Byla I-7551-244/2007
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Balčytienės, teisėjų Liudmilos Zaborovskos (pranešėja), Irenos Paulauskienės, sekretoriaujant Daivai Čmukaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Jūratei Kisielienei, atsakovų atstovams Viliui Margeliui, Renaldui Viščiniui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Vaidutei Kalpokienei, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Litesko” atsakovams Druskininkų savivaldybės administracijai, Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB “Draugystės sanatorija” dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB “Litesko” skundu (b.l. 3-6) prašo pripažinti, kad Druskininkų savivaldybės nuolatinė statybos komisija nepagrįstai nepatikrino ir nenustatė, jog UAB „Draugystė sanatorija” katilinės rekonstrukcija, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį, adresu ( - ), Druskininkai, pažeidžia Druskininkų miesto šilumos ūkio specialųjį planą bei įpareigoti atsakovus tai atlikti; pripažinti, jog Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius nepagrįstai atsisakė papildyti 2007-04-11 Komisijos protokolą Nr.73/07 UAB “Litesko” filialo “Druskininkų šiluma” atstovo nuomone: „Nepritariu, nesutikimo motyvai: 1. statinio projektas prieštarauja Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiajam planui; 2. nepateikti ir nesuderinti tikrieji statinio projekto techniniai rodikliai" ir įpareigoti atsakovus tai atlikti.

4Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepime (b.l. 43-45) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsakovas Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisija atsiliepime (b.l. 33-37) skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Tretysis suinteresuotas asmuo UAB “Draugystės sanatorija” atsiliepime (b.l. 48-50) prašo prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

72007-05-29 teisme gautas pareiškėjo atsisakymas nuo skundo.

8Pagal LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. I d. 3 p., teismas nutraukia bylą, jei pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo).

92007-05-29 pareiškėjas teismui pateikė atsisakymą nuo skundo, remdamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. suteikta skundo pareiškėjui teise atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį (b.l. 31).

10Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė atsisakymą nuo skundo palaikė, prašė bylą nutraukti. Atsakovų atstovai ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovė sutiko, kad administracinė byla būtų nutraukta.

11Pareiškėjas teismui pateikė įstatymo reikalavimus atitinkantį atsisakymą nuo skundo, administracinė byla nutrauktina Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. pagrindu - teismas nutraukia bylą, kai pareiškėjas atsisako skundo. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. nurodytos skundo atsisakymo pasekmės pareiškėjui yra žinomos ir suprantamos.

12Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjo atsisakymas nuo skundo priimtinas ir administracinė byla nutrauktina.

13Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. I d. 3 p.,

Nutarė

15Pareiškėjo atsisakymą nuo skundo priimti.

16Administracinę bylą Nr. I-7551-17/2007 nutraukti.

17Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai