Byla eB2-2690-230/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Minvilda“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Minvilda“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašo iškelti atsakovei UAB „Minvilda“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad UAB „Minvilda“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. rugsėjo 26 d. yra 2 602,87 Eur. Skola Fondui susidarė nuo 2016 m. kovo mėnesio. Ieškovas Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

3Prašymas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

4Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2016 m. spalio 12 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Minvilda“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas iki 2016 m. rugsėjo 30 d., įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2016 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės registravimo duomenis (b. l. 33). Minėta nutartis buvo išsiųsta 2016 m. spalio 14 d. atsakovės registruotos buveinės adresu, esančiu ( - ), ir atsakovės administracijos vadovui M. P. VĮ Registrų centras duomenų bazėje nurodytu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) (b. l. 37, 38), tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastis – „neatsiėmė pašte“ (b. l. 39, 40). 2016 m. spalio 26 d. nutartis pakartotinai išsiųsta tuo pačiu atsakovės buveinės ir atsakovės administracijos vadovo M. P. deklaruotos gyvenamosios vietos adresais, tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastis – „neatsiėmė pašte“ (b. l. 41, 42). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Minvilda“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

5Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Minvilda“ įregistruota 2011 m. vasario 21 d., bendrovės direktorius M. P. (b. l. 31-32). Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrui pateikto UAB „Minvilda“ 2015 metų balanso matyti, kad įmonės turtas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 sudarė 11 761 Eur (ilgalaikis turtas – 1 190 Eur, trumpalaikis turtas – 10 571 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 13 825 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 13 825 Eur (b. l. 46). Iš UAB „Minvilda“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė -2 794 Eur (b. l. 47). Pagal VSDFV 2016 m. lapkričio 15 d. duomenis įmonėje yra 3 apdraustieji asmenys (darbuotojai), tačiau privalomi mokėti mokesčiai už juos nėra mokami, įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 2 720,15 Eur įsiskolinimą (b. l. 48). Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis UAB „Minvilda“ nekilnojamojo turto neturi (b. l. 30). Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, jog UAB „Minvilda“ vardu yra registruota 14 transporto priemonių, tačiau 12 iš jų yra draudžiamas dalyvavimas viešajame eisme, 10 transporto priemonių būsena – išregistruotos, kai kurioms iš transporto priemonių yra taikomi areštai, įkeitimas (b. l. 55-56). Iš VĮ Registrų centras Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro duomenų matyti, kad atsakovės UAB „Minvilda“ turtui yra taikomi areštai, įkeitimas (b. l. 49-54).

6Nustačius, kad atsakovė UAB „Minvilda“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, nors įmonėje yra 3 apdraustieji asmenys (darbuotojai), tačiau privalomi mokėti mokesčiai už juos nėra mokami, įmonė nekilnojamojo turto neturi, nors jos vardu yra registruota 14 transporto priemonių, tačiau daugelio iš jų dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas, būsena – išregistruotos, joms taikomas areštas, įkeitimas, pagal 2015 metų finansinės atskaitomybės duomenis atsakovės skolos kreditoriams viršija visą atsakovės balanse nurodyto turto vertę, bendrovės vadovas nei įmonės buveinės, nei jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresais yra nerandamas, spręstina, jog UAB „Minvilda“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius J. U., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

9iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Minvilda“ (įmonės kodas 302596317, buveinės adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Kalniškės g. 19-402) bankroto bylą.

10Paskirti administratoriumi J. U. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA089).

11Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Minvilda“ (įmonės kodas 302596317, buveinės adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Kalniškės g. 19-402) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Minvilda“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

13Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

14Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Minvilda“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

15Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

18Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai