Byla L2-2423-390/2009
Dėl 109 853,02 Lt skolos, 1157,92 Lt delspinigių, 951,71 Lt palūkanų, 840 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „LTC“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, gavęs kreditoriaus UAB „Donalita“ pareiškimą dėl 109 853,02 Lt skolos, 1157,92 Lt delspinigių, 951,71 Lt palūkanų, 840 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „LTC“,

Nustatė

2Kreditorius UAB „Donalita“ kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą dėl 109 853,02 Lt skolos, 1157,92 Lt delspinigių, 951,71 Lt palūkanų, 840 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „LTC“.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai įtvirtinti LR CPK XXIII skyriuje. CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti pareiškimą, jeigu jis yra aiškiai nepagrįstas. Kreditorius, reikšdamas skolininkui piniginį reikalavimą dėl 109 853,02 Lt skolos, 1157,92 Lt delspinigių, 951,71 Lt palūkanų priteisimo, jį grindžia tarp šalių sudaryta rangos sutartimi Nr. 2008-12-71, pasirašytais darbų perdavimo – priėmimo aktais bei išrašytomis sąskaitomis faktūromis. Tačiau teismui nepateikia nei minėtos sutarties, kuri įrodytų tarp šalių buvus sutartinius santykius, nei kitų dokumentų, patvirtinančių skolos faktą ir jos dydį, todėl kreditoriaus pareiškimas dėl skolos ir delspinigių išieškojimo CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme laikytinas aiškiai nepagrįstu.

5Kadangi trūkumų šalinimo institutas teismo įsakymo išdavimo procese netaikytinas, todėl yra pagrindas kreditoriaus pareiškimą atsisakyti priimti (CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

6Pašalinus kliūtis, sudariusias pagrindą atsisakyti priimti pareiškimą, kreditorius turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles (CPK 435 straipsnio 4 dalis).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 435 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 4 dalimi,

Nutarė

8Kreditoriaus UAB „Donalita“ pareiškimą atsisakyti priimti.

9Ši nutartis atskiruoju skundu neskundžiama.

Proceso dalyviai