Byla 2-1147/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo kreditoriaus UAB „Gabringa“ pareiškimą dėl atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria atmestas prašymas įpareigoti BUAB „Versenta“ administratorių skelbti varžytines, civilinėje byloje Nr.2-2050-450/2014 pagal pareiškėjo kreditoriaus UAB „Garbinga“ skundą dėl 2013 m. lapkričio 8 d. BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims BUAB „Versenta“, BUAB „Versenta“ administratoriui UAB „Toplit“, atsisakymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas kreditorius UAB „Gabringa“ pateikė teismui skundą dėl 2013 m. lapkričio 8 d. BAUB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais, skundu taip pat prašė įpareigoti BUAB „Versenta“ administratorių nedelsiant perimti iš UAB „Vilniaus pramogų arena“ ar kito valdančio, naudojančio BUAB „Versenta“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – ledo rūmų su dengta ledo aikštele valdymą ir naudojimą bei skelbti varžytynes dėl šio turto pardavimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi pareiškėjo kreditoriaus UAB „Garbinga“ skundą tenkino iš dalies, panaikino BUAB „Versenta“ 2013 m. lapkričio 8 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus pirmuoju ir antruoju darbotvarkės klausimais; įpareigojo BUAB „Versenta“ administratorių perimti iš UAB „Vilniaus pramogų arena“ ar kito asmens valdančio ar naudojančio BUAB „Versenta“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – ledo rūmų su dengta ledo aikštele valdymą ir naudojimą; atmetė prašymą įpareigoti BUAB „Versenta“ administratorių skelbti varžytines dėl BUAB „Veresnta“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – ledo rūmų su dengta ledo aikštele pardavimą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėjas kreditorius UAB „Gabringa“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. nutartį dalyje, kurioje buvo atmestas kreditoriaus UAB „Gabringa“ prašymas įpareigoti BAUB „Versenta“ administratorių skelbti varžytynes dėl BUAB „Veresnta“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – ledo rūmų su dengta ledo aikštele pardavimo, ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti BUAB „Versenta“ administratorių skelbti varžytynes dėl BUAB „Versenta“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – ledo rūmų su dengta ledo aikštele pardavimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, tenkindamas prašymą dėl įpareigojimo BUAB „Versenta“ administratoriaus perimti iš UAB „Vilniaus pramogų arena“ ar kito asmens valdančio, naudojančio BUAB „Versenta“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – ledo rūmų su dengta ledo aikštele valdymą ir naudojimą, be jokio pagrįsto pagrindo atsisakė tenkinti prašymą dėl varžytynių paskelbimo, tokiu būdu neapibrėžtam terminui sustabdė bankroto proceso procedūras;
  2. Minėtas BUAB „Versenta“ turtas yra vienintelis, kurį pardavus, būtų galima greičiau ir operatyviau užtikrinti bankroto proceso eigą ir patenkinti visų kreditorių reikalavimus;
  3. BUAB „Versenta“ administratorius nesiima jokių veiksmų, kad būtų užtikrintas kreditorių lygiateisiškumo principas bei bankrutuojančios įmonės interesai, todėl yra didelė tikimybė, jog be teismo nustatyto įpareigojimo nevykdys ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintos pareigos skelbti įmonės turto varžytynes;
  4. Svarstant klausimą dėl turto pardavimo iš varžytinių, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog terminas dėl varžytynių paskelbimo yra per trumpas, tačiau nesvarstė galimybės savo iniciatyva paskirti ilgesnį terminą šiam įpareigojimui įvykdyti.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

92014 m. gegužės 21 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas pareiškėjo kreditoriaus UAB „Gabringa“ atstovo advokatės V. G.-Leonienės pasirašytas pareiškimas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo ir prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Pareiškime nurodoma, kad atskirojo skundo atsisakymo pasekmės yra žinomos (CPK 308 straipsnio 3 dalis).

10Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.

11Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų proceso teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva remiantis CPK 308 straipsniu. Kartu toks atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti apeliacinį procesą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Teismas, spręsdamas tokį klausimą, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui yra žinomi atsisakymo nuo skundo teisiniai padariniai.

12Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo pripažinti, jog pareiškėjo pateiktas atsisakymas nuo skundo prieštarauja įstatymams ar pažeidžia kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, nenustatytas ir viešojo intereso gynimo poreikis. Pareiškimas kreditoriaus vardu pasirašytas pagal atstovavimo sutartį veikiančio advokato suteiktų įgaliojamų ribose (CPK 51 straipsnis, 57 straipsnis, 59 straipsnis). Pareiškime dėl atskirojo skundo atsisakymo nurodyta, kad žinomos atskirojo skundo atsisakymo pasekmės (CPK 111 straipsnio 3 dalis, 308 straipsnio 3 dalis, 338 straipsnis). Pareiškimas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo teismui pateiktas iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pradžios (CPK 308 straipsnio 1 dalis). Įvertinus nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad yra visos būtinos sąlygos priimti atskirojo skundo atsisakymą.

13Pagal CPK 308 straipsnio 2 dalį teismas, nutartimi priėmęs apeliacinio skundo atsisakymą, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, nutartimi apeliacinį procesą nutraukia. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo nutartis kitų asmenų nebuvo apskųsta, todėl priėmus pareiškėjo atskirojo skundo atsisakymą, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

14Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

15CPK 94 straipsnyje įtvirtinta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarka, kuomet bylą baigiama ne teismo sprendimu dėl ginčo esmės, t.y. kai atsisakoma ieškinio (skundo) ar patvirtinama taikos sutartis. Bendra nuostata yra ta, jog bylinėjimosi išlaidos yra kompensuojamos tai šaliai, kurios naudai priimamas galutinis procesinis sprendimas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Tačiau pagal CPK 94 straipsnio 1 dalis teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, tarp jų ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis), tarp šalių priklauso nuo viseto aplinkybių, kurių vertinimas paliekamas teismo diskrecijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

16Šiuo atveju atskirojo skundo buvo atsisakyta dėl varžytinių paskelbimo (varžytinės paskelbtos 2014 m. gegužės 12 d. Nr.11352, laikas 2014 m. birželio 13 d. 11 val.). Pareiškėjas prašo priteisti 1280 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme (konsultacijos, atskirojo skundo parengimas ir pateikimas teismui). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.15., 10., 11. punktuose įtvirtintus maksimalius dydžius, taip pat įvertinęs šalių procesinį elgesį (atskirasis skundas paduotas dėl to klausimo, kurio netenkino pirmosios instancijos teismas, atskirojo skundo buvo atsisakyta, kai buvo paskelbtos varžytynės), sprendžiamus klausimus (ginčas iš esmės spręstas nebuvo, nagrinėtas tik atsisakymas nuo atskirojo skundo), paruoštų procesinių dokumentų skaičių ir pobūdį (teisinės konsultacijos, atskirasis skundas, pareiškimas dėl skundo atsisakymo), byla apeliacinėje instancijoje išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, aplinkybę, jog suinteresuotas asmuo yra bankrutuojanti įmonė, sprendžia, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos iki 500 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 94 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis, 302 straipsnis). Pažymėtina, jog pagal ĮBĮ nuostatas ir teismų praktiką bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš įmonės administravimo lėšų.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio 2 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

18Pareiškėjo kreditoriaus UAB „Gabringa“ atsisakymą nuo atskirojo skundo priimti.

19Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo kreditoriaus UAB „Garbinta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. nutarties.

20Priteisti pareiškėjui kreditoriui UAB „Gabringa“ (juridinio asmens kodas 301537262, buveinė Ozo g. 14, Vilnius) iš suinteresuoto asmens BUAB „Versenta“ (juridinio asmens kodas 125246021 buveinė Ąžuolyno g. 9, Vilnius) 500 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas kreditorius UAB „Gabringa“ pateikė teismui skundą dėl 2013... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi pareiškėjo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Pareiškėjas kreditorius UAB „Gabringa“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 8. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 9. 2014 m. gegužės 21 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas pareiškėjo... 10. Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.... 11. Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą... 12. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo pripažinti,... 13. Pagal CPK 308 straipsnio 2 dalį teismas, nutartimi priėmęs apeliacinio... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 15. CPK 94 straipsnyje įtvirtinta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarka,... 16. Šiuo atveju atskirojo skundo buvo atsisakyta dėl varžytinių paskelbimo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308... 18. Pareiškėjo kreditoriaus UAB „Gabringa“ atsisakymą nuo atskirojo skundo... 19. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo kreditoriaus UAB... 20. Priteisti pareiškėjui kreditoriui UAB „Gabringa“ (juridinio asmens kodas...