Byla e2A-558-613/2016
Dėl piniginių sumų priteisimo, tretieji asmenys G. R. ir D. K

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Erinijos Kazlauskienės ir Almanto Padvelskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (ieškovo) M. G. apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. G. ieškinį atsakovei UAB „Paumilė“ dėl piniginių sumų priteisimo, tretieji asmenys G. R. ir D. K.,

Nustatė

2ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašė pripažinti atsakovės UAB „Paumilė“ 2015-05-18 raštą dėl M. G. atleidimo nuo prievolės atšaukimo niekiniu ir negaliojančiu, priteisti iš atsakovės UAB „Paumilė“ jo naudai 2778,55 Eur sumą, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iš jo buvo vykdomas priverstinis išieškojimas atsakovės UAB „Paumilė“ naudai, išieškant 3311,98 Eur bei 571,83 Eur vykdymo išlaidas, iš viso 3883,81 Eur. Ieškovas buvo vienas iš solidariųjų bendraskolių vykdomojoje byloje. Tačiau ieškovas ir atsakovė modifikavo prievolę, t. y. 2015-05-15 susitarė, jog, ieškovui padengus tik jam pagal lygią proporciją tenkančią 1/3 dalį priteistos sumos, t. y. 1103,99 Eur, ieškovas bus atleistas nuo kitų sumų mokėjimo ir visos žalos padengimo solidarumo pagrindais. Tačiau 2015-05-18 atsakovė pateikė antstolei raštą, kuriuo vienašališkai atšaukė ieškovo atleidimą nuo prievolės, dėl to ieškovas buvo priverstas visiškai padengti visas priverstinio išieškojimo metu išieškomas pinigines sumas. Mano, kad teisinis reguliavimas nesuteikia kreditoriui teisės atšaukti atleidimą nuo prievolės, todėl atsakovė turi sumokėti jam 2778,55 Eur dydžio sumą.

3Tauragės rajono apylinkės teismas ieškovo ieškinį atmetė bei priteisė iš ieškovo atsakovės naudai 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) turėtų išlaidų už advokato pagalbą byloje. Teismas padarė išvadą, jog atsakovė aiškiai ir nedviprasmiškai neišreiškė savo valios atleisti ieškovą nuo likusios neatlygintos žalos atlyginimo sumos išieškojimo.

4Gautas ieškovo apeliacinis skundas. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, jog buvo atleistas nuo solidariosios prievolės aiškiai ir neabejotinai atsakovei išreiškus savo valią ir apie tai informavus priverstinį išieškojimą vykdančią antstolių kontorą, be kita ko, pripažinus, kad M. G. asmeniškai su UAB „Paumilė“ atsiskaitė. Nors tuo atveju, kai vienas skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo, solidarioji prievolė išlieka, tačiau jos dalykas sumažėja atleisto nuo prievolės vykdymo skolininko dalimi. Tai reiškia, kad kiti solidarieji skolininkai privalo įvykdyti prievolę, išskyrus atleisto nuo prievolės vykdymo skolininko dalį. Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas sumokėjo jam tenkančią dalį (vieną trečiąją išieškomos sumos), todėl ieškovui sumokėjus jam tenkančią dalį, atsakovė aiškiai, nedviprasmiškai bei neabejotinai atsisakė savo reikalavimo teisės, atleido nuo prievolės vykdymo, nurodydama, kad, pirma, jokių pretenzijų neturi, antra, kad ieškovas visiškai su atsakove atsiskaitė, trečia, prašė nutraukti vykdomąją bylą. Todėl akivaizdu, kad teismų praktikoje nurodytas „aiškumas“ ir „nedviprasmiškumas“ lemia skolininko kriterijų, t. y. siekiant nustatyti, kad būtent tas skolininkas sumokėjo, ir nurodyti jo dalį, tokiu būdu neįvyksta visos solidariosios skolos, t. y. reikalavimo, atsisakymas prieš visus skolininkus. Ieškovo manymu, iš byloje esančių dokumentų yra akivaizdi atsakovės pozicija šiuo klausimu, o būtent atsisakymas nuo reikalavimo ieškovui dėl ieškinio dalies. Teismas neteisingai interpretavo šalių valią, jos nustatymo kriterijus, todėl byloje padarytos neteisingos išvados. Atsakovė aiškiai ir nedviprasmiškai niekieno neveikiama išreiškė savo valią, todėl valia ir veiksmai yra aiškūs ir nedviprasmiški. Teismo sprendimu padaryta akivaizdžiai atvirkščiai, nei nurodyta teismų praktikoje: „Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienai iš šalių.“ Teismas priimdamas sprendimą turi tinkamai ištirti ir įvertinti byloje esančius įrodymus bei jų pagrindu pašalinti bet kokius esančius prieštaravimus. Teismas, apelianto įsitikinimu, įrodymų vertinimo bei sprendimo motyvavimo taisykles pažeidė iš esmės: teismas neteisingai vertino pagrindinius byloje esančius įrodymus, kurie besąlygiškai patvirtina atsakovės reikalavimo ieškovui atsisakymą ir atleidimą nuo prievolės vykdymo; teismas neteisingai taikė įrodinėjimo standartus dėl valios nustatymo; teismas neteisingai vertino subjektiškumą, apdairaus asmens standartą, apvertė aukštyn kojomis apdairumo esmę, t. y. pripažinęs, kad atsakovė yra neapdairi, bet pasekmės teismo sprendimu kilo ieškovui, t. y. ieškovas apkaltintas tuo, kad atsakovė atleido jį nuo prievolės vykdymo ir atsisakė savo reikalavimo ieškovui teisės. Mano, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, o dėl neteisingų procesinės teisės normų taikymo byla buvo iš esmės neteisingai išspręsta, dėl to sprendimas turi būti panaikintas.

5Teisme gautas apelianto prašymas pridėti prie bylos papildomus dokumentus, patvirtinančius bylinėjimosi išlaidas, prie prašymo pridėta 2016-01-18 sąskaita už paslaugas Nr. 2016/01-01 bei 2016-01-19 SEB banko mokėjimo nurodymas.

6Teisme gautas atsakovės atsiliepimas į apeliacinį skundą. Prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 6 d. bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė. Kadangi žalos atlyginimas UAB „Paumilė“ naudai buvo priteistas solidariai iš ieškovo ir trečiųjų asmenų G. R. ir D. K., vadinasi, UAB „Paumilė“, būdama visų šių skolininkų kreditorė, turėjo teisę į visus bendraskolius iki galutinės prievolės įvykdymo. UAB „Paumilė“ iš ieškovo gavo 1/3 dalį teismo nuosprendžiu priteisto žalos atlyginimo, t. y. 1103,99 Eur, tačiau pasirašė, kad ieškovas visiškai atsiskaitė pagal vykdomąjį raštą. Tai neatitinka realios tikrovės, kadangi vykdomajame rašte priteisto žalos atlyginimo suma yra ne 1103,99 Eur, o 3311,98 Eur (11 435,60 Lt.). Tiek atsiliepime į pareikštą ieškinį, tiek duodant paaiškinimus teisme nurodyta, tą parodė ir kaip liudytoja apklausta L. S., UAB „Paumilė“ nei direktorius, nei vyr. buhalterė nežinojo, ką reiškia sąvoka žalos priteisimas solidariai. Mano, kad ieškovas M. G. puikiai žinodamas, ką reiškia solidarioji atsakomybė, norėjo kreditorę UAB „Paumilė“ apgauti ir suklaidinti, kad jis, atlyginęs vieną trečiąją dalį žalos, nebeturėtų pareigos atlyginti likusią žalą solidariosios atsakomybės su kitais nuteistaisiais pagrindu. Tik sužinojusi, ką reiškia solidarioji prievolė, atsakovė pirmą darbo dieną po sužinojimo, 2015 m. gegužės 18 d., parašė raštą ir atšaukė savo pasirašytą raštą dėl ieškovo atleidimo nuo likusios prievolės dalies įvykdymo. Jeigu UAB „Paumilė“ norėjo atleisti nuo solidariosios prievolės ieškovą, turėjo tai parašyti aiškiai ir nedviprasmiškai, kaip to reikalauja įstatymas ir kaip šią materialinės teisės normą aiškina ir taiko Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle Lietuvos Respublikos CPK 178 str. taikymo prasme, įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia. Taigi, būtent ieškovas privalo įrodyti, ar jo prievolė baigėsi įvykdymu, ar jis buvo atleistas nuo likusios prievolės dalies įvykdymo. Nei vieno, nei kito teisinio pagrindo šiuo atveju nebuvo ir ieškovas M. G. 2015 m. gegužės 15 d. įvykdęs tik 1/3 dalį nuosprendžiu priteisto žalos atlyginimo, nuo likusios žalos dalies atlyginimo nebuvo atleistas. 2015 m. gegužės 15 d. rašte antstolei UAB „Paumilė“ nė vienu žodžiu neužsimena, kad ji atleidžia skolininką M. G. nuo likusio priteisto žalos atlyginimo. Būdamas nepatenkintas pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuris jam yra nepalankus, apeliantas tiesiog daro niekuo nepagrįstas prielaidas ir abejoja teismo nešališkumu. Tačiau norėdamas apkaltinti pirmosios instancijos teismą neobjektyvumu ir šališkumu, apeliantas privalo remtis ne jo asmeninėmis prielaidomis, nuomone, o pateikti objektyvius ir patikimus įrodymus. Šiuo atveju apelianto daromos prielaidos teisine prasme yra nereikšmingos.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

9Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau apeliacinės instancijos teismas skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas (CPK 321 straipsnis, 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šalys dalyvavo pirmosios instancijos teismo posėdyje, į apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvus, nenustatė išskirtinių aplinkybių, dėl kurių bylos apeliacinės instancijos teisme nebūtų galima išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta kad 2014-04-09 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-19-315/2014 priteista iš M. G., G. R. ir D. K. solidariai UAB „Paumilė“ naudai 11 435,60 Lt (3311,98 Eur) žalos atlyginimo, dėl minėtų asmenų padarytos nusikalstamos veikos. Iš 2015-05-15 „Pranešimo dėl skolos sumokėjimo“ matyti, kad atsakovės atstovas pasirašė po pranešimu, kuriame nurodyta, jog M. G. pilnai atsiskaitė pagal vykdomąjį raštą Nr. 1-19-315/2014, jokių pretenzijų šiam asmeniui neturi, prašo vykdomąją bylą M. G. atžvilgiu nutraukti. Iš 2015-05-15 UAB „Paumilė“ rašto antstolei N. L. matyti, kad atsakovė prašė grąžinti Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-19-315/2014 iš 2015-03-24 dėl žalos atlyginimo iš M. G., nurodė, kad jis asmeniškai su įmone UAB „Paumilė“ atsiskaitė, sumokėdamas trečiąją dalį priteistos sumos, t.y. 3811,87 Lt arba 1103,99 Eur. Iš 2015-05-18 rašto antstolei N. L. matyti, kad atsakovė prašė laikyti negaliojančiu 2015-05-15 raštą dėl vykdomosios bylos M. G. nutraukimo, bei patvirtino, kad jis sumokėjo tiesiogiai į įmonės kasą 1103,99 Eur, t.y. 3811,87 Lt – trečiąją dalį žalos. Iš kasos pajamų orderio kvito matyti, kad 2015-05-15 M. G. sumokėjo atsakovei 1103,99 Eur žalos atlyginimo pagal vykdomąjį raštą Nr. 1-19-315/2014. Iš vykdomojo rašto matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 9 d. nusprendė iš G. R., M. G. ir D. K. solidariai priteisti UAB „Paumilė“ 11435,60 Lt (3311,98 Eur) žalos atlyginimo. Iš 2015-05-15 kasos pajamų orderio matyti, kad M. G. sumokėjo 1103,99 Eur žalos atlyginimo (dalinio atlyginimo) pagal vykdomąjį raštą Nr. 1-19-315/2014. Iš 2015-07-31 patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo matyti, kad pagal vykdomąjį raštą Nr. 1-19-315/2014 dėl 3311,98 Eur išieškojimo iš skolininko M. G. antstolė visiškai įvykdė vykdomąjį dokumentą. Iš visumos įrodymų nustatyta, jog ieškovas M. G. sumokėjo UAB „Paumilė“ naudai solidariai teismo nuosprendžiu iš jo, G. R. ir D. K. priteistą visą žalos atlyginimą - 11 435,60 Lt (3311,98 Eur).

11Teisme gautas apelianto prašymas pridėti prie bylos papildomus dokumentus, patvirtinančius bylinėjimosi išlaidas, prie prašymo pridėta 2016-01-18 sąskaita už paslaugas Nr. 2016/01-01 bei 2016-01-19 SEB banko mokėjimo nurodymas.

12Atsižvelgiant į tai, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.), prašymas tenkintinas, prie bylos pridedami papildomi dokumentai, patvirtinantys apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme: 2016-01-18 sąskaita už paslaugas Nr. 2016/01-01 bei 2016-01-19 SEB banko mokėjimo nurodymas.

13Apeliantas nurodo, jog buvo atleistas nuo solidariosios prievolės aiškiai ir neabejotinai atsakovei išreiškus savo valią ir apie tai informavus priverstinį išieškojimą vykdančią antstolių kontorą, be kita ko, pripažinus, kad M. G. asmeniškai su UAB „Paumilė“ atsiskaitė. Nors tuo atveju, kai vienas skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo, solidarioji prievolė išlieka, tačiau jos dalykas sumažėja atleisto nuo prievolės vykdymo skolininko dalimi. Tai reiškia, kad kiti solidarieji skolininkai privalo įvykdyti prievolę, išskyrus atleisto nuo prievolės vykdymo skolininko dalį. Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas sumokėjo jam tenkančią dalį (vieną trečiąją išieškomos sumos), todėl ieškovui sumokėjus jam tenkančią dalį, atsakovė aiškiai, nedviprasmiškai bei neabejotinai atsisakė savo reikalavimo teisės, atleido nuo prievolės vykdymo, nurodydama, kad, pirma, jokių pretenzijų neturi, antra, kad ieškovas visiškai su atsakove atsiskaitė, trečia, prašė nutraukti vykdomąją bylą. Todėl akivaizdu, kad teismų praktikoje nuodytas „aiškumas“ ir „nedviprasmiškumas“ lemia skolininko kriterijų, t. y. siekiant nustatyti, kad būtent tas skolininkas sumokėjo, ir nurodyti jo dalį, tokiu būdu neįvyksta visos solidariosios skolos, t. y. reikalavimo, atsisakymas prieš visus skolininkus. Ieškovo manymu, iš byloje esančių dokumentų yra akivaizdi atsakovės pozicija šiuo klausimu, o būtent atsisakymas nuo reikalavimo ieškovui dėl ieškinio dalies. Teismas neteisingai interpretavo šalių valią, jos nustatymo kriterijus, todėl byloje padarytos neteisingos išvados.

