Byla e2-751-236/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės Visagino savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu, dalyvaujant trečiajam asmeniui Visagino savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei EUROVAISTINĖ,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, prašydama pripažinti atsakovės paskelbtą 41,17 kv. m. negyvenamųjų patalpų (plane pažymėtos indeksais 1-4, 1-5, 1-6; pastatas, kuriame patalpos yra, plane pažymėtas 2D9p, pastato unikalus Nr. 3098-4002-8024), esančių adresu Taikos pr. 15, Visagine, viešą nuomos konkursą neteisėtu, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešo nuomos konkurso procedūrų vykdymą, tame tarpe nuomos sutarties pasirašymą su konkurso laimėtoju.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Panevėžio apygardos teismas 2018-02-05 nutartimi nutarė ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ prašymą tenkinti, sustabdyti 41,17 kv. m. negyvenamųjų patalpų, (plane pažymėtų indeksais 1-4, 1-5, 1-6), esančių pastate 2D9p, unikalus Nr. 3098-4002-8024, adresu Visagine, Taikos pr. 15, viešo nuomos konkurso procedūrų vykdymą, tame tarpe ir nuomos sutarties pasirašymą su konkurso laimėtoju.
 1. Teismas nustatė, Visagino savivaldybės taryba 2017-12-28 priėmė sprendimą Nr. TS-263 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Taikos pr. 15, nuomos“, kuriuo nusprendė išnuomoti nuosavybės teise priklausančias ir atsakovės Visagino savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 41,17 kv. m. negyvenamąsias patalpas, esančias pastate – poliklinikoje, adresu Taikos pr. 15, Visaginas (patalpų žymėjimai plane 1-4, 1-5, 1-6) bei nustatyti, kad pradinis nuompinigių dydis – 6 Eur/mėn. už 1 kv. m.; patalpų nuomos terminas – 5 metai, o patalpos išnuomojamos komercinei veiklai vykdyti. Ieškovės teigimu, konkursas yra paskelbtas bei vykdomas, pažeidžiant imperatyvią Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto išnuomojimo tvarką.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė ginčija konkurso sąlygas bei teigia, jog galimai yra pažeidžiami skaidrumo principai, sprendė, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenkintinas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018-02-05 nutartį, ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, o nutartį, kuria laikinųjų apsaugos priemonių taikymas panaikinamas, leisti vykdyti skubiai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesuteikė atsakovei galimybės išsakyti savo poziciją šiuo klausimu.
  1. Teismo sprendimo įvykdymas ieškinio patenkinimo atveju nepasunkėtų ar juo labiau netaptų neįmanomas.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ prašo palikti Panevėžio apygardos teismo 2018-02-05 nutartį nepakeistą. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju yra proporcinga bei ekonomiška priemonė, kurią pritaikius buvo užtikrinti visų suinteresuotų asmenų interesai.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB EUROVAISTINĖ prašo tenkinti atsakovės atskirąjį skundą ir panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018-02-05 nutartį. Nurodo, kad ieškinys yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo būtinų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimo. Pažeidžiamas šalių interesų pusiausvyros ir ekonomiškumo principas.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti ieškovės rašytiniai paaiškinimai bei nauji įrodymai (Visagino savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017-12-28 sprendimo Nr. TS-263 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Taikos pr. 15, nuomos“ pakeitimo“ projektas Nr. TSP-3 kopija ir išrašo iš Visagino savivaldybės internetinio tinklalapio kopija).

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Atskirasis skundas netenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2018-02-05 nutartis paliktina nepakeista.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą su ieškovės rašytiniais paaiškinimais pateiktus naujus įrodymus ir juos vertina.
 1. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo įvykdymo privalomumą (CPK 18 str., 144 str. 1 d.). Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai, t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialiosios teisės. Tokio procesinio veiksmo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 1. Apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį.
 1. Apeliacinis teismas sutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas tiesiogiai nepasisakė dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, tačiau skundžiamoje nutartyje teismas nurodė esminius ieškovės argumentus ir ieškovės į nagrinėjamą byla pateiktus duomenis. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimo pagrįstumą ir pagrįstai sprendė, kad nėra duomenų, kurie patvirtintų ieškovės reikalavimą esant akivaizdžiai nepagrįstą.
 1. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – reali grėsmė, kad ieškovui palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas arba jo įvykdymas pasunkės. Civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 str.) ir proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.) principai lemia tai, kad pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą/poreikį tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui, o priešinga proceso šalis, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų deklaruojamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. grėsmę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo vykdymas apsunkintas. Tokį įrodinėjimo naštos paskirstymą lemia ir bendroji įrodinėjimo taisyklė, kad kiekviena šalis turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.).
 1. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, su konkurso laimėtoju UAB EUROVAISTINĖ būtų buvusi pasirašyta patalpų nuomos sutartis ir patalpos būtų buvusios pritaikytos konkurso laimėtojo veiklai vykdyti ir jose būtų pradėta vykdyti veikla. Ieškovei palankų teismo sprendimo priėmimo atveju, visų suinteresuotų šalių sugrąžinimas į pradinę padėtį (t. y. į padėtį buvusią iki neteisėto konkurso paskelbimo ir vykdymo) užsitęstų ir būtų komplikuotas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bet kokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet sukelia suvaržymus (neigiamus padarinius) vienai iš proceso šalių – asmeniui, kurio atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės taikomos, todėl teismai, taikydami laikinąsias apsaugos priemones, ar parinkdami jų rūšį, taip pat taikydami konkrečius apribojimus turi vadovautis ekonomiškumo ir proporcingumo principais (CPK 145 str. 2 d.).
 1. Apeliacinis instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikėsi proporcingumo, teisingumo ir ekonomiškumo principų ir nepažeidė šalių interesų pusiausvyros. Apeliacinio teismo vertinimu, pritaikytos laikinosios pasaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir nevaržo atsakovės teisių labiau, nei būtina laikinųjų apsaugos priemonių tikslui pasiekti.
 1. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 1. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai