Byla 1S-244-462/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Remigijus Preikšaitis,

2sekretoriaujant Aušrai Čybienei,

3dalyvaujant pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovui advokatui G. Saveljevui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovo advokato G. Saveljevo skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2010-06-02 nutarties, ir

Nustatė

5RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovas advokatas G. Saveljevas pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės 2010-04-19 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja 2010-06-02 nutartimi atmetė pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovo advokato G. Saveljevo skundą dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės 2010-04-19 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

7Skundu RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovas advokatas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-02 nutartį, taip pat Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės 2010-04-19 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Skunde atstovas advokatas teigia, kad 2010-05-18 kartu su laivo kapitonu iš Kaliningrado, būdami AB „VLG“ teritorijoje, negalėjo patekti į laivą „Mount Kent“ dėl neteisėtų AB „VLG“ apsaugos darbuotojų veiksmų. 2010-05-19 protokolas užfiksavo neteisėtai atliktus AB „VLG“ apsaugos darbuotojų veiksmus. Laivo „Moun Kent“ atstovai tvirtina, kad laivo savininkus uoste reketuoja, taip savavališkai yra trukdoma ir laivo dokumentus neteisėtai laiko J. C., o tai atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 str. 1 d., 231 str. 1 d., 294 str. 1 d.

8Teismo posėdyje pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovas advokatas G. Saveljevas prašo skundą tenkinti.

9Skundas atmestinas.

10Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis, kuria atmestas pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovo advokato G. Saveljevo skundas dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės 2010-04-19 nutarimo panaikinimo yra teisėta ir pagrįsta.

11Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą galima tuo atveju, kai iš gauto pareiškimo turinio yra aiškiai suprantama, kad jokios nusikalstamos veikos nebuvo, kai be ikiteisminio tyrimo aišku, jog yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio numatytų aplinkybių, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas.

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Baudžiamasis procesas turi prasmę tik tuomet, kai jį inicijuojant ir tęsiant yra manoma, kad bus išaiškinta nusikalstama veika ir ją padariusiam asmeniui bus pritaikyta baudžiamajame įstatyme numatyta sankcija.

13Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2 straipsnio 4 dalis nurodo, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį.

14Nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai būtini, kad pavojinga veika būtų pripažinta nusikalstama, o kaltas asmuo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Jei nėra bent vieno iš šių požymių, nėra ir nusikalstamos veikos sudėties. Nusikalstamos veikos sudėtis – teisinė sąvoka, kuri nurodo teisiškai reikšmingus kiekvieno nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius. Nusikalstamos veikos sudėtis leidžia atskirti baudžiamąją atsakomybę, kuri atsiranda padarius Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytas pavojingas veikas, kurios įstatymo yra pripažintos kaip nusikaltimai ar baudžiamieji nusižengimai, nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių, atskirti nusikalstamą veiką nuo nenusikalstamos.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009-10-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi, siekiant užtikrinti ieškovo A. L. reikalavimą, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas RAB „Sevnaučflot“ priklausantis laivas „Mount Kent“. Remiantis šia nutartimi, 2009-10-16 antstolė V. Daugirdienė, vykdydama vykdomąją bylą, surašė turto aprašo vykdomojoje byloje dokumentą, kurio pagrindu areštuotas laivas „Moun Kent“. Skundžiamojoje apylinkės teismo nutartyje pagrįstai nurodyta, jog jokių duomenų apie tai, kad laivo dokumentai yra pagrobti ir nepagrįstai negrąžinami laivo savininkui, nėra.

16Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-04-13 nutartimi civilinėje byloje atmetė RAB „Sevnaučflot“ prašymą panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. 2010-06-29 Klaipėdos apygardos teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-13 nutartį paliko nepakeistą. Konstatuotina, kad tarp šalių yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai. Civiliniai teisiniai santykiai gali peraugti į baudžiamuosius santykius tik esant tam tikroms papildomoms sąlygoms – kaltininko subjektyviųjų požymių, nusikalstamos veikos elementų, kurie esmingai apsunkina pažeistos teisės atkūrimą civilinio proceso tvarka. Pareiškėjas RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovas advokatas G. Saveljevas nepateikė jokių minimalių nusikalstamos veikos požymių, atitinkamai padaryti spėjimai apie galimas J. C. atliktas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 str. 1 d., 231 str. 1 d., 294 str. 1 d.

17Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės 2010-04-19 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas. Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė 2010-04-19 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovo advokato G. Saveljevo dokumentuose nėra jokių objektyvių duomenų apie tai, jog UAB „Uosto vartai“ direktorius J. C. ar kiti asmenys ketina laivą „Moun Kent“ pasisavinti ar, kad dėl 2010-03-26 įvykusios avarijos būtų sugadinta laivo įranga, padaryta turtinė žala laivo savininkui.

18Kitų objektyvių įrodymų be pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovo advokato įsitikinimo, jog J. C. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 str. 1 d., 231 str. 1 d., 294 str. 1 d., byloje nėra.

19Pagrindo naikinti 2010-04-19 Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės nutarimą ir 2010-06-02 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 439 str., 441 str., 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

21pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovo advokato G. Saveljevo skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-02 nutartį.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Remigijus... 2. sekretoriaujant Aušrai Čybienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir... 5. RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovas advokatas G.... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja 2010-06-02... 7. Skundu RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovas... 8. Teismo posėdyje pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja... 9. Skundas atmestinas.... 10. Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis,... 11. Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą galima tuo atveju, kai iš gauto... 12. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1... 13. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2 straipsnio 4 dalis nurodo, kad... 14. Nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009-10-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 16. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-04-13 nutartimi civilinėje byloje... 17. Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės 2010-04-19 nutarimas yra... 18. Kitų objektyvių įrodymų be pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK... 19. Pagrindo naikinti 2010-04-19 Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 439 str., 441... 21. pareiškėjo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zymniaja Zolotica“ atstovo... 22. Nutartis neskundžiama....