14Nesutiktina su šiais apelianto motyvais. LR civilinio kodekso 1.63 str. 1 d. numato, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog sutarties aiškinimui reikšmingas sutarties šalių elgesys prieš ir po sutarties sudarymo, jų subjektyvi nuomonė dėl sutarties sąlygų turinio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2012). Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad ieškovo iniciatyva buvo paruoštas ir pasirašytas pranešimas dėl skolos sumokėjimo, kad ieškovas šį raštą pasirašyti atsakovei pateikė automobilyje, paskubomis, kad atsakovės atstovas nesuprato, ką reiškia solidarioji atsakomybė, taip pat įvertinusi atsakovės veiksmus po sutarties pasirašymo, t. y. kad tik sužinojusi, ką reiškia solidarioji atsakomybė, atsakovė išreiškė savo valią, kad skola būtų išieškoma iš visų bendraskolių, t. y. žodžiu (telefonu) nurodė, kad neatsisako išieškojimo iš M. G., o kitą darbo dieną, t. y. 2015-05-18, atsakovė antstolei parašė, kad atšaukia savo raštą, laiko jį negaliojančiu, sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad atsakovės atstovas, pasirašydamas ieškovo paruoštą „Pranešimą dėl skolos sumokėjimo“, neišreiškė tikrosios UAB „Paumilė“ valios.

15LR civilinio proceso kodekso 641 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojo pareiškimas dėl išieškojimo atsisakymo paduodamas raštu antstoliui, kuris vykdo sprendimą. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad antstolis, gavęs pareiškimą dėl išieškojimo atsisakymo, savo patvarkymu išsprendžia klausimą dėl vykdomosios bylos nutraukimo.

16Aplinkybes, jog atsakovė kaip išieškotoja LR CPK 641 str.1d. nustatyta tvarka neatsisakė nuo išieškojimo pagrindžia sekantys atsakovės veiksmai, o būtent sužinojusi skolos atsisakymo pasekmes, atsakovė skolos išieškojimo neatsisakė, tai patvirtina atsakovės veiksmai: 2015-05-15 antstolės N. L. darbuotojui UAB „Paumilė“ žodžiu (telefonu) nurodė, kad neatsisako išieškojimo iš M. G., o kitą darbo dieną, t. y. 2015-05-18, atsakovė antstolei parašė, kad atšaukia savo raštą, laiko jį negaliojančiu. Be to, pats ieškovas paaiškino, kad po 3–4 dienų UAB „Paumilė“ buhalterė paskambino jam ir pasakė, kad likusią skolos sumą norės paimti, kadangi skola solidarioji. Tai dar kartą patvirtina, jog ieškovo paruoštame 2015-05-15 pranešime dėl skolos sumokėjimo nebuvo išreikšta tikroji atsakovės UAB „Paumilė“ valia – atleisti ieškovą nuo likusios žalos atlyginimo sumos sumokėjimo, vykdomąją bylą jam nutraukti.

17Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad atsakovė aiškiai ir nedviprasmiškai niekieno neveikiama išreiškė savo valią, todėl valia ir veiksmai yra aiškūs ir nedviprasmiški. Iš byloje esančių duomenų, ieškovo bei atsakovės paaiškinimų pirmosios instancijos teisme akivaizdu, kad ieškovas, skubindamas atsakovės atstovą susitikti, norėdamas jam grynaisiais pinigais sumokėti 1/3 dalį teismo priteistos skolos, turėjo tikslą paduoti pasirašyti atsakovės atstovui jam reikalingo turinio iš anksto parengtą „Pranešimą dėl skolos sumokėjimo“, t. y. kad UAB „Paumilė“ praneša, jog jis visiškai atsiskaitė pagal vykdomąjį raštą Nr. 1-19-315/2014 vykdomojoje byloje Nr. 0062/15/00645, ir prašo vykdomąją bylą M. G. nutraukti. Tačiau nustatyta, jog UAB „Paumilė“ savo 2015-05-15 raštu antstolės prašė tik grąžinti vykdomąjį raštą dėl žalos atlyginimo išieškojimo iš M. G., patvirtindama, jog M. G. sumokėjo 1/3 dalį priteistos sumos – 3 811,87 Lt arba 1103,99 Eur. Minėtame rašte nenurodyta, kad UAB „Paumilė“ atleidžia M. G. nuo visos žalos atlyginimo.

18Apelianto įsitikinimu, teismas iš esmės pažeidė įrodymų vertinimo bei sprendimo motyvavimo taisykles: neteisingai vertino pagrindinius byloje esančius įrodymus, kurie besąlygiškai patvirtina atsakovės reikalavimo ieškovui atsisakymą ir atleidimą nuo prievolės vykdymo; neteisingai taikė įrodinėjimo standartus dėl valios nustatymo; neteisingai vertino subjektiškumą, apdairaus asmens standartą, apvertė aukštyn kojomis apdairumo esmę, t. y. pripažinęs, kad atsakovė yra neapdairi, bet pasekmės teismo sprendimu kilo ieškovui, t. y. ieškovas apkaltintas tuo, kad atsakovė atleido jį nuo prievolės vykdymo ir atsisakė savo reikalavimo ieškovui teisės.

19Sutiktina su atsakovės argumentais, kad, vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle Lietuvos Respublikos CPK 178 str. taikymo prasme, įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia. Taigi, būtent ieškovas privalo įrodyti, ar jo prievolė baigėsi įvykdymu, ar jis buvo atleistas nuo likusios prievolės dalies įvykdymo. Nei vieno, nei kito teisinio pagrindo šiuo atveju nebuvo ir ieškovas M. G. 2015 m. gegužės 15 d. įvykdęs tik 1/3 dalį nuosprendžiu priteisto žalos atlyginimo nuo likusios žalos dalies atlyginimo nebuvo atleistas. 2015 m. gegužės 15 d. rašte antstolei UAB „Paumilė“ nė vienu žodžiu neužsimena, kad ji atleidžia skolininką M. G. nuo likusio priteisto žalos atlyginimo. Būdamas nepatenkintas pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuris jam yra nepalankus, apeliantas tiesiog daro niekuo nepagrįstas prielaidas ir abejoja teismo nešališkumu. Tačiau norėdamas apkaltinti pirmosios instancijos teismą neobjektyvumu ir šališkumu, apeliantas privalo remtis ne jo asmeninėmis prielaidomis, nuomone, o pateikti objektyvius ir patikimus įrodymus. Šiuo atveju apelianto daromos prielaidos teisine prasme yra nereikšmingos.

20Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir išsamiai išanalizavo byloje pateiktus šalių argumentus, teisingai aiškino ir taikė materialines teisės normas, nepažeidė proceso teisės normų (CPK 329–330 straipsniai), tai yra visiškai atskleidė bylos esmę, ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 328 straipsnis), o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti šį teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Atmetus apeliacinį skundą, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnis).

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė pateikė įrodymus (T. 2, b. l. 21) apie patirtas 300 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, jos priteistinos iš apelianto (CPK 93 str. 1 d.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

24Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš apelianto M. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 300 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas UAB „Paumilė“, į. k. ( - ), adresas ( - ), naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašė pripažinti atsakovės UAB... 3. Tauragės rajono apylinkės teismas ieškovo ieškinį atmetė bei priteisė... 4. Gautas ieškovo apeliacinis skundas. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo,... 5. Teisme gautas apelianto prašymas pridėti prie bylos papildomus dokumentus,... 6. Teisme gautas atsakovės atsiliepimas į apeliacinį skundą. Prašo... 7. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 9. Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau... 10. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta kad 2014-04-09 Vilniaus apygardos... 11. Teisme gautas apelianto prašymas pridėti prie bylos papildomus dokumentus,... 12. Atsižvelgiant į tai, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir... 13. Apeliantas nurodo, jog buvo atleistas nuo solidariosios prievolės aiškiai ir... 14. Nesutiktina su šiais apelianto motyvais. LR civilinio kodekso 1.63 str. 1 d.... 15. LR civilinio proceso kodekso 641 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 16. Aplinkybes, jog atsakovė kaip išieškotoja LR CPK 641 str.1d. nustatyta... 17. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad atsakovė aiškiai ir... 18. Apelianto įsitikinimu, teismas iš esmės pažeidė įrodymų vertinimo bei... 19. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad, vadovaujantis įrodinėjimo naštos... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios... 21. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 24. Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti... 25. Priteisti iš apelianto M. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 300 Eur dydžio...