Byla 2S-1241-413/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. V. ir advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. V. ir advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
  1. A. S. V. kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0114/16/00666 pagal Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 13 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1921-657/2014 dėl 263 823,82 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Kamesta“ ieškotojai Advokatų profesinei bendrijai Černiauskas ir partneriai. Antstolė 2016 m. gegužės 16 d. patvarkymu Nr. S-16-114-1009 vykdomąjį raštą priėmė vykdyti ir išsiuntė skolininkei raginimą Nr. S-16-114-1012 įvykdyti sprendimą, kuris įteiktas 2016 m. gegužės 17 d.
  2. 2016 m. lapkričio 22 d. antstolė priėmė nurodymą Nr. S-16-114-7702 priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš skolininkės 316 474,46 Eur sumai. Atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, antstolė 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. lapkričio 24 d. patvarkymais Nr. S-11123935, Nr. S-11123948, Nr. S-11123952 areštavo pinigines lėšas priklausančias skolininkei ir esančias pas trečiuosius asmenis, taip pat esamas ir būsimas pinigines lėšas, priklausančias ir grąžintinas skolininkei 316 474,46 Eur sumai bei nurodė jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą. Antstolė 2016 m. lapkričio 29 d. priėmė patvarkymą Nr. S-11124105 dėl išieškotų lėšų paskirstymo.
  3. Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1921-657/2014 sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/00666 iki Kauno apygardos teismo nutarties atmesti ar patenkinti UAB „Kamesta“ prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į minėtą nutartį, antstolės padėjėja N. Ž. 2016 m. lapkričio 29 d. nurodymu atšaukė 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. S-11123952, Nr. S-11123935 patvarkymų vykdymą.
  4. Antstolė S. V. 2017 m. sausio 3 d. patvarkymu Nr. S-11125088 patikslino antstolės padėjėjos 2016 m. lapkričio 29 d. nurodymą Nr. S-16-114-8232, ir patvarkė tęsti priverstinį piniginių lėšų nurašymą iš skolininkės UAB „Kamesta“ sąskaitų 316 474,46 Eur sumai. Šiuo patvarkymu antstolė kartu sustabdė areštuotų ir pervestų į antstolės depozitinę sąskaitą piniginių lėšų išmokėjimą išieškotojai iki Kauno apygardos teismo nutarties atmesti ar patenkinti UAB „Kamesta“ prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo įsiteisėjimo dienos.
  5. Pareiškėja UAB „Kamesta“ skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti 2017 m. sausio 3 d. patvarkymą Nr. S-16-11125088 ir priteisti iš antstolės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad antstolė neturėjo teisės priimti ginčijamo patvarkymo, leidžiančio iš pareiškėjos sąskaitų nurašyti lėšas ir jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą, nes patvarkymo priėmimo metu galiojo Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tuo tarpu piniginių lėšų pervedimas į antstolio depozitinę sąskaitą yra viena iš sudėtinių išieškojimo iš piniginių lėšų dalių. Be to, antstolė 2016 m. liepos 4 d. areštavo pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus ir statinius, kurių bendra antstolės nurodyta vertė yra 3 003,310 Eur. Tokiu būdu antstolė areštavo gerokai daugiau turto, negu reikia sprendimui įvykdyti. Pareiškėjos nuomone, antstolė, nurodydama tęsti piniginių lėšų nurašymą, pažeidė savo nustatytą tvarką iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti skolą, nes, surašydama 2016 m. liepos 4 d. turto aprašą, ji nutarė sprendimą įvykdyti iš konkretaus turto, o ne piniginių lėšų.
  6. A. S. V. 2017 m. sausio 17 d. patvarkymu netenkino skundo ir persiuntė jį nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Antstolė, jos padėjėjos priimtą 2016 m. lapkričio 29 d. nurodymą laikė pertekliniu ir išeinančiu už Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. priimtos nutarties rezoliucinės dalies ribų, todėl 2017 m. sausio 3 d. patvarkymu nurodė tęsti priverstinį piniginių lėšų nurašymą iš UAB „Kamesta“ sąskaitų bankuose 314 483,25 Eur sumai. Šiuo patvarkymu taip pat sustabdė areštuotų ir pervestų į antstolės depozitinę sąskaitą piniginių lėšų išmokėjimą išieškotojai. Antstolės nuomone, Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi sustabdė tik išieškotų lėšų pervedimą išieškotojai iki skolininkės pateikto pašymo išnagrinėjimo, o piniginės lėšos galėjo būti toliau pervedamos į antstolės depozitinę sąskaitą ir saugomos joje. Pažymėjo, kad 2016 m. liepos 4 d. turto aprašas ir taikytas turto areštas pareiškėjos žemės sklypams ir statiniams buvo sudarytas kitoje vykdomoje byloje, vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šios laikinosios apsaugos priemonės iki šiol nepanaikintos.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. vasario 23 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.
  2. Teismas, įvertinęs byloje pateiktą medžiagą ir vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, pažymėjo, kad teismo procesinio sprendimo vykdymo sustabdymas yra nukreiptas į ateitį. Sustabdžius teismo procesinio sprendimo vykdymą, jokie šio sprendimo vykdymo veiksmai nebegali būti atliekami, tačiau teismo procesinio sprendimo vykdymo sustabdymas nereiškia jau atliktų vykdymo veiksmų atšaukimo ar panaikinimo. Be to, sustabdžius vykdomąją bylą CPK 626 ir 627 straipsniuose nustatytais pagrindais ar kitais CPK ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais, antstolis turi teisę atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus. Nagrinėjamu atveju lėšos buvo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą, tačiau jos liko skolininkės (pareiškėjos) nuosavybe, todėl teismas nematė pagrindo vertinti, kad antstolė, priimdama ginčijamą patvarkymą, pažeidė Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartį, kuria buvo sustabdyti išieškojimo veiksmai.
  3. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta aplinkybių, kurių pagrindu antstolės veiksmus, atliktus vykdomojoje byloje, būtų galima vertinti kaip pažeidžiančius minėtas CPK nuostatas ar antstolei viršijant jai suteiktus įgaliojimus.
  4. Teismas atmetė kaip nepagrįstus skundo argumentus, kad antstolė areštavo daugiau turto nei reikia sprendimui įvykdyti. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos minimas 2016 m. liepos 4 d. turto aprašas yra sudarytas kitoje vykdomojoje byloje (vykdomojo dokumento Nr. 3P-13/2016 pagrindu), todėl teismas dėl nurodytų aplinkybių ir antstolio atliktų veiksmų teisėtumo/neteisėtumo kitoje vykdomojoje byloje nepasisakė.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Kamesta“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjos UAB „Kamesta“ skundą dėl antstolės S. V. procesinių veiksmų – 2017 m. sausio 3 d. patvarkymo N r. S-11125088 vykdomojoje byloje Nr.0114/16/00666; priteisti iš antstolės S. V. pareiškėjos naudai apeliacinės instancijos teisine patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
   1. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl esminio bylos aspekto – ar antstolė, priimdama skundžiamą patvarkymą, nepradėjo taikyti vienos iš priverstinio vykdymo priemonių (CPK 624 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 689 straipsnis). Apeliantės nuomone, areštuotų lėšų pervedimas į antstolės depozitinę sąskaitą, galiojant Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutarčiai, yra negalimas.
   2. Teismas nepasisakė, ar vadovaujantis CPK VI dalies nuostatomis, antstolė turėjo teisę iš esmės pakeisti 2016 m. lapkričio 29 d. patvarkymą Nr. S-16-114- 8232. Apeliantė pažymi, kad CPK 613 straipsnis nenumato galimybės tikslinti patvarkymo, o suteikia teisę tik ištaisyti rašymo apsirikimus ir aiškias aritmetines klaidas (CPK 613 str. 4 d.), ir tai tik CPK 276 straipsnyje numatyta tvarka, t. y. nekeičiant patvarkymo esmės. Atsižvelgiant į tai, kad Patvarkymu nebuvo ištaisyti nei rašymo apsirikimai, nei aritmetinės klaidos, o pakeista 2016-11-29 patvarkymo Nr.S-l6-114-8232 esmė, darytina išvada, kad patvarkymas buvo priimtas neteisėtai, t. y. nesivadovaujant CPK IV dalyje išdėstyto imperatyvaus teisinio reglamentavimo dėl antstolio teisių vykdymo procese.
  2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė S. V. prašo teismo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
   1. Antstolės nuomone, pirmosios pirmos instancijos teismas pilnai ir visapusiškai ištyrė visas reikšmingas ginčo aplinkybes ir teisingai taikė bei aiškino procesines teisės normas, reglamentuojančias antstolio veiksmus. Pažymi, kad priimdama 2017 m. sausio 3 d. patvarkymą tęsti priverstinį piniginių lėšų nurašymą iš UAB „Kamesta“ sąskaitų bankuose 314 483,25 eurų sumai, antstolė rėmėsi nuostata, jog LR CPK yra vientisas teisės aktas ir jo normos turi būti aiškinamos sistemiškai analizuojant visas CPK normas, susijusias su vykdymo procesu ir vykdymo veiksmų sustabdymu. Pažymi, kad CPK 628 straipsnio 3 dalyje yra įtirtinta nuostata, jog net ir sustabdžius vykdymo veiksmus antstolis turi teisę imtis priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti, todėl ginčijamu patvarkymu antstolė priėmė nurodymą tęsti priverstinį areštuotų UAB „Kamesta“ piniginių lėšų nurašymą į antstolės depozitinę sąskaitą, bei tuo pačiu sustabdė areštuotų ir pervestų į antstolės depozitine sąskaita piniginių lėšų išmokėjimą išieškotojai iki Kauno apygardos teismo nutarties atmesti ar patenkinti 2016 m. gegužės 23 d. UAB „Kamesta“ prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo įsiteisėjimo dienos. Pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog kol pinigai yra antstolio depozitinėje sąskaitoje, tol nuosavybės teisė įjuos išlieka pinigų savininkui – skolininkui. Antstolis vykdymo proceso metu netampa iš skolininko išieškotų lėšų savininkas, šioms patekus į antstolio depozitinę sąskaitą. Iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojo nuosavybe tampa tik nuo jų perdavimo išieškotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2010). Todėl, tai, kad lėšos buvo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą, jos ir toliau liko skolininkės UAB „Kamesta“ nuosavybe, tik pasikeitė jų buvimo vieta iš skolininkės atsiskaitomosios sąskaitos į antstolės depozitinę sąskaitą, todėl nepagrįstai teigiama, jog antstolė, priimdama ginčijamą patvarkymą, pažeidė Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartį, kuria buvo sustabdyti išieškojimo veiksmai.
   2. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad priimant skundžiamą patvarkymą antstolė pažeidė CPK normas, nes CPK 613 straipsnis nenumato galimybės tikslinti patvarkymo, o suteikia teisę tik ištaisyti rašymo apsirikimus ir aiškias aritmetines klaidas (CPK 613 str. 4 d.), ir tai tik CPK 276 straipsnyje numatyta tvarka, t. y. nekeičiant patvarkymo esmės. Antstolė pažymi, kad 2017 m. sausio 3 d. priimtas patvarkymas Nr. S-11125088 vykdomojoje byloje Nr.0114/16/00666 yra savarankiškas patvarkymas, Tai, kad minėtame patvarkyme buvo pasisakyta dėl anksčiau priimto 2016 m. lapkričio 29 d. patvarkymo, kurio redakcija buvo paminėta, tam, kad vykdomosios bylos šalys, žinotų patvarkymo priėmimo motyvus, nesudaro pagrindo teigti, jog šis patvarkymas priimtas pažeidžiant CPK nuostatas. Tokiu būdu atskirasis skundas dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutarties yra nepagrįstas, neįrodytas bei atmestinas.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
  2. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
  3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, nes bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi įvertinti, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
  4. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės S. V. kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0114/16/00666 pagal Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 13 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1921-657/2014 dėl 263 823,82 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Kamesta“ ieškotojai Advokatų profesinei bendrijai Černiauskas ir partneriai. 2016 m. lapkričio 22 d. antstolė priėmė nurodymą Nr. S-16-114-7702 priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš skolininkės 316 474,46 Eur sumai. Atliekant priverstinio vykdymo veiksmus antstolė 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. lapkričio 24 d. patvarkymais Nr. S-11123935, Nr. S-11123948, Nr. S-11123952 areštavo pinigines lėšas, priklausančias skolininkei ir esančias pas trečiuosius asmenis, taip pat esamas ir būsimas pinigines lėšas, priklausančias ir grąžintinas skolininkei 316 474,46 Eur sumai bei nurodė jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą. Antstolė 2016 m. lapkričio 29 d. priėmė patvarkymą Nr. S-11124105 dėl išieškotų lėšų paskirstymo.
  5. Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1921-657/2014 sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/00666 iki Kauno apygardos teismo nutarties atmesti ar patenkinti UAB „Kamesta“ prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į minėtą nutartį, antstolės padėjėja N. Ž. 2016 m. lapkričio 29 d. sustabdė 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. S-11123952, Nr. S-11123935 patvarkymų vykdymą.
  6. Antstolė 2017 m. sausio 3 d. patvarkymu Nr. S-11125088 patikslino antstolės padėjėjos 2016 m. lapkričio 29 d. nurodymą Nr. S-16-114-8232, kuriuo atšauktas nurodymas priverstinai nurašyti lėšas iš skolininkės UAB „Kamesta“ sąskaitų 316 474,46 Eur sumai, ir patvarkė tęsti priverstinį piniginių lėšų nurašymą iš skolininkės UAB „Kamesta“ sąskaitų 316 474,46 Eur sumai. Šiuo patvarkymu antstolė kartu sustabdė areštuotų ir pervestų į antstolės depozitinę sąskaitą piniginių lėšų išmokėjimą išieškotojai iki Kauno apygardos teismo nutarties atmesti ar patenkinti UAB „Kamesta“ prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo įsiteisėjimo dienos.
  7. Pareiškėja UAB „Kamesta“ skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti 2017 m. sausio 3 d. patvarkymą Nr. S-16-11125088, kadangi jį priimant antstolė nesivadovavo Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi ir areštavo skolininkės turto daugiau, nei reikėjo sprendimui įvykdyti. Antstolei netenkinus pareikšto skundo ir jį kartu su vykdomosios bylos medžiaga perdavus Kauno apylinkės teismus, skundžiama nutartimi teismas taip pat atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą.
  8. Atskiruoju skundu, pareiškėja nesutinka su priimta nutartimi, teigiant, kad teismas nesiaiškino ar antstolė, priimdama skundžiamą patvarkymą, nepradėjo taikyti vienos iš priverstinio vykdymo priemonių, ką šiuo atveju, apeliantės nuomone, draudė teismo priimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, be to, nesiaiškino, ar skundžiamu patvarkymu antstolė turėjo teisę iš esmės pakeisti 2016 m. lapkričio 29 d. patvarkymą Nr. S-16-114-8232.
  9. Pažymėtina, kad ne visada vykdymo veiksmai gali būti atliekami nepertraukiamai iki tol, kol bus įvykdytas vykdomasis dokumentas. CPK 626 ir 627 straipsniai reglamentuoja vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindus. Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra CPK 626 straipsnio 1, 2 dalyje įtvirtinti pagrindai. CPK 628 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kokius vykdymo veiksmus antstolis gali atlikti, kai sustabdoma vykdomoji byla ir vykdomieji veiksmai. Minėtame CPK straipsnyje nustatyta, kad sustabdžius vykdomąją bylą CPK 626 ir 627 straipsniuose numatytais pagrindais (o pagal teismų praktiką – ir kitais CPK bei kituose įstatymuose nustatytais pagrindais, kaip šiuo atveju, Kauno apygardos teismui 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1921-657/2014) pritaikius CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę), antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti; jau areštuotų skolininko piniginių lėšų pervedimą į antstolio depozitinę sąskaitą, kas aktualu nagrinėjamu atveju, antstolis privalo sustabdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013). Tačiau kartu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog kol pinigai yra antstolio depozitinėje sąskaitoje, tol nuosavybės teisė į juos išlieka pinigų savininkui – skolininkui. Antstolis vykdymo proceso metu netampa iš skolininko išieškotų lėšų savininkas, šioms patekus į antstolio depozitinę sąskaitą. Iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojo nuosavybe tampa nuo jų perdavimo išieškotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2010).
  10. Taigi šiuo atveju antstolei skundžiamu patvarkymu patvarkius tęsti priverstinį piniginių lėšų nurašymą iš skolininkės UAB „Kamesta“ sąskaitų 316 474,46 Eur sumai, konstatuotinas formalus antstolės vykdomųjų veiksmų atlikimo tvarkos pažeidimas, tačiau įvertinus tai, kad skundžiamu patvarkymu antstolė kartu sustabdė areštuotų ir pervestų į antstolės depozitinę sąskaitą piniginių lėšų išmokėjimą išieškotojai iki Kauno apygardos teismo nutarties atmesti ar patenkinti UAB „Kamesta“ prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo įsiteisėjimo dienos, darytina išvada, kad nors nagrinėjamu atveju pareiškėjos piniginės lėšos galėjo buvo pervestos į antstolės depozitinę sąskaitą, tačiau jos liko skolininkės (pareiškėjos) nuosavybė ir, sustabdžius vykdomąją bylą, nebuvo paskirstytos ir neperduotos išieškotojui.
  11. Šiuo atveju pareiškėja nepateikė jokių duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų, jog per tą laiką, kuomet į antstolės depozitinę sąskaitą buvo pervedinėjamos lėšos, ji, negalėdama jomis naudotis, patyrė nuostolių ar kitu būdu buvo pažeisti jos interesai. Be to, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismui 2017 m. vasario 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1921-657/2014, patvirtinus bylos šalių sudarytą taikos sutartį, kartu teismas panaikinto ir Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Minėta nutartis yra įsiteisėjusi, o jos pagrindu užvesta vykdomojo byla Nr. 0114/16/00904, nutraukta.
  12. Tokiu būdu yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė teismo procesinio sprendimo, kuriuo buvo sustabdytai išieškojimo veiksmai, nepažeidė ir iš esmės jokių tolimesnių vykdymo veiksmų neatliko, dėl ko galėjo būti pažeisti pareiškėjos teisėti interesai.
  13. Tuo tarpu atsakant į atskirajame skunde iškeltą klausimą, ar vadovaujantis CPK VI dalies nuostatomis, antstolė turėjo teisę skundžiamu aptvarkymu iš esmės pakeisti 2016 m. lapkričio 29 d. patvarkymą Nr. S-16-114- 8232, teismas sutinka su apeliante, kad įstatyme nėra numatytas antstolio priimtų patvarkymų tikslinimo institutas, tačiau įstatymas taip pat ir nedraudžia patvarkymu pakeisti priimto kito patvarkymo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju skundžiamu patvarkymu buvo atlikti 2016 m. lapkričio 29 d. nurodymo Nr. S-16-114-8232 patikslinimai, nesusiję nei su rašymo apsirikimo, nei su aritmetinės klaidos ištaisymu, šiuo atveju CPK 613 straipsnis, kuriame įtvirtinta teisė ištaisyti rašymo apsirikimus ir aiškias aritmetines klaidas (CPK 613 str. 4 d.), netaikytinas. Sutiktina su antstole, kad 2017 m. sausio 3 d. priimtas patvarkymas Nr. S-11125088 vykdomojoje byloje Nr.0114/16/00666 yra savarankiškas patvarkymas, o tai, kad minėtame patvarkyme buvo pasisakyta dėl anksčiau priimto 2016 m. lapkričio 29 d. nurodymo, nesudaro pagrindo teigti, jog šis patvarkymas priimtas pažeidžiant CPK nuostatas.
  14. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neturi įtakos teismo procesinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.
  15. Apibendrinant tai, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai antstolės veiksmuose neįžvelgė neteisėtų veiksmų, antstolio veiklos principų pažeidimų, todėl tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais argumentais nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

7Kauno apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

8Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai