Byla 2-367-543/2011
Dėl 6050,00 Lt skolos, 89,54 Lt delspinigiu iš atsakoves UAB „BUSINESS SOLUTION“ priteisimo

1

2Prienu rajono apylinkes teismo teiseja I. K., išnagrinejusi ieškoves UAB “Vilniaus rentinys” ieškini atsakovei UAB „BUSINESS SOLUTION“, rašytinio proceso tvarka

3n u s t a t e :

4

5Prienu rajono apylinkes teisme 2011-02-09 gautas ieškoves UAB “Vilniaus rentinys” ieškinys del 6050,00 Lt skolos, 89,54 Lt delspinigiu iš atsakoves UAB „BUSINESS SOLUTION“ priteisimo.

6Prienu rajono apylinkes teisme gautas ieškoves UAB “Vilniaus rentinys“ pareiškimas del atsisakymo nuo ieškinio ir civilines bylos Nr. 2-367-543/2011 nutraukimo. Ieškove prašo gražinti 75 procentus sumoketo žyminio mokescio sumos ir panaikinti taikytas laikinasias pasaugos priemones atsakovei UAB „BUSINESS SOLUTION“ 6139,54 Lt sumai.

7Ieškoves UAB “Vilniaus rentinys” pareiškimas tenkintinas.

8Ieškove skolos reikalavimo atsisake, jai yra žinomos reikalavimo atsisakymo pasekmes, aplinkybiu del kuriu jos atsisakymas galetu buti nepriimtas nenustatyta, todel ieškoves reikalavimo atsisakymas priimamas, o civiline byla nutraukiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.).

9Ieškovei nurodoma, kad byla nutraukus vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama (( - ) str. 2 d.).

10CPK 79 straipsnyje nurodyta, kad bylinejimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu. Ju paskirstymas (atlyginimas) tarp proceso subjektu vykdomas pagal analogiška bendraji principa - pareiga kompensuoti procesa laimejusios šalies ir valstybes išlaidas tenka pralaimejusiai byla šaliai (CK 93, 98 str.). Kai byla baigiama be teismo sprendimo, bendroji taisykle negali buti pritaikyta, nes nera nei pralaimejusios, nei laimejusios šalies, taciau išvestiniai iš pagrindinio materialinio teisinio reikalavimo civilineje byloje procesinio teisinio pobudžio reikalavimai, nesant specialios nuorodos istatyme, negali buti savarankiško ieškinio naujoje byloje dalyku, todel bylinejimosi išlaidu klausimas privalo buti išnagrinetas toje pacioje byloje.

11Jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutarti, gražinama 75 procentai sumoketo žyminio mokescio sumos (CPK 87 str. 2 d.).

12Ieškovui atsisakius ieškinio, atsakovas jo turetu išlaidu neatlygina (CPK 94 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 94 str., 140 str., 150 str., 293 str., 294 str.,

Nutarė

14Priimti ieškoves UAB “Vilniaus rentinys” ieškinio del skolos priteisimo atsisakyma atsakovei UAB „BUSINESS SOLUTION“ ir civiline byla Nr. 2-367-543/2011 nutraukti.

15Gražinti ieškovei UAB “Vilniaus rentinys“ Savanoriu pr. 147a, 03153, Vilnius, a.s. Nr.( - ), AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100, 75 procentus – 138,14 Lt (viena šimta trisdešimt aštuonis litus 14 ct) žyminio mokescio, sumoketo 2011 m. sausio 31 d. mokejimo nurodymu Nr. 24231 i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. ( - ), esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

16Priteisti iš ieškoves UAB “Vilniaus rentinys” Savanoriu pr. 147a, 03153, Vilnius, a.s. Nr.( - ), AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100, 13,29 Lt (trylika litu 29 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. ( - ), esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokejimo dokumente nurodant imokos koda 5660. Mokejima patvirtinanti dokumenta butina pristatyti i Prienu rajono apylinkes teismo raštine.

17Nutarciai isiteisejus, panaikinti Prienu rajono apylinkes teismo 2011-02-09 nutartimi paskirta laikinaja apsaugos priemone – arešta atsakoves UAB „BUSINESS SOLUTION“, Žvyrynu k., Prienu r., i.k. 302472839, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o jo nepakankant, piniginems lešoms atsiskaitomose saskaitose bankuose ar kitose kreditinese istaigose, 6139,54 Lt sumai, uždraudžiant areštuota turta parduoti ar kitaip realizuoti bei perduoti kitiems asmenims.

18Nutarti dalyje del žyminio mokescio gražinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos.

19Del šios nutarties per 7 dienas gali buti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Prienu rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai