Byla eB2-2877-640/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Copictures Holding“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „Blue Bridge“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti atsakovei UAB „Copitures Holding“ bankroto bylą.

42.

5Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurios 4.1 p. ieškovė atsakovei įsipareigojo parduoti programinės įrangos licencijas, o atsakovė įsipareigojo tinkamai atsiskaityti su ieškove pagal jos pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Vykdant sutartį, 2017 m. birželio 8 d. - 2017 m. lapkričio 3 d. ieškovė atsakovei išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė neatsiskaitė. Atsakovės skolą ieškovei sudaro 7346,82 Eur įsiskolinimas ir 880,20 Eur palūkanos.

63.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog su ieškiniu sutinka. Nurodo, jog turėjo sutartį su investuotoju, tačiau investuotojai finansavimą nutraukė, 2019 metais įmonė veiklos nevykdė.

8Bankroto byla iškeltina

94.

10Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba, kai įmonė negali/negalės vykdyti įsipareigojimo. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis apibrėžia įmonės nemokumą – tokią įmonės būseną, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi įmonės (ne)mokumas nustatomas pagal įmonės balansinio turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Tiek finansinės atskaitomybės duomenis (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), tiek duomenis apie pradelstus įsipareigojimus ir kitus įmonės tikrajai turtinei – finansinei padėčiai įvertinti reikalingus duomenis teismui pateikia įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas (ĮBĮ 9 str. 1 d.).

115.

12Atsakovės vadovas pateikė teismui įmonės kreditorių ir debitorių sąrašą bei 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentus.

136.

14Duomenų, jog atsakovė turėtų nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, nėra. Iš viešo registro matyti, jog įmonė neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų. Iš atsakovės pateikto UAB „Copictures holding“ 2019 m. balandžio 8 d. balanso už 2018 m. matyti, jog įmonės turto vertę sudarė 23 Eur nuostolis pinigų ir pinigų ekvivalentų. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 191348 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 7348 Eur. Taip pat, nustatyta, kad atsakovė nevykdo pareigos atsiskaityti su kreditoriumi, t.y. ieškove. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų ir todėl yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1-2 p.).

157.

16Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, turi būti paskirtas bankroto administratorius. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Bankroto administratorių atrankos kompiuterinėje programoje suvedus turimus duomenis apie atsakovę, programa bankroto administratoriumi parinko UAB „Relina“ (sąrašo eilės B-JA218). Duomenų, kurie keltų abejonių dėl šio administratoriaus paskyrimo bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi byloje nėra, todėl jis skiriamas administruoti bankrutuojančią UAB „Copictures Holding“.

178.

18Atsakovės UAB „Copictures Holding“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui uždėtinas areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d.2 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

20iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Copictures Holding“ (juridinio asmens kodas: ( - ), buveinės adresas: ( - )) bankroto bylą.

21Įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Relina“ (sąrašo eilės B-JA218).

22Nustatyti 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

23Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Copictures Holding“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte; ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti teismui sąmatą lėšų, reikalingų administravimo išlaidoms apmokėti; ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

25Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas uždarajai akcinei bendrovei „Copictures Holding“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš uždarosios akcinės bendrovės „Copictures Holding“ nedelsiant raštu informuoti teismą.

26Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Copictures Holding“ valdymo organus per 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

27Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims, apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

28Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.

29Nutartis, išskyrus dalyje dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „Blue Bridge“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. 2.... 5. Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( -... 6. 3.... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog su ieškiniu... 8. Bankroto byla iškeltina ... 9. 4.... 10. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9... 11. 5.... 12. Atsakovės vadovas pateikė teismui įmonės kreditorių ir debitorių... 13. 6.... 14. Duomenų, jog atsakovė turėtų nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo... 15. 7.... 16. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmus nutartį iškelti... 17. 8.... 18. Atsakovės UAB „Copictures Holding“ nekilnojamajam turtui ir kitam... 19. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos... 20. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Copictures Holding“ (juridinio... 21. Įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Relina“ (sąrašo eilės... 22. Nustatyti 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos... 23. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Copictures Holding“... 24. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto... 25. Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas... 26. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Copictures... 27. Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 28. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.... 29. Nutartis, išskyrus dalyje dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų nuo...