Byla B2-2406-803/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pradėtą pagal ieškovų A. D., S. K. uždarosios akcinės bendrovės „Statybsta“ vadovo L. J. ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Statybsta“ (iki 2014 m. balandžio 22 d. buvęs pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „ADLEX statyba“), tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, uždaroji akcinė bendrovė UAB „KG CONSTRUCTIONS“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje, uždaroji akcinė bendrovė „Megatomas“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Statybsta“; įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartis panaikinta dalyje, kurioje UAB „Statybsta“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Forum regis“. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi patvirtinta 2 900 Lt suma, kurią BUAB „Statybsta“ bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, paliekant teisę keisti atskirų išlaidų dydį neviršijant bendros sąmatos sumos. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Statybsta“ kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2014 m. gruodžio 29 d., 2015 m. sausio 19 d., 2015 m. vasario 11 d., 2015 m. gegužės 20 d., 2015 m. birželio 11 d., 2015 m. liepos 7 d., 2015 m. rugpjūčio 25 d. ir 2015 lapkričio 2 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartimi pripažinta BUAB „Statybsta“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Statybsta“ bankroto administratorius UAB „Forum regis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priimti sprendimą dėl BUAB „Statybsta“ pabaigos. Nurodo, kad visos įmonės bankroto procedūros yra baigtos, įmonė turto nebeturi, o BUAB „Statybsta“ priklausantys debitoriniai įsiskolinimai nurašyti. Bankroto administratoriaus teigimu, BUAB „Statybsta“ nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 150 296,46 Eur. Teikia teismui 2016-03-24 likvidacinį balansą, 2016-03-24 debitorių skolų nurašymo aktą ir aplinkos apsaugos departamento pažymą. Teismas

konstatuoja:

6II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai administratorius pateikia šio Įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodyti dokumentai yra būtini sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, kad nekiltų abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą.

8Nagrinėjamu atveju iš bankroto administratoriaus UAB „Forum Regis“ pateikto 2016-03-24 balanso nustatyta, kad bankrutavusi įmonė neturi jokio materialaus turto ir piniginių lėšų, todėl nėra galimybės atsiskaityti su nepatenkintais kreditorių finansiniais reikalavimais. Bankroto administratorius pateikė BUAB „Statybsta“ 2016-03-24 debitorinių skolų nurašymo aktą, iš kurio nustatyta, jog neparduotos skolos nurašytos remiantis 2016-03-24 Kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 antruoju darbotvarkės klausimu. Bankroto administratorius pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2016-03-15 raštą Nr. VR-14.6-414, iš kurio matyti, jog Agentūra neturi duomenų apie BUAB „Statybsta“ sukauptas atliekas, užterštą dirvožemį ar gruntą. Bankrutavusios įmonės kreditoriai apie prašymo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka buvo informuoti, prieštaravimų dėl įmonės pabaigos nepateikė. Nenustatyta galimybių atnaujinti įmonės veiklą.

9Remiantis išdėstytu teismas sprendžia, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statybsta“ pabaigos.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 264, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

11pripažinti pasibaigusia bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Statybsta“ (iki 2014 m. balandžio 22 d. buvęs pavadinimas – UAB „ADLEX statyba“) (j. a. k. 302337880; Konstitucijos per. 23, Vilnius) ir išregistruoti likviduotą dėl bankroto iš juridinių asmenų registro.

12Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statybsta“ administratoriui UAB „Forum regis“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai