Byla B2-1423-555/2013
Dėl UAB „DANMAN“ finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovės atstovei L. M., atsakovės atstovui advokatui V. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl UAB „DANMAN“ finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje,

Nustatė

2UAB „DANMAN“ pateikė teismui prašymą UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje patvirtinti kreditorinį reikalavimą, kurį pagal Balstogės apygardos ūkio teismo nutartį sudaro 662737,63 PLN skolos, 5766,30 PLN delspinigių, 15502 PLN bylinėjimosi išlaidų ir 7217 PLN procesinio atstovavimo išlaidų, iš viso 691222,93 PLN, kas sudaro pagal 2011-11-29 dienos buhalterinį kursą 526435,38 Lt. Nurodo, kad UAB "Kelių remonto grupė" 2012-04-16 buvo pateiktas rašytinis pranešimas apie skolos reikalavimo perleidimo sutartį UAB „DANMAN“ . UAB „DANMAN“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kelių remonto grupė“ (civ. bylos Nr. B2-1886-605/2012), teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinę bylą prijungė prie civilinės bylos pagal A. Anužio prekybos įmonės „Gindama“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kelių remonto grupė“. UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje UAB „DANMAN“ nėra įtraukta į kreditorių sąrašą, nes bankroto administratorius išsiuntė pranešimą W.ir B. O., nors žinojo, kad kreditorinis reikalavimas perleistas UAB „DANMAN" ir visi skolą įrodantys dokumentai pateikti teismui civilinėje byloje Nr. B2 -1777-605/2012. Bankroto administratorius nevykdė 2012-04-20 Kauno apygardos teismo nutarties ir tokiais veiksmais pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 ir 20 punktus, taip pat nepateikė informacijos apie kreditorinio reikalavimo pateikimo terminą, bei nesivadovavo ĮBĮ 15 straipsniu ir taip pažeidė UAB „DANMAN" teisę teisėtai naudotis kreditoriaus teisėmis.

3Bankrutuojančios UAB „Kelių remonto grupė“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašo netvirtinti UAB „DANMAN“ kreditorinio reikalavimo, nes jis pateiktas praleidus teismo nustatytą terminą pareikšti finansinius reikalavimus. Nurodo, kad bankroto administratoriui nebuvo perduoti bankrutuojančios įmonės dokumentai apie W. ir B. O. priklausiusios reikalavimo teisės perleidimą. Tikėtina, kad naujasis kreditorius UAB „DANMAN" neinformavo bankrutuojančios įmonės apie reikalavimo teisės perleidimą 2012 m, balandžio 4 d. reikalavimo perleidimo sutarties 2 straipsnio nustatyta tvarka. Taip pat UAB „DANMAN" buvo įtraukta i bylą jos iškėlimo stadijoje, todėl UAB „DANMAN“ turi būti žinoma 2012 m. gegužės 8 d. teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir ja nustatytas terminas kreditoriams pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Tačiau, UAB „DANMAN" per nustatytą terminą savo reikalavimų neperdavė bankroto administratoriui, o praleidusi teismo nustatytą terminą reikalavimams pareikšti tiesiogiai kreipėsi į teismą.

4Kreditorinis reikalavimas tvirtintinas.

5ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo, tenkinimo tvarką ir terminus. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus minėtus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 26 straipsnį, yra pasisakęs, jog minėta norma taikytina ir kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teisinis pagrindas priimti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra tada, kai pripažįstama, kad jie paduoti dėl svarbių priežasčių praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, ir teismas nepriėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008).

6Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad UAB „DANMAM“ 2012-04-17 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kelių remonto grupė“ (civ. bylos Nr. B2-1886-605/2012), kuriame nurodė, jog UAB „Kelių remonto grupė“ pagal Balstogės apygardos ūkio teismo nutartį yra skolinga UAB „DANMAM“ iš viso 691222,93 PLN, kas sudaro pagal 2011-11-29 dienos buhalterinį kursą 526435,38 Lt, kad 2012-04-16 pateikė UAB „Kelių remonto grupė“ rašytinį pranešimą apie reikalavimo perleidimo sutartį, taip pat pateikė 2012-04-04 reikalavimo perleidimo sutartį, kuria B. O. ir W. O. bendra įmonė „Transport chežarivi – raboti ziemne“ perleido UAB „DANMAN“ iš 2010-10-15 Sutarties kylančias ar su ja susijusias kreditoriaus teises, įskaitant, tačiau neapsiribojant kreditoriaus teisę reikalauti iš UAB „Kelių remonto grupė“ su 662 737,63 zlotų, kas sudaro 504 754,23 Lt, skolos grąžinimu susijusius mokėjimus bei visas susikaupusias palūkanas ir susidariusius delspinigius. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinę bylą Nr. B2-1886-605/2012 prijungė prie civilinės bylos Nr. B2-1777-605/2012 pagal A. Anužio prekybos įmonės „Gindama“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kelių remonto grupė“. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi iškėlė UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto bylą, nutartis įsiteisėjo 2012 m. rugpjūčio 2 d. UAB „Kelių remonto grupė“ administratoriaus įgaliotas asmuo 2012-08-17 išsiuntė Transport Ciezarowy, Roboty Ziemne pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame nurodė, kad kreditorinius reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus galima pateikti administratoriui iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d., 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimis UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje patvirtintas administratoriaus neginčijamų kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

7Byloje ginčas, kad UAB „Kelių remonto grupė“ yra skolinga pradiniam kreditoriui Transport Ciezarowy, Roboty Ziemne w Suwalkach 691222,93 PLN tarp šalių nekyla. Šios skolos išieškojimui yra išduotas Europos vykdomasis raštas, todėl spręstina, kad reikalavimas yra pagrįstas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, kuris nepanaikintas, nepakeistas ir nenuginčytas įstatymų nustatyta tvarka ir turi prejudicinę galią šioje byloje, todėl teismas neturėdamas procesinės teisės ir įstatyminės galimybės tikrinti ar pakeisti šalies pateiktą vykdomąją dokumentą, spręsdamas apie skolininko įsipareigojimų dydį remiasi pateiktu Europos vykdomuoju dokumentu.

8Kaip jau minėta, pradinis bankrutuojančios įmonės kreditorius, reikalavimo perleidimo sutartimi, kreditorinį reikalavimą perleido UAB „DANMAM“. Byloje tarp šalių kilęs ginčas dėl kreditorinio reikalavimo pareiškimo termino. Teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, šį klausimą kiekvienu atveju sprendžia, įvertinęs konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais. Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles nagrinėjant prašymą dėl termino atnaujinimo.

9Kreditorės teigimu, terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleistas nebuvo, kadangi, sutinkamai su ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies nuostatomis, pateikus kreditorinį reikalavimą patvirtinančius įrodymus buvo inicijuota bankroto bylos iškėlimo procedūra skolininkei. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „DANMAM“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kelių remonto grupė‘ prijungė prie civilinės bylos Nr. B2-1777-605/2012 pagal ieškovo A. Anužio prekybos įmonės „Gindama“, todėl įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria buvo iškelta bankroto byla UAB „Kelių remonto grupė“, administratorius privalėjo informuoti apie kreditorinių reikalavimų pateikimo terminus bei prašo, kad skolininkui ginčijant terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, atsižvelgiant į tai, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo yra tinkamas valios patvirtinti kreditorinį reikalavimą išreiškimas, atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

10Teismas, įvertinęs kreditorės nurodytus argumentus dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo, taip pat, kad skolininkė, nesutikimą su pareikštu kreditoriniu reikalavimu, argumentuoja termino praleidimu, bei skolininkei prašant šį terminą atnaujinti, sprendžia, kad sutiktina su kreditorės UAB „DANMAN“ teiginiais dėl praleisto termino kreditoriniam reikalavimui pateikti atnaujinimo. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta svarbi aplinkybė, jog iniciavus bankroto bylos iškėlimo procedūras, minėtoje byloje buvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys skolininkės įsiskolinimus bei reikalavimo teisių perleidimą. Įmonės bankroto administratorius, taip pat dalyvaudamas bankroto bylos iškėlimo procedūrose, turėdamas galimybę susipažinti su kreditorių pareikštais reikalavimais, informaciją apie galimybę pareikšti kreditorinius reikalavimus pateikė tik pradiniam kreditoriui. Įmonės bankroto administratoriaus veiksmai, kuriais informacija buvo pateikta pradiniam kreditoriui, kuris randasi užsienio valstybėje bei neinformuojant naujojo kreditoriaus, galėjo suklaidinti kreditorę UAB „DANMAN“, kuri tikėjosi, jog kreditorinis reikalavimas bus patvirtintas remiantis duomenimis, kurie buvo pateikti prie bankroto bylos, dėl termino ir kreditorinio reikalavimo pateikimo tvarkos. Pažymėtina, kad BUAB „Kelių remonto grupė“ administratorius, turėjęs duomenų apie galimus kreditorės UAB „DANMAN“ kreditorinius reikalavimus, nesiėmė aktyvių veiksmų ir nebendradarbiavo su bankrutuojančios įmonės kreditore, nors pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius turi ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Teismas sprendžia, kad pagal nurodytas aplinkybes ir bylos duomenis yra pagrindas pripažinti, kad kreditorė UAB „DANMAN“ praleido terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti dėl svarbių priežasčių ir, kad yra pagrindas tokį terminą atnaujinti.

11Pagal ĮBĮ įmonės kreditoriai į kreditorių sąrašą įtraukiami pareikštiniu būdu. Ši nuostata įtvirtinta ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte, kuriame nurodoma, kad visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašas sudaromas pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, ir pateikiamas teismui tvirtinti, taip pat ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad kreditorė, neįtraukus jos į kreditorių sąrašą pareiškė teismui tiesiogiai prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtintino, pati savaime nesudaro pagrindo netvirtinti kreditorinio reikalavimo.

12Vadovaudamasis LR CPK 290 straipsniu, ĮRĮ 10 straipsnio 9 dalimi, 26 straipsniu, teismas

Nutarė

13atnaujinti terminą UAB „DANMAN“ kreditoriniam reikalavimui pareikšti UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje.

14Patvirtinti kreditorės UAB „DANMAN“ 691222,93 PLN (526435,38 Lt) kreditorinį reikalavimą UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje.

15Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai