Byla 2S-2317-656/2011
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo UAB „JGK statyba“ ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, V. V., D. P., trečiasis asmuo I. (J.) P

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andriaus Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „JGK statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo UAB „JGK statyba“ ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, V. V., D. P., trečiasis asmuo I. (J.) P., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) įpareigoti atsakovus UAB „Vilniaus vandenys“, V. V. ir/ar UAB „DanJana“ nutraukti keliančią grėsmę žalai atsirasti veiklą, kuria siekiama prisijungti prie ieškovo UAB „JGK statyba“ ( - ) esamų vandentiekių tinklų, unikalus Nr. ( - ), bei fekalinės kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), gyvenamųjų namų kvartalus, esančius ( - ), per UAB „JGK statyba“ 1500 gyventojų „JGK Salotė“ gyvenamųjų namų komplekso statybai ir eksploatacijai suteiktą 33 ha ploto teritoriją; 2) panaikinti 2007-01-15 UAB „Vilniaus vandenys“ detaliojo planavimo sąlygas Nr.07/48 ir 2008-06-04 UAB „Vilniaus vandenys“ technines sąlygas Nr.08/643. Taip pat ieškiniu prašė iki bus išnagrinėtas ieškovo prevencinis ieškinys, pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „JGK statyba“ ieškinį kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui. Teismas nurodė, jog detaliųjų planavimo sąlygų, projektavimo sąlygų ir projektavimo sąlygų sąvado išdavimas yra administracinio pobūdžio veiksmai (aktai), vykdomi Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymo įgaliotų subjektų ir pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla. Teismas konstatavo, jog antruoju ieškinio reikalavimu ieškovo keliamas ginčas dėl atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ išduotų detaliojo planavimo sąlygų ir techninių sąlygų panaikinimo kyla iš viešojo administravimo santykių (teritorijų planavimo ir statybos), yra administracinio teisinio pobūdžio ginčas ir nagrinėtinas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo – toliau ABTĮ- 3 straipsnio 1 d., 15 str. 1 d. 1, 2 p.). Teismas pirmąjį ieškinio reikalavimą, kuriuo prašoma nutraukti keliančią grėsmę žalai atsirasti veiklą, siekiant prisijungti prie ieškovo esamų vandentiekių tinklų bei fekalinės kanalizacijos tinklų, vertintino kaip prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę administracinėje teisenoje (ABTĮ 71 str. 1 d.). Teismas ieškinį atsisakė priimti CPK 137 str. 2 d. 2 p. pagrindu, kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui, nurodydamas, jog ginčas nagrinėtinas Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

6III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

7Ieškovas (apeliantas) UAB „JGK statyba“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį panaikinti. Apeliantas nurodė, kad CK 1.138 str. 3 p. numato asmens teisę reikšti prevencinį ieškinį dėl veiksmų, keliančių pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, uždraudimo. Nurodytos normos pagrindu ieškovas pagrindiniu reikalavimu laikė reikalavimą dėl veiksmų, kuriais keliama grėsmė ieškovo nuosavybės teisei. Tokiu atveju administracinio pobūdžio reikalavimas turi būti nagrinėjamas civilinėje byloje bendrosios kompetencijos teisme. Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas reikalavimą apginti ieškovo turtines teises neteisingai įvertino kaip reikalavimo užtikrinimo priemonę administracinėje teisenoje.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus, pirmosios instancijos teismo pateiktą bylos medžiagą daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialines bei procesines teisės normas, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą dėl ieškinio teismingumo.

11Prevencinis ieškinys pagal savo teisinę prigimtį yra vienas iš civilinių teisių gynybos būdų, numatytų LR CK 1.138 str. Pagal LR CK 6.255 str. straipsnio nuostatas prevenciniu laikomas toks ieškinys, kurio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos. Prevencinio ieškinio tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai. Tai yra prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti atsakovui atlikti neteisėtus veiksmus, kurie ateityje gali padaryti ieškovui žalos.

12Iš pateikto ieškinio bei prie jo pridėtų dokumentų spręstina, kad ieškovas turi užstatymo teisę (CK 4.160 str.) ir ją realizuodamas pagal suderintą 1500 gyventojų komplekso „Salotė“ 33 ha ploto detalaus išplanavimo projektą parengė penkių gyvenamųjų namų kvartalų techninius projektus ir gavo leidimus statyti suprojektuotus objektus. Pagal juos eilėje gatvių įrengė tinklus (tame tarpe ir vandentiekio bei fekalinės kanalizacijos), nutiesė gatves, pastatė pastatus ir t.t. Ieškovo tvirtinimu, atsakovai V. V. bei D. P. siekia prisijungti prie ieškovų pastatytų tinklų be ieškovo sutikimo, tuo kėsindamiesi į ieškovo užstatymo teises (CK 4.160 str.) bei jo kaip vandentiekio bei fekalinės kanalizacijos tinklų savininko teises. Ieškovas apylinkės teismui pareiškė prevencinį ieškinį, prašydamas uždrausti atsakovams atlikti veiksmus - įpareigoti atsakovus UAB „Vilniaus vandenys“, V. V. ir/ar UAB „DanJana“ nutraukti keliančią grėsmę žalai atsirasti veiklą, kuria siekiama prisijungti prie ieškovo UAB „JGK statyba“ ( - ) esamų vandentiekių tinklų, unikalus Nr. ( - ), bei fekalinės kanalizacijos tinklų, unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), gyvenamųjų namų kvartalus, esančius ( - ), per UAB „JGK statyba“ 1500 gyventojų „JGK Salotė“ gyvenamųjų namų komplekso statybai ir eksploatacijai suteiktą 33 ha ploto teritoriją.

13Nors ieškovas antruoju ieškinio reikalavimu prašydamas panaikinti 2007-01-15 UAB „Vilniaus vandenys“ detaliojo planavimo sąlygas Nr.07/48 ir 2008-06-04 UAB „Vilniaus vandenys“ technines sąlygas Nr.08/643 reiškia administracinio pobūdžio reikalavimą, tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog šiuo atveju šis reikalavimas yra tik išvestinis iš pirmojo.

14Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti savo nutartyse yra pažymėjusi, jog pagrindinio (dominuojančio) teisinio santykio pobūdis lemia, kuriame teisme – administraciniame ar bendrosios kompetencijos – nagrinėtinas ginčas. Atsižvelgiant į tai, kad ginčas kildinamas iš ieškovo kaip užstatymo teisės bei tinklų savininko teisių pažeidimo, t.y. iš civilinių teisinių santykių, jis nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme - Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme.

15Dėl aptartų aplinkybių Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis naikintina, ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjas

Nutarė

17Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai