį tenkančių Patalpų pertvarkymo išlaidų, kurios, atsakovu manymu, siekia iš viso 22 500 Eur.

8438.

85Vertinant nurodytus atsakovų argumentus dėl jiems atidalintinų patalpų, reikšminga tai, kad atsakovas, būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, nėra vienintelis šios įmonės savininkas, kadangi UAB ( - ) priklauso abiems šalims lygiomis dalimis (sprendimo 15 punktas). Tai sudaro pagrindą išvadai, kad atsakovas, vykdydamas UAB ( - ) veiklą ginčo patalpose, iš esmės veikia abiejų šalių (jo ir ieškovo) interesais bei naudai. Todėl negalima išvada, kad dešinė Patalpų dalis yra ypač reikšminga tik atsakovui dėl jo vykdomos veiklos toje dalyje.

8639.

87Teismas, vertindamas atsakovų pasiūlytą Patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra projektą, taip pat pažymi, kad atsakovai nesutinka su ieškovų nurodyta papildomų išlaidų suma, nors nepateikia įrodymų, paneigiančių būtinybę atlikti ieškovų sąmatoje nurodytus darbus. Atsakovai, nesutikdami su ieškovų sąmata, siūlo atlyginti ne pusę papildomų išlaidų, bet 1/3 dalį. Įvertinus atsakovo paaiškinimus, darytina išvada, kad atsakovas siekia, jog būtent ieškovai atliktų Patalpų pertvarkymus, o atsakovai tik atlygintų šių pertvarkymų išlaidų dalį.

8840.

89Teismui pasiūlius atsakovui atidalinti Patalpas pagal jo pasiūlytą projektą atvirkščiai (t. y. atidalinant atsakovams kairę Patalpų pusę, o ieškovams – dešinę) atsakovas atsisakė tokio pasiūlymo, nurodęs, kad istoriškai susiklostė, jog jis, vykdydamas UAB ( - ) vardu automobilių remonto veiklą, naudojasi dešine Patalpų puse. Be to, atsakovas pripažino, kad įsirengiant kairę Patalpų pusę automobilių remonto veiklai, turės papildomų nepatogumų. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju šios aplinkybės nėra teisiškai reikšmingos, kadangi atsakovas, vykdydamas veiklą UAB ( - ) vardu, veikia ir ieškovų interesais. Atsakovai nenurodė aplinkybių, kurių pagrindu teismas turėtų spręsti, jog papildomus nepatogumus dėl Patalpų kairės pusės įsirengimo ir pritaikymo automobilių remonto veiklai turėtų patirti būtent ieškovai, būdami tokiais pačiais UAB ( - ) akcininkais kaip ir atsakovai.

9041.

91Teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, šalių paaiškinimus dėl jų santykių, poreikio pertvarkyti Patalpas, atidalijant jas pagal atsakovų pasiūlytą projektą, abiejų šalių nenorą faktiškai vykdyti Patalpų pertvarkymą, sprendžia, kad ir atsakovų pateiktas projektinis Patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra pasiūlymas neatitinka proporcingumo principo ir pažeidžia ieškovų teises bei teisėtus interesus. Atsakovų pateiktas Patalpų atidalinimo projektas apsunkintų ieškovus ir sukurtų dar sudėtingesnius santykius nei bendraturčių, todėl taip pat neatitinka teismų praktikoje keliamų reikalavimų (sprendimo 25, 28-30 punktai). Dėl to atsakovų priešieškinio reikalavimas atidalinti ginčo patalpas natūra pagal jų pateiktą projektą taip pat atmetamas.

9242.

93Teismui atmetus šalių projektus dėl ginčo patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra, sprendžiamas alternatyvus priešieškinio prašymas atidalinti Patalpas priteisiant jas atsakovams, o ieškovams – kompensaciją už atsakovams tenkančią ieškovų Patalpų dalį (CK 4.80 straipsnio 2 dalis, sprendimo 31 punktas).

94Dėl Patalpų atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės išmokant kompensaciją

9543.

96Kaip minėta, jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais (CK 4.80 straipsnio 2 dalis).

9744.

98Būtina atidalijimo išmokant bendraturčiui piniginę kompensaciją sąlyga yra ta, kad ši piniginė kompensacija atitiktų atidalijamos dalies vertę. Dėl to prieš atidalijant bendraturčio dalį būtina išsiaiškinti, ar nėra ginčo dėl dalies dydžio ir parinkti teisingą kompensacijos dydį. Paprastai kompensacija pripažįstama teisinga, jeigu ji atitinka daikto dalies rinkos vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2014).

9945.

100Rinkos kaina gali būti nustatoma remiantis viešų registrų duomenimis, ekspertų išvadomis bei bet kuriais įrodymais, kuriais remdamasis teismas suformuoja savo įsitikinimą. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką esminis reikalavimas nustatant kompensaciją (jos dydį) – kad ji būtų teisinga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-416-969/2017, 23 ir 32 punktai).

10146.

102Tais atvejais, kai sprendžiamas klausimas, kuriam iš atidalijamų bendraturčių priteistina piniginė kompensacija, turėtų būti įvertinama bylos šalių valia, kiekvieno bendraturčio poreikis dalijamam daiktui, bendraturčio galimybė įsigyti kitą tokį daiktą arba išmokėti kompensaciją atidalijamam bendraturčiui, bei kitos reikšmingos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-441-378/2015). Kompensaciją pagal CK 4.80 straipsnio 2 dalį galima priteisti tiek atidalijimo siekiančiam bendraturčiui, tiek atidalijamam bendraturčiui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-174-248/2019, 31 punktas).

10347.

104VĮ „Registrų centras“ duomenys kasacinio teismo praktikoje pripažįstami tinkamais turto vertės įrodymais. Atsižvelgiant į tai, remiantis CPK 12, 178 straipsniuose įtvirtintomis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklėmis pripažintina, kad, vienai šaliai nesutinkant su kitos šalies pateiktuose įrodymuose nurodyta turto verte ir siekiant paneigti jos teisingumą (įrodyti, kad turto vertė kitokia), pareiga pateikti kitokią turto vertę patvirtinančius duomenis, kurie, be kita ko, galėjo būti gauti ir atlikus ekspertizę dėl turto vertės nustatymo, kyla tai šaliai, kuri nesutinka su pateiktais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-174-248/2019, 44 punktas).

10548.

106Nustatant kompensacijos pinigais dydį taikoma turto rinkos vertė bendrosios dalinės nuosavybės pasibaigimo metu. Sprendžiant dėl turto vertės, svarbus jos nustatymo momentas, o ne šaltinio (dokumento, kuriame nurodyta turto vertė) data, nes galimi atvejai, kai tokiame dokumente pateikiami ankstesni (senesni) duomenys apie turto vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-174-248/2019, 50 punktas).

10749.

108Atsakovai, patikslindami priešieškinio reikalavimus, pateikė alternatyvų reikalavimą, prašydami priteisti visas ginčo patalpas jiems, o ieškovams kompensaciją, neviršijančią 40 000 Eur. Ieškovai, iš pradžių nesutikę su šiuo alternatyviu reikalavimu, prieš paskutinį teismo posėdį pateikė atsakovams pasiūlymą išsipirkti iš jų ginčo patalpų dalį už dvigubą atsakovų siūlomą sumą, t. y. 80 000 Eur, kurį ieškovas patvirtino 2019 m. spalio 9 d. teismo posėdžio metu (2 b. t. 18-20 l.). Atsakovas teismo posėdžio metu nesutiko su pateiktu pasiūlymu, nurodydamas, kad jis nori tęsti UAB ( - ) veiklą būtent ginčo patalpose, kartu nurodydamas, kad šios Patalpos nėra kažkuo išskirtinės ir ypatingos.

10950.

110Kaip minėta pirmiau, aplinkybė, jog atsakovas, būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir vienu iš akcininkų, vykdė automobilio remonto veiklą šios įmonės vardu ginčo patalpose, nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovas turi ypatingą poreikį ir išskirtinę teisę dėl ginčo patalpų valdymo nuosavybės teise (žr. sprendimo 39 punktą). Abi šalys siekia vykdyti minėtose Patalpose automobilių remonto veiklą, abi šalys iš esmės sutinka kompensuoti už Patalpų dalį viena kitai.

11151.

112Byloje nustačius, kad ginčo patalpose šiuo metu veika abiems šalims priklausanti įmonė UAB „( - )“, vykdanti veiklą abiejų šalių interesais, šalims pripažinus, kad ginčo patalpos nėra kažkuo išskirtinės, tarnaujančios ypatingiems kažkurios iš šalių poreikiams, kad Patalpos priklauso abiems šalims lygiomis dalimis, darytina išvada, kad ir ieškovai, ir atsakovai turi vienodą suinteresuotumą ir poreikį valdyti ginčo patalpas nuosavybės teise.

11352.

114Ieškovų ir atsakovo paaiškinimais nustatyta, kad ieškovai turi galimybę sumokėti atsakovams 80 000 Eur kompensaciją, atsakovai – ne daugiau kaip 40 000 Eur. Nustatant už ginčo turto dalį priteistinos kompensacijos dydį, reikšminga tai, kad atsakovų byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (VĮ „Registro centras“ išrašo duomenimis) ginčo Patalpų vidutinė rinkos vertė prieš 18 metų buvo 17 190 Eur, atkuriamoji vertė – 34 381 Eur. Ieškovai nepateikė teismui šiuos duomenis paneigiančių įrodymų. Ieškovo ir jo atstovo deklaratyviais paaiškinimais ginčo patalpų vertė yra 130 000 – 200 000 Eur.

11553.

1162019 m. rugsėjo 10 d. posėdyje teismui pasiūlius abiems šalims pateikti įrodymus, patvirtinančius šiuo metu esančią ginčo turto rinkos vertę arba prašymą skirti turto vertinimo ekspertizę, šalys nepasinaudojo šia galimybe. Todėl teismas, nustatydamas kompensacijos dydį, atsižvelgia į tai, kad pateikto VĮ Registrų centro išrašo duomenys yra apie Patalpų kainą, buvusią prieš 18 metų, bei tai, kad abi šalys siūlo kompensacijas, didesnes nei 17 500 Eur (pusė ginčo turto kainos, nurodytos VĮ Registrų centras išraše). Atsakovai, pasiūlydami ieškovams 40 000 Eur kompensaciją už jiems priklausančią Patalpų dalį, iš esmės pripažino, kad VĮ Registrų centras išraše nurodyta Patalpų vertė yra mažesnė nei šiuo metu esanti reali Patalpų kaina. Tai, kad atsakovai pripažįsta, jog ginčo patalpos kainuoja daugiau nei nurodyta VĮ Registrų centras išraše, patvirtina ir tai, jog atsakovai mediacijos metu sutiko, kad jiems už bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą būtų sumokėta 100 000 Eur kompensacija, bet nesutiko, kad šios kompensacijos suma būtų sumažinta. Šių aplinkybių visuma patvirtina, jog atsakovų į bylą pateiktame VĮ Registrų centras išraše nurodyta ginčo patalpų vertė neatitinka realios šiuo metu esančios Patalpų kainos, ir atsakovai iš esmės pripažįsta tai (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

11754.

118Byloje nesant įrodymų apie šiuo metu esančią ginčo patalpų vertę, teismas negali nustatyti kompensacijos dydžio pagal Patalpų vidutinę rinkos kainą (sprendimo 45 punktas). Todėl teismas, siekdamas nepažeisti šalių lygiateisiškumo principo, nustatydamas subjektus, kuriems priteistinos visos patalpos, bei kuriems priteistina kompensacija, vadovaujasi protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais (CK 1.5 straipsnio 3, 4 dalys).

11955.

120Ieškovams pasiūlius sumokėti atsakovams dvigubą, nei siūlė atsakovai, sumą už atsakovams priklausančią ginčo patalpų dalį (80 000 Eur), teismas atidalina ginčo patalpas, priteisdamas jas ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, o atsakovams iš ieškovų solidariai – bendrojon jungtinėn nuosavybėn 80 000 Eur kompensaciją (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3.87 straipsnis). Teismo nuomone, ši kompensacija atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus bei atsakovų interesus, kadangi yra dvigubai didesnė nei siūlė atsakovai, kurie, gavę 80 000 Eur sumą iš ieškovų bei pridėję jų turimą 40 000 Eur sumą, turės galimybę įsigyti kitas gamybines patalpas savo verslo vystymui.

12156.

122Teismas neatidalina ginčo patalpų, priteisdamas 80 000 Eur kompensaciją iš atsakovų ieškovams, kadangi atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad neturi galimybės sumokėti didesnę nei 40 000 Eur sumą. Priešieškinio patenkinimas priteisiant ginčo turtą atsakovams, o ieškovams – 40 000 Eur kompensaciją, neatitiktų teisingumo ir sąžiningumo principų. Tokia išvada daroma atsižvelgiant į tai, kad šalims iš esmės pripažinus, jog turto vertė didesnė nei nurodyta VĮ „Registrų centras“, nenustačius ypatingo abiejų šalių poreikio ir išskirtinės teisės valdyti ginčo patalpas nuosavybės teise, visiškas priešieškinio patenkinimas, priteisiant ieškovams mažesnio nei jie siūlė atsakovams dydžio kompensaciją būtų neprotingas, neteisingas ir nesąžiningas (CK 1.5 straipsnis). Todėl priešieškinis tenkinamas iš dalies, ginčo patalpas priteisiant ieškovams, o atsakovams – 80 000 Eur kompensaciją už jiems priklausančią Patalpų dalį.

123Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

12457.

125Atmetus ieškinį bei patenkinus priešieškinį iš dalies, byloje paskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

12658.

127Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, visos ieškovų turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su ieškinio parengimu ir pateikimu teismui, nepriteisiamos iš priešingos šalies. Iš ieškovų atsakovų naudai priteisiamas bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimu į ieškinį parengimu, atlyginimas. Patenkinus atsakovų priešieškinį iš dalies bei priteisiant ginčo patalpas ieškovams, o atsakovams – kompensaciją, laikytina, kad priešieškinis patenkintas ¼ dalimi (atmetus reikalavimą dėl atidalijimo pagal atsakovų pateiktą projektą, patenkinus dalį priešieškinio reikalavimo priteisti visas patalpas vienai iš šalių, o kitai – kompensaciją).

12859.

129Ieškovai šioje byloje turėjo tokias bylinėjimosi išlaidas: 75 Eur žyminio mokesčio už ieškinio pareiškimą (1 b. t. 14 l.), 170 Eur už konsultaciją ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo surašymą, 210 Eur už patalpų atidalijimo projekto organizavimą, 420 Eur už ieškinio parengimą (1 b. t. 25, 26 l.), 245 Eur už atsiliepimo į priešieškinį surašymą, 105 Eur už atstovavimą dviejuose teismo posėdžiuose ir 70 Eur už konsultaciją (2 b. t. 2, 3 l.).

13060.

131Atsakovai šioje byloje turėjo tokias bylinėjimosi išlaidas: 75 Eur žyminio mokesčio už priešieškinio pateikimą (2 b. t. 31 l.), 242 Eur už atsiliepimo į ieškinį parengimą, 242 Eur už priešieškinio parengimą, 242 Eur už atstovavimą 2019 m. balandžio 3 d. teismo posėdyje, po 121 Eur už atstovavimą trijuose teismo posėdžiuose, 242 Eur už priešieškinio patikslinimo parengimą, 60,50 Eur už prašymo skirti mediaciją parengimą (2 b. t. 24-30, 32, 33 l.). Šioje byloje įvyko 4 posėdžiai, kurių bendra trukmė – 3 valandos 5 minutės.

13261.

133Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį ¼ dalimi, iš atsakovų ieškovų naudai priteisiama 3/4 dalys mokesčio už konsultaciją po priešieškinio pateikimo (52,50 Eur), ¾ dalys išlaidų už atsiliepimo į priešieškinį parengimą (183,75 Eur), ¼ dalis išlaidų už atstovavimą teismo posėdžiuose (26,25 Eur), iš viso – 262,50 Eur (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys). Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį iš dalies, iš ieškovų atsakovams priteisiama 242 Eur už atsiliepimo į ieškinį parengimą, ¼ dalis išlaidų už priešieškinio parengimą (60,50 Eur), ¼ dalis žyminio mokesčio (18,75 Eur), ¼ dalis už priešieškinio patikslinimo parengimą (60,50 Eur), ¼ dalis išlaidų už prašymo perduoti ginčą mediacijai parengimą (15,13 Eur), 3/4 dalys advokatės atstovavimo teismo posėdžiuose išlaidų (453,75 Eur), iš viso – 850,63 Eur. Atlikus iš šalių priteistų bylinėjimosi išlaidų atlyginimų įskaitymą, nustatoma, kad iš ieškovų lygiomis dalimis atsakovams priteisiama 588,13 Eur, t. y. iš kiekvieno ieškovo kiekvienam atsakovui priteisiama po 147,03 Eur (CK 6.131 straipsnis).

13462.

135Valstybė šioje byloje turėjo 12,27 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Teismui konstatavus, kad ginčas išnagrinėtas iš esmės patenkinus ieškovų reikalavimus ¼ dalimi, atsakovų – ¾ dalimis (kadangi ieškinys atmestas visiškai, bet Patalpos buvo atidalytos visiškai, patenkinus iš dalies atsakovų priešieškinį), iš ieškovų lygiomis dalimis proporcingai atmestų reikalavimų daliai priteistina 9,20 Eur valstybės turėtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų atlyginimo (t. y. po 4,60 Eur iš kiekvieno ieškovo), iš atsakovų proporcingai atmestų reikalavimų daliai – 3,07 Eur.

13663.

137Atsižvelgiant į tai, kad iš kiekvieno atsakovo valstybės naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma (t. y. 1,53 Eur) yra mažesnė, už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumą (3 Eur), nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, šių valstybės išlaidų atlyginimas iš atsakovų nepriteisiamas (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

138Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270, 274 straipsniu, 279 straipsniais,

Nutarė

139atmesti ieškovų S. B. ir D. B. ieškinį atsakovams N. C. ir L. V. C.

140Patenkinti iš dalies atsakovų N. C. ir L. V. C. priešieškinį ieškovams S. B. ir D. B..

141Atidalinti gamybos patalpas, esančias gamybiniame pastate ( - ), unikalus Nr. ( - ), priteisiant jas bendrosios jungtinės nuosavybės teise ieškovams S. B., gim. ( - ), ir D. B., gim. ( - ).

142Priteisti solidariai iš ieškovų S. B., gim. ( - ), ir D. B., gim. ( - ) atsakovams N. C., asmens kodas ( - ) ir L. V. C, asmens kodas ( - ) bendrojon jungtinėn nuosavybėn 80 000 (aštuoniasdešimties tūkstančių) Eur kompensaciją už bendrosios dalinės nuosavybės teise su ieškovais valdytas patalpas ( - ) unikalus Nr. ( - ).

143Atmesti kitą priešieškinio dalį.

144Priteisti iš ieškovo S. B., gim. ( - ) atsakovams N. C., asmens kodas ( - ) ir L. V. C, asmens kodas ( - ) po 147,03 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt septynis Eur 03 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo kiekvienam.

145Priteisti iš ieškovės D. B., gim. ( - ), atsakovams N. C., asmens kodas ( - ) ir L. V. C, asmens kodas ( - ) po 147,03 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt septynis Eur 03 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo kiekvienam.

146Priteisti iš ieškovo S. B., gim. ( - ) valstybei 4,60 Eur (keturis Eur 60 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

147Priteisti iš ieškovės D. B., gim. ( - ) valstybei 4,60 Eur (keturis Eur 60 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

148Valstybės naudai priteistos sumos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimo įrodymus būtina pateikti Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams.

149Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. S. B. ir D. B. pateikė teismui ieškinį, kurio reikalavimus patikslino... 5. 1.... 6. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovai su atsakovais privačios nuosavybės teise... 7. 2.... 8. Atsakovai N. C. ir L. V. C. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo,... 9. 3.... 10. Atsakovai priešieškiniu, kurio reikalavimus patikslino, prašo atidalinti... 11. 4.... 12. Priešieškinyje nurodoma, kad pagal ieškovų siūlomą Patalpų atidalinimo... 13. 5.... 14. Ieškovai pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodo, kad... 15. 6.... 16. Trečiajam asmeniui UAB ( - ) ieškinio ir priešieškinio kopijos bei... 17. 7.... 18. Teismo posėdžio metu ieškovas S. B. palaikė savo ieškinį ir jo tenkinimo... 19. 8.... 20. Teismo posėdžio metu ieškovė D. B. palaikė ieškinį, prašė atmesti... 21. 9.... 22. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas advokato padėjėjas A. Š. prašė... 23. 10.... 24. Teismo posėdžio metu atsakovas ir trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas... 25. 11.... 26. Atsakovų atstovė advokatė Sandra Mezėnaitė teismo posėdžio metu prašė... 27. 12.... 28. A. L. V. C. į teismo posėdį, kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės... 29. Teismas... 30. Ieškinys atmetamas.... 31. Priešieškinis tenkinamas iš dalies.... 32. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 33. 13.... 34. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis... 35. 14.... 36. 2003 m. liepos 24 d. šalys ir trečiasis asmuo UAB „( - )“, atstovaujama... 37. 15.... 38. 2018 m. balandžio 17 d. ieškovai pateikė UAB „( - )“ pranešimą dėl... 39. 16.... 40. Iš Patalpų Nekilnojamojo turto kadastro bylos matyti, kad pirmame aukšte yra... 41. 17.... 42. Byloje pateiktas ieškovų pasiūlytas Patalpų atidalijimo projektas, pagal... 43. 18.... 44. Atsakovai pateikė į bylą savo Patalpų atidalijimo projektą, pagal kurį... 45. 19.... 46. Ieškovų pateiktos ginčo patalpų rekonstrukcijos sąmatos duomenimis,... 47. 20.... 48. Atsakovai pateikė į bylą ginčo patalpų rekonstrukcijos sąmatą, kurios... 49. 21.... 50. Abi šalys pripažįsta, jog ginčo patalpos turi būti atidalytos, bet... 51. Dėl ginčo Patalpų atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra ... 52. 22.... 53. Kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš... 54. 23.... 55. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad, sprendžiant bendraturčių nuosavybės... 56. 24.... 57. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad klausimo dėl atidalijimo būdo... 58. 25.... 59. Geriausiai bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimas užtikrinamas, kai... 60. 26.... 61. Priklausomai nuo bendro turto pobūdžio, statuso ir kitų turto savybių,... 62. 27.... 63. Atsižvelgiant į tai, kad galimybė atsidalyti iš bendrosios dalinės... 64. 28.... 65. Vertindamas pateiktus atidalijimo variantus, teismas turi patikrinti, ar jie... 66. 29.... 67. Teismai taip pat privalo vertinti, ar bendraturčio pasirinktas projektas... 68. 30.... 69. Įstatymas prioritetą skiria atidalijimui natūra. Nesant galimybės... 70. 31.... 71. Šioje byloje abi šalys pateikė savo Patalpų atidalijimo iš bendrosios... 72. 32.... 73. Atsakovai siūlo atidalyti Patalpas tokiu būdu, kad šalims apskritai netektų... 74. 33.... 75. Abi šalys pripažįsta, kad patalpos gali būti atidalytos natūra be... 76. 34.... 77. Teismui aiškinantis šalių valią dėl Patalpų naudojimo, ieškovas nurodė,... 78. 35.... 79. Atsakovas paaiškino teismui, kad ginčo patalpose jis vykdo automobilių... 80. 36.... 81. Dėl pirmiau nurodyto (sprendimo 36 punktas) teismas sutinka su atsakovų... 82. 37.... 83. Teismas, spręsdamas klausimą dėl Patalpų atidalijimo iš bendrosios... 84. 38.... 85. Vertinant nurodytus atsakovų argumentus dėl jiems atidalintinų patalpų,... 86. 39.... 87. Teismas, vertindamas atsakovų pasiūlytą Patalpų atidalijimo iš bendrosios... 88. 40.... 89. Teismui pasiūlius atsakovui atidalinti Patalpas pagal jo pasiūlytą projektą... 90. 41.... 91. Teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, šalių... 92. 42.... 93. Teismui atmetus šalių projektus dėl ginčo patalpų atidalijimo iš... 94. Dėl Patalpų atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės išmokant... 95. 43.... 96. Kaip minėta, jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio... 97. 44.... 98. Būtina atidalijimo išmokant bendraturčiui piniginę kompensaciją sąlyga... 99. 45.... 100. Rinkos kaina gali būti nustatoma remiantis viešų registrų duomenimis,... 101. 46.... 102. Tais atvejais, kai sprendžiamas klausimas, kuriam iš atidalijamų... 103. 47.... 104. VĮ „Registrų centras“ duomenys kasacinio teismo praktikoje pripažįstami... 105. 48.... 106. Nustatant kompensacijos pinigais dydį taikoma turto rinkos vertė bendrosios... 107. 49.... 108. Atsakovai, patikslindami priešieškinio reikalavimus, pateikė alternatyvų... 109. 50.... 110. Kaip minėta pirmiau, aplinkybė, jog atsakovas, būdamas UAB „( - )“... 111. 51.... 112. Byloje nustačius, kad ginčo patalpose šiuo metu veika abiems šalims... 113. 52.... 114. Ieškovų ir atsakovo paaiškinimais nustatyta, kad ieškovai turi galimybę... 115. 53.... 116. 2019 m. rugsėjo 10 d. posėdyje teismui pasiūlius abiems šalims pateikti... 117. 54.... 118. Byloje nesant įrodymų apie šiuo metu esančią ginčo patalpų vertę,... 119. 55.... 120. Ieškovams pasiūlius sumokėti atsakovams dvigubą, nei siūlė atsakovai,... 121. 56.... 122. Teismas neatidalina ginčo patalpų, priteisdamas 80 000 Eur kompensaciją iš... 123. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 124. 57.... 125. Atmetus ieškinį bei patenkinus priešieškinį iš dalies, byloje... 126. 58.... 127. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, visos ieškovų turėtos... 128. 59.... 129. Ieškovai šioje byloje turėjo tokias bylinėjimosi išlaidas: 75 Eur žyminio... 130. 60.... 131. Atsakovai šioje byloje turėjo tokias bylinėjimosi išlaidas: 75 Eur žyminio... 132. 61.... 133. Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį ¼ dalimi, iš atsakovų... 134. 62.... 135. Valstybė šioje byloje turėjo 12,27 Eur procesinių dokumentų siuntimo... 136. 63.... 137. Atsižvelgiant į tai, kad iš kiekvieno atsakovo valstybės naudai... 138. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 139. atmesti ieškovų S. B. ir D. B. ieškinį atsakovams N. C. ir L. V. C.... 140. Patenkinti iš dalies atsakovų N. C. ir L. V. C. priešieškinį ieškovams S.... 141. Atidalinti gamybos patalpas, esančias gamybiniame pastate ( - ), unikalus Nr.... 142. Priteisti solidariai iš ieškovų S. B., gim. ( - ), ir D. B., gim. ( - )... 143. Atmesti kitą priešieškinio dalį.... 144. Priteisti iš ieškovo S. B., gim. ( - ) atsakovams N. C., asmens kodas ( - )... 145. Priteisti iš ieškovės D. B., gim. ( - ), atsakovams N. C., asmens kodas ( -... 146. Priteisti iš ieškovo S. B., gim. ( - ) valstybei 4,60 Eur (keturis Eur 60 ct)... 147. Priteisti iš ieškovės D. B., gim. ( - ) valstybei 4,60 Eur (keturis Eur 60... 148. Valstybės naudai priteistos sumos turi būti sumokėtos į Valstybinės... 149. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...