Byla 2-777-179/2013
Dėl priteisto išlaikymo nepilnametei dukrai dydžio sumažinimo pasikeitus aplinkybėms

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) R. B. ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) adv. J. G. V. atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) G. B. atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) adv. V. J. trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) nedalyvaujant trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) nedalyvaujant vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovei G. B. dėl priteisto išlaikymo nepilnametei dukrai dydžio sumažinimo pasikeitus aplinkybėms ir

Nustatė

2Ieškovas R. B. nurodė, kad su atsakove G. B. santuoką nutraukė ( - ) Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nustatyta vaiko gyvenamoji vieta pas motiną. 2006-11-14 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu iš jo buvo priteistas dukros B. B., gim. ( - ), išlaikymas kas mėnesį po 300 Lt periodinių išmokų iki pilnametystės. Šiuo metu iš esmės pasikeitė jo turtinė padėtis, nes nuo 2012-11-12 d. jam paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą. Šiuo metu mokama pensija sudaro 660,58 Lt per mėnesį. Jokių kitų pajamų, išskyrus gaunamą valstybinę pensiją neturi. Dėl atsiradusios bedarbystės padidėjo išlaidos pragyvenimui, priteistas iš jo išlaikymas kas mėnesį vaikui po 300 Lt yra jam nepakeliamas. Šiuo metu pagal išaugusią bedarbystę negali susirasti tinkamo apmokamo darbo. Dėl šių aplinkybių iš esmės pasikeitė jo turtinė padėtis ir nebeturi realios finansinės galimybės dukros B. išlaikymui mokėti po 300 Lt periodinių išmokų.

3Prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2006-11-14 d. sprendimą dėl išlaikymo dydžio priteisto dukters B. B. išlaikymui mokėti kas mėnesį po 300 Lt periodinių išmokų, sumažinant jas iki 160 Lt nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki nepilnametei dukrai B. sueis pilnametystė.

4Atsakovė G. B. ieškinio nepripažįsta ir prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovo turtinė padėtis iš esmės nepablogėjo ir nėra jokių ypatingų aplinkybių ir pagrindo sumažinti priteisto išlaikymo vaikui dydį. Ieškovas yra darbingas vyras, gaunantis stabilias pajamas, kurios sudaro mėnesiui 660,58 Lt. Ieškovo padidėjusios išlaidos pragyvenimui neturėtų pakenkti minimaliems vaiko poreikiams. Dukra B. yra jau lankanti mokyklą ir jai augant jos poreikiai maistui, lavinimui, medikamentams nuolat didėja. Pati dirbdama ( - ) gauna į rankas 2351,14 Lt atlyginimą, išlaiko dviejų kambarių butą. Dukrai reikalingos nuolatinės ortodonto ir ortopedo paslaugos. Taip pat šiuo metu jos gaunamos pajamos yra sumažėjusios nuo sprendimo priėmimo dienos, gyvena nepasiturinčiai. Sumažinus priteistą vaikui išlaikymą nukentėtų vaiko interesai, kurie neatitiktų minimalių vaiko poreikių.

5Institucija teikianti išvadą Alytaus miesto savivaldybės administracijos VTA skyrius ieškovo prašymui nepritaria ir nurodė, kad būtų pažeista tėvų galimybių pusiausvyra. Išlaikymą teikiančio tėvo turtinės padėties nežymus pasikeitimas nėra pagrindas keisti išlaikymo dydį. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog yra nedarbingas ar iš dalies nedarbingas. Būtiniems vaiko poreikiams tenkinti, pripažintinas būtinu minimalios mėnesio algos dydžio išlaikymas, kas šiuo metu sudaro 850 Lt.

6Ieškinys atmestinas.

7LR CK 3.201 str. 1d. numatyta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir atitinkamai sumažinti ar padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Ši įstatyme įtvirtinta nuostata leidžia kiekvienu konkrečiu atveju individualizuoti CK normų taikymą ir išsaugoti protingą tiek vaiko interesų, jo poreikių tenkinimo, tiek tėvų galimybių pusiausvyrą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios faktinės aplinkybės, t. y. esminiai tėvo (motinos) turtinės padėties pasikeitimai arba vaiko poreikių pasikeitimas. Išlaikymą teikiančio tėvo turtinės padėties nežymus pasikeitimas, nėra pagrindas keisti išlaikymo dydį.

8Ieškovas dėl savo sveikatos būklės yra darbingas, gaunantis kas mėnesį stabilias pajamas, tai yra 660 Lt valstybinę pensiją. Ieškovas nėra pilnai išnaudojęs visų galimybių susirasti darbo pagal savo turimą specialybę. Ieškovas taip pat turi nekilnojamojo turto – dviejų kambarių butą, esantį ( - ) bei automobilį. Šias aplinkybes patvirtina ieškovo pateikta teismui valstybinės įmonės Registrų centras pažyma ( b. l. 12 ) ir valstybinės įmonės „Regitra“ pažyma (b. l. 64 ). Šiuo metu ieškovo gaunamos pajamos pagal išlaidas nuo 2012-11-12 dienos gaunamos pensijos kažkiek nežymiai ir sumažėjo, todėl laikyti, kad ieškovo iš esmės pasikeitė turtinė padėtis negalima. Pažymėtina, kad ieškovo mokamas nepilnametei dukrai B. išlaikymas po 300 Lt periodinių išmokų tenkino vaiko tik minimalius poreikius, o sumažinus iki 160 Lt nukentėtų vaiko interesai.

9Vaiko teisių konvencijoje akcentuoja būtinybė sudaryti nepilnamečiui vaikui gauti išsilavinimą, profesinį pasirengimą, būti medicinos darbuotojų aptarnaujamam, atstatyti sveikatą, sudaryti sąlygas ugdyti asmenybei ir bręsti kultūriniu ir dvasiniu požiūriu (Konvencijos 23 str.3d.).

10Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą, turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų- prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, įtvirtinto LR CK 3.3 str.1d. Nustatant proporcingumą tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties, atsižvelgiama į tai, kad vaiko išlaikymo dydis turi atitikti protingus vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį (LR CK 3.192 str. 2d.). Atsakovė G. B. nurodė, kad mokyklinio amžiaus mergaitei išlaikymui per mėnesį reikalinga apie 800 Lt. Šis išlaikymo dydis atitinka protingus vaiko poreikius susijusius su vaiko sveikata, ugdymu, laisvalaikio praleidimu, mityba. Atsakovės turtinė padėtis yra šiek tiek geresnė už ieškovo. Atsakovės G. B. bendros vieno mėnesio pajamos – sudaro apie 2351 Lt (b.l. 38). Sutinkamai su Alytaus miesto savivaldybės VTAS pateikta išvada, sumažinus nepilnametei B. B. priteistą išlaikymą iki 160 Lt periodinių išmokų bus pažeisti nepilnamečio vaiko interesai ir neatitiks išaugusių vaiko poreikių.

11Ieškovo ieškinys dėl vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo atsižvelgiant į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus atmestinas, nesant tam teisinio pagrindo.

12Ryšium su bylos nagrinėjimu šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antros šalies proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, tai yra iš ieškovo priteistinos atsakovei turėtos advokato išlaidos ir valstybei turėtos pašto išlaidos (LR CPK 96 str., 98 str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str., teismas

Nutarė

14ieškinį atmesti.

15Priteisti iš R. B., a.k. ( - ) G. B., a. k. ( - ) tris šimtus (300,00) litų turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir valstybei dvylika (12,00) Lt turėtų pašto išlaidų ryšium su procesinių dokumentų išsiuntimu. Valstybei priteistas išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimo patvirtinančius dokumentus būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai