Byla A2.8.-568-850/2013

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, dalyvaujant M. S., išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje

2M. S., a.k. ( - ) gim., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, dirbantis pagal individualią veiklą su verslo liudijimu nuo 2011-10-28 iki 2011-11-28, gyv. T. T. r. sav., trauktinas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos ATPK 1721 str. 1 d., 172³ str. 1 d.,

Nustatė

3M. S. neužtikrino 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 str. 3d. reikalavimo pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją ( forma ( - ) iki 2012-05-02 net tuo atveju, kai individualios veiklos pajamų negavo. M. S. pajamų mokesčio deklaracijos už 2011 metus nepateikė, nors 2012 m. rugpjūčio 13 d. buvo siųstas priminimas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 str., siekiant tinkamai atlikti mokesčių administratoriaus pareigas 2013-01-15 jam buvo duotas Mokesčių administratoriaus nurodymas Nr. (12.27) R-206 ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nurodymo įteikimo dienos pateikti menines pajamų mokesčio deklaracijas už 2011 metus. Nurodymo nevykdė, apie neįvykdymo priežastis neinformavo, nustatyta tvarka neapskundė. Nurodymas įteiktas 2013-01-18.

4M. S. padarė administracinės teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos ATPK 1721 str. 1d., 172³ str. 1d.

5M. S. kaltė įrodyta pačio paaiškinimu, administracinio teisės pažeidimo protokolu, tarnybiniu pranešimu, mokesčių administratoriaus nurodymu ir kita rašytine bylos medžiaga.

6Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į pažeidėjo asmenybę. M. S. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta, jis anksčiau administracine tvarka už analogiškus teisės pažeidimus nebaustas. Esant minėtoms aplinkybėms skirtina: pagal LR ATPK 1721 str. 1d.- įspėjimas, pagal ATPK 172³ str. 1d.-100 Lt bauda.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 286 str., 287 str. 1 d., 1 p. teismas

Nutarė

8Paskirti M. S. pagal Lietuvos ATPK 1721 str. 1d.- įspėjimą, pagal ATPK 172³ str. 1d.-100 Lt baudą.

9Vadovaujantis Lietuvos ATPK 33 str. 2 d., paskirtas nuobaudas subendrinti ir paskirti subendrintą nuobaudą - 100 Lt (vienas šimtas litų) baudą.

10Išaiškinti pažeidėjui, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo jam dienos, o apskundus nutarimą – per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos.

11Baudą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 6020.

12Sumokėjus baudą, banko kvitą turi T. T. apskrities VMI, J. T.-Vaižganto g. 116, 14 kabinetas.

13Nutarimas per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui Lietuvos ATPK 3022 – 30215 str. nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai