Byla 2-588/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų statybos ir remonto uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“ ir A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2442-44/2006 pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovams statybos ir remonto uždarajai akcinei bendrovei „Alsa“, A. P. dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas A. L. 2006 m. rugsėjo 6 dieną kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas patvirtinti nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas A. P. pardavė ieškovui 0,1004 ha žemės sklypą, esantį Vilniaus rajono savivaldybės Bajorų kaimo Avižienių kadastrinėje vietovėje, patvirtinti nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas SR UAB „Alsa“ pardavė ieškovui 154,56 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, esantį adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Vilniaus rajono savivaldybė; priteisti iš ieškovo atsakovui A. P. 70 000 Lt nesumokėtą žemės sklypo kainos dalį; priteisti iš ieškovo atsakovui SR UAB „Alsa“ 110 000 Lt nesumokėtą gyvenamojo namo kainos dalį. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį Vilniaus rajono savivaldybės Bajorų kaimo Avižienių kadastrinėje vietovėje, areštuoti atsakovui SR UAB „Alsa“ priklausantį gyvenamąjį namą, esantį adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Vilniaus rajono savivaldybė, uždrausti atsakovams išjungti elektros energijos bei vandens tiekimą minėtam gyvenamajam namui. Ieškovas nurodė, kad atsakovai gali perleisti ginčo objektus tretiesiems asmenims, todėl teismo sprendimo įvykdymas būtų nebeįmanomas. Ieškovas taip pat nurodė, kad jis eksploatuoja gyvenamąjį namą, todėl atsakovams ėmusis veiksmų išjungti elektros energijos ir (ar) vandens tiekimą gali nukentėti ne tik ieškovo bei jo šeimos narių sveikata, bet būtų padaryta didelė žala ir pačiam pastatui.

4Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti ir areštuoti atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausantį 0,1004 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus rajono savivaldybės Bajorų kaimo Avižienių kadastrinėje vietovėje, apribojant naudojimosi ir disponavimo juo teises; areštuoti atsakovui SR UAB „Alsa“ nuosavybės teise priklausantį 154,56 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, esantį adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, apribojant naudojimosi ir disponavimo juo teises; uždrausti atsakovams A. P. ir SR UAB „Alsa“ imtis veiksmų, dėl kurių galėtų būti išjungtas, sutriktų ar kitokiu būdu nutrūktų elektros energijos arba vandens tiekimas gyvenamajam namui, esančiam adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė; areštuotų nekilnojamųjų daiktų valdytoju, naudotoju bei saugotoju paskirti ieškovą A. L. ; nutartį pavesti vykdyti ieškovo A. L. pasirinktam antstoliui; nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims ir turto arešto aktų registro tvarkytojui. Teismas konstatavo, kad, atsižvelgiant į ginčo objektų - žemės sklypo ir ant jo pastatyto gyvenamojo namo - unikalumą (nepakeičiamumą), laiko tarpą, kiek tęsiasi neapibrėžta teisinė situacija ir per kurį nepavyko konflikto išspręsti taikiu būdu, būtinybę užtikrinti nepertraukiamą gyvybiškai svarbių asmens fiziologinių poreikių tenkinimą, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - nekilnojamųjų daiktų areštą (CPK 145 str. 1 d. 1 p.) bei uždraudimą atsakovams atlikti tam tikrus veiksmus (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Teismas nurodė, kad riziką pažeisti ieškovo interesus patvirtina 2006 m. liepos 17 d. bei 2006 m. liepos 24 d. raginimai atsakovams vykdyti įsipareigojimus ir atvykti į notarų biurą įforminti pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties, kurių pastarieji nevykdė, o konfliktinė padėtis savaime suponuoja tikimybę, jog atsakovai sąmoningai gali imtis veiksmų, dėl kurių neadekvačiai nukentėtų ieškovo materialinės bei nematerialinės vertybės. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad areštuotinas atsakovams nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas kartu su ant jo stovinčiu gyvenamuoju namu, apribojant naudojimosi ir disponavimo areštuotais daiktais teises bei įpareigojant atsakovus susilaikyti nuo veiksmų, dėl kurių galėtų būti išjungtas, sutriktų ar kitaip nutrūktų elektros energijos ar vandens tiekimas minėtam pastatui.

5Atskiruoju skundu atsakovai SR UAB „Alsa“ ir A. P. prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nutarties dalis, kuria nutarta areštuoti atsakovui SR UAB „Alsa“ nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą, esantį adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, negalės būti vykdoma, kadangi į bylą pateiktame VĮ Registrų centro 2006 m. liepos 5 d. rašte Nr. (7.2./1147)s-5050 bei 2006 m. rugsėjo 24 d. rašte Nr.IN-32638 duomenų apie statinius žemės sklype Nr. 4400-0453-2970 nėra, minėtas namas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.
  2. Nutartis pažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonomiškumo principą ir varžo atsakovo A. P. , kaip sklypo savininko, teises bei interesus, kadangi ieškinio reikalavimai nėra adekvatūs turto arešto mastui.
  3. Teismas nepagrįstai uždraudė atsakovams imtis veiksmų, dėl kurių galėtų būti išjungtas, sutriktų ar kitokiu būdu nutrūktų elektros energijos tiekimas gyvenamajam namui. Remiantis Statybos įstatymo 24 straipsniu, Nekilnojamojo turto registre neįregistruotam namui elektros energija, vanduo ir pan. negali būti tiekiama ir tokiame name negali būti gyvenama.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas A. L. nurodo, kad su atsakovų SR UAB „Alsa“ ir A. P. atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą.

9Teisėjų kolegijos nuomone, atskirojo skundo argumentas, kad nutarties dalis, kuria nutarta areštuoti atsakovui SR UAB „Alsa“ nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą, esantį adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, negalės būti vykdoma, nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ar ją pakeisti. Pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymas yra skirtingi dalykai. Teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant nekilnojamųjų daiktų areštą, yra vykdomos įstatymo nustatyta tvarka, todėl tik vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galima tinkamai išaiškinti bei nustatyti, dėl kokių aplinkybių bei priežasčių tokios nutarties įvykdymas yra neįmanomas. Kita vertus, teisėjų kolegija pažymi, kad įvykdyti teismo nutartį dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nėra kliūčių. Atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis Vilniaus rajono savivaldybės Bajorų kaimo Avižienių kadastrinėje vietovėje, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, o aplinkybė, jog gyvenamasis namas, esantis adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, minėtame registre nėra įregistruotas, nėra kliūtis vykdyti teismo nutartį dėl šio turto arešto, kadangi vykdydamas tokią teismo nutartį antstolis privalo sudaryti areštuojamo turto aprašą (CPK 152 str. 3, 4 d., 675 str. 3 d.).

10Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad nutartis pažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonomiškumo principą. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tarp šalių kilusio ginčo objektai yra atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis Vilniaus rajono savivaldybės Bajorų kaimo Avižienių kadastrinėje vietovėje, bei atsakovui SR UAB „Alsa“ nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas, esantis adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, taip pat atsižvelgdama į tai, kad, neareštavus minėtų atsakovams priklausančių nekilnojamųjų daiktų, atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis Vilniaus rajono savivaldybės Bajorų kaimo Avižienių kadastrinėje vietovėje, gali būti perleistas tretiesiems asmenims, o atsakovui SR UAB „Alsa“ nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas, esantis adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, gali būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir po to perleistas tretiesiems asmenims, sprendžia, kad minėtų nekilnojamųjų daiktų areštas yra tinkama laikinoji apsaugos priemonė ieškinio reikalavimams užtikrinti ir ekonomiškumo principas nėra pažeistas.

11Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės pagal siekiamą tikslą gali būti skirstomos į galutinio sprendimo įvykdymą užtikrinančias priemones, prevencines priemones ir įrodymus užtikrinančias priemones. Pirmosios instancijos teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovų įpareigojimas susilaikyti nuo veiksmų, dėl kurių galėtų būti išjungtas, sutriktų ar kitaip nutrūktų elektros energijos ar vandens tiekimas gyvenamajam namui, esančiam adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, – priskirtina prie prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškinio turinys patvirtina, kad ieškovo reikalavimai yra susiję su ieškovo daiktinėmis teisėmis į ginčo objektais esančius nekilnojamuosius daiktus, be to, į bylą pateiktas antstolio Dariaus Stakeliūno faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (b. l. 79) patvirtina, kad ieškovas A. L. valdo gyvenamąjį namą, esantį adresu Šaulio g. 14, Bajorų kaimas, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė, todėl vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.), tuo, kad yra būtinybė užtikrinti nepertraukiamą gyvybiškai svarbių asmens poreikių tenkinimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė prevencinę laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovams imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Dėl nurodytų motyvų atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė minėtą laikinąją apsaugos priemonę, laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

12Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai