Byla 2-740-538/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens I. R. ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymus dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal pareiškėjo M. R. prašymą išduoti leidimą grąžinti vaiką į Vokietijos Federacinę Respubliką, suinteresuoti asmenys I. R., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir

Nustatė

2pareiškėjas M. R., remdamasis 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (toliau – 1980 m. Hagos konvencija) ir 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau –Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003, Reglamentas), 2006 m. spalio 30 d. kreipėsi į teismą, prašydamas išduoti leidimą grąžinti dukrą L. R. į Vokietijos Federacinę Respubliką. Nurodė, kad suinteresuotas asmuo I. R., išvežusi iš Vokietijos Federacinės Respublikos L. R. į Lietuvos Respubliką, atsisako grąžinti dukrą, tuo pažeisdama pareiškėjo teises į išimtinę vaiko globą, nustatytą įsiteisėjusia Vokietijos Federacinės Respublikos Oranienburgo apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi.

3Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutartimi buvo atsisakyta išduoti leidimą grąžinti L. R. į Vokietijos Federacinę Respubliką.

4Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. kovo 15 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta išduoti leidimą grąžinti L. R. į Vokietijos Federacinę Respubliką, ir nutarė grąžinti L. R., gimusią ( - ), į Vokietijos Federacinę Respubliką. Apeliacinės instancijos teismas nustatė tokią sprendimo vykdymo tvarką: įpareigoti I. R. iki 2007 m. balandžio 15 d. perduoti L. R. į Vokietijos Federacinę Respubliką. Jeigu iki nurodyto termino teismo nutartis nebus įvykdyta, ją turi vykdyti antstolis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) VI dalyje nustatyta tvarka, paimdamas iš I. R. dukrą

5L. R. ir Klaipėdos mieste perduoti M. R. iš anksto su juo suderintu metu, dalyvaujant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovui.

6Suinteresuotas asmuo I. R. 2007 m. balandžio 6 d. pateikė prašymą Klaipėdos apygardos teismui ir, vadovaudamasi CPK 627 straipsniu, prašė sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutarties vykdymą, iki stabilizuosis jos sūnaus E. M. sveikatos būklė. Nurodė, kad žinia apie sesers L. grąžinimą stipriai paveikė psichine liga sergantį I. R. nepilnametį sūnų E. ir sukėlė jo ligos paūmėjimą.

7Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi suinteresuoto asmens

8I. R. prašymą patenkino ir nutarė atidėti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutarties vykdymą iki 2007 m. liepos 1 d.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 4 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. balandžio 23 d. nutartį, kuria Lietuvos apeliacinio teismo

102007 m. kovo 15 d. nutarties vykdymas buvo atidėtas iki 2007 m. liepos 1 d., ir išsprendė klausimą iš esmės – suinteresuoto asmens I. R. prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutarties vykdymo atidėjimo atmetė.

11Suinteresuotas asmuo I. R. 2007 m. birželio 4 d. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1064-370/2006 ir pareiškėjo M. R. prašymą išduoti leidimą grąžinti L. R. į Vokietijos Federacinę Respubliką atmesti. Teismui pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, kurios prašymą pateikusiam asmeniui nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu (LR CPK 366 str. 1 d. 2 p.) – žymiu suinteresuoto asmens I. R. nepilnamečio sūnaus E. M. sveikatos pablogėjimu, jam sužinojus, jog jo motinai kartu su seserimi gali tekti išvykti į Vokietijos Federacinę Respubliką, ir naujomis aplinkybėmis, susijusiomis su L. R. kalbinių, pažintinių procesų raidos ir jų įtakos mergaitės vystymuisi, mąstymui, suvokimui ir kitiems esminiams procesams. Suinteresuotas asmuo I. R. taipogi prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo

1215 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-111/2007, vykdymą ir uždrausti bet kokiems asmenims išvežti L. R. iš Lietuvos Respublikos be jos motinos I. R. sutikimo.

13Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, siekdamas apginti viešąjį interesą,

142007 m. birželio 13 d. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1064-370/2006, prašė sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutarties vykdymą, iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo, išnagrinėjus bylą, panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 15 d. nutartį ir M. R. pareiškimą dėl L. R. grąžinimo į Vokietijos Federacinę Respubliką atmesti. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutartyje, kuria buvo iš esmės išspręstas pareiškėjo M. R. prašymas dėl jo dukros grąžinimo į Vokietijos Federacinę Respubliką, padaryta aiškia teisės taikymo klaida, lėmusia neteisingo ir nepagrįsto sprendimo grąžinti L. R. į Vokietijos Federacinę Respubliką priėmimą (LR CPK 366 str. 2 d. 9 p.). Prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikusio asmens manymu, apeliacinės instancijos teismas netinkamai ir nesistemiškai aiškino Hagos konvencijos taikymo principus ir tikslą, padarė nepagrįstą išvadą, jog suinteresuotas asmuo I. R. neįrodė, kad grąžinus L. R. į Vokietijos Federacinę Respubliką jai kiltų neišvengiama žala (Hagos konvencijos 13 str. 1 d. b p.), neatsižvelgė į Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos

153 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnyje įtvirtintus vaiko interesų, kaip ypatingos svarbos prioritetinės vertybės, gynimo ir apsaugos principus.

16Atsisakytina priimti suinteresuoto asmens I. R. ir Generalinio prokuroro prašymus dėl proceso atnaujinimo.

17LR CPK 365 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas LR CPK XVIII skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Ši teisės norma reiškia, kad prašymai dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodami tik byloje, kuri yra išnagrinėta iš esmės išsprendus bylos šalių reikalavimus. Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu pabrėžti ir tai, kad proceso dėl tarpinių teismo nutarčių atnaujinimas nėra galimas. Tarpinėmis teismo nutartimis laikytini teismo procesiniai dokumentai, kuriais byla nėra išsprendžiama iš esmės, pvz., teismo nutartys dėl žyminio mokesčio, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan.

18Pareiškėjui M. R. kreipusis į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu išduoti leidimą grąžinti šalių dukrą L. R. į Vokietijos Federacinę Respubliką, t. y. iš esmės prašant vykdyti Vokietijos Federacinės Respublikos teismų priimtas nutartis, Lietuvos Respublikos teismai sprendė klausimus, susijusius su Vokietijos Federacinės Respublikos teismų bylos šalių santuokos nutraukimo byloje taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir jų vykdymu. Minėtų klausimų teisiniam reglamentavimui skirtas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003.

19Kaip matyti iš bylos medžiagos, bylos šalių santuokos nutraukimo byla yra nagrinėjama Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Šioje byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Oranienburgo apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi, kuri Vokietijos Federacinės Respublikos Aukščiausiojo Brandenburgo žemės teismo

202006 m. spalio 11 d. nutartimi (t. 1, b. l. 48-75) buvo palikta nepakeista, bendra tėvų I. R. ir M. R. teisė į jų dukters L. R. globą buvo panaikinta, be kita ko, atsižvelgiant į vaiko motinos elgesį, atrodantį kaip itin sunkų vaiko interesų pažeidimą, ir išimtinę L. R. globos teisę suteikiant pareiškėjui M. R., iki dukters globos klausimas bus išspręstas bylos šalių santuokos nutraukimo byloje. Analogiška laikinoji apsaugos priemonė – nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų nustatymas iki teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo priėmimo – numatyta ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.65 straipsnio antrosios dalies 2 punkte. Tuo tarpu, kaip matyti iš Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. ir 2007 m. birželio 4 d. nutarčių (t. 4, b. l. 46-54, 236-242), Lietuvos Respublikos teismų nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl Vokietijos Federacinės Respublikos teismų taikytos laikinosios apsaugos priemonės - Lietuvos Respublikoje laikomos šalių dukters grąžinimo į Vokietijos Federacinę Respubliką - vykdymo ir nebuvo iš esmės sprendžiamas vaiko globos klausimas. Vaiko globos, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jų galiojimo, taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir visų kitų klausimų, susijusių su bylos šalių santuokos nutraukimu, sprendimas yra šalių santuokos nutraukimo bylą nagrinėjančio Vokietijos Federacinės Respublikos teismo prerogatyva ir Lietuvos Respublikos teismai neturi jurisdikcijos nagrinėti minėtos bylos (Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 19 str. 3 d.). Pažymėtina, kad ieškovei I. R. kreipusis į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui M. R. dėl dukters L. R. gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo prie analogiškos išvados, susijusios su bylos teismingumu, priėjo ir Klaipėdos miesto apylinkės teismas, priėmęs 2006 m. lapkričio 10 d. nutartį, kuri Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-123-125/2007 buvo palikta nepakeista. Sprendžiant nagrinėjamoje byloje iškilusį laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su išimtiniu vaiko globos teisių nustatymu, vykdymo klausimą, būtina atskirai pažymėti ir tai, jog šie klausimai turi būti sprendžiami ypatingos skubos tvarka, proceso operatyvumą šios kategorijos bylose maksimaliai derinant su būtinybe užtikrinti minėtų teisinių santykių stabilumą, atsižvelgiant į santykių tarp vaiko ir tėvo, kuriam nustatytos išimtinės vaiko globos teisės, pobūdį ir siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo bei nepažeisti teisėtų lūkesčių principo, kurio esmę sudaro pagarba teisėtai įgytoms civilinėms teisėms ir jų gynimas. Tokią išvadą leidžia daryti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, įgyvendinimo“ 2 straipsnio šeštosios dalies ir 4 straipsnio penktosios dalies teisės normos, kuriose nurodyta, kad atitinkamai bylose dėl vaiko grąžinimo ir bylose, kuriose išdėstyti praktiniai nurodymai dėl naudojimosi bendravimo su vaiku teisėmis, kasacija negalima. Atsižvelgiant į tokias įstatymo nuostatas, anksčiau nurodytas aplinkybes bei į tai, kad Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 numato šalims teisę tik į apeliaciją bei numato labai trumpus terminus šio klausimo išsprendimui iš esmės, darytina išvada, kad tiek kasacija, tiek proceso atnaujinimas tokiais atvejais negalimas, ir šiuo atveju taikytinos minėto reglamento nuostatos, o ne LR CPK XVIII skyrius. Be to, Lietuvos Respublikos teismai nagrinėjo pareiškėjo prašymą išduoti leidimą dėl vaiko L. R. grąžinimo į Vokietijos Federacinę Respubliką ir nesprendė bylos dėl vaiko globos teisių nustatymo, ir Lietuvos Respublikos teismų nutartimis byla nėra išspręsta iš esmės, todėl nesant bylos negali būti sprendžiamas klausimas dėl bylos proceso atnaujinimo LR CPK XVIII skyriaus pagrindu.

21Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, atsisakytina priimti suinteresuoto asmens

22I. R. ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pateiktus prašymus dėl proceso atnaujinimo, nurodant, kad prašymų dėl vaiko globos nustatymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, galiojimo ir visų kitų su bylos šalių santuokos nutraukimu susijusių klausimų sprendimas yra teismingas Vokietijos Federacinės Respublikos Oranienburgo apylinkės teismui (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p., 3 d., 370 str. 1 d.). Atsisakius priimti prašymus dėl proceso atnaujinimo klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutarties vykdymo sustabdymo - nespręstinas (LR CPK 137 str. 2 d.,

23372 str.).

24Vadovaudamasis LR CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

25atsisakyti priimti I. R. ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymus dėl proceso atnaujinimo ir grąžinti jiems pateiktus procesinius dokumentus.

26Nurodyti, kad I. R. ir M. R. santuokos nutraukimo, vaiko globos nustatymo ir visų kitų su santuokos nutraukimu susijusių prašymų sprendimas yra teismingas Vokietijos Federacinės Respublikos Oranienburgo apylinkės teismui.

27Atsisakius priimti I. R. ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymus dėl proceso atnaujinimo klausimas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutarties vykdymo sustabdymo nesprendžiamas.

28Nutarties dalis dėl teismo nutarties vykdymo sustabdymo atskiruoju skundu neskundžiama.

29Kita nutarties dalis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. pareiškėjas M. R., remdamasis 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutartimi buvo atsisakyta... 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. kovo 15 d. nutartimi panaikino Klaipėdos... 5. L. R. ir Klaipėdos mieste perduoti M. R. iš anksto su juo suderintu metu,... 6. Suinteresuotas asmuo I. R. 2007 m. balandžio 6 d. pateikė prašymą... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. balandžio 23 d. nutartimi suinteresuoto... 8. I. R. prašymą patenkino ir nutarė atidėti Lietuvos apeliacinio teismo 2007... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 4 d. nutartimi panaikino... 10. 2007 m. kovo 15 d. nutarties vykdymas buvo atidėtas iki 2007 m. liepos 1 d.,... 11. Suinteresuotas asmuo I. R. 2007 m. birželio 4 d. kreipėsi į teismą,... 12. 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-111/2007, vykdymą ir... 13. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, siekdamas apginti viešąjį... 14. 2007 m. birželio 13 d. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo... 15. 3 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnyje... 16. Atsisakytina priimti suinteresuoto asmens I. R. ir Generalinio prokuroro... 17. LR CPK 365 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu... 18. Pareiškėjui M. R. kreipusis į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu... 19. Kaip matyti iš bylos medžiagos, bylos šalių santuokos nutraukimo byla yra... 20. 2006 m. spalio 11 d. nutartimi (t. 1, b. l. 48-75) buvo palikta nepakeista,... 21. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, atsisakytina priimti... 22. I. R. ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pateiktus prašymus dėl... 23. 372 str.).... 24. Vadovaudamasis LR CPK 290-291 straipsniais, teismas... 25. atsisakyti priimti I. R. ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro... 26. Nurodyti, kad I. R. ir M. R. santuokos nutraukimo, vaiko globos nustatymo ir... 27. Atsisakius priimti I. R. ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro... 28. Nutarties dalis dėl teismo nutarties vykdymo sustabdymo atskiruoju skundu... 29. Kita nutarties dalis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju...