Byla B2-1925-390/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Agestos baldai“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Reikalavimas.LT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Agestos baldai“, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 22 d. yra priimtas ieškovės UAB „Reikalavimas.LT“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Agestos baldai“. Pareiškime nurodoma, kad ieškovė pagal Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 242 (b. l. 7) įgijo reikalavimo teisę į 1021,13 Lt. atsakovės skolą. Atsakovė iki šiol nėra atsiskaičiusi su ieškove2012 metų atsakovės finansiniai dokumentai rodo, jog įmonės skolos viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Ieškovo vertinimu, UAB „Agestos baldai“ įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl ji yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Administratoriumi prašo skirti UAB „Verslo efektas“, pateikė teismui deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.

3Ieškinys paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų LR įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą: 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė ieškovei yra skolinga pagal Sutartį-užsakymą Nr. K 002323 (b. l. 7-8), PVM sąskaitas-faktūras: (b. l. 12-15) ir Paslaugų teisimo sutarties bendrąsias sąlygas (b. l. 11). 2014 m. sausio 9 d. ieškovė atsakovei pateikė pretenziją (b. l. 16) dėl susidariusio įsiskolinimo grąžinimo, tačiau atsakovė iki ieškinio pateikimo teismui dienos su ieškove neatsiskaitė. Teismo siųsti dokumentai atsakovei buvo neįteikti.

9Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Agestos baldai“ klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

10Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus pateikė už 2011 metus, 2013 metų finansiniai duomenys nepateikti nei teismui, nei Juridinių asmenų registro tvarkytojui, todėl realiai susidariusią pagal balansus finansinę situaciją įvertinti nėra galimybės. Iš 2011 metų balanso duomenų matyti, kad atsakovės turtas buvo 2 391 Lt vertės, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 32 061 Lt (b. l. 34), t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turo vertės. Kadangi įmonei siųsti teismo procesiniai dokumentai nebuvo įteikti, teismui jokie dokumentai apie atsakovės finansinę padėtį nepateikti, todėl iš esamų duomenų tiksliai nustatyti, kokia reali įmonės padėtis buvo 2013 metais, nėra galimybės. Iš VSDFV informacijos apie atsakovės viešus duomenis matyti, kad atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 7 796,09 Lt. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė nekilnojamojo turto registruoto įmonės vardu neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruotų transporto priemonių nėra. Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Agestos baldai“ yra nemoki, nes negali ir neketina atsiskaityti su kreditoriais.

11Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Agestos baldai“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

12Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytas pagrindas iškelti UAB „Agestos baldai“ bankroto bylą, t. y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

13Dėl administratoriaus kandidatūros

14Ieškovė pasiūlė administratoriumi skirti UAB „Verslo efektas“, kurios kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - pateikė deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, sutinka teikti UAB „Agestos baldai“ bankroto administravimo paslaugas. Ši administratoriaus kandidatūra yra suderinta su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Taigi, atsakovo UAB „Agestos baldai“ administratoriumi skirtina ieškovo pasiūlyta administratoriaus kandidatūra.

15Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4, 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

16Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Agestos baldai“ (juridinio asmens kodas 300029154, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 164) bankroto bylą.

17Paskirti UAB „Agestos baldai“ administratoriumi UAB „Verslo efektas“ (juridinio asmens kodas 303118416, adresas Vilniaus m. Savanorių pr. 178-73, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA188).

18Nustatyti, kad UAB „Agestos baldai“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad UAB „Agestos baldai“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei bei administratoriui.

22Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Išaiškinti UAB „Agestos baldai“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) baudą.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 22 d. yra priimtas ieškovės UAB... 3. Ieškinys paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 8. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė ieškovei yra skolinga... 9. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB... 10. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė paskutinį... 11. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Agestos baldai“ būsena... 12. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 13. Dėl administratoriaus kandidatūros... 14. Ieškovė pasiūlė administratoriumi skirti UAB „Verslo efektas“, kurios... 15. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4, 5... 16. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Agestos baldai“ (juridinio asmens... 17. Paskirti UAB „Agestos baldai“ administratoriumi UAB „Verslo efektas“... 18. Nustatyti, kad UAB „Agestos baldai“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį... 19. Nustatyti, kad UAB „Agestos baldai“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10... 20. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 22. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 23. Išaiškinti UAB „Agestos baldai“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...