Byla e2-29053-615/2015
Dėl skolos, palūkanų, skolos išieškojimo išlaidų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, dokumentinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „G“ ieškinį atsakovui UAB „J“ dėl skolos, palūkanų, skolos išieškojimo išlaidų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „G“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „J“ 10459,64 Eur skolos, 293,39 Eur kompensuojamųjų palūkanų, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad laikotarpiu 2015-04-20 – 2015-07-20 atsakovas UAB ,,J“ iš ieškovo UAB ,,G“ pirko prekes (vamzdynų jungiamasis dalis ir kt). Šiuo pagrindu ieškovas išrašė bei kartu su prekėmis pateikė atsakovui apmokėti PVM sąskaitas-faktūras 10633,90 Eur sumai. Atsakovas iš dalies apmokėjo tik 2015-04-20 PVM sąskaitą-faktūrą Serija GLF Nr. 151386 todėl ieškinio parengimo dienai yra skolingas ieškovui 10459,64 Eur. Visos PVM sąskaitos-faktūros yra atsakovo pasirašytos kaip gautos, įtrauktos į atsakovo buhalterinę apskaitą ir nėra grąžintos ieškovui kaip išrašytos be pagrindo. Pretenzijų dėl prekių kokybės, kiekio, komplektiškumo ar kitų parametrų neatitikimo, ieškovas iš atsakovo nėra gavęs. Ieškovo bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi. Atsakovui praleidus PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo terminą remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1, 2 dalimis, 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi atsakovo mokėtinos kompensuojamosios palūkanos sudaro 293,39 Eur. Remiantis minėto įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ieškovas reikalauja atlyginti ir 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų. Ieškovas taip pat prašo priteisti 8,05 procentų dydžio metines procesines palūkanas, kurių dydis nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, nes visi jo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.

3Ieškinys tenkintinas.

4Ieškovo ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, atsiradę iš sutarties, visi ieškovo reikalavimai yra grindžiami prie ieškinio pridėtais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl teismas bylą nagrinėja dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

5Kaip matyti iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų: 2015-11-17 neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų sąrašo ir jame nurodytų PVM sąskaitų-faktūrų, 2015-11-17 palūkanų paskaičiavimo akto, kitų dokumentų – laikotarpiu nuo 2015-04-20 iki 2015-07-20 atsakovas UAB „J“ įsigijo iš ieškovo UAB „G“ prekių 10633,90 Eur sumai. Ieškovas prekes pateikė, atsakovas jas priėmė, tačiau už įsigytas prekes pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 10459,64 Eur, pretenzijų dėl įsigytų prekių kokybės, kiekio, komplektiškumo ar kitų parametrų neatitikimo nepareiškė.

6CK 6.305 straipsnio 1 dalis numato, kad pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pirkimo–pardavimo sutarties formą nustato sandorių sudarymo formos taisyklės (CK 6.311 straipsnis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, kurio 3 straipsnyje numatyta ūkio subjekto teisė į palūkanas pasibaigus mokėjimo už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus terminui, 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta pavėluoto mokėjimo palūkanų norma, kuri yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, taip pat 7 straipsnio 1 dalyje numatyta kreditoriaus, įgijusio teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, teisė be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą išieškojimo išlaidoms kompensuoti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui – neatsiskaitė už įsigytas prekes, ieškovui iš atsakovo priteistina 10459,64 Eur skola, 293,39 Eur kompensuojamųjų palūkanų, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų (CK 6.256 straipsnis).

7Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taigi pareiga mokėti šias procesinėmis vadinamas palūkanas atsiranda iš įstatymo. Pažymėtina, kad pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį nustatytų procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, paskirtis yra skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki jam kreipiantis į teismą ir taip išvengti prievolės šias mokėti. Ūkio subjektams, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnyje nurodytą įstatymo paskirtį, taikomos šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyto dydžio palūkanos, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-11-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

8Visiškai patenkinus ieškinį, priimant preliminarų sprendimą, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 121,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Advokato pagalbos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr.1R-77 nustatyto civilinėse bylose priteistino maksimalaus užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 726,00 Eur advokato pagalbos išlaidų. Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 847,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 82, 93, 98 straipsniai).

9Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 424 ir 428 straipsniais,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš atsakovo UAB „J“, į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), ieškovui UAB „G“, į. k. ( - ), adresas ( - ), a.s. Nr. ( - ) AB SEB bankas, 10459,64 Eur (dešimt tūkstančių keturis šimtus penkiasdešimt devynis eurus 64 ct) skolos, 293,39 Eur (du šimtus devyniasdešimt tris eurus 39 ct) kompensuojamųjų palūkanų, 40 Eur (keturiasdešimt eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidų, 8,05 (aštuonių ir penkių šimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 847,00 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

14Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

15Informuoti atsakovą:

16-apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17-jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